MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nghiên cứu thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
  • Mã tin: 1800
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Nghiên cứu thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trình bày mô tả thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp (RDS) ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Nội dung Text: Nghiên cứu thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

NGHIÊN CỨU SẢN KHOA - SƠ SINH Nghiên cứu thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Lê Thị Lan Anh1, Trần Thị Thanh Hà1, Lê Minh Trác1, Nguyễn Thành Hải2, Đoàn Anh Dũng3 1 Bệnh viện Phụ sản Trung ương 2 Trường Đại học Dược Hà Nội 3 Trường Đại học Phenikaa doi:10.46755/vjog.2022.1.1281 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Lê Thị Lan Anh; email: lananh.dkh93@gmail.com Nhận bài (received): 29/11/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 5/1/2022 Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp (RDS) ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu bệnh án của các bệnh nhi sơ sinh có sử dụng surfactant trong khoảng thời gian từ 01/10/2019 đến hết 31/12/2019. Kết quả: 182 trẻ sơ sinh mắc RDS sử dụng 208 lượt surfactant, trong đó số lượt sử dụng beractant là nhiều nhất (45,7%). Chỉ 68,8% lượt bơm surfactant được hội chẩn trước khi dùng thuốc. Liều poractant alfa, beractant và bovactant ban đầu phù hợp khuyến cáo lần lượt chiếm 87,5%; 14,6% và 9,5%. Tỉ lệ chỉ định thời điểm dùng poractant alfa và beractant phù hợp lần lượt là 93,1% và 91,0% ở liều đầu; 86,7% và 85,7% ở liều lặp lại. Tỉ lệ chỉ định bovactant phù hợp về thời điểm còn thấp (38,1% ở liều đầu và 50% ở liều lặp lại). Kết luận: Bác sĩ sơ sinh cần phải hội chẩn đầy đủ trước khi sử dụng surfactant và sử dụng đúng các mức liều surfactant được khuyến cáo cho mỗi loại surfactant và mỗi liều surfactant theo đơn vị mg/kg cân nặng của trẻ, đồng thời chỉ định surfactant kịp thời cho trẻ sơ sinh trong trường hợp cần sử dụng thuốc nhằm tăng hiệu quả điều trị. Từ khóa: hội chứng suy hô hấp (RDS), surfactant, trẻ sơ sinh. Research the current status of using surfactant in the treatment of respiratory distress syndrome in newborns at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology Le Thi Lan Anh1, Tran Thi Thanh Ha1, Le Minh Trac1, Nguyen Thanh Hai2, Doan Anh Dung3 1 National Hospital of Obstetrics and Gynecology 2 Hanoi University of Pharmacy 3 Phenikaa University Abstract Objectives: To describe the current status of using surfactant in the treatment of respiratory distress syndrome (RDS) in neonates at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology. Materials and Methods: Retrospective descriptive study on the medical records of neonatal patients receiving surfactant from October 1, 2019 to December 31, 2019. Results: 182 infants with RDS had a total of 208 times pumped with surfactant, in which beractant was the most frequent (45.7%). Only 68.8% of using surfactant was consulted before taking the drug. The recommended initial dose of poractant alfa, beractant and bovactant accounted for 87.5%; 14.6% and 9.5%; respectively. The proportion of appropriate indications for using poractant alfa and beractant was 93.1% and 91.0% at the first dose, respectively; 86.7% and 85.7% at repeated doses. The rate of appropriate bovactant indications in terms of time is still low (38.1% at the first dose and 50% at the repeated dose). Conclusions: The neonatologist should consult fully before administering surfactant and use the recommended dose levels of surfactant for each type of surfactant and for each dose of surfactant in mg/kg of infant weight. In addition, timely appointment of surfactant to infants in case of need to use the drug also increases the effectiveness of treatment. Keywords: respiratory distress syndrome (RDS), surfactant, newborns. 30 Lê Thị Lan Anh và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):30-35. doi:10.46755/vjog.2022.1.1281

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Hội chứng suy hô hấp (RDS) là một rối loạn hô hấp phổ 2.1. Đối tượng nghiên cứu biến ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh, được định nghĩa là tình Đối tượng nghiên cứu là bệnh nhi sơ sinh có sử trạng rối loạn chức năng hô hấp do nhiều nguyên nhân, tại dụng surfactant thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn và phổi hoặc ngoài phổi gây ra thất bại trong quá trình trao đổi loại trừ trong khoảng thời gian từ 01/10/2019 đến hết khí dẫn đến thiếu oxy và tăng CO2 trong máu, do đó không 31/12/2019, như sau: còn khả năng duy trì PaO2, PaCO2, pH ở mức có thể chấp - Tiêu chuẩn lựa chọn: được chỉ định ít nhất một loại nhận được [1, 2]. RDS sơ sinh là hội chứng thường gặp nhất surfactant để điều trị RDS ở trẻ sơ sinh. và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sơ sinh, đòi hỏi - Tiêu chuẩn loại trừ: Có dị tật bẩm sinh gây thiểu sản phải cấp cứu nhanh chóng và xử trí đúng [1]. phổi; Tràn khí màng phổi, xuất huyết phổi tại thời điểm Surfactant là một cuộc cách mạng trong việc chăm nhập khoa sơ sinh; Chuyển viện do bệnh lý nặng lên. sóc hô hấp ở trẻ sơ sinh trong những thập niên vừa qua. 2.2. Phương pháp nghiên cứu Liệu pháp điều trị bằng các thuốc surfactant là một phần Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả dựa quan trọng của chiến lược kiểm soát hội chứng suy hô trên thu thập các dữ liệu từ bệnh án hồi cứu tại Phòng hấp (RDS) ở trẻ sơ sinh. Sử dụng các surfactant sau sinh lưu trữ hồ sơ. Chọn mẫu theo phương pháp hồi cứu lấy đã làm giảm mức độ nặng của bệnh, giảm đáng kể tỷ lệ mẫu toàn bộ: từ phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án lưu tại tử vong và chi phí liên quan đến điều trị RDS ở trẻ non phòng Kế hoạch tổng hợp, tiến hành lọc ra các bệnh án tháng [3]. Nhiều thử nghiệm lâm sàng lớn và các phân sơ sinh có thời gian nhập viện và ra viện từ 01/10/2019 tích gộp đã được tiến hành nhằm so sánh hiệu quả của đến hết 31/12/2019 thỏa mãn tiêu chuẩn để đưa vào các loại surfactant khác nhau cũng như các chế độ liều nghiên cứu. Thu thập thông tin vào “Phiếu thu thập thông dùng, thời điểm và phương pháp đưa thuốc [4-6]. Tuy tin bệnh án”. Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm nhiên, hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu SPSS Statistic 20. tố (tuổi thai, cân nặng khi sinh, mẹ bị đái tháo đường, Các quy ước trong nghiên cứu: Tính phù hợp về chỉ v.v…) [7, 8]. Các hướng dẫn đồng thuận quốc tế cũng đã định: dựa vào hồ sơ bệnh án được chẩn đoán RDS được liên tục đưa ra những cập nhật mới nhất trong chiến lược kiểm soát RDS ở trẻ sơ sinh, trong đó bao gồm cả liệu ghi rõ trong bệnh án và trong bệnh án được hội chẩn sử pháp surfactant, song vẫn còn những điểm chưa sáng tỏ dụng surfactant có sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm cũng như chưa có những khuyến cáo rõ ràng để có thể Chăm sóc & Điều trị Sơ sinh hoặc Lãnh đạo Bệnh viện áp dụng một cách thuận tiện trên lâm sàng. theo phân công. Bệnh viện Phụ sản Trung ương là một bệnh viện - Tính phù hợp về liều dùng: liều dùng tính theo cân chuyên khoa hạng 1 về Sản – Phụ khoa – Sơ sinh. Bệnh nặng của trẻ, sử dụng thông tin trong tờ viện thường xuyên tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân hướng dẫn sử dụng (SPC) và đồng thuận của Châu (BN) sơ sinh với các bệnh lý đa dạng, phức tạp, trong đó Âu năm 2019 để đánh giá cho từng loại surfactant. Trong có khoảng 5000 trẻ sơ sinh non tháng mỗi năm và trẻ nghiên cứu này, chúng tôi cho phép sai số liều dùng là ± có suy hô hấp chiếm tỉ lệ rất cao (khoảng 20% trẻ non 5% (mg/kg) [9-12]. tháng). Việc sử dụng các thuốc surfactant tại đây là rất - Tính phù hợp về thời điểm dùng: sử dụng thông tin cần thiết để kiểm soát và điều trị hiệu quả RDS. Tuy nhiên trong tờ SPC để đánh giá cho liều hiện nay chưa có nghiên cứu nào được tiến hành để phân surfactant đầu tiên và các liều surfactant lặp lại được tích thực trạng sử dụng nhóm thuốc surfactant tại đây. Do sử dụng [9-11]. đó chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thực - Mức độ suy hô hấp: được đánh giá bằng chỉ số trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô Silverman, dựa vào 5 tiêu chí lâm sàng ở hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương” với Bảng 1. Đánh giá dựa trên tổng số điểm: < 3 điểm mục tiêu: mô tả thực trạng sử dụng surfactant trong điều (không suy hô hấp), 4-6 điểm (suy hô hấp nhẹ), > 7-10 trị RDS ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. điểm (suy hô hấp nặng) [2]. Bảng 2.1. Bảng điểm đánh giá mức độ suy hô hấp ở trẻ sơ sinh [1, 2] Triệu chứng 0 1 2 Di động ngực bụng Cùng chiều Ngực < bụng Ngược chiều Co kéo liên sườn – + ++ Lõm hõm ức – + ++ Cánh mũi phập phồng – + ++ Tiếng rên – Qua ống nghe Nghe được bằng tai 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019, chúng tôi đã thu thập được 182 bệnh án sơ sinh thỏa mãn tiêu chuẩn để đưa vào nghiên cứu. Lê Thị Lan Anh và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):30-35. doi:10.46755/vjog.2022.1.1281 31

Bảng 3.1. Đặc điểm về nhân khẩu học của bệnh nhân (BN) Đặc điểm Số BN (N=182) Tỉ lệ (%) Sinh cực non: < 28 tuần 26 14,3 Sinh rất non: từ 28 – < 32 tuần 77 42,3 Sinh non trung bình: từ 32 – 33 tuần 6 ngày 36 19,8 Tuổi thai Sinh non muộn: từ 34 – 36 tuần 6 ngày 27 14,8 Thai gần đủ tháng: từ 37 – 38 tuần 6 ngày 9 4,9 Thai đủ tháng: từ 39 – 41 tuần 7 3,9 < 1000 g 24 13,2 1000 - < 1500 g 69 37,9 Cân nặng 1500 - < 2500 g 67 36,8 ≥ 2500 g 22 12,1 Chẩn đoán Suy hô hấp không ghi nhận nguyên nhân 144 79,1 bệnh chính khi Suy hô hấp do bệnh màng trong 34 18,7 nhập khoa sơ sinh Suy hô hấp do viêm phổi trong tử cung 3 1,6 Suy hô hấp do chậm tiêu dịch phổi 1 0,6 Không suy hô hấp (< 4 điểm) 3 1,6 Mức độ suy hô Suy hô hấp nhẹ (4-6 điểm) 71 39,0 hấp theo điểm Suy hô hấp nặng (7-10 điểm) 58 31,9 Silverman Không đánh giá được 28 15,4 Không có thông tin 22 12,1 Phần lớn trẻ sơ sinh trong nghiên cứu thuộc nhóm sinh rất non từ 28 đến dưới 32 tuần (42,3%), có cân nặng từ 1000 g đến dưới 2500 g (74,7%). 79,1% BN được chẩn đoán là suy hô hấp không ghi nhận nguyên nhân. Suy hô hấp nặng chiếm 31,9% BN. Đặc điểm chỉ định surfactant trên BN: Trong nghiên cứu này có 208 lượt sử dụng surfactant, trong đó số lượt sử dụng beractant (biệt dược Survanta) là nhiều nhất (95 lượt, chiếm 45,7% tổng số lượt bơm surfactant), tiếp theo là poractant alfa (biệt dược Curosurf) với 90 lượt, chiếm tỉ lệ 43,3% tổng số lượt bơm thuốc. Bovactant (biệt dược Alvofact) được sử dụng 23 lượt với tỉ lệ thấp nhất (11,0% số lượt bơm). Bảng 3.2 Tính phù hợp trong chỉ định surfactant Đặc điểm chỉ định surfactant Số liều phù hợp Tỉ lệ (%) Liều surfactant 1 (n=182) 125 68,7 Hội chẩn Liều surfactant 2 (n=25) 17 68,0 dùng thuốc Liều surfactant 3 (n=1) 1 100 Tổng (n=208) 143 68,8 2/3 lượt dùng surfactant được hội chẩn trước khi dùng thuốc. Bảng 3.3. Đặc điểm chế độ liều surfactant và thời điểm bơm thuốc Thời điểm bơm Thời điểm bơm liều Tỷ lệ Liều đầu liều đầu so với Liều lặp lại Loại surfactant lặp lại so với liều (%) (mg/kg) thời điểm sinh (mg/kg) trước đó (phút) (phút) 92,5 Poractant alfa 36,9 151,1 ± 38,1 - - (54,3 - 221,3) Chế độ 1 liều 142,5 (n=157) Beractant 52,2 113,2 ± 26,6 - - (71,3 - 227) Bovactant 10,8 75,9 ± 29,0 85 (60 - 150) - - 32 Lê Thị Lan Anh và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):30-35. doi:10.46755/vjog.2022.1.1281

64,5 105,4 ± 1010 Poractant alfa 56,0 122,8 ± 32,8 (45 – 321,8) 28,2 (825 – 1470) Chế độ liều 70 1080 lặp lại Beractant 28,0 131,8 ± 24,2 82,2 ± 36,1 (54,5 – 85) (660 – 2460) (n=25) 80 1305 Bovactant 16,0 78,4 ± 20,1 47,7 ± 3,2 (56,5 – 150) (1012,5 – 1518,8) Trong chế độ 1 liều, poractant alfa và beractant được sử dụng với tỉ lệ cao (chiếm 89,1%); liều poractant alfa trung bình là cao nhất (151,1 ± 38,1 mg/kg) và thời điểm bơm các liều đầu surfactant có trung vị từ 85 đến 142,5 phút. Trong chế độ liều lặp, poractant alfa được sử dụng nhiều nhất (56,0%) với liều lặp cao nhất (105,4 ± 28,2 mg/kg); thời điểm bơm liều khởi đầu có trung vị từ 64,5 đến 80 phút và thời điểm bơm liều lặp lại so với liều trước đó từ 1010 đến 1305 phút. Bảng 3.4. Tính phù hợp về liều dùng của surfactant Bệnh án có Bệnh án có liều không phù hợp n (%) Liều surfactant Loại surfactant liều phù hợp Thấp hơn Cao hơn khuyến được khuyến cáo n (%) khuyến cáo cáo Poractant alfa 100-200 mg/kg 63 (87,5) 3 (4,2) 6 (8,3) (n=72) Liều ban Beractant (n=89) 100 mg/kg 13 (14,6) 18 (20,2) 58 (65,2) đầu Bovactant 50 mg/kg 2 (9,5) 0 (0,0) 19 (90,5) (n=21) Poractant alfa 100 mg/kg 4 (22,2) 5 (27,8) 9 (50,0) (n=18) Liều lặp lại Beractant (n=6) 100 mg/kg 0 (0,0) 5 (83,3) 1 (16,7) Bovactant (n=2) 50 mg/kg 1 (50,0) 1 (50,0) 0 (0,0) Phần lớn liều poractant alfa ban đầu phù hợp với khuyến cáo, chiếm tỉ lệ 87,5%. Liều ban đầu của beractant và bovactant phần lớn cao hơn khuyến cáo (chiếm tỉ lệ lần lượt là 65,2% và 90,5%). 50,0% trường hợp sử dụng lặp lại poractant alfa với liều cao hơn khuyến cáo. Beractant và bovactant được bơm lặp lại chủ yếu với liều thấp hơn khuyến cáo, chiếm tỉ lệ lần lượt là 83,3% và 50,0%. Bảng 3.5. Tính phù hợp về thời điểm chỉ định surfactant Thời điểm chỉ định surfactant tính Thời điểm chỉ định surfactant lặp lại Loại surfactant từ lúc sinh so với liều trước đó ban đầu Khuyến Tỉ lệ phù Tỉ lệ phù hợp Trung bình Trung bình Khuyến cáo cáo hợp n (%) n (%) Poractant alfa 4h42±6h36 ≤ 15h 67/72 (93,1) 19h14±10h31 ≥ 12h 13/15 (86,7) Beractant 3h34±7h00 ≤ 8h 81/89 (91,0) 28h30±9h45 ≥ 6h 6/7 (85,7) Bovactant 3h17±6h56 ≤ 1h 8/21 (38,1) 20h26±10h35 ≥ 12h và ≤ 24h 2/4 (50,0) Tỉ lệ trẻ được chỉ định poractant alfa và beractant liều đầu phù hợp về thời điểm dùng khá cao, chiếm tỉ lệ lần lượt là 93,1% và 91,0% số lượt dùng thuốc. Tỉ lệ chỉ định các liều surfactant lặp lại phù hợp về thời điểm dùng cũng cao tương ứng với 2 nhóm này, lần lượt là 86,7% và 85,7%. Tỉ lệ chỉ định bovactant phù hợp về thời điểm dùng còn thấp (38,1% ở liều đầu và 50% ở liều lặp lại). 4. BÀN LUẬN thể, trình độ và kinh nghiệm của bác sĩ cũng như sự sẵn Theo tờ thông tin sản phẩm của các surfactant, có của các phương tiện chẩn đoán tại cơ sở điều trị. Đôi nhóm thuốc này được chỉ định trong dự phòng và điều khi, việc chờ kết quả xét nghiệm khí máu hoặc kết quả trị RDS ở trẻ sơ sinh [9-11]. Trong hướng dẫn của Bộ Y X-quang để chẩn đoán xác định nguyên nhân cũng như tế năm 2015 chỉ nêu ra các triệu chứng lâm sàng và cận mức độ của RDS làm cho việc điều trị trở nên chậm trễ. lâm sàng nhằm định hướng chẩn đoán sớm RDS ở trẻ Do đó, để phù hợp với điều kiện thực tế trên lâm sàng, sơ sinh và gợi ý sử dụng surfactant trong một số bệnh lý các bác sĩ thường dựa vào các triệu chứng lâm sàng của gây ra RDS như bệnh màng trong, hít phân su, viêm phổi BN, nhu cầu oxy và mức điểm Silverman được đưa ra để trong tử cung, v.v… [1, 2]. Việc chẩn đoán sớm RDS ở trẻ chẩn đoán sớm RDS giúp cho việc ra quyết định điều trị sơ sinh phụ thuộc rất nhiều vào tình huống lâm sàng cụ kịp thời hơn. Lê Thị Lan Anh và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):30-35. doi:10.46755/vjog.2022.1.1281 33

Trên thế giới cũng đã có những đồng thuận của phù hợp ở mức sai số ± 5% mg/kg chưa cao ở cả liều chuyên gia ở những mức khuyến cáo rất khác nhau ban đầu và các liều lặp lại sau đó. Tuy nhiên, nhìn vào trong việc quyết định lựa chọn, chỉ định surfactant mức liều trung bình cho thấy liều dùng surfactant cao cho trẻ sơ sinh mắc RDS. Tuy nhiên, hướng dẫn đồng hơn không nhiều so với khuyến cáo của nhà sản xuất. thuận mới của Châu Âu – cập nhật năm 2019 đã đưa Việc sử dụng đúng mức liều khuyến cáo là quan trọng ra những khuyến cáo mới trong thực hành quản lý trong điều trị, vì có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và tính RDS ở trẻ sơ sinh, trong đó không có sự phân biệt giữa an toàn của thuốc. dự phòng RDS và điều trị RDS, mà thay vào đó, hướng Trên thực tế, việc sử dụng liều thấp hơn hoặc cao hơn dẫn khuyến cáo surfactant điều trị cấp cứu sớm nên khuyến cáo cũng bị ảnh hưởng bởi thể tích đóng gói của được coi là tiêu chuẩn (mức khuyến cáo A1), nhưng chế phẩm. Khi không có các dạng đóng gói với thể tích có những trường hợp nên sử dụng surfactant ngay lập phù hợp để chia liều và với một loại thuốc có chi phí cao tức, chẳng hạn như khi phải đặt nội khí quản để ổn định như nhóm thuốc surfactant, có thể đã dẫn đến việc kê (mức khuyến cáo A1). Một đề xuất được đưa ra là điều đơn nguyên lọ để sử dụng, làm cho liều dùng không còn trị cho những trẻ đang có tình trạng hô hấp xấu đi khi đúng với khuyến cáo. Có thể khắc phục nguyên nhân này FiO2 > 30% với CPAP áp suất ít nhất 6 cm nước (mức nếu các nhà sản xuất nghiên cứu và đưa vào sử dụng khuyến cáo B2) [12]. các dạng thể tích đóng gói khác nhau của cùng một Như vậy có thể thấy, việc chỉ định surfactant phụ biệt dược để thuận tiện hơn trong quá trình kê đơn và sử thuộc chủ yếu vào quyết định của người điều trị và các dụng thuốc. hướng dẫn hiện hành chỉ đưa ra những khuyến cáo, đề Liên quan thời điểm dùng surfactant: Trong các xuất mang tính chất tham khảo. Do đó, trong nghiên cứu hướng dẫn hiện nay đều khuyến cáo sử dụng surfactant này, việc đánh giá tính hợp lý trong chỉ định surfactant càng sớm càng tốt ngay khi có các dấu hiệu suy hô dựa vào xem xét lượt sử dụng đó có được hội chẩn trên hấp [9], và surfactant cấp cứu sớm nên được coi là tiêu lâm sàng hay không. Hội chẩn dùng thuốc giúp cho việc chuẩn [12]. Qua nghiên cứu cho thấy tỉ lệ phù hợp về ra quyết định điều trị chính xác hơn và đúng đắn hơn với thời điểm chỉ định surfactant liều đầu tiên và các liều sự tham gia của nhiều bác sĩ trong đó có những thành lặp lại sau đó khá cao ở 2 nhóm dùng poractant alfa viên có nhiều kinh nghiệm trong điều trị. Kết quả cho và beractant, đều trên 85%. Tuy nhiên việc chỉ định sử thấy chỉ có 68,7% lượt sử dụng surfactant liều đầu được dụng bovactant còn hơi muộn với tỉ lệ phù hợp ở liều hội chẩn và 68,0% lượt sử dụng surfactant liều thứ 2 đầu tiên là 38,1% và 50,0% ở liều lặp lại. Nghiên cứu được hội chẩn. Nhìn chung, chỉ khoảng 2/3 số lượt dùng của Nguyễn Viết Đồng năm 2018 trên 2 nhóm điều trị thuốc được hội chẩn. Có thể đây là một hạn chế của surfactant sớm và muộn cho thấy nhu cầu FiO2 sau điều nghiên cứu hồi cứu, khi chỉ dựa vào phần ghi chép trong trị ở nhóm điều trị sớm thấp hơn có ý nghĩa thống kê so hồ sơ bệnh án để đánh giá tính hợp lý của một quyết với nhóm điều trị muộn. Các chỉ số thời gian thở máy định lâm sàng. Trên thực tế, có thể có các hình thức hội trung bình, thời gian thở CPAP trung bình và thời gian chẩn khác như hội chẩn qua điện thoại, hội chẩn online, thở oxy trung bình đều ngắn hơn ở nhóm điều trị sớm v.v… đều có ý nghĩa lớn trong điều trị, song khi điều này với p < 0,05. Thời gian điều trị trung bình ở nhóm điều không được thể hiện trong bệnh án thì lại được xếp vào trị sớm giảm gần một nửa và chi phí điều trị cũng giảm lượt chỉ định thuốc không hợp lý. Có thể thấy việc ghi hồ nhiều so với nhóm điều trị muộn. Sự khác biệt đều có ý sơ bệnh án trong nghiên cứu này chưa thật sự đầy đủ, nghĩa thống kê [13]. Như vậy có thể thấy việc ra quyết cần bổ sung thêm. định điều trị sớm, kịp thời có vai trò quan trọng trong Liên quan liều dùng surfactant: Liều dùng phù hợp hiệu quả điều trị RDS ở trẻ sơ sinh. là một yếu tố quyết định đến hiệu quả điều trị của một Các hướng dẫn đồng thuận đã chỉ ra tầm quan trọng thuốc bên cạnh chỉ định hợp lý. Liều dùng khuyến cáo của việc quản lý thai nghén và theo dõi, cấp cứu sớm được đưa ra dựa trên nhiều nghiên cứu, thử nghiệm lâm ngay tại phòng sinh để đem lại hiệu quả điều trị cao nhất sàng lớn cũng như các phân tích tổng hợp nhằm chỉ ra [12, 14]. Như vậy rất cần có sự phối hợp nhịp nhàng của sự phù hợp của mức liều đó. Theo kết quả nghiên cứu cả ekip, đặc biệt là sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa của chúng tôi, tỉ lệ bệnh án có liều dùng ban đầu của bác sĩ sản khoa và bác sĩ sơ sinh, nhằm đảm bảo cho việc surfactant ở mức phù hợp là khác nhau ở mỗi nhóm. điều trị kịp thời, tránh tình trạng bơm thuốc quá muộn, từ Có 87,5% bệnh án có liều đầu poractant alfa phù hợp. đó giúp tăng tỉ lệ cứu sống trẻ sơ sinh non tháng và các Tỉ lệ này là 14,6% ở nhóm beractant và 9,5% ở nhóm trẻ sơ sinh khác có suy hô hấp. bovactant. Phần lớn các bệnh án còn lại có liều đầu nằm trong nhóm liều cao hơn liều khuyến cáo: 90,5% ở 5. KẾT LUẬN nhóm bovactant và 65,2% ở nhóm beractant. Bên cạnh Trong 208 lượt sử dụng surfactant, có 68,8% lượt đó cũng có 20,2% bệnh án kê beractant có liều ban đầu được hội chẩn dùng thuốc. Tỉ lệ sử dụng đúng mức liều thấp hơn khuyến cáo. Tương tự với các liều surfactant khuyến cáo còn chưa cao và thời điểm chỉ định thuốc lặp lại, tỉ lệ phù hợp với nhóm poractant alfa là 22,2% và còn chậm. Trung tâm Chăm sóc & Điều trị Sơ sinh cần 50,0% ở nhóm bovactant. Phần lớn các liều surfactant tiến hành hội chẩn đầy đủ theo quy định trước khi dùng lặp lại thường thấp hơn mức liều khuyến cáo. Có thể thuốc và sử dụng đúng mức liều cũng như thời điểm theo thấy, liều dùng surfactant trong nghiên cứu này có tỉ lệ khuyến cáo để đạt hiệu quả điều trị cao. 34 Lê Thị Lan Anh và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):30-35. doi:10.46755/vjog.2022.1.1281

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Y tế. Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa. Ban hành kèm theo Quyết định số 315/ QĐ-BYT ngày 29/01/2015. 2015:249-54. 2. Bộ Y tế. Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em. Ban hành kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 2015:238-43. 3. Sardesai S, Biniwale M, Wertheimer F, Garingo A, Ramanathan R. Evolution of surfactant therapy for respiratory distress syndrome: past, present, and future. Pediatric research. 2017;81(1-2):240. 4. Ma CC-H, Ma S. The role of surfactant in respiratory distress syndrome. The open respiratory medicine journal. 2012;6:44. 5. Singh N, Hawley KL, Viswanathan K. Efficacy of porcine versus bovine surfactants for preterm newborns with respiratory distress syndrome: systematic review and meta-analysis. Pediatrics. 2011;128(6):e1588-e95. 6. Singh N, Halliday HL, Stevens TP, Suresh G, Soll R, Rojas‐ Reyes MX. Comparison of animal‐derived surfactants for the prevention and treatment of respiratory distress syndrome in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015(12). 7. Fidanovski D, Milev V, Sajkovski A, Hristovski A, Sofijanova A, Kojić L, et al. Mortality risk factors in premature infants with respiratory distress syndrome treated by mechanical ventilation. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2005;133(1-2):29-35. 8. Wang H, Gao X, Liu C, Yan C, Lin X, Yang C, et al. Morbidity and mortality of neonatal respiratory failure in China: surfactant treatment in very immature infants. Pediatrics. 2012;129(3):e731-e40. 9. Curosurf. Tờ thông tin sản phẩm. Chiesi Farmaceutici S.p.A2011. 10. Alvofact. Tờ thông tin sản phẩm: Lyomark Pharma GmbH; 2018. 11. Survanta. Tờ thông tin sản phẩm: Abbvie Inc.; 2018. 12. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, te Pas A, et al. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome–2019 update. Neonatology. 2019;115(4):432-50. 13. Nguyễn Viết Đồng và các cộng sự. Nghiên cứu điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non bằng liệu pháp Surfactant tại khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 2014-2018. Hội nghị khoa học Nhi khoa toàn quốc 30/11-1/12/2018. 2018. 14. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R, et al. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome-2016 update. Neonatology. 2017;111(2):107-25. Lê Thị Lan Anh và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):30-35. doi:10.46755/vjog.2022.1.1281 35

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-thuc-trang-su-dung-surfactant-trong-dieu-tri-hoi-chung-suy-ho-hap-o-tre-so-sinh-tai-benh--2551665.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY