MangYTe

Tài liệu y khoa

Nguy cơ thai sản ở bệnh nhân tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi

Nguy cơ thai sản ở bệnh nhân tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi
  • Mã tin: 1817
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Nguy cơ thai sản ở bệnh nhân tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các biến cố thai sản ở các sản phụ mắc tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi.

Nội dung Text: Nguy cơ thai sản ở bệnh nhân tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Nguy cơ thai sản ở bệnh nhân tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi Nguyễn Đình Phúc*, Kim Ngọc Thanh**, Trương Thanh Hương** Đại học Y Hà Nội* Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai** TÓM TẮT Việt Nam, chưa có báo cáo công bố về quản lý thai Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sản cho nhóm bệnh nhân này. Do đó, chúng tôi đề sàng và các biến cố thai sản ở các sản phụ mắc tim xuất nghiên cứu với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi. sàng, cận lâm sàng và các biến cố thai sản ở các sản Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, phụ mắc tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi. gồm 45 sản phụ mắc tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi. Biến cố thai sản được ghi nhập bao gồm ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU tử vong mẹ, suy hô hấp sau sinh, đẻ non, tử vong sau Chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả, bao gồm sinh, thai chậm phát triển thể chất. 45 sản phụ mắc tim bẩm sinh có tăng áp động mạch Kết quả: Nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ tử vong sản phổi điều trị tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch phụ là 6,7%, tỉ lệ trẻ bị suy hô hấp sau sinh là 54,8%, Mai từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2019. Trong tỉ lệ trẻ tử vong sau sinh là 12,9%. nghiên cứu này, tăng áp động mạch phổi được định Kết luận: Các sản phụ mắc tim bẩm sinh có nghĩa là khi áp lực động mạch phổi thì tâm thu ≥ tăng áp động mạch phổi có nguy cơ biến cố thai sản 50mmHg trên siêu âm tim [1]. rất cao nên cần được quản lí thai sản chuyên sâu. Các thông tin lâm sàng được ghi nhận bao gồm: Từ khóa: Sản phụ, tim bẩm sinh, tăng áp động tuổi sản phụ (năm), tuổi thai nhập viện (tuần), mạch phổi. tuổi thai khi can thiệp sản khoa (tuần), phân loại tổn thương tim bẩm sinh, SpO2 (%), phân loại ĐẶT VẤN ĐỀ NYHA, lí do can thiệp sản khoa, phương pháp Tăng áp động mạch phổi là biến chứng chính can thiệp sản khoa. Siêu âm tim được thực hiện của nhóm bệnh tim bẩm sinh shunt trái – phải [1]. tại thời điểm nhập viện bao gồm phân suất tống Các bệnh nhân tim bẩm sinh có tăng áp động mạch máu thất trái (EF) (%), áp lực động mạch phổi phổi có nguy cơ tử vong do hậu quả của tình trạng tâm thu (ALĐMPTT) ước tính qua dòng hở van suy tim phải. Gánh nặng cho tim phải tăng lên khi ba lá (mmHg). Các xét nghiệm máu ghi nhập lúc các bệnh nhân này có thai do sự biến đổi về thể tích vào viện gồm NT-proBNP máu (pmol/l); số tế bào tuần hoàn và huyết động, đặc biệt là 3 tháng cuối hồng cầu máu (T/L), nồng độ hemoglobin (g/L). thai kì, thời điểm chuyển dạ, và hậu sản [2]. Nguy Biến cố thai sản được ghi nhập bao gồm tử vong cơ thai sản của sản phụ mắc tim bẩm sinh có tăng mẹ, suy hô hấp sau sinh, đẻ non, tử vong sau sinh, áp động mạch phổi rất cao với tỉ lệ tử vong mẹ 30- thai chậm phát triển thể chất. Thai chậm phát triển 56% và tỉ lệ tử vong thai nhi là 11-28% [3-7]. Tại thể chất khi cân nặng của thai ở dưới đường bách 160 TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM - SỐ 90.2019

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG phân vị thứ 10 tại thời điểm can thiệp, áp dụng cho KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tính cho tuần thai ≥ 22 tuần. Phương pháp can thiệp Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của sản phụ sản khoa gồm chuyển dạ tự nhiên (có/không có hỗ mắc tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi trợ), phẫu thuật lấy thai, phẫu thuật lấy thai kèm Biểu đồ 1 mô tả chi tiết về độ tuổi sản phụ khi triệu sản. nhập viện với giá trị trung bình là 27,5±4,2 năm Các thông số nghiên cứu được phân tích bằng (CI95% 20,3 – 35,7) và 93.3% sản phụ dưới 35 phần mềm thống kê SPSS 25. Biến liên tục được tuổi (n=42). Chúng tôi ghi nhận 68,9% sản phụ mô tả dưới dạng TB ± SD (CI 95%) và biến rời rạc thai lần đầu, 17,8% thai lần 2 và 13,3% thai lần 3. được mô tả dưới dạng N (%). Nghiên cứu đã được Phân loại bệnh tim bẩm sinh của các sản phụ được Hội đồng khoa học Đại học Y Hà Nội thông qua. thể hiện trong Bảng 1. Trong đó, thông liên thất Các xét nghiệm thăm dò cận lâm sàng được sử dụng và còn ống động mạch là hay gặp nhất. Các đặc trong nghiên cứu là các thăm dò thường quy cho điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các sản phụ mắc bệnh nhân nhập viện tại Viện Tim mạch, Bệnh viện tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi được mô Bạch Mai. Các thông tin nghiên cứu được mã hóa, tả chi tiết trong Bảng 2. Đáng chú ý, 40% bệnh đảm bảo bí mật. nhân có NYHA III-IV. Biểu đồ 1. Phân bố tuổi sản phụ khi nhập viện Bảng 1. Phân loại bệnh tim bẩm sinh Bệnh tim bẩm sinh n % Thông liên nhĩ 7 15,7 Thông liên thất 12 26,8 Thông liên nhĩ + Thông liên thất 2 4,4 Hội chứng Lutembacher 1 2,2 Kênh nhĩ thất chung 2 4,4 Còn ống động mạch 10 22,2 Thông liên thất + Còn ống động mạch 5 11,1 Thông liên thất + Còn ống động mạch + Hẹp eo động mạch chủ 2 4,4 Thân chung động mạch 1 2,2 Thông liên thất + Hẹp eo động mạch chủ 1 2.2 TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM - SỐ 90.2019 161

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Còn ống động mạch + Hẹp chủ 1 2.2 Thất phải hai đường ra 1 2.2 TỔNG 45 100% Bảng 2. Các chỉ số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng khi nhập viện Chỉ số Giá trị Thời gian nằm viện trung bình (ngày) 18,3 ± 12,3 (CI95% 4,6 – 46,6) Khoảng thời gian nhập viện - can thiệp sản khoa (ngày) 6,7 ± 10,3 (CI95% 0-30) ngày Huyết áp tâm thu, mmHg 114,9 ± 16,5 (CI95% 91,5 – 147) Huyết áp tâm trương, mmHg 68,8 ± 13,1 (CI95% 50,0 – 90,0) Mạch, chu kỳ/phút 91,8 ± 15,6 (CI95% 69,3 – 120) SpO2, % 87,9 ± 7,9 (CI95% 72,9-98,0) Phân độ NYHA III-IV 18 (40) ALĐMPTT, mmHg 103,7 ± 25,3 (CI95% 58,6 – 144,2) EF thất trái, % 63,2 ± 8,9 (CI95% 47,5 – 79,5) NT-ProBNP >125 pmol/l 16 (35,5) Mô tả số liệu dạng X+/- SD (CI95%) hoặc n (%) Kết cục sản khoa tiền sản giật nặng, 3 trường hợp rau bong non). Hình 68,9% bệnh nhân (n=31) được can thiệp sản khoa thức can thiệp sản khoa bằng phẫu thuật là chủ yếu có chuẩn bị, 13.1% bệnh nhân (n=6) được can thiệp chiếm 75,6%, trong khi đường tự nhiên là 24,4%. sản khoa cấp cứu do suy tim tiến triển và 17,8% bệnh Kết cục thai sản được mô tả chi tiết trong Bảng 3 nhân (n=8) được can thiệp sản khoa cấp do nguyên với tỉ lệ thai sản thành công (tính gộp trẻ sơ sinh nhân sản khoa (4 trường hợp vỡ ối sớm, 1 trường hợp khỏe và trẻ sống sau cấp cứu ngạt sơ sinh) là 60%. Bảng 3. Kết cục thai sản ở sản phụ mắc tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi Kết cục thai sản Chỉ số Không cần điều trị hồi sức 33 (73,3) Sống Sản phụ Cần điều trị hồi sức 9 (20,0) Tử vong 3 (6,7) Trẻ sơ sinh khỏe, không ngạt 14 (45,2) Trẻ sống sau cấp cứu ngạt sơ sinh 13 (41,9) Can thiệp Trẻ tử vong sau cấp cứu ngạt sơ sinh 4 (12,9) ≥22 tuần Thai Trung bình 1995,2 ± 114,9 (CI95% 960 – 3040) Cân nặng khi sinh < 2500 g 22 (70,9) Thai chết lưu 1 (2,2) Đình chỉ thai nghén chủ động < 22 tuần 13 (28,9) 162 TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM - SỐ 90.2019

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG BÀN LUẬN động, suy tim mất bù và nguy cơ xuất hiện các cơn Đặc điểm lâm sàng của các sản phụ mắc tim bẩm tăng áp động mạch phổi cấp. Chính vì vậy, Hội Tim sinh mạch Châu Âu khuyến cáo chống chỉ định có thai ở Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi có tuổi các bệnh nhân tim bẩm sinh thuộc nhóm WHO IV, trung bình là 27,5 ± 4,2 tuổi, trong đó 68,9% trường đặc biệt là khi có tăng áp động mạch phổi [12]. hợp mang thai lần đầu. Nghiên cứu chúng tôi ghi Biến cố thai nhận các loại tổn thương tim bẩm sinh thông liên Sản phụ có tăng áp động mạch phổi, mang thai thất, còn ống động mạch và thông liên nhĩ là thường làm tăng biến cố tim mạch của mẹ và tử vong sơ sinh gặp. Kết quả phù hợp với tác giả Drenthen nghiên của con [2]. Chúng tôi ghi nhận tỉ lệ trẻ bị suy hô cứu trên 1302 trường hợp tim bẩm sinh có thai độ hấp sau sinh là rất cao lên tới 54,8%, tỉ lệ tử vong sau tuổi trung bình là 27,4±2,6 tuổi, với 63% bệnh nhân sinh là 12,9%. Biến cố thai cộng gộp (biến cố suy hô mang thai lần đầu với thông liên nhĩ và thông liên hấp, tử vong sau sinh, thai chết lưu) là 56,25%. thất là hai bệnh lí gặp nhiều nhất lần lượt chiếm Đồng thời tình trạng chậm phát triển thai là rất 14,4% và 11,4% [9]. thường gặp ở các sản phụ mắc tim bẩm sinh có tăng Các đặc điểm lâm sàng đáng chú ý ở nhóm bệnh áp động mạch phổi với tỉ lệ 64,5%. Trong nghiên nhân này là 40% có NYHA III và IV và 35,5% có cứu của Magalie trên 20 sản phụ có tăng áp động suy tim. Đặc điểm này thường gặp hơn so với báo mạch phổi do mọi nguyên nhân về tỉ lệ đẻ non cáo trước đây của tác giả Nguyễn Mạnh Thắng với (78%) và khác nhau về kết quả thai nhỏ so với tuổi 18,75% NYHA III-IV và 17% có suy tim [10]. Sự (39%), không có trường hợp tử vong sơ sinh nào. khác biệt này do nghiên cứu của chúng tôi tập trung Biến cố thai rất cao ở sản phụ có tăng áp động mạch vào nhóm sản phụ có tăng áp động mạch phổi. phổi là do tình trạng rối loạn huyết động của mẹ Biến cố cho sản phụ ảnh hưởng đến tuần hoàn rau thai, và sự phát triển Nghiên cứu ghi nhận 3 sản phụ tử vong (6,7%). của thai trong tử cung. Bên cạnh đó là tình trạng Chú ý là tất cả đều nhập viện muộn khi tuổi thai là dinh dưỡng, chế độ dùng thuốc của sản phụ cũng 33-36-35 tuần. Đây đều là những trường hợp có áp tác động theo chiều hướng không tốt đến sự phát lực động mạch phổi tâm thu trong trường hợp này triển của thai. đều cao tương ứng là 102-139-114 mmHg. Bên cạnh đó, 20% sản phụ đã phải điều trị hồi sức tích KẾT LUẬN cực sau can thiệp sản khoa. Trong nghiên cứu của tác Các sản phụ mắc tim bẩm sinh có tăng áp động giả Bedard, tỉ lệ tử vong mẹ ở nhóm tim bẩm sinh mạch phổi có nguy cơ biến cố thai sản rất cao. Vì có tăng áp động mạch phổi là 28% [11]. Biến cố tử vậy, tất cả các sản phụ này cần được quản lí và chăm vong của mẹ rất cao ở sản phụ có tăng áp động mạch sóc thai sản chuyên sâu với sự phối hợp liên tục giữa phổi là do hậu quả của tình trạng rối loạn huyết chuyên khoa sản, tim mạch, hồi sức tích cực. ABSTRACT Risk pregnancy in patients with pulmonary arterial hypertension due to congenital heart disease Object: Describe clinical manifestation, laboratory results and complications relating to pregnancy and labour in women with pulmonary hypertension. Methods: Cross sectional study described 45 pregnant women with congenital heart disease and TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM - SỐ 90.2019 163

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG pulmonary hypertension. Complications recorded including: maternal mortality, birth asphyxia, premature birth, perinatal death, fetal growth retardation. Results: The proportion of maternal mortality is 6,7%, birth asphyxia is 54,8%, perinatal death is 12,9%. Conclusion: Women with congenital heart disease and pulmonary hypertension have high risk of mortality and complications during pregnancy and labour. Therefore, they should have their pregnancy management in medical centers with well equipped obstetrics. Keywords: Pregnancy, congenital heart disease, pulmonary arterial hypertension. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Galiè N., Humbert M., Vachiery J.-L., et al. (2016). 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS) Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). European Heart Journal, 37(1), 67–119. 2. Pieper P.G. and Hoendermis E.S. (2011). Pregnancy in women with pulmonary hypertension. Neth Heart J, 19(12), 504–508. 3. Balci A., Sollie-Szarynska K.M., van der Bijl A.G.L., et al. (2014). Prospective validation and assessment of cardiovascular and offspring risk models for pregnant women with congenital heart disease. Heart, 100(17), 1373–1381. 4. (1998). Outcome of Pulmonary Vascular Disease in Pregnancy: A Systematic Overview From 1978 Through 1996. Journal of the American College of Cardiology, 31(7), 1650–1657. 5. Severe pulmonary hypertension during pregnancy: mode of delivery and anesthetic management of 15 consecutive cases. - PubMed - NCBI. accessed: 08/03/2019. 6. Gleicher N., Midwall J., Hochberger D., et al. (1979). Eisenmenger’s syndrome and pregnancy. Obstet Gynecol Surv, 34(10), 721–741. 7. Ladouceur M., Benoit L., Radojevic J., et al. (2017). Pregnancy outcomes in patients with pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease. Heart, 103(4), 287–292. 8. The World Health Organization Fetal Growth Charts: A Multinational Longitudinal Study of Ultrasound Biometric Measurements and Estimated Fetal Weight. accessed: 08/03/2019. 9. Drenthen W., Pieper P.G., Roos-Hesselink J.W., et al. (2006). Non-cardiac complications during pregnancy in women with isolated congenital pulmonary valvar stenosis. Heart, 92(12), 1838–1843. 10. Nguyen Manh T., Bui Van N., Le Thi H., et al. (2019). Pregnancy with Heart Disease: Maternal Outcomes and Risk Factors for Fetal Growth Restriction. Int J Environ Res Public Health, 16(12). 11. Bédard E., Dimopoulos K., and Gatzoulis M.A. (2009). Has there been any progress made on pregnancy outcomes among women with pulmonary arterial hypertension?. Eur Heart J, 30(3), 256–265. 12. Canobbio M.M., Warnes C.A., Aboulhosn J., et al. (2017). Management of Pregnancy in Patients With Complex Congenital Heart Disease: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association. Circulation, 135(8), e50–e87. 164 TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM - SỐ 90.2019

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nguy-co-thai-san-o-benh-nhan-tim-bam-sinh-co-tang-ap-dong-mach-phoi-2553549.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY