MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ adiponectin, leptin huyết thanh với đái tháo đường thai kỳ

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ adiponectin, leptin huyết thanh với đái tháo đường thai kỳ
  • Mã tin: 1825
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ adiponectin, leptin huyết thanh với đái tháo đường thai kỳ nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ adiponectin và leptin huyết thanh với đái tháo đường thai kỳ” với mục tiêu nghiên cứu là xác định mối liên quan giữa nồng độ adiponectin, leptin huyết thanh với bệnh đái tháo đường thai kỳ.

Nội dung Text: Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ adiponectin, leptin huyết thanh với đái tháo đường thai kỳ

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 dày hình chêm, cắt lách và lấy nhân di căn phúc (2005). The epidemiology of malignant mạc. Kết quả MBH sau phẫu thuật, khối u tại dạ gastrointestinal stromal tumors: an analysis of 1,458 cases from 1992 to 2000. Am J dày và phúc mạc đang thoái triển do đáp ứng Gastroenterol, 100(1), 162–168. điều trị. 2. Liang X., Yu H., Zhu L.-H., et al. (2013). Bệnh nhân điều trị tân bổ trợ sau phẫu thuật Gastrointestinal stromal tumors of the duodenum: cần tiếp tục điều trị imatinib 400mg/ngày đủ ba Surgical management and survival results. World J Gastroenterol WJG, 19(36), 6000–6010. năm (tổng thời gian điều trị tân bổ trợ và bổ trợ) 3. Patel S.R. and Reichardt P. (2021). An đối với GISTs tiến triển tại chỗ (trường hợp lâm updated review of the treatment landscape for sàng 1), bất chấp kết quả tỉ lệ nhân chia của giải advanced gastrointestinal stromal tumors. Cancer, phẫu bệnh sau phẫu thuật. Và điều trị imatinib 127(13), 2187–2195. 4. Kurokawa Y., Yang H.-K., Cho H., et al. 400mg/ngày đến khi bệnh tiến triển đối với (2017). Phase II study of neoadjuvant imatinib in GISTs giai đoạn di căn (trường hợp lâm sàng 2). large gastrointestinal stromal tumours of the stomach. Br J Cancer, 117(1), 25–32. IV. KẾT LUẬN 5. Wang D., Zhang Q., Blanke C.D., et al. Điều trị tân bổ trợ imatinib trong GISTs giai (2012). Phase II trial of neoadjuvant/adjuvant đoạn tiến triển tại chỗ đối với khối u kích thước imatinib mesylate for advanced primary and metastatic/recurrent operable gastrointestinal lớn, xâm lấn rộng giúp thu nhỏ kích thước khối u stromal tumors: long-term follow-up results of tạo thuận lợi cho phẫu thuật triệt căn và bảo tồn Radiation Therapy Oncology Group 0132. Ann Surg tối đa các cơ quan xung quanh. Ngoài ra, GISTs Oncol, 19(4), 1074–1080. giai đoạn di căn cũng có thể phẫu thuật triệt căn 6. Casali P.G., Jost L., Reichardt P., et al. sau điều trị tân bổ trợ imatinib. (2009). Gastrointestinal stromal tumours: ESMO clinical recommendations for diagnosis, treatment TÀI LIỆU THAM KHẢO and follow-up. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol, 20 Suppl 4, 64–67. 1. Tran T., Davila J.A., and El-Serag H.B. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ ADIPONECTIN, LEPTIN HUYẾT THANH VỚI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ Trần Khánh Nga1, Lâm Đức Tâm2, Cao Ngọc Thành3, Phạm Văn Lình4 TÓM TẮT pháp nghiên cứu: nghiên cứu bệnh – chứng trên 106 thai phụ có tuổi thai từ 24 đến 28 tuần đến khám 79 Đặt vấn đề: Bên cạnh nghiệm pháp dung nạp bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ, trong đó có 51 đường, trong những năm gần đây, các nghiên cứu thai phụ ĐTĐTK và 55 thai phụ không có ĐTĐTK theo cũng tìm kiếm những dấu ấn sinh học khác nhằm dự tiêu chuẩn chẩn đoán của Hiệp hội Đái tháo đường đoán, tầm soát và chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ Hoa Kỳ 2018. Định lượng adiponectin và leptin bằng (ĐTĐTK), trong đó được đề cập nhiều nhất là các phương pháp miễn dịch liên kết men (ELISA). Kết adipokines do mô mỡ tiết ra. Ngoài vai trò dự trữ năng quả: Nồng độ adiponectin của nhóm thai phụ ĐTĐTK lượng, mô mỡ còn là một cơ quan nội tiết quan trọng là 3,46 ±1,07 µg/ml, của nhóm thai phụ không có điều hoà nhiều chức năng sinh học, thông qua việc ĐTĐTK là 5,52 ±2,76 µg/ml, sự khác biệt có ý nghĩa sản xuất các hormone bao gồm adiponectin, leptin, thống kê p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 and diagnosis of gestational diabetes mellitus (GDM) tế bào mỡ 30 kDa, được phát hiện lần đầu tiên are concerned. A crucial role in the pathogenesis of vào năm 1995 và được mã hóa bởi các gen GDM seems to be also played by adipose tissue. Beyond its role of energy storage, adipocyte tissue ADIPOQ nằm ở vùng nhiễm sắc thể 3q27. Các represents an important endocrine organ that nghiên cứu cho thấy rằng sự thay đổi nồng độ regulates many biological functions through the của hai chất này có liên quan đến kháng insulin production of hormones, known as adipokines, such as trong thời kỳ mang thai, điều này cho thấy adiponectin, leptin, TNFa and resistin…As such, adiponectin và leptin có góp phần vào cơ chế adiponectin and leptin has been studied as potential bệnh sinh kháng insulin của ĐTĐTK[9]. Như vậy, biomarkers for GDM. Objectives: The aim of the study was to determine the relationship between adiponectin và leptin có thể là những dấu ấn sinh serum adiponectin, leptin concentration with GDM. học tiềm năng trong tầm soát và chẩn đoán Materials and methods: A case - control study ĐTĐTK. Với mong muốn tìm hiều xem có hay was conducted with 106 pregnant women from 24 không có mối liên quan giữa adiponectin và to 28 weeks of gestation who have antenatal leptin với bệnh lý ĐTĐTK, chúng tôi tiến hành đề care at Can Tho obstetrics and gynecology hospital, selected 51 pregnant women with GDM as cases tài “Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ and 55 pregnant women without GDM as controls adiponectin và leptin huyết thanh với đái tháo according to diagnostic criteria of the American đường thai kỳ” với mục tiêu nghiên cứu là xác Diabetes Association 2018. Serum adiponectin, leptin định mối liên quan giữa nồng độ adiponectin, concentration was measured using enzyme-linked leptin huyết thanh với bệnh đái tháo đường thai kỳ. immunosorbent assay (ELISA). Results: Serum adiponectin concentrations were statistically significant II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU lower in the subjects with GDM than in healthy 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Thai phụ có pregnant subjects (3,46 ±1,07 µg/ml vs. 5,52 ±2,76 µg/ml, p < 0.001). Serum leptin concentration was tuổi thai từ 24 – 28 tuần đến khám tại phòng 8,69 ±6,80 ng/ml and 7,52 ±4,52 ng/ml in case and khám sản Bệnh viện Phụ Sản Thành phố Cần control groups, the differrence was not significantly Thơ có chỉ định làm nghiệm pháp dung nạp (p=0,28). Conclusion: There was no association đường 75g đồng ý tham gia nghiên cứu được found between serum leptin concentration and GDM, chia làm 2 nhóm: nhóm bệnh và nhóm chứng. but serum concentrations of adiponectin were significantly lower in gestational diabetic women and -Tiêu chuẩn chọn mẫu: this may associate with an increased risk of GDM. + Nhóm bệnh: thai phụ có tuổi thai từ 24 – Keywword: gestational diabetes mellitus, adiponectin 28 tuần thực hiện NPDNĐ 75g được chẩn đoán ĐTĐTK theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đái tháo I. ĐẶT VẤN ĐỀ đường Hoa Kỳ 2018. Đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa + Nhóm chứng: thai phụ có tuổi thai từ 24 – thường gặp và đang có tốc độ phát triển nhanh. 28 tuần thực hiện NPDNĐ 75g được chẩn đoán Cùng với tăng huyết áp, đái tháo đường là bệnh không có ĐTĐTK. lý nội khoa thường gặp trong thai kỳ, có thể ảnh + Cả 2 nhóm thai phụ đều phải thỏa các tiêu hưởng đến tử suất và bệnh suất của mẹ và thai chuẩn sau: nhớ rõ ngày kinh cuối hoặc có kết nhi. Đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) là đái tháo quả siêu âm trong 3 tháng đầu để xác định chính đường được chẩn đoán trong ba tháng giữa hoặc xác tuổi thai, đơn thai, đồng ý tham gia nghiên cứu. ba tháng cuối của thai kỳ và không có bằng -Tiêu chuẩn loại trừ: chứng về đái tháo đường típ 1, típ 2 trước đó + Không có khả năng thực hiện nghiệm pháp [1]. ĐTĐTK được ghi nhận có tốc độ tăng nhanh dung nạp glucose hoặc không thể lấy đủ 3 mẫu trên toàn cầu, trong bối cảnh của gia tăng tỷ lệ máu xét nghiệm hoặc từ chối trả lời phỏng vấn béo phì và ĐTĐ típ 2 ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là ở những quốc gia có thu nhập + Thụ thai do kích thích rụng trứng hoặc thụ thấp và đang phát triển. Bài tổng quan năm tinh trong ống nghiệm 2018 của nhóm tác giả Kai Wei Lee cho thấy tỷ + Đã được chẩn đoán đái tháo đường trước lệ trung bình chung của ĐTĐTK ở châu Á là mang thai 11,5% (KTC 95% 10,9–12,1) [8]. + Đã được chẩn đoán đái tháo đường từ nơi Adiponectin và leptin chủ yếu được sinh ra từ khác chuyển đến tế bào mỡ, có thể có các hoạt động chống lại xơ + Đã được chẩn đoán là đang mắc các bệnh vữa động mạch và kháng insulin. Leptin là có khả năng ảnh hưởng đến chuyển hoá glucose: hormone đầu tiên có nguồn gốc từ tế bào mỡ cường giáp, suy giáp, Cushing, hội chứng buồng được phát hiện, là một polypeptid có trọng lượng trứng đa nang, bệnh lý gan, suy thận… phân tử 16 kDa, chứa 167 acid amin [5]. + Đang mắc các bệnh lý ác tính, bệnh lý nội Adiponectin là một protein liên quan đến bổ thể khoa nặng, bệnh tim mạch, bệnh tâm thần. 325

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 + Đang sử dụng các thuốc có ảnh hưởng đến Sau đó huyết thanh được tách ra và gửi mẫu xét chuyển hoá glucose: corticoide, salbutamol, nghiệm đến khoa Xét nghiệm, Trung tâm Chẩn thuốc chẹn giao cảm, lợi tiểu nhóm thiazide, đoán Y khoa Medic. Định lượng adiponectin bằng thuốc chống loạn thần, acetaminophen, phương pháp miễn dịch liên kết men (ELISA) phenytoin, acid nicotinic… theo test kit của DRG (Đức) và thực hiện trên 2.2. Phương pháp nghiên cứu máy ELISA tự động EVOLIS (Mỹ). - Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu bệnh chứng -Biến số chính trong nghiên cứu: nồng độ - Cỡ mẫu: tính theo công thức so sánh hai adiponectin, ĐTĐTK, một số yếu tố nguy cơ của trung bình n = 2C / (ES)2. Theo nghiên cứu của ĐTĐTK như tuổi mẹ, BMI trước mang thai, tăng Tanin Mohammadi và cộng sự (2017) [10], cỡ cân trong thai kỳ, tiền sử gia đình và các tiền sử mẫu tính được cho mỗi nhóm là n > 33 sản khoa… - Phương pháp chọn mẫu: Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ 2018, + Nhóm bệnh: chọn mẫu toàn bộ, chọn thai chẩn đoán ĐTĐTK khi có ít nhất 1 trong 3 kết phụ được chẩn đoán ĐTĐTK cho đến khi đủ số quả bằng hoặc lớn hơn giá trị ngưỡng như sau [2]: lượng mẫu Bảng 1. Ngưỡng giá trị chẩn đoán + Nhóm chứng: chọn mẫu kế tiếp, chọn thai ĐTĐTK khi thực hiện NPDNĐ 75g – 2 giờ phụ được chẩn đoán là không có ĐTĐTK, số Ngưỡng chẩn đoán Đường huyết lượng thai phụ được chọn phụ thuộc vào số mg/dl mmol/l lượng thai phụ ĐTĐTK với tỷ lệ 1:1. Lúc đói 92 5,1 + Những thai phụ được chọn vào nhóm bệnh 1 giờ 180 10,0 2 giờ 153 8,5 và nhóm chứng sẽ được giải thích rõ mục đích làm nghiên cứu, lấy máu xét nghiệm adiponectin, III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU leptin. Thai phụ sẽ không chi trả thêm bất kỳ chi Trong thời gian nghiên cứu, chúng tôi thu phí nào. Máu tĩnh mạch sau khi rút sẽ được quay thập được 51 ca (nhóm bệnh) và 55 ca (nhóm ly tâm 4000 – 6000 vòng/phút trong 15 phút. chứng) thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu. Bảng 2. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu Đặc điểm Không ĐTĐTK (n=55) ĐTĐTK (n=51) p Tuổi mẹ 29,8±5,78 31,63±5,40 0,096 Tuổi thai 25,76±1,07 25,63±1,20 0,538 Cân nặng trước mang thai 54,31±6,10 54,84±6,67 0,668 BMI 21,25±2,67 21,69±2,64 0,393 Số lần mang thai 1,75±0,64 1,76±0,62 0,876 Nhận xét. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm bệnh và nhóm chứng về cân nặng trước mang thai, BMI, tăng cân trong thai kỳ và số lần mang thai. Bảng 3. Nồng độ glucose huyết của mẫu nghiên cứu Đường huyết Không ĐTĐTK (n=55) ĐTĐTK (n=51) p Lúc đói 4,41±0,34 4,88±0,78 0,000 1 giờ 7,68±1,01 10,05±1,33 0,000 2 giờ 6,81±0,88 9,14±1,36 0,000 Nhận xét. Nhóm bệnh có nồng độ glucose huyết ở 3 thời điểm: lúc đói, 1 giờ, 2 giờ trong NPDNĐ 75g cao hơn so với nhóm chứng, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê, p < 0,01. Bảng 4. Nồng độ adiponectin và leptin của mẫu nghiên cứu Đặc điểm Không ĐTĐTK (n=55) ĐTĐTK (n=51) p Adiponectin (µg/ml) 5,52±2,76 3,46±1,07 0,000 Leptin (ng/ml) 7,52±4,52 8,69±6,80 0,281 Nhận xét. Nhóm bệnh có nồng độ adiponectin thấp hơn so với nhóm chứng, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê, p < 0,01. Riêng đối với nồng độ leptin, nhóm bệnh có nồng độ cao hơn so với nhóm chứng nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, p > 0,05. Bảng 5. Nồng độ adiponectin theo nhóm tuổi Tuổi Không ĐTĐTK (n=55) ĐTĐTK (n=51) p ≤ 25 4,34±2,01 3,65±1,37 0,527 26 - 35 5,94±2,95 3,40±1,07 0,000 > 35 5,46±2,69 3,56±1,08 0,026 326

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 Nhận xét. Trong nhóm tuổi thai phụ ≤ 25 sự khác biệt adiponectin của hai nhóm bệnh và chứng không có ý nghĩa thống kê, đối với nhóm > 25 nồng độ adiponectin có xu hướng giảm ở nhóm ĐTĐTK, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p < 0,05. Bảng 6. Nồng độ adiponectin theo BMI Chỉ số khối Không ĐTĐTK (n=55) ĐTĐTK (n=51) p < 25 5,58±2,75 3,49±1,08 0,000 ≥ 25 5,09±3,09 3,13±0,98 0,98 Nhận xét. Ở nhóm thai phụ có BMI < 25 nồng độ adiponectin có xu hướng giảm ở nhóm ĐTĐTK, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p < 0,001, đối với nhóm ≥ 25 sự khác biệt adiponectin của hai nhóm bệnh và nhóm chứng không có ý nghĩa thống kê. IV. BÀN LUẬN Bảng 7. Nồng độ adiponectin trong các nghiên cứu khác nhau Nghiên cứu Thời gian Không ĐTĐTK ĐTĐTK p Hedderson 2013 10,6±4,4 7,7±3,5 0,000 Saini V 2015 13,03±5,53 5,43±2,28 0,000 Mohammadi T 2017 7,9±3,5 5,1±2,2 0,001 Nguyễn Thị Thanh Hương 2015 6,8±2,0 4,0±1,2 0,001 Chúng tôi 2021 5,52 ±2,76 3,46 ±1,07 0,000 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng việc tăng insulin máu trong ĐTĐTK có thể làm nồng độ adiponectin huyết thanh của nhóm thai giảm thêm nồng độ adipokine trong huyết tương phụ ĐTĐTK thấp hơn so với nhóm thai phụ và việc cải thiện nồng độ adiponectin ở phụ nữ không có ĐTĐTK, sự khác biệt có ý nghĩa thống mang thai có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin kê. Nghiên cứu của Saini và cộng sự cho thấy và kết cục chu sinh. Bên cạnh đó, gen mã hóa nồng độ adiponectin thấp hơn ở thai phụ ĐTĐTK adiponectin nằm ở nhiễm sắc thể 3q27 có liên và tìm thấy mối tương quan nghịch giữa mức quan đến sự phát triển của bệnh đái tháo đường adiponectin và đường huyết lúc đói. Các tác giả và ĐTĐTK có liên quan với tình trạng giảm khác cũng cho kết quả tương tự là mức adiponectin máu cùng với sự thiếu hụt oligomer adiponectin của nhóm bệnh thấp hơn đáng kể so trọng lượng phân tử cao. Nghiên cứu của với nhóm chứng[7][10]. Một tổng quan hệ thống Carpenter MW ghi nhận thai phụ có nồng độ và phân tích gộp đã chứng minh mức độ adiponectin thấp có nguy cơ ĐTĐTK tăng gấp 5– adiponectin giảm đáng kể ở nhóm ĐTĐTK so với 6 lần so với thai phụ có nồng độ adiponectin cao [3]. nhóm không ĐTĐTK. Adiponectin là một Nghiên cứu gần đây chứng minh sự giảm polypeptide cytokine được tiết ra bởi mô mỡ và đáng kể biểu hiện gen adiponectin ở những phụ nó dường như có vai trò quan trọng trong nữ mang bệnh lý so với những phụ nữ khoẻ chuyển hóa toàn bộ cơ thể và cũng có đặc tính mạnh, bất kể BMI của họ là bao nhiêu. Nghiên bảo vệ tim mạch. Mặc dù cơ chế mà adiponectin cứu của chúng tôi cũng đánh giá ảnh hưởng của có thể có tác động tích cực đến các mô chưa rõ nồng độ adiponectin và BMI trước khi mang thai ràng nhưng có vẻ như khi adiponectin liên kết và nhận thấy rằng nguy cơ ĐTĐTK là một yếu tố với các thụ thể và khi các protein kinase được độc lập của BMI. Nghiên cứu của Hedderson và kích hoạt dẫn đến tăng cường quá trình oxy hóa cộng sự cho thấy nguy cơ ĐTĐTK tăng lên ở axit béo và cũng ngăn ngừa sự tân tạo glucose. những thai phụ có BMI

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 so với nhóm thai phụ bình thường, tuy nhiên, sự TÀI LIỆU THAM KHẢO khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,28). 1. Bộ Y tế (2019), “Đại cương về bệnh đái tháo Leptin là một hormone có nguồn gốc từ nhau đường và đái tháo đường thai kỳ”, Tài liệu đào tạo thai. Leptin làm tăng độ nhạy insulin bằng cách liên tục dự phòng và kiểm soát đái tháo đường thai kỳ, NXB Hà Nội, tr.5-16. ảnh hưởng đến bài tiết insulin, sử dụng glucose, 2. ADA (2019), “Standards of medical care in tổng hợp glycogen và chuyển hóa chất béo, điều diabetes”, Diabetes Care, 39(1), pp. 36 - 94. hoà gonadotropin phóng thích bài tiết hormone 3. Carpenter MW (2007). Gestational diabetes, từ vùng dưới đồi và kích hoạt hệ thần kinh giao pregnancy hypertension, and late vascular disease. Diabetes Care;30 Suppl 2:S246-50. cảm. Ngoài ra, leptin còn có vai trò trong quá 4. Chen D, Xia G, Xu P, Dong M (2010). trình làm tổ của thai. Hơn nữa, leptin còn thúc Peripartum serum leptin and soluble leptin receptor đẩy sản xuất gonadotropin màng đệm trong levels in women with gestational diabetes. Acta nguyên bào nuôi, điều hoà sự phát triển nhau Obstet Gynecol Scand;89(12):1595-9 5. Denver RJ, Bonett RM, Boorse GC (2011). thai, tăng cường phân bào và kích thích hấp thu “Evolution of leptin structure and function”. acid amin [6]. Leptin và mRNA thụ thể leptin đã Neuroendocrinology; 94 (1): 21-38 được xác định trong mô nhau thai của người. Về 6. {L32} Hauguel-De Mouzon, S., Lepercq, J. & mặt chức năng, sự tăng leptin ở mẹ trong 3 Catalano, P. (2006). “The known and unknown of leptin in pregnancy. American Journal of tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ không liên Obstetrics and Gynecology, 194, 1537-1545. quan đến việc giảm lượng thức ăn hay tăng hoạt 7. Hedderson MM, Darbinian J, Havel PJ động trao đổi chất [5]. (2013). Low prepregnancy adiponectin concentrations are associated with a marked V. KẾT LUẬN increase in risk for development of gestational 1. Liên quan giữa giữa nồng độ adiponectin, diabetes mellitus. Diabetes Care;36:3930-7. 8. Lee K, Chin S, Ramachandran V (2018). leptin huyết thanh với bệnh đái tháo đường thai kỳ: “Prevalence and risk factors of gestational diabetes - Nồng độ adiponectin thấp có liên quan đến mellitus in Asia: a systematic review and meta- nguy cơ mắc ĐTĐTK. analysis”, BMC Pregnancy and Childbirth, 18 - Không tìm thấy mối liên quan giữa nồng độ 9. Mallardo M, Ferraro S (2021). “GDM – complicated pregnancies: focus on adipokines”, leptin huyết thanh với ĐTĐTK Molecular Biology reports, 48, pp. 8171 – 8180 2. Các yếu tố lien quan đến sự giảm 10. Mohammadi T, Paknahad Z (2017). adiponectin là tuổi mẹ > 25, BMI < 25, tăng cân “Adiponectin concentration in gestational diabetes trong thai kỳ, số lần mang thai và tiền sử sẩy thai. women: a case – control study”, Clin Nutr Res, 6(4), pp. 267 - 276 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA TRỊ BỔ TRỢ DOCETAXEL VÀ CYCLOPHOSPHAMID TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN I, II Trần Thị Hòa Bình1, Lê Thanh Đức1 TÓM TẮT sau đó điều trị bổ trợ phác đồ hóa chất Docetaxel và Cyclophosphamid tại bệnh viện Ktừ T9/2015 đến 80 Mục tiêu: Đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ T12/2020. Kết quả: Đặc điểm nhóm nghiên cứu: Tuổi Docetaxel và Cyclophosphamid (TC) sau phẫu thuật trung bình của bệnh nhân là 50± 9,3 tuổi. Bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I - II và tác dụng không mong mắc ít nhất một bệnh kèm theo chiếm 61,3%, trong muốn của phác đồ ở nhóm bệnh nhân trên. Đối đó 56,4 % bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch. Bệnh tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu nhân có thể mô bệnh học là ung thư biểu mô thểống (NC) mô tả hồi cứu có theo dõi dọc trên 62 bệnh nhân xâm nhập típ không đặc biệt (NST) chiếm tỷ lệ cao được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn I, II được phẫu nhất 87,1%, 54,8% bệnh nhân có độ mô học 2. Về thuật cắt toàn bộ tuyến vú hoặc phẫu thuật bảo tồn độc tính: Độc tính hạ bạch cầu và hạ bạch cầu hạt thường gặp nhất chiếm 23% và 29%, độc tính trên 1Bệnh gan thấp (14,5%), chưa ghi nhận thấy độc tính trên viên Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tim mạch. Rụng tóc là tác dụng phụ hay gặp nhất 2Bệnh viện K chiếm tỉ lệ 100%, chán ăn khá thường gặp chiếm Chịu trách nhiệm chính: Trần Thị Hòa Bình 56,5%. Phù ngoại vi xảy ra ở 14,5%. Thời gian sống Email: tranhoabinhch28@gmail.com thêm không bệnh sau 5 năm là 90,0%, tỉ lệ sống thêm Ngày nhận bài: 2.6.2022 toàn bộ sau 5 năm là 93,2%. Kết luận: Hóa trị bổ trợ Ngày phản biện khoa học: 25.7.2022 phác đồ Docetaxel và Cyclophosphamid trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I, II có tỉ lệ kểm soát bệnh Ngày duyệt bài: 2.8.2022 328

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-moi-lien-quan-giua-nong-do-adiponectin-leptin-huyet-thanh-voi-dai-thao-duong-thai-ky-2558561.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY