MangYTe

Tài liệu y khoa

Nhận xét kết quả điều trị soi buồng tử cung tách dính tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2020

Nhận xét kết quả điều trị soi buồng tử cung tách dính tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2020
  • Mã tin: 1647
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Dính buồng tử cung (BTC) là một trong những nguyên nhân thường gặp gây nên vô sinh ở phụ nữ. Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét kết quả soi BTC tách dính cho các bệnh nhân dính buồng tử cung tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020.

Nội dung Text: Nhận xét kết quả điều trị soi buồng tử cung tách dính tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2020

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 510 - THÁNG 1 - SỐ 2 -2022 tháng, tỷ lệ tái phát là 6,4%, thời gian tái phát V. KẾT LUẬN trung bình là 58,4 tháng6. Nghiên cứu của Tuổi mắc bệnh u phyllode tuyến vú trẻ hơn so Mengsu cho tỷ lệ tái phát là 16,5%, tỷ lệ tái phát với tuổi mắc ung thư vú, đa số u có kích thước trên lần lượt của u phyllode lành tính, giáp biên và ác 5 cm tại thời điểm chẩn đoán. U phyllode lành tính tính là 14,7%, 17,1%, và 27,3%. Thời gian tái chiếm đa số nhưng tỷ lệ tái phát tại chỗ thấp nhất. phát trung bình là 19,4 tháng7. Như vậy, đa số Thời gian tái phát trung bình là 22,6 tháng. các nghiên cứu cho thấy tái phát thường diễn ra trong 2 năm đầu. Sự khác nhau giữa nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO của chúng tôi và các nghiên cứu khác có thể do 1. Guerrero MA, Ballard BR, Grau AMJ So. cỡ mẫu trong nghiên cứu của chúng tôi chưa đủ Malignant phyllodes tumor of the breast: review of the literature and case report of stromal lớn, thời gian theo dõi sau nghiên cứu còn ngắn. overgrowth. 2003;12(1):27-37 Không có yếu tố tiên lượng nào đáng tin cậy 2. World Health Organization. Histological typing đã được xác định dự đoán cho tái phát tại chỗ. of breast tumors. Tumori 1982;68:181–98. Trong khi hầu hết các loạt đã báo cáo tỷ lệ tái 3. Zhang Y, Kleer CG. Phyllodes tumor of the phát tại chỗ thấp với các khối u có đường kính breast: histopathologic features, differential diagnosis, and molecular/genetic updates. Arch dưới 2 cm, không có mối tương quan giữa kích Pathol Lab Med. 2016;140:665-71. thước khối u và nguy cơ tái phát đã được chứng 4. Võ Đăng Hùng (2013). Nghiên cứu chẩn đoán – minh. Tỉ lệ tương quan giữa kích thước u và điều trị bướu diệp thể vú, luận án tiến sĩ, Đại học Y tuyến vú có thể có ý nghĩa vì điều này thường dược TP Hồ Chí Minh. 5. Gianluca Spitaleri, Antonio Toesca, Edoardo quyết định mức độ phẫu thuật và kết quả cắt bỏ Botteri, et al. (2013). Breast phyllodes tumor: a mẫu bệnh phẩm. Nguy cơ tái phát tại chỗ tăng review of literature and a single center lên trong các tổn thương cắt bỏ không hoàn retrospective series analysis. Critical reviews in toàn. Trong nghiên cứu của chúng tôi, khi đánh oncology/hematology, 88 (2), 427-436. 6. Jose M Pimiento, Pranjali V Gadgil, Alfredo A giá sự tương quan giữa các yếu tố như tuổi, kích Santillan, et al. (2011). Phyllodes tumors: race- thước u đều không có sự tương quan rõ rệt và related differences. Journal of the American có ý nghĩa thống kê. Có sự tương quan giữa mô College of Surgeons, 213 (4), 537-542. bệnh học với tỉ lệ tái phát và nhóm xạ trị bổ trợ 7. Mengsu Xiao, Qingli Zhu, Yuxin Jiang, et al. (2015). Local recurrent phyllodes tumors of the có tỉ lệ tái phát thấp hơn so với nhóm không xạ breast: clinical and sonographic features. Journal trị, kết quả này phù hợp với vai trò kiểm soát tại of Ultrasound in Medicine, 34 (9), 1631-1638. chỗ đã được khẳng định của xạ trị. NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SOI BUỒNG TỬ CUNG TÁCH DÍNH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2020 Lê Thị Anh Đào1, Nguyễn Biên Thùy2 Nguyễn Ngọc Minh3 TÓM TẮT Kết quả: Nghiên cứu thu được 40 bệnh nhân mức độ dính là: độ 1: 5 người (12,5%) độ 2: 14 người (35%) 34 Dính buồng tử cung (BTC) là một trong những độ 3: 13 người (32,5%) độ 4: 8 người (20%). Kết quả nguyên nhân thường gặp gây nên vô sinh ở phụ nữ. tách dính hoàn toàn trên 32 người chiếm 80%, số bệnh Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét kết quả soi BTC tách nhân tách dính một phần chiếm 20%. Kết luận: Soi dính cho các bệnh nhân dính buồng tử cung tại bệnh BTC tách dính là một phương pháp điều trị dính BTC có viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020. Đối tượng và kết quả tách dính hoàn toàn đạt 80%, cải thiện được phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt tình trạng kinh nguyệt trở lại bình thường 77,5%. ngang, tiến cứu được tiến hành trên những bệnh Từ khóa: Dính BTC, soi BTC. nhân chẩn đoán dính BTC và tách dính bằng soi BTC. SUMMARY 1Đại học Y Hà Nội RESULTS OF TREATING INTRAUTERINE 2Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội ADHENSSION BY HYSTEROSCOPY AT 3Đại học Quốc gia HANOI OBSTETRIC AND GYNECOLOGY Chịu trách nhiệm chính: Lê Thị Anh Đào HOSPITAL IN 2020 Email: leanhdao1610@gmail.com Backgrounds: Intrauterine adhension is one of Ngày nhận bài: 8.11.2021 the leading causes of infertility in women. Aim: To Ngày phản biện khoa học: 27.12.2021 analyse the results of treating intrauterine adhenssion Ngày duyệt bài: 10.01.2022 by hysteroscopy. Materials and methods: A cross – 141

vietnam medical journal n02 - JANUARY - 2022 sectional study was perfomed prospectively on the cứu được thực hiện tại Bệnh viện Phụ Sản Hà women who diagnosed intrauterine adhession and Nội, từ tháng 8/2019 đến hết tháng 7/2020. treated by hysteroscopy. Result: A total of 40 cases have been selected and divied into 4 level: level 1: 5 Đối tượng nghiên cứu: patients (12,5%), level 2: 14 patients (35%), level 3: Tiêu chuẩn lựa chọn: Các bệnh nhân được 13 patients (32,5%) and level 4: 8 patients (20%). chẩn đoán dính BTC bằng kết quả chụp tử cung 80% patients have been treated successfully. vòi trứng có bơm thuốc cản quang (HSG) và Conclusion: Hysterosocopy is a effective method to hoặc soi BTC chẩn đoán bằng máy soi BTC resolve intrauterine adhenssion with the ratio of (office) tại phòng khám. completely separate is 80% and normal period after surgery is 77,5%. Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân khi soi buồng Key words: intrauterine adhenssion, hysteroscopy. tử cung quan sát thấy buồng tử cung bình thường sẽ loại khỏi đối tượng nghiên cứu. Bệnh nhân I. ĐẶT VẤN ĐỀ không được tách dính nhờ phương pháp soi BTC. Dính BTC (BTC) là một tình trạng khi những Cách tiến hành nghiên cứu: dải xơ dính hình thành trong BTC, nơi vốn là một - Bước 1: Chẩn đoán bệnh nhân dính BTC tại khoang rỗng. Năm 1950, J.Asherman là người phòng khám: bằng hỏi bệnh, thăm khám, kết đầu tiên tìm hiểu và đưa ra những công trình quả chụp HSG hoặc soi BTC chẩn đoán trước đó. tổng quan liên quan đến dính BTC chính vì vậy - Bước 2: Tiến hành soi BTC tách dính, đánh trên thế giới dính BTC còn được biết đến với cái giá tình trạng BTC trước và ngay sau tách dính. tên hội chứng Asherman. Các bệnh nhân không có dính khi soi buồng bị Dính BTC do nhiều nguyên nhân gây nên, loại ra khỏi nghiên cứu. trong đó dính BTC do những chấn thương hay - Bước 3: Gọi điện hỏi và khảo sát lại kết quả can thiệp vào BTC là hay gặp nhất: do nạo hút tách dính sau 1 tháng bằng soi BTC chẩn đoán thai, nạo sau sảy thai, nạo sót rau sau đẻ… hoặc chụp HSG. Salzani và cộng sự tìm thấy tỉ lệ dính BTC sau - Bước 4: Xử lý số liệu, phân tích và đưa ra nạo phá thai lên tới 37,6%1 Ngoài ra cũng có kết quả nghiên cứu. một tỉ lệ dính BTC gây ra bởi những can thiệp Ở nghiên cứu này chúng tôi sử dụng cách phân ngoài thời kì thai nghén như hút BTC khi ra máu loại của Hiệp hội soi BTC Châu Âu năm 19895. bất thường, bóc u xơ tử cung hay do viêm nhiễm Xử lý số liệu: số liệu được quản lý trên phần niêm mạc tử cung hay lao sinh dục. mềm SPSS 16.0. Đề tài được thông qua tại Hội Dính BTC dẫn đến hậu quả kinh ít, vô kinh đồng Y Đức bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. thứ phát và quan trọng nhất là vô sinh. Theo các tác giả nước ngoài, trong các nguyên nhân vô III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU sinh được điều trị bằng soi BTC, tỉ lệ dính BTC rơi Từ tháng 8/2019 đến hết tháng 7/ 2020, vào khoảng từ 11,8% theo Cohen2 đến 18% chúng tôi thu nhận được 40 bệnh nhân đủ điều theo Mohr3. Tại Việt Nam, tỉ lệ này theo nghiên kiện tham gia nghiên cứu. Trong đó, 65% bệnh cứu của Đặng thị Hồng Thiện là 15%4. nhân có biểu hiện ít kinh và 10% vô kinh. Mức Điều trị dính BTC thông qua soi BTC đã có rất độ dính khi soi BTC phân loại theo hiệp hội Châu nhiều thuận lợi do thiết bị soi buồng ngày càng Âu: độ 1: 5 người (12,5%) độ 2: 14 người (35%) được cải tiến: nhỏ hơn, ít sang chấn hơn, sử độ 3: 13 người (32,5%) độ 4: 8 người (20%). dụng dòng điện 2 chiều với các dung dịch làm 3.1. Phương pháp tiến hành tách dính phồng BTC sinh lý nhất giảm thiểu tối đa các tai trong phẫu thuật biến do soi BTC gây ra. Đồng thời, hệ thống soi Bảng 3.1. Phương pháp tiến hành tách BTC văn phòng (office hysteroscopy) cũng giúp dính khi soi BTC đánh giá được kết quả tách dính sau 1 tháng can Phương pháp tách Số bệnh Tỉ lệ thiệp là những tiến bộ mới mà ngành nội soi phụ dính nhân (%) khoa Việt Nam đã đạt được trong thời gian gần đây. Thước đo BTC 0 0 Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu Đèn soi buồng tử cung 4 10 này với mục tiêu: Nhận xét kết quả soi BTC tách Nến Hegar 1 2,5 dính cho các bệnh nhân mắc hội chứng Asherman Kéo lạnh soi BTC 10 25 tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020. Dao điện 25 62,5 Tổng số 40 100 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhận xét: Số bệnh nhân được tách dính bằng Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt dao điện (1 cực và 2 cực) chiếm tỉ lệ cao nhất với ngang, tiến cứu. 62,5%. Có 10 bệnh nhân được tách dính bằng kéo Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Nghiên tiến hành lúc soi bằng bộ soi BTC office (25%) 142

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 510 - THÁNG 1 - SỐ 2 -2022 3.2. Kết quả tách dính BTC qua soi BTC Bảng 3.2. Liên quan kết quả tách dính buồng và mức độ dính Tách dính một phần Tách dính hoàn toàn Tổng n % N % n % Dính độ 1-2 1 5,3 18 94,7 19 100 Dính độ 3 -4 7 33,3 14 66,7 21 100 Tổng 8 20 32 80 40 100 p = 0,019 Nhận xét: Số bệnh nhân tách dính hoàn Bảng 3.4. Tai biến do phẫu thuật toàn là 32 chiếm 80% nhiều hơn số bệnh nhân Số bệnh Tai biến Tỉ lệ (%) tách dính được một phần chiếm 20%. nhân Ở nhóm dính độ 1-2 có 94,7% số bệnh nhân Không 36 90 tách dính được hoàn toàn BTC trong khi tỉ lệ này Thủng TC 2 5 ở nhóm dính độ 3-4 là 66,7%. Sự khác biệt có ý Rách CTC 2 5 nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% (p=0,019) Tai biến khác* 0 0 3.3 Phương pháp chống dính Tổng số 40 100 Bảng 3.3. Phương pháp chống dính Nhận xét: 90% bệnh nhân không có tai biến Phương pháp chống Số bệnh Tỉ lệ trong và sau phẫu thuật. dính nhân (%) *Tai biến khác: ngộ độc nước, chảy máu, Không áp dụng 3 7,5 nhiễm trùng Đặt Sonde foley 29 72,5 Chỉ có 4 bệnh nhân gặp phải tai biến trong Bơm Gel hyaluronic 8 20 mổ: 2 bệnh nhân thủng BTC và 2 bệnh nhân Tổng số 40 100 khác rách cổ tử cung. p = 0,00 3.5. Tình trạng kinh nguyệt trước và sau 3.4. Tai biến do phẫu thuật điều trị Bảng 3.5. So sánh kinh nguyệt trước và sau điều trị Kinh nguyệt sau điều trị Tổng Bình thường Kinh ít – vô kinh 9 1 10 Bình thường 90% 10% 100% Kinh nguyệt 29,9% 11,1% 25% trước điều trị 22 8 30 Kinh ít – vô kinh 73,3% 26,7% 100% 71% 88,9% 75% 31 9 40 Tổng 77,5% 22,5% 100% 100% 100% 100% p= 0,001 Nhận xét: Có 22 bệnh nhân kinh ít – vô kinh trước mổ đã có kinh nguyệt bình thường lại sau mổ (73,3%). Tỉ lệ bệnh nhân kinh ít – vô kinh đã giảm đáng kể sau khi được điều trị (22,5% so với 75%). Sự khác biệt kinh nguyệt trước và sau mổ có ý nghĩa thống kê (p=0,001). 3.6 Kết quả chụp X-quang BTC và soi BTC sau điều trị Bảng 3.6. Kết quả chụp X-quang BTC và nhân còn dính nhẹ độ 1-2 (9%) và chỉ có 1 bệnh soi BTC sau điều trị nhân dính BTC nặng (độ 4). Sự khác biệt giữa các Kết quả chụp X-quang BTC Số bệnh Tỉ lệ nhóm sau mổ là có ý nghĩa thống kê (p=0,00). và soi BTC sau điều trị nhân (%) Bình thường 18 64,3 IV. BÀN LUẬN Dính độ 1-2 9 32,1 Trong 40 bệnh nhân được điều trị tách dính Dính độ 3-4 1 3,6 bằng soi BTC có 32 bệnh nhân tách dính hoàn Tổng 28 100 toàn chiếm 80% (quan sát được cả 2 lỗ vòi và tạo p = 0,00 được khoang BTC là tiêu chuẩn thành công). Mức Nhận xét: Tổng cộng có 28 bệnh nhân đã độ cải thiện cũng phụ thuộc vào độ dính ban đầu, chụp lại BTC hoặc soi lại BTC sau mổ, chiếm dính độ 1,2 đạt kết quả tốt hơn dính độ 3,4. 70%, trong đó 64,3% BTC bình thường, 9 bệnh Tỷ lệ tách dính bằng dao điện 1 cực và 2 cực 143

vietnam medical journal n02 - JANUARY - 2022 cao nhất (62,5%), sau đó là tách dính bằng kéo sau khi can thiệp tách dính 4 tuần hoặc 6 tuần (25%). Có 4 bệnh nhân dễ dàng tách dính bằng để đánh giá lại kết quả sau một thời gian và cắt optic soi BTC đây chính là những bệnh nhân các dải dính mới hình thành lại7,8. Trong 40 bệnh thuộc nhóm dính độ 1 và chỉ 1 bệnh nhân tách nhân nghiên cứu, chúng tôi khám lại được cho dính bằng nến Hegar. Nghiên cứu của tác giả tất cả, nhưng chỉ có 28 người thực hiện chụp Phạm Thị Mỹ Dung (2016) hồi cứu trên 392 bệnh HSG (18 bệnh nhân) hoặc soi BTC chẩn đoán (10 án điều trị dính BTC bằng phương pháp soi bệnh nhân). Kết quả 18 người có hình ảnh BTC buồng gỡ dính chỉ ra tỉ lệ gỡ dính được bằng bình thường, 9 người dính ở độ 1,2 và 1 người nong và nạo BTC chỉ là 10,7%, gỡ dính được dính ở độ 3,4. Hạn chế của nghiên cứu là chưa bằng optic chiếm 21,2% và 65,6% phải gỡ dính khảo sát đủ 40 bệnh nhân và đưa ra được chính bằng dụng cụ nội soi phẫu thuật6. xác sự thay đổi của từng bệnh nhân trước phẫu Việc lựa chọn sử dụng dụng cụ tách dính nào thuật và sau phẫu thuật 1 tháng. Tuy nhiên kết phụ thuộc vào mức độ chắc của dải dính, điều quả chung cho thấy tỷ lệ tái tạo được BTC bình kiện trang thiết bị sẵn có tại thời điểm phẫu thường ngay sau phẫu thuật là 80%, sau 1 tháng thuật và kinh nghiệm sử dụng dụng cụ của phẫu là 64,3% và chỉ còn dính nhẹ vẫn quan sát được thuật viên. Phương pháp tách dính lý tưởng nhất 2 lỗ vòi là 32,1%. Chỉ duy nhất 1 trường hợp vẫn là tách theo lớp bằng kéo lạnh vì sử dụng dao dính độ 4 vì ngay khi phẫu thuật đã thấy một điện 1 cực hay 2 cực đều có nguy cơ gây bỏng tổ BTC rất dính độ 4, bệnh nhân mổ đẻ cũ 2 lần, chức và gây dính lại7,8. Tại bệnh viện Phụ Sản Hà trong quá trình tách dính có hiện tượng thủng tử Nội chúng tôi đã có kéo cắt gỡ dính kích thước cung dưới phúc mạc nên phải dừng sớm. Sau nhỏ, rất hiệu quả với những dính độ 1,2 có thể phẫu thuật tách dính lần đầu, tỉ lệ BTC được tiến hành ngay tại phòng thủ thuật, không cần phục hồi bình thường là 80,3%. 14/126 bệnh giảm đau toàn thân hoặc gây tê vùng vẫn có thể nhân còn lại được thực hiện tách dính lần 2 với tiến hành được. Nếu phải dùng dao điện thì nên tỷ lệ phục hồi BTC là 70,2%. Tỉ lệ này giảm lựa chọn dao điện 2 cực vì các dung dịch làm xuống còn 66,7% sau tách dính lần thứ 3. phồng BTC của loại dao này là dung dịch muối Tai biến của soi BTC can thiệp có thể là: sinh lý hoặc ringer lactat giảm thiểu nguy cơ quá thủng tử cung, tổn thương tạng hoặc mạch máu tải tuần hoàn có thể gặp khi dùng các dịch có độ lớn trong tiểu khung, hoặc các tai biến do quá tải nhớt cao như sorbitol hay đường dextrose dùng tuần hoàn, phù não, phù phổi cấp do sử dụng để soi buồng khi sử dụng dao điện 1 cực. Hơn quá nhiều dịch làm phồng BTC7,8. Trong nghiên nữa dao điện 2 cực có tính chất an toàn hơn đỡ cứu nhỏ này, chúng tôi không gặp một trường gây cháy tổ chức hơn dao điện 1 cực 7,8. Hiện tại hợp nào có rối loạn nước điện giải do phẫu thuật bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đang có 2 loại dao 1 tách dính BTC là loại phẫu thuật tương đối nhẹ cực và 2 cực nhưng chúng tôi ưu tiên sử dụng nhàng hơn nữa một phần không nhỏ các phẫu loại 2 cực cho các phẫu thuật tách dính BTC. thuật được tiến hành bằng máy soi BTC sử dụng Kết quả tách dính được thể hiện bằng việc dòng điện 2 cực, nên các dịch làm phồng BTC là thay đổi dấu hiệu kinh nguyệt khi khảo sát sau dịch muối sinh lý hoặc ringer lactat nên không có phẫu thuật 1 tháng. Trước khi tách dính tỷ lệ trường hợp ngộ độc nước nào xảy ra. Hai trường bệnh nhân tham gia nghiên cứu có tình trạng hợp thủng tử cung trong nghiên cứu: trường hợp kinh ít vô kinh chiếm 75%. Sau 1 tháng tỷ lệ kinh 1 xảy ra trên 1 ca dính BTC độ 3, phát hiện ra nguyệt bình thường chiếm 77,5%, kinh ít vô kinh điểm thủng tử cung kín đáo ở thì nội soi ổ bụng chiếm 22,5%. Sự khác biệt kinh nguyệt trước và bơm xanh methylene vào BTC kiểm tra độ thông sau mổ có ý nghĩa thống kê (p=0,001). Tỷ lệ thay 2 vòi tử cung, xử trí khâu 1 mũi chữ X tại vị trí lỗ đổi kinh nguyệt sau tách dính ở các báo cáo trên thủng qua nội soi. Trường hợp còn lại xảy ra trên thế giới cũng tương đối khác nhau. Roge và cộng 1 ca có sẹo mổ đẻ cũ, dính độ 4 phức tạp, không sự trong một nghiên cứu trên 102 bệnh nhân thấy thể định hướng được hình dạng BTC. Bệnh nhân 75% bệnh nhân cải thiện về mặt kinh nguyệt sau thủng tử cung dưới phúc mạc tại vị trí sẹo mổ cũ điều trị9. Tỉ lệ kinh nguyệt được khôi phục bình phát hiện kịp thời ngay khi soi buồng và chỉ cần thường sau phẫu thuật soi buồng điều trị ở nghiên điều trị thuốc tăng co sau mổ. Các tình huống cứu của Valle và Sciarra là 88,2%. Tỉ lệ này trong thủng tử cung đều xẩy ra trên các trường hợp nghiên cứu của Hanstede lên tới 97,8%. dính độ 3,4 khi can thiệp tách dính mà không Kết quả tách dính BTC còn được khảo sát định hướng không gian tốt dẫn tới nguy cơ thủng chính xác bằng soi BTC (second look) sau 1 tử cung. tháng hoặc chụp HSG. Nên soi BTC chẩn đoán Sau khi tách dính BTC, chúng tôi đều dùng 144

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 510 - THÁNG 1 - SỐ 2 -2022 bóng foley số 12 bơm khoảng 10 ml để tách 2 Monteiro IMU. Prevalence of uterine synechia thành tử cung ra tránh dính tái phát. Hoặc bơm after abortion evacuation curettage. Sao Paulo Med J. 2007;125(5):261-264. 3ml gel hyaluronic vào BTC để tách 2 BTC là 2. Cohen S, Greenberg JA. Hysteroscopic những cách thức nghiên cứu áp dụng chống dính Morcellation for Treating Intrauterine Pathology. tái phát. Có thể dùng vòng kinh nhân tạo trong 6 Rev Obstet Gynecol. 2011;4(2):73-80. Accessed tuần để tách dính. Tuy nhiên những kết quả của August 11, 2019. 3. Mohr J, Lindemann HJ. Hysteroscopy in the nghiên cứu gộp sau cho thấy chưa có những infertile patient. J Reprod Med. 1977;19(3):161-162. bằng chứng đủ mạnh khẳng định hiệu quả của 4. Đặng thị Hồng Thiện. Tình Hình Soi BTC ở Các các phương pháp chống dính sau khi can thiệp Bệnh Nhân vô Sinh Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung soi BTC. Ương Năm 2008.; 2009. 5. Al‐Inany H. Intrauterine adhesions. Acta Obstet V. KẾT LUẬN Gynecol Scand. 2001;80(11):986-993. 6. Phạm Thị Mỹ Dung. Nghiên Cứu Điều Trị Dính Soi BTC tách dính là một phương pháp điều BTC Bằng Phẫu Thuật Nội Soi BTC Tại BV Phụ Sản trị dính BTC có kết quả tách dính hoàn toàn đạt TƯ.; 2017. 80% (32/40 bệnh nhân), cải thiện được tình 7. Andrea Tinelli, Luis Alonso Pacheco Sergio trạng kinh nguyệt trở lại bình thường 77,5% Haimovich. Hysteroscopy.; 2018. 8. Osama Shauki, Sushma Deshmukh, Luis Alono (31/40 bệnh nhân). Soi BTC kiểm tra sau 1 tháng Pacheo. Mastering the Techniques in tách dính nên được tiến hành để xác định lại tình Hysteroscopy.; 2017. trạng BTC sau can thiệp. 9. Roge P, D’Ercole C, Cravello L, Boubli L, Blanc B. Hysteroscopic management of uterine TÀI LIỆU THAM KHẢO synechiae: A series of 102 observations. Eur J 1. Salzani A, Yela DA, Gabiatti JRE, Bedone AJ, Obstet Gynecol Reprod Biol. 1996;65(2):189-193. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA PHƯƠNG PHÁP VẼ PHIM CEPHALOMETRICS TRUYỀN THỐNG VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỄM V-CEPH Võ Thị Thúy Hồng1, Trịnh Đình Hải2 TÓM TẮT The objective was to determine the intraclass correlation coefficient (ICC) between tracing traditional 35 Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định mức độ tương Cephalometric film method and tracing method on đồng (hệ số tương quan nội tại) giữa hai phương pháp computor with V-Ceph software. Methodology of vẽ phim Cephalometrics truyền thống và vẽ phim với clinical trial studied on 123 Cephalometric films. The phần mềm V-Ceph. Phương pháp nghiên cứu thử results showed that 17 of 21 indexes had ICC greater nghiệm lâm sàng trên 123 phim Cephalometrics. Kết than 0.75, except for A-NPerp index, facial axis angle quả cho thấy 17 trong 21 chỉ số đo trên phim index, GoGn-SN index, and nasolabial angle index. Cephalometrics có hệ số tương quan nội tại (ICC) lớn Conclusion: Tracing traditional Cephalometric film hơn 0,75 ngoại trừ chỉ số A-NPerp, chỉ số góc trục method and film tracing with V-Ceph software have mặt, chỉ số GoGn-SN, chỉ số góc mũi môi. Kết luận: high correlation, most of the measured indexes have phương pháp vẽ phim Cephalometrics truyền thống và ICC >0.75. vẽ phim với phần mềm V-Ceph có mối tương quan Keywords: tracing traditional films, V-Ceph cao, phần lớn các chỉ số đo được có ICC >0,75. software, Cephalometric films, intraclass correlation Từ khoá: vẽ phim truyền thống, phần mềm V- coefficient. Ceph, phim Cephalometrics, hệ số tương quan nội tại. SUMMARY I. ĐẶT VẤN ĐỀ A COMPARISON OF TRACING Các số đo trên phim Cephalometrics phản ánh TRADITIONAL CEPHALOMETRIC FILMS kích thước sọ mặt với tỉ lệ 1:1. Vì vậy phim AND V-CEPH SOFTWARE METHOD Cephalometrics là phương tiện không thể thiếu trong chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cũng như theo dõi tiến triển điều trị các bệnh nhân 1Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội nắn chỉnh răng, phẫu thuật chỉnh hình xương. 2Đại Học Quốc Gia [1] Những năm gần đây với sự phát triển vượt Chịu trách nhiệm chính: Võ Thị Thuý Hồng bậc của công nghệ thông tin và các phương tiện Email: vothuyhong71@yahoo.com trong chẩn đoán hình ảnh, phim Cephalometrics Ngày nhận bài: 10.11.2021 kỹ thuật số và phần mềm vẽ phim ra đời giúp Ngày phản biện khoa học: 27.12.2021 các Bác sỹ tiết kiệm thời gian trong việc chẩn Ngày duyệt bài: 11.01.2022 145

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nhan-xet-ket-qua-dieu-tri-soi-buong-tu-cung-tach-dinh-tai-benh-vien-phu-san-ha-noi-nam-2020-2521704.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY