MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu các chỉ số nhân trắc tuyến vú phụ nữ và một số yếu tố liên quan

Nghiên cứu các chỉ số nhân trắc tuyến vú phụ nữ và một số yếu tố liên quan
  • Mã tin: 1771
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Phẫu thuật tuyến vú đòi hỏi cao về tính an toàn, kết quả thẩm mỹ và cần được cá thể hóa dựa trên đặc điểm hình thể tuyến vú trong mối tương quan với cơ thể. Bài viết được nghiên cứu nhằm xác định các chỉ số nhân trắc tuyến vú phụ nữ và một số yếu tố liên quan.

Nội dung Text: Nghiên cứu các chỉ số nhân trắc tuyến vú phụ nữ và một số yếu tố liên quan

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ SỐ NHÂN TRẮC TUYẾN VÚ PHỤ NỮ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Lê Hồng Quang¹ và Nguyễn Công Huy¹,²,* 1 Bệnh viện K 2 Trường Đại học Y Hà Nội Phẫu thuật tuyến vú đòi hỏi cao về tính an toàn, kết quả thẩm mỹ và cần được cá thể hóa dựa trên đặc điểm hình thể tuyến vú trong mối tương quan với cơ thể. Nghiên cứu này nhằm xác định các chỉ số đo và thể tích tuyến vú phụ nữ Việt Nam áp dụng trong phẫu thuật tuyến vú. Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên 400 phụ nữ đến khám tại Bệnh viện K tuổi từ 18 đến 60. Các phụ nữ này được đo các kích thước tuyến vú bằng thước đo dựa trên các mốc giải phẫu và tính thể tích tuyến vú dựa trên các kích thước. Các chỉ số đo và thể tích tuyến vú được so sánh giữa các nhóm theo tuổi, chỉ số khối cơ thể và số lượng con nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới sự thay đổi các chỉ số này. Tỉ lệ sa trễ 33,2%. Thể tích trung bình vú và thể tích trung vị vú lần lượt là 356,0ml và 263,7ml. Thể tích vú trái lớn hơn thể tích vú phải có ý nghĩa. Mức độ sa trễ và thể tích vú liên quan có ý nghĩa với tuổi, chỉ số khối cơ thể và số lượng con. Từ khóa: nhân trắc tuyến vú, phẫu thuật tuyến vú. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Tuyến vú nữ là một trong những cơ quan treo sa trễ, phẫu thuật nâng ngực và phẫu thuật có tính đa dạng về hình thái nhất của cơ thể cắt giảm thể tích, cần có một dữ liệu tiêu chuẩn người. Sự đa dạng này là kết quả tác động cộng về các chỉ số nhân trắc tuyến vú nhằm tối ưu hưởng của nhiều yếu tố, trong đó, chủng tộc là hóa kết quả thẩm mỹ và sự hài lòng của khách yếu tố quan trọng bậc nhất. Tuyến vú cũng là hàng sau phẫu thuật. Trong điều trị ung thư vú, cơ quan sinh dục thứ phát chịu tác động mạnh phẫu thuật bảo tồn và phẫu thuật cắt toàn bộ mẽ của các hormone sinh dục, chính vì vậy, ở kèm theo tái tạo vú đòi hỏi đo đạc, tính toán mỗi phụ nữ, hình thái tuyến vú thay đổi nhiều tương đối chính xác các chỉ số và thể tích vú qua các giai đoạn khác nhau của cuộc đời (dậy hai bên để lựa chọn kỹ thuật, nhằm đạt được thì, có thai, cho con bú, mãn kinh). Nghiên cứu 1 sự cân xứng hai bên sau phẫu thuật và tính an biến đổi hình thái tuyến vú có lợi ích rất lớn, toàn về mặt ung thư học. đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang và chăm Các nghiên cứu về các chỉ số nhân trắc tuyến sóc sức khỏe. vú được công bố trên thế giới thường tập trung Phẫu thuật tuyến vú được tiến hành rất vào nhóm quần thể "lý tưởng", tức là nhóm phụ thường xuyên với mục đích cải thiện thẩm mỹ nữ trẻ tuổi, có hình thể tuyến vú được coi là hay mục đích điều trị bệnh. Trong phẫu thuật "hoàn hảo" nhằm mục đích xây dựng các chỉ số phục vụ cho phẫu thuật thẩm mỹ.2-5 Chỉ có rất ít Tác giả liên hệ: Nguyễn Công Huy nghiên cứu về hình thể tuyến vú của quần thể Bệnh viện K đa dạng hơn và các yếu tố sinh lý ảnh hưởng Email: dr.huynguyencong@gmail.com tới sự thay đổi của hình thể tuyến vú phụ nữ.6,7 Ngày nhận: 21/01/2022 Với dân số hơn 90 triệu dân, nhu cầu về Ngày được chấp nhận: 06/03/2022 phẫu thuật thẩm mỹ vú, phẫu thuật tạo hình TCNCYH 153 (5) - 2022 83

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC ung thư vú tăng nhanh ở Việt Nam trong những ngoài(LR): khoảng cách từ điểm giữa núm vú năm gần đây. Việc thiếu những số liệu nền tới giới hạn ngoài của nếp vú. Bán kính trong tảng, đặc biệt là số liệu nhân trắc tuyến vú gây (MR): khoảng cách từ điểm giữa núm vú tới khó khăn cho việc triển khai trên diện rộng và giới hạn trong của nếp vú. Núm vú-nếp vú dưới cải thiện kết quả của phẫu thuật tạo hình, thẩm (IR): khoảng cách từ điểm giữa núm vú tới điểm mỹ tuyến vú. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu thấp nhất của nếp vú dưới. Độ nhô vú (MP): đo này nhằm xây dựng một bộ số liệu về các chỉ thẳng góc 90 tính từ thành ngực tới chân núm số nhân trắc tuyến vú của quần thể đa dạng về vú. Đường kính quầng vú (AD). Mức độ sa trễ lứa tuổi, chiều cao, cân nặng và tìm hiểu các được đánh giá theo phân loại của Kirwan: giai yếu tố chính tác động lên sự biến đổi hình thể đoạn A, núm vú cao hơn từ 2cm so với nếp vú tuyến vú phụ nữ. dưới; giai đoạn B, núm vú cao hơn từ 1cm so với nếp vú dưới; giai đoạn C, núm vú ngang II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP mức nếp vú dưới; giai đoạn D, núm vú thấp 1. Đối tượng nghiên cứu hơn nếp vú dưới đến 1cm; giai đoạn E, núm vú Đối tượng nghiên cứu là 400 phụ nữ tuổi thấp hơn nếp vú dưới đến 2cm và giai đoạn F, từ 18 đến 60 tới khám bệnh tại Bệnh viện K núm vú thấp hơn nếp vú dưới trên 2cm.8 Chúng trong thời gian từ tháng 9 năm 2019 đến tháng tôi sử dụng thước dây chia vạch Hoechstmass 9 năm 2021. Tiêu chuẩn lựa chọn: Phụ nữ của Đức, đơn vị chia 1mm. Đo các chỉ số tuyến không có tiền sử di tật bẩm sinh, không có tiền vú và thu thập số liệu do một nhóm bác sĩ gồm 3 người được tập huấn trước khi thu thập số sử phẫu thuật vú đồng ý tham gia nghiên cứu. liệu. Một phụ nữ có được 2 bác sĩ đo độc lập. Tiêu chuẩn loại trừ: Phụ nữ có thai, phụ nữ cho Chỉ số được ghi nhận là trung bình cộng của 2 con bú. lần đo. 2. Phương pháp nghiên cứu Tính thể tích vú được ước tính theo công Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Cỡ mẫu thuận thức của tác giả Qiao: π/3 x (MR + LR + IR - tiện. MP).9 Công thức tính theo mốc giải phẫu này Đối tượng tham gia được đo các chỉ số nhân đã được áp dụng trong nhiều nghiên cứu trên trắc chung: chiều cao (m), cân nặng (kg). Các đối tượng phụ nữ ở các nước khác nhau và cho chỉ số nhân trắc vú được đo ở tư thế đứng, thấy mức độ phù hợp cao so với thể tích bệnh đầu, vai, lưng thẳng, hai tay tư thế giải phẫu. phẩm tuyến vú sau cắt bỏ.3,7,10-13 Các mốc giải phẫu bao gồm: hõm trên ức; điểm Các thông tin được mã hóa và xử lý bằng giữa xương đòn  xác định ở bờ trên xương phần mềm SPSS 20.0. Các số đo được thể hiện đòn, cách 5cm từ khớp ức-đòn. Khoảng cách bằng giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, khoảng núm vú-xương đòn (CNL). Khoảng cách núm tin cậy 95%, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. So vú-hõm ức (SNL). Rộng vú trên (CC1): đường sánh giá trị trung bình các số đo của các nhóm kính vòng ngực ở cực trên tuyến vú. Rộng vú sử dụng test Anova một chiều. So sánh tỉ lệ sa giữa (CC2): đường kính vòng ngực ngang mức trễ theo tuổi, theo chỉ số khối cơ thể và theo núm vú. Rộng vú dưới (CC3): đường kính vòng số lượng con bằng Fisher’s exact test. So sánh ngực ngay dưới nếp vú dưới. Khoảng cách hai các số đo vú hai bên sử dụng Student T-test. núm (NN) đo từ trung tâm núm vú. Bán kính Các so sánh có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 84 TCNCYH 153 (5) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Hình 1. Minh họa các chỉ số nhân trắc vú CNL, khoảng cách núm vú-xương đòn; SNL, khoảng cách núm vú-hõm ức; LR, bán kính ngoài; MR, bán kính trong; IR, khoảng cách núm vú-nếp vú dưới; MP, độ nhô vú; AD, đường kính quầng vú 3. Đạo đức nghiên cứu lần lượt là 82,7 ± 6,3cm; 85,8 ± 6,9cm; 77,7 Các đối tượng phù hợp được thông tin về ± 6,4cm. Khoảng cách hai núm vú trung bình mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên 19,2 ± 1,8cm (13cm - 28cm). cứu được tiến hành, phụ nữ đồng ý tham gia Mức độ sa trễ được đánh giá theo phân loại nghiên cứu sẽ ký bản cam kết chấp nhận tham của Kirwan: giai đoạn A, núm vú cao hơn từ gia nghiên cứu. 2cm so với nếp vú dưới; giai đoạn B, núm vú cao hơn từ 1cm so với nếp vú dưới; giai đoạn III. KẾT QUẢ C, núm vú ngang mức nếp vú dưới; giai đoạn Nghiên cứu được thực hiện trên 400 phụ nữ D, núm vú thấp hơn nếp vú dưới đến 1cm; giai tới khám bệnh tại Bệnh viện K. Tuổi trung bình đoạn E, núm vú thấp hơn nếp vú dưới đến 2cm 45,1 (18 - 60 tuổi). Nhóm tuổi từ 18 đến 30 tuổi và giai đoạn F, núm vú thấp hơn nếp vú dưới có 26 phụ nữ, từ 31 đến 40 có 100 phụ nữ, từ trên 2cm. Trong 400 phụ nữ tham gia nghiên 41 đến 50 tuổi có 152 phụ nữ, từ 51 đến 60 tuổi cứu, các giai đoạn sa trễ A; B; C; D; E; F lần có 122 phụ nữ. 378 phụ nữ có con, số lượng lượt 74 (18,5%); 86 (21,5%); 107 (26,7%); 71 con trung bình 2,34, tất cả 378 phụ nữ có con (17,7%); 33 (8,2%) và 29 (7,3%). Sa trễ được đềucó cho con bú trên 6 tháng. 212 phụ nữ còn xác định khi núm vú ở vị trí thấp hơn lớn hơn kinh và 188 phụ nữ đã mãn kinh. 1cm so với nếp vú dưới (giai đoạn D, E, F), tỉ lệ Chiều cao trung bình là 155,8 ± 4,9cm, cân sa trễ là 33,2%. Tỉ lệ sa trễ tăng có ý nghĩa theo nặng trung bình là 53,4 ± 7,0kg, BMI trung bình tuổi (p = 0,014), chỉ số khối cơ thể (p < 0,0001) là 22,1 ± 2,6 kg/m². CC1, CC2, CC3 trung bình và số lượng con (p = 0,031). Bảng 1. Các chỉ số nhân trắc tuyến vú chính so sánh hai bên vú Vú phải Vú trái p Mean ± SD (Min - Max) Mean ± SD (Min - Max) CNL (cm) 19,84 ± 2,41 (14 - 28) 19,91 ± 2,33 (15 - 28) 0,103 SNL (cm) 19,49 ± 2,39 (14 - 28) 19,60 ± 2,29 (15 - 27) 0,01 TCNCYH 153 (5) - 2022 85

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Vú phải Vú trái p Mean ± SD (Min - Max) Mean ± SD (Min - Max) LR (cm) 11,50 ± 2,21 (6 - 25) 11,59 ± 217 (6 - 24) 0,015 MR (cm) 9,40 ± 1,39 (5 - 14) 9,66 ± 1,49 (5 - 14) < 0,0001 IR (cm) 6,92 ± 1,59 (4 - 14) 6,88 ± 1,62 (4 - 14) 0,2 MP (cm) 3,45 ± 1,18 (2 - 6) 3,46 ± 1,23 (2 - 6) 0,493 AD (cm) 3,59 ± 0,90 (2 - 7) 3,60 ± 0,91 (2 - 7) 0,879 MV (ml) 351,4 ± 266,6 (62,8 - 1482,1) 360,6 ± 278,5 (62,8 - 1369,0) 0,025 So sánh giá trị trung bình các chỉ số đo chính của tuyến vú hai bên của 400 đối tượng tham gia nghiên cứu, các chỉ số CNL, IR, MP và AD không có sự khác biệt. Các chỉ số SNL, LR, MR và MV khác biệt có ý nghĩa thống kê (Bảng 1). Thể tích trung bình 800 vú đo là 356,0 ± 272,5ml (62,8ml - 1544,9ml). Trung vị thể tích 800 vú đo là 263,7ml, nhỏ hơn thể tích trung bình 93ml. Phân bố thể tích vú được minh họa trong Biểu đồ 1. Thể tích vú dưới 400ml chiếm 61,8%. 35 35 33,3 30 30 28,5 25 25 21 20 20 17,2 15 15 10 10 55 00 < 200ml 200ml - 400ml 400ml - 600ml > 600ml Biểu đồ 1. Phân bố thể tích vú Thể tích vú liên quan có ý nghĩa với tuổi nữ mà còn vì đòi hỏi rất cao về kết quả thẩm (p = 0,002), BMI (p = 0,017) và số lượng con mỹ của can thiệp. Điều này đòi hỏi phẫu thuật (p = 0,049). viên tuyến vú cần có một kiến thức nền tảng về các thông số cơ bản về hình dạng, thể tích IV. BÀN LUẬN tuyến vú phụ nữ và các biến đổi của các thông Phẫu thuật tuyến vú từ lâu đã được thừa số này dưới tác động của các yếu tố sinh lý. nhận là một lĩnh vực mang tính  "nghệ thuật" Ngoài các đặc điểm khác biệt do yếu tố chủng nhiều hơn là "khoa học" không chỉ vì tính đa tộc quyết định, các yếu tố về truyền thống sinh dạng cao về đặc điểm hình thể tuyến vú phụ đẻ và nuôi con bằng sữa mẹ của phụ nữ Việt 86 TCNCYH 153 (5) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Nam cũng có sự khác biệt với phụ nữ các quốc tuổi đến 50 tuổi. Phụ nữ trên 50 tuổi có nhu cầu gia khác. Chính sự khác biệt này đã thôi thúc phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ tuyến chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu xây vú ngày càng tăng cao đã trở thành xu hướng dựng một bộ dữ liệu nền tảng phục vụ trong trên phạm vi toàn cầu. phẫu thuật tuyến vú tại Bệnh viện K Hà Nội. Trong nghiên cứu này, mức độ sa trễ của Qua nghiên cứu 400 phụ nữ đến khám tại Bệnh tuyến vú tăng có ý nghĩa theo tuổi, chỉ số khối viện K Hà Nội, chúng tôi xác định được các chỉ cơ thể và số lượng con. Tình trạng sa trễ được số chính đánh giá hình thể tuyến vú có theo định nghĩa khi núm vú ở vị trí dưới núm vú trên tuổi, BMI và số lượng con (Bảng 1). 1cm. Theo định nghĩa này, tỉ lệ sa trễ trong số Các nghiên cứu trước đây về đặc điểm hình 400 phụ nữ tham gia nghiên cứu của chúng thể tuyến vú thường chỉ tập trung vào nhóm tôi là 33,2%. Kết quả này cao hơn so với kết đối tượng tương đối hẹp với cỡ mẫu chưa đủ quả nghiên cứu tại Hàn Quốc, khi tỉ lệ sa trễ lớn. Hai trong số nghiên cứu đầu tiên, tác giả là 32,4%.7 Sự khác biệt này có thể giải thích Qiao Q nghiên cứu dựa trên 125 phụ nữ Trung do phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu Quốc độ tuổi từ 18 đến 26, tác giả Westreich sau, khi đối tượng nghiên cứu là các phụ nữ M nghiên cứu 50 phụ nữ Israel tuổi từ 17 đến tuổi dưới 50, cũng có thể do thói quen sinh 38 tuổi.2,9 Với cỡ mẫu tương đối nhỏ, hai tác nhiều con và cho con bú của phụ nữ Việt Nam. giả tập trung xác định các chỉ số nhân trắc của Nghiên cứu của chúng tôi cũng tái khẳng định tuyến vú được coi là "hoàn hảo" nhằmáp dụng mức độ sa trễ tuyến vú tăng theo tuổi, chỉ số trong phẫu nâng ngực, treo sa trễ và cắt giảm khối cơ thể và số lần sinh đẻ.7 Quan điểm trước thể tích. Một nghiên cứu được tiến hành dựa đây cho rằng cho con bú làm tăng thêm tình trên 385 phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm xác định trạng sa trễ tuyến vú chưa được khẳng định các chỉ số nhân trắc tuyến vú của phụ nữ "bình tính đúng đắn. Một số kết quả nghiên cứu gần thường". Tuy vậy tác giả cũng chỉ tập trung vào đây tại Hàn Quốc và Mỹ cho thấy yếu tố nuôi đối tượng là phụ nữ trẻ từ 18 đến 26 tuổi và con bằng sữa mẹ không làm tăng thêm mức độ mức BMI giới hạn từ 20 đến 26.3 Trong một sa trễ tuyến vú.7,15 nghiên cứu tiến hành dựa trên 104 phụ nữ Úc Khi so sánh các số đo của tuyến vú hai bên, tuổi từ 19 đến 67 nhằm xác định thể tích tuyến chúng tôi nhận thấy sự khác biệt có ý nghĩa vú "bình thường" và sự tác động của các yếu ở khoảng cách hõm ức-núm vú, bán kính vú tố lên thể tích tuyến vú, các tác giả nhận thấy ngoài và bán kính vú trong (Bảng 1). Trung thể tích vú chịu tác động bởi chỉ số khối cơ thể bình thể tích vú trái 360,6 ± 278,5ml lớn hơn nhưng không chịu tác động của tuổi. Tuy nhiên, trung bình thể tích vú phải 351,4 ± 266,6ml nghiên cứu không ghi nhận các chỉ số nhân (p = 0,025). Yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất tới trắc tuyến vú khác, thể tích tuyến vú được đo thể tích tuyến vú đã được biết đến là chủng bằng phương pháp scan 3 chiều, tác giảcũng tộc. Theo khảo sát mới nhất năm 2021, kích chưa đánh giá sự tác động của quá trình sinh cỡ cúp áo ngực thay đổi từ cúp A ở các quốc con, cho con bú đến thể tích vú.14 Những tác gia khu vực châu Á và Châu Phi đến cúp DD ở động này đã được ghi nhận trong nghiên cứu các quốc gia Bắc Âu, Hoa Kỳ.16 Với chức năng của tác giả Kim SJ và cộng sự dựa trên 250 là cơ quan bài tiết sữa trong quá trình nuôi con phụ nữ Hàn Quốc.7 Tuy vậy, nghiên cứu này nhỏ, tuyến vú thay đổi mạnh mẽ cấu trúc, thể chỉ dựa trên các phụ nữ chưa mãn kinh từ 20 tích trong thời gian có thai và cho con bú dưới TCNCYH 153 (5) - 2022 87

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC tác động của các loại hormone sinh dục. Tác bằng phương pháp đo các kích thước tuyến vú. động của hormone sinh dục nữ lên thể tích vú Đánh giá các phương án tái tạo phù hợp có thể ngoài thời gian mang thai và cho con bú cũng áp dụng (tái tạo vú bằng vạt tự thân, tái tạo vú đã được ghi nhận trong nghiên cứu năm 1997 bằng túi độn) dựa trên thể tích vú cắt bỏ, mức tại Mỹ, các tác giả đã tìm thấy mối tương quan độ sa trễ vú, khả năng cung cấp đủ thể tích mô đồng biến giữa thể tích vú và yếu tố sử dụng ở các vị trí lấy vạt, và các yếu tố khác để tư vấn, thuốc tránh thai đường uống.1 Ngoài ra, tỉ lệ mỡ lựa chon phương án tái tạo phù hợp nhất với cơ thể cũng đã được thừa nhận có liên quan tới mỗi cá thể người bệnh. thể tích vú, thể tích vú tăng lên khi chỉ số khối Tuy nhiên, một số nhược điểm của nghiên cơ thể tăng.14 Giả thuyết thể tích tuyến vú tăng cứu cũng cần được ghi nhận ở đây. Phụ nữ theo tuổi vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau. Từ tham gia nghiên cứu này đều cho con bú nên kết quả của nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận chúng tôi chưa đánh giá được tác động của sự khác biệt thể tích vú ở các nhóm tuổi. Kết việc cho con bú nên hình thể và thể tích tuyến quả này khác biệt so với nghiên cứu của tác giả vú. Thêm nữa, đây là nghiên cứu cắt ngang Coltman CE và cộng sự dựa trên 104 phụ nữ nên chúng tôi không thể đánh giá được sự thay Úc tuổi từ 19 đến 67.14 Tuy nhiên, một nghiên đổi hình thể tuyến vú của một phụ nữ trong cứu khác tại Hàn Quốc dựa trên 250 phụ nữ thời gian dài, trải qua các quá trình sinh lý như tuổi từ 20 đến 50 cho kết luận thể tích vú tăng mang thai, cho con bú, mãn kinh, già hóa, thay theo tuổi.7 đổi cân nặng. Tại Việt Nam, tỉ lệ bệnh nhân ung thư vú V. KẾT LUẬN được chẩn đoán ở giai đoạn sớm còn thấp do khó khăn trong việc triển khai các phương pháp Nghiên cứu này đã xây dựng được dữ liệu sàng lọc ung thư trong cộng đồng. Kết hợp với về các kích thước và thể tích tuyến vú phụ nữ đặc điểm tuyến vú nhỏ, số lượng bệnh nhân của các nhóm đa dạng về tuổi, đặc điểm hình được phẫu thuật bảo tồn thấp hơn rất nhiều thể và đặc điểm sinh đẻ. Những dữ liệu này có so với các nước phương tây, đa số bệnh nhân thể được ứng dụng hiệu quả vào điều trị phẫu được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú. Đối với thuật ung thư vú và phẫu thuật thẩm mỹ vú cho các bệnh nhân có nhu cầu tạo hình vú, việc ước phụ nữ Việt Nam. tính thể tích tuyến vú cần tạo hình có ý nghĩa CAM KẾT LỢI ÍCH vô vùng lớn, giúp lựa chọn kỹ thuật nhằm đạt Chúng tôi cam kết không có bất kỳ xung đột được kết quả thẩm mỹ cao sau điều trị. Vì cỡ lợi ích nào liên quan tới quyền tác giả và nội mẫu lớn với đối tượng tham gia có sự đa dạng dung khoa học được công bố trong bài báo. cao về tuổi, hình thể cơ thể, đặc tính sinh đẻ và nuôi con nên có độ tin cậy cao. Kết quả của TÀI LIỆU THAM KHẢO nghiên cứu này đã được chúng tôi đã áp dụng 1. Jernstrom H, Olsson H. Breast size in thường quy trong các phẫu thuật nâng ngực, relation to endogenous hormone levels, body treo sa trễ, cắt giảm thể tích vú phì đại và tạo constitution, and oral contraceptive use in hình vú trong điều trị ung thư vú và đạt được healthy nulligravid women aged 19 - 25 years. kết quả thẩm mỹ cao. Trong phẫu thuật tái tạo Am J Epidemiol. Apr 1 1997;145(7):571-80. doi: vú sau cắt toàn bộ tuyến vú. Chúng tôi đánh giá 10.1093/oxfordjournals.aje.a009153. mức độ sa trễ, ước tính thể tích tuyến vú cắt bỏ 2. Westreich M. Anthropomorphic breast 88 TCNCYH 153 (5) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC measurement: protocol and results in 50 clinical applications. Aesthetic Plast Surg. women with aesthetically perfect breasts and Sep-Oct 1997;21(5):362-8. doi: 10.1007/ clinical application. Plast Reconstr Surg. Aug s002669900139. 1997;100(2):468-79. doi: 10.1097/00006534- 10. Kayar R, Civelek S, Cobanoglu M. 199708000-00032. Five methods of breast volume measurement: 3. Avsar DK, Aygit AC, Benlier E, Top a comparative study of measurements of H, Taskinalp O. Anthropometric breast specimen volume in 30 mastectomy cases. measurement: a study of 385 Turkish female Breast Cancer (Auckl). Mar 27 2011;5:43-52. students. Aesthet Surg J. Jan 2010;30(1):44- doi: 10.4137/BCBCR.S6128. 50. doi: 10.1177/1090820X09358078. 11. Bulstrode N, Bellamy E, Shrotria S. 4. Liu YJ, Thomson JG. Ideal Breast volume assessment: comparing five anthropomorphic values of the female breast: different techniques. Breast. Apr 2001;10(2):117- correlation of pluralistic aesthetic evaluations 23. doi: 10.1054/brst.2000.0196. with objective measurements. Ann Plast 12. Choppin SB, Wheat JS, Gee M, Surg. Jul 2011;67(1):7-11. doi: 10.1097/ Goyal A. The accuracy of breast volume SAP.0b013e3181f77ab5. measurement methods: A systematic review. 5. Mallucci P, Branford OA. Population Breast. Aug 2016;28:121-9. doi: 10.1016/j. analysis of the perfect breast: a morphometric breast.2016.05.010. analysis. Plast Reconstr Surg. Sep 13. Trần Văn Thiệp, Huỳnh Hồng Hạnh, 2014;134(3):436-447. doi: 10.1097/ Trần Việt Thế Phương, Nguyễn Đỗ Thùy Giang. PRS.0000000000000485. So sánh thể tích tuyến vú đo bằng phương 6. Brown TP, Ringrose C, Hyland RE, Cole pháp nhũ ảnh và phương pháp giải phẫu. Tạp AA, Brotherston TM. A method of assessing chí Ung thư học Việt Nam. 2016;4:89-96. female breast morphometry and its clinical application. Br J Plast Surg. Jul 1999;52(5):355- 14. Coltman CE, Steele JR, McGhee DE. 9. doi: 10.1054/bjps.1999.3110. Breast volume is affected by body mass index 7. Kim SJ, Kim M, Kim MJ. The affecting but not age. Ergonomics. Nov 2017;60(11):1576- factors of breast anthropometry in Korean 1585. doi: 10.1080/00140139.2017.1330968. women. Breastfeed Med. Mar 2014;9(2):73-8. 15. Rinker B, Veneracion M, Walsh CP. The doi: 10.1089/bfm.2013.0068. effect of breastfeeding on breast aesthetics. 8. Kirwan L. A classification and algorithm Aesthet Surg J. Sep-Oct 2008;28(5):534-7. doi: for treatment of breast ptosis. Aesthet Surg 10.1016/j.asj.2008.07.004. J. Jul 2002;22(4):355-63. doi: 10.1067/ 16. Review WP. Average Breast Size By maj.2002.126746. Country 2021. https://worldpopulationreview. 9. Qiao Q, Zhou G, Ling Y. Breast volume com/country-rankings/average-breast-size-by- measurement in young Chinese women and country. TCNCYH 153 (5) - 2022 89

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Summary STUDY ON BREAST ANTHROPOMETRY: VALUES AND AFFECTING FACTORS Breast surgery must be safe and should be individualized according to breast anthropometry and body characteristics to achieve aesthetic results. The purpose of this study is to measure the anthropometric parameters and volume of Vietnamese female breasts. This cross-sectional descriptive study enrolled 400 women from 18 to 60 years old at K Hospital. Measurements were performed with the patient sitting upright in the anatomic position based on key landmarks and breast volume was also assessed. Ptosis rate was 33.2%. Mean and median breast volumes were 356.0 ml and 263.7ml, respectively. The left breast volume was significantly larger than the right breast volume. Age, BMI and number of children were important factors in determining breast ptosis and breast volume. Keywords: breast anthropometry, breast surgery. 90 TCNCYH 153 (5) - 2022

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-cac-chi-so-nhan-trac-tuyen-vu-phu-nu-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-2546349.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY