sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch thường gặp 2015 - BV Nguyễn Phi Trương

Phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch thường gặp 2015 - BV Nguyễn Phi Trương
  • Mã tin : 1051
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch thường gặp 2015 gồm có những nội dung chính: Tăng huyết áp, điều trị tăng clolesterol máu, suy tim mạn, suy tim với chức năng tâm thu thất trái bảo tồn, viêm màng ngoài tim cấp và viêm màng ngoài tim tái hồi, dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, viêm cơ tim cấp và viêm cơ tim tối cấp, ngất, thấp tim, đánh giá nguy cơ tim mạch chu phẫu ngoài tim.

Nội dung Text: Phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch thường gặp 2015 - BV Nguyễn Phi Trương

` BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƢƠNG KHOA NỘI TIM MẠCH PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH THƢỜNG GẶP 2015 Tài liệu lƣu hành nội bộ 0

` MỤC LỤC Trang 1. Mục lục 1 2. Tăng Huyết áp 2 3. Điều trị Tăng Clolesterol máu 4 4. Suy Tim Mạn 6 5. Suy Tim với Chức năng Tâm thu Thất trái Bảo tồn 8 6. Viêm Màng Ngoài Tim Cấp và Viêm Màng Ngoài Tim Tái hồi 9 7. Dự phòng Viêm Nội Tâm Mạc Nhiễm Khuẩn 11 8. Viêm Nội Tâm Mạc Nhiễm Khuẩn 12 9. Viêm Cơ Tim cấp và Viêm Cơ Tim Tối cấp 15 10. Ngất 17 11. Thấp tim 19 12. Đánh giá nguy cơ tim mạch chu phẫu ngoài tim 22 1

` TĂNG HUYẾT ÁP Chẩn đoán: Huyết áp tâm thu ≥ 140mmHg hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90mmHg Huyết áp được đo sau khi ngồi/nằm nghỉ 10ph. Cần lưu ý đến tuổi, giới tính, bệnh kèm theo và các yếu tố khác Điều trị: HA đích và thuốc sử dụng tùy thuộc nhiều yếu tố: · Khi nào khởi sự điều trị và HA đích cần đạt: o BN ≥ 60T, khởi sự điều trị bằng thuốc khi HATT ≥ 150mmHg hoặc HATTr ≥ 90mmHg, và đạt HA đích là HATT < 150mmHg và HATTr 90mmHg và đạt HA đích là < 90mmHg (30- 59T (A), 18-29T (E)) o BN < 60T, khởi sự điều trị bằng thuốc khi HATT ≥ 140mmHg và đạt HATT đích là < 140mmHg (E) o BN ≥ 18T bị bệnh thận mạn, khởi sự điều trị bằng thuốc khi HATT ≥ 140mmHg hoặc HATTr ≥ 90mmHg, và đạt HA đích là HATT < 140mmHg và HHTTr < 90mmHg (E) o BN ≥ 18T bị ĐTĐ, khởi sự điều trị khi HATT ≥ 140mmHg hoặc HATTr ≥ 90mmHg, và đạt HA đích là HATT < 140mmHg và HHTTr < 90mmHg (E) · Thuốc đƣợc chọn: tùy thuộc nhiều yếu tố: chủng tộc, bệnh lý nền, bệnh lý kèm theo... § BN không phải người gốc Phi, kể cả có ĐTĐ: khởi đầu với thuốc lợi tiểu thiazide, thuốc chẹn kênh canci, thuốc UCMC, thuốc kháng TTAT (B) § BN người gốc Phi, kể cả có ĐTĐ: khởi đầu với thuốc lợi tiểu thiazide, thuốc chẹn kênh canxi § BN ≥ 18T bị bệnh thận mạn: điều trị cần có thuốc UCMC hoặc kháng TTAT · Theo dõi và đánh giá trị liệu: Mục tiêu là đạt được và duy trì được HA đích: § Cần có thời gian để thuốc có đủ tác dụng (2-3t) § Nếu chưa đạt được HA đích: - Tăng liều thuốc đối với đơn trị liệu - Thêm 1 thuốc thứ hai, và thứ 3 nếu cần, - Nếu các thuốc được khuyến cáo (thiazide, UCMC, chẹn kênh canxi, KTTAT) có CCĐ hoặc có TD phụ, hoặc phải cần hơn 3 thuốc, có thể thêm 1 thuốc nhóm khác · Chiến lƣợc điều trị: 3 chiến lược: § Tối đa liều thuốc đầu tiên trong đơn trị liệu trước khi thêm thuốc thứ hai § Thêm thuốc thứ hai trước khi thuốc thứ nhất đạt liều tối đa § Khởi đầu cùng lúc 2 thuốc riêng lẽ hoặc dùng viên kết hợp (viên kết hợp được ưa chuộng hơn) · Các nhóm thuốc đƣợc khuyến cáo xử dụng trong điều trị THA: § Nhóm thuốc lợi tiểu: thiazide, indapamide... § Nhóm thuốc ức chế men chuyển: như Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril, Perindopril, benazepril, Imidapril... § Nhóm thuốc kháng thụ thể angiotensin: như Losartan, Valsartan, Candesartan, Telmisartan, Irbesartan... § Nhóm thuốc chẹn kênh calci: như Amlodipin, Nifedipine LA/LP, Diltiazem SR/LP, Clinidipin... § Nhóm thuốc chẹn bêta: hiện không được khuyến cáo là thuốc hàng đầu trong điều trị THA 2

` đơn thuần. Tuy nhiên vẫn là thuốc được chọn trong một số bệnh cảnh như suy tim, bệnh mạch vành, hội chứng cường giao cảm, cường giáp...Những thuốc thường dùng như Carvedilol, Metoprolol, Bisoprolol, Atenolol, Propranolol... § Nhóm thuốc khác: như Methyl dopa, Rilmenidine, Hydralazine... § Viên kết hợp: những kết hợp thường dùng: UCMC + chẹn kênh canxi như Perindopril/Amlodipin, Lisinopril/Amlodipin, Enalapril/Diliazem...; UCMC + lợi tiểu như Lisinopril/thiazide, Quinapril/thiazide...; KTTAT + chẹn kênh canxi như Losartan/Amlodipin, telmisartan/amlodipin, valsartan/amlodipin...; KTTAT + lợi tiểu như losartan/thiazide, Telmisartan/thiazide...; KTTAT + chẹn kênh canxi + Lợi tiểu như Vasartan/amlodipin/thiazide 1. Paul A. James, MD et al. 2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults Report From the Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014;311(5):507-520. 2. Lawrence R. Krakoff, MD, Robert L. Gillespie, MD, Keith C. Ferdinand, MD, Icilma V. Ferg , MD, Ola Akinboboye, MD, MBA, Kim A. William, MD, C. Noel Bairey Merz, MD, Carl J. Pepine, MD. 2014 Hypertension Recommendations From the Eighth Joint National Committee Panel Members Raise Concerns for Elderly Black and Female Populations. JACC. VOL. 64, NO. 4, 2014. 3

` ĐIỀU TRỊ TĂNG CHOLESTEROL MÁU NHẰM LÀM GIẢM NGUY CƠ TIM MẠCH1-3 Đánh giá nguy cơ: dựa vào Thang điểm mới của AHA (tham khảo thêm trên trang web của AHA/ACC http://my.americanheart.org/cvriskcalculator), bao gồm các yếu tố: Giới tính (nam/nữ) Tuổi Chủng tộc (Mỹ gốc Phi/Da trắng/chủng tộc khác) Cholesterol toàn phần (mg/dL) HDL-C (mg/dL) HATT (mmHg) Điều trị THA (có/không) ĐTĐ (có/không) Thuốc lá (có/không) Thang điểm cho phép tính được nguy cơ tim mạch trong 10 năm:

` o Trị liệu cƣờng độ nhẹ: § Simvastatin 10 mg/ng § Pravastatin 10– 20 mg/ng § Lovastatin 20 mg/ng § Fluvastatin 20 – 40 mg/ng § Pitavastatin 1 mg/n 1. Stone NJ, et al. 2013 ACC/AHA Blood Cholesterol Guideline. Circulation. 2013;00:000–000. 2. Kevin M. Johnson, MD, David A. Dowe, MD. Accuracy of Statin Assignment Using the 2013 AHA/ACC Cholesterol Guideline Versus the 2001 NCEP ATP III Guideline. JACC. VOL. 64, NO. 9, 2014 3. David C. Goff, Jr, et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk. Circulation. 2013; 00:000 – 000. 5

` SUY TIM MẠN1-7 Phân loại mới về suy tim của ACCF/AHA: · GĐ A: BN có nguy cơ cao bị suy tim nhưng ko có bằng chứng có bệnh tim thực thể · GĐ B: BN có bệnh tim thực thể nhưng ko có những dấu chứng hay triệu chứng của suy tim. · GĐ C: BN có những dấu chứng hay triệu chứng trước đó hay hiện tại của suy tim. · GĐ D: BN suy tim trơ cần những can thiệp đặc biệt. Xử trí suy tim GĐ A và B: · Cần phát hiện sớm BN ở GĐ A và B để can thiệp sớm nhằm làm giảm bệnh suất và tử suất về lâu dài của suy tim · Bệnh mạch vành, THA và ĐTĐ là 3 YTNC chính gây suy tim (tham khảo phác đồ xử trí các bệnh trên). · Thuốc ức chế men chuyển và thuốc chẹn beta là trị liệu nền tảng đối với BN ở GĐ B. Xử trí suy tim GĐ C: · Trị liệu không bằng thuốc: Giáo dục BN là một trong những biện pháp quan trọng nhất trong xử trí suy tim: BN phải hiểu rõ vai trò của việc tuân thủ điều trị thuốc, hạn chế muối (

` § Digoxin: theo một số nghiên cứu gần đây, digoxin có thể làm tăng tỷ lệ tử vong ở BN suy tim, kể cả ở BN rung nhĩ. § Phối hợp Hydralazine-Nitrate: cho thấy làm cải thiện triệu chứng và giảm tỷ lệ tử vong ở người Mỹ gốc Phi. 1. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehs104 2. Anna Maria Rusconi,•Elisa Ceriani, Gruppo di Autoformazione Metodologica (GrAM). Ivabradine added to guidelines-based therapy in systolic heart failure patients. Intern Emerg Med (2011) 6:259–260 3. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. Circulation 2013;128:e240-e327 4. Faiz Subzposh, MD, Ashwani Gupta, MBBS, Shelley R. Hankins,MD, Howard J. Eisen,MD, FACC, FAHA, FACP. Management of ACCF/AHA Stage A and B Patients. Cardiol Clin 32 (2014) 63–71. 5. Sasikanth Adigopula, MD, Rey P. Vivo, MD, Eugene C. DePasquale, MD, Ali Nsair, MD, Mario C. Deng, MD, FESC. Management of ACCF/AHA Stage C Heart Failure. Cardiol Clin 32 (2014) 73–93. 6. Inger Ekman, Olivier Chassany, Michel Komajda, Michael Bo, Jeffrey S. Borer, Ian Ford, Luigi Tavazzi, and Karl Swedberg. Heart rate reduction with ivabradine and health related quality of life in patients with chronic heart failure: results from the SHIFT study. European Heart Journal (2011) 32, 2395–2404 7. Mitesh Shah, MBBS, MSc et al. Relation of DigoxinUse in Atrial Fibrillation and the Risk of All-Cause Mortality in Patients ≥ 65 Years of Age With Versus Without Heart Failure. Am J Cardiol 2014;114:401-406 7

` SUY TIM VỚI CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI BẢO TỒN1-7 Chẩn đoán: - LS: có triệu chứng suy tim (khó thở…) thường xảy ra sau gắng sức hoặc quá tải dịch, cơn THA nặng, TMCT cấp...Cũng có thể xảy ra lúc nghỉ khi bệnh tiến triển. - CLS: có bằng chứng CN tâm thu thất trái bảo tồn hoặc bình thường (EF≥50%) và CN tâm trương thất trái bị rối loạn dựa trên siêu âm hoặc thông tim. Điều trị: - Tỉ lệ tái nhập viện ở bn ST với CNTTTT bảo tồn và ST với CNTTTT giảm là như nhau. Những trị liệu ở bệnh nhân ST với CNTTTT bảo tồn cho đến hiện nay chưa cho thấy cải thiện tỉ lệ tử vong, chủ yếu là giảm triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống. - Mục tiêu điều trị bao gồm: · Giảm quá tải dịch với thuốc lợi tiểu. Dùng đường TM hoặc uống tùy độ nặng triệu chứng LS. · Kiểm soát HA · Kiểm soát tần số tim: · Ơ bn nhịp xoang: giữ TS tim < 70/ph: UC beta, UC canxi, Ivabradine · Ở bn rung nhĩ: giữ TS thất # 80-110/ph với UC bêta, UC canxi, digoxin hoặc chuyển nhịp bằng thuốc (amiodarone, dronedarone) hoặc sốc điện. · Tầm soát và tối ưu hóa điều trị bệnh nền như: Tăng huyết áp, Thiếu máu cơ tim, ĐTĐ, Bệnh thận mạn, BPTNM, Thiếu máu thiếu sắt, Hội chứng ngưng thở khi ngủ. · Các thuốc như UCMC, UCTT, UC canxi, UC beta không được khuyến cáo như là trị liệu chính ở bn ST với CNTTTT bảo tồn mà chỉ có vai trò trong việc tối ưu hóa điều trị bệnh nền. · Thuốc kháng aldosteron (spironolacton 25 mg/ngày) ở bn ST với CNTTTT bảo tồn có thể làm giảm tỉ lệ tái nhập viện (theo NC TOPCAT) · Thuốc ức chế kênh If (Ivabradine 5mg x2/ngày) cho thấy có cải thiện áp lực đổ đầy thất trái và khả năng gắng sức. · Thuốc ức chế phosphodiesterase-5 (Sidenafil) có hiệu quả ở bn ST với CNTTTT bảo tồn có tăng áp phổi. · LCZ696 là một trị liệu hứa hẹn trong tương lai. (NC PARAMOUNT…) · Ngoài ra cần thay đổi lối sống: hạn chế muối, giảm cân, hoạt động thể lực có kiểm soát. 1. Management strategies for heart failure with Preserved Ejection Fraction, Heart Failure Clin 10 2014, 591-598 2. Current Theurapeutic Approach in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, Heart Failure Clin 10 2014, 525-538 3. Effect of If channel Inhibition on Hemodynemic status and exercise tolerance in Heart Failure with Preserve Eject Fraction, a randomized trial, JACC, vol.62, No. 15, 2013. 4. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. European Heart Journaldoi:10.1093/eurheartj/ehs104 5. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. Circulation 2013;128:e240-e327. 6. Bertram Pitt, M.D et al. Spironolacton for Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med 2014; 370:1383- 1392. 7. Solomon SD et al. The Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor LCZ696 in Heart Failure with Preserved EF: A Phase 2 double-blind Randomised Controlled Trial. The Lancet, Volume 380, Issue 9851, Pages 1387 - 1395, 20 October 2012. 8

` VIÊM MÀNG NGOÀI TIM CẤP VÀ VIÊM MÀNG NGOÀI TIM TÁI HỒI Chẩn đoán: · Lâm sàng: Đau ngực vùng trước tim hoặc sau xương ức, có thể lan đến các vùng kế cận. Thường kèm theo sốt nhe, thở nhanh, khó thở, ho...Nghe tim có thể TS tim nhanh, tiếng cọ màng tim. Huyết động học có thể ổn, hoặc có thể bất ổn khi có chèn ép tim (HA thấp/kẹp, mạch nghich...) · Cận lâm sàng: o ECG có ST chênh lên tất cả các đạo trình... o Siêu âm tim có thể thấy dịch màng tim, dấu hiệu chèn ép tim... o X-quang ngực trong trường hợp dịch màng tim >250mL có thể thấy bóng tim to... o Xét nghiệm: HĐ, creatinine máu, ion đồ, CRP, men tim, men gan,,, Điều trị: · Điều tri nguyên nhân: là điều trị chính · Điều trị làm giảm triệu chứng: điều trị bằng thuốc: o Aspirin dùng cho những bn đang dùng aspirin như thuốc chống KTTC: § Aspirin: 1000mg x 3/ng, giảm 500mg sau mỗi tuần, rồi ngưng, hoặc o Thuốc kháng viêm không steroid, làm giảm đau ngực 85-90% trường hợp, dùng trong 7- 14ng § Ibuprofen: 600mg x 3/ng, giảm 200mg sau mỗi 1t, rồi ngưng, hoặc § Indomethacine: 50mg x 3/ng, giảm liều 25mg mỗi 1t, rồi ngưng, hoặc § Naproxen: 550mg x 2, giảm liều dần rồi ngưng o Colchicine dùng đơn thuần hay kết hợp với NSAIDS, nhất là trong VMNT tái hồi. Dùng 3th với VMNT cấp hoặc 6-12th với VMNT tái hồi: § 70Kg: 0.5mg x 2/ng § Suy giảm CN thận: 0.25-0.3mg/ng hoặc 0.5-0.6mg/2-3ng § Tránh dùng trong bệnh lý gan mật nặng o Corticosteroid: không nên dùng (vì có thể dẫn tới VMNT tái hồi). Ngoại trừ cho những nguyên nhân chuyên biệt, hoặc không đáp ứng, hoặc có chống chỉ định với NSAIDS và/hoặc colchicine § Prednisone: 0.2-0.5mg/Kg/ng và giảm liều dần · Chọc dẫn lưu dịch màng tim: trong trường hợp chèn ép tim và/hoặc lấy dịch làm xét nghiệm chẩn đoán nguyên nhân. · Azathioprine và các thuốc ức chế miễn dịch khác: có thể dùng cho những trường hợp "kháng trị" o Azathioprine: 2mg/Kg/ng o Những thuốc khác như: cyclophosphamide, cyclosporine, methotrexate, hydroxychloroquine, immunoglobulin, anakinra... · Điều trị ngoại khoa: Cắt bỏ màng tim (Pericardiectomy): trong trường hợp TDMT lượng lớn, VMNT co thắt, TDMT tái hồi thường xuyên... 9

` · Lƣu đồ xử trí cho VMNT tái hồi Viêm màng ngoài tim tái hồi Chọn lựa đầu tiên: 1. Nếu thuyên giảm, giảm liều ASA hoặc NSAID 2. Nếu ASA/NSAID thất bại, thử ít cộng với nhất 1 NSAID khác trước khi Cochicine dùng corticosteroid Nếu tái hồi/không hết: 1. Đa trị liệu (ASA/NSAID + Chọn lựa thứ hai: 1. Khi ASA/NSAID thất bại hoặc Colchicine và Prednisone không dung nạp hoặc do có chỉ corticosteroid) trước 0.2-0.5mg/kg/ng định chuyên biệt (có thai) khi dùng thuốc cộng với 2. Nếu thuyên giảm, giảm liều thật kháng miễn dịch Cochicine chậm 2. Mở màng ngoài tim Nếu thuyên giảm: Theo dõi tiếp 1. Massimo Imazio. Treatment of Recurrent Pericarditis Tratamiento de la pericarditis recurrente. Rev Esp Cardiol. 2014; 67(5):345–348. 2. Sean Spangler, MD; Chief Editor: Richard A Lange, MD. Acute Pericarditis. emedicine.medscape Updated: Oct 6, 2014 3. Massimo Imazio, Enrico Cecchi, Salvatore Ierna and Rita Trinchero, on behalf of the CORP Investigators. CORP (COlchicine for Recurrent Pericarditis) and CORP-2 trials – two randomized placebo-controlled trials evaluating the clinical benefits of colchicine as adjunct to conventional therapy in the treatment and prevention of recurrent pericarditis: study design and rationale. Journal of Cardiovascular Medicine 2007, 8 :830–834. 4. Lilly LS. Treatment of acute and recurrent idiopathic pericarditis. Circulation. 2013;127:1723–6. 5. Imazio M. Treatment of recurrent pericarditis. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2012;10:1165–72. 6. Bhardwaj R, Berzingi C, Miller C, Hobbs G, Gharib W, Beto RJ, et al. Differential diagnosis of acute pericarditis from normal variant early repolarization and left ventricular hypertrophy with early repolarization: an electrocardiographic study. Am J Med Sci. Jan 2013;345(1):28-32. 7. Markel G, Imazio M, Brucato A, et al. Prevention of recurrent pericarditis with colchicine in 2012. Clin Cardiol. Mar 2013;36(3):125-8. 8. Alabed S, Cabello JB, Irving GJ, et al. Colchicine for pericarditis. Cochrane Database Syst Rev. Aug 28 2014;8:CD010652. 9. Imazio M, Brucato A, Cemin R, et al. Colchicine for Recurrent Pericarditis (CORP) A Randomized Trial. Ann Intern Med. Oct 4 2011;155(7):409-414 10. Imazio M, Trinchero R, Brucato A, Rovere ME, Gandino A, Cemin R, et al. COlchicine for the Prevention of the Post- pericardiotomy Syndrome (COPPS): a multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Eur Heart J. Nov 2010;31(22):2749-54. 10

` DỰ PHÒNG VIÊM NỘI TÂM MẠC Thể loại viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: - VNTMNT trên van người tim trái - VNTMNT trên van nhân tạo tim trái - VNTMNT trên van tim phải - VNTMNT trên dụng cụ (điện cực tạo nhịp/phá rung, có hay không có bệnh van tim) Chỉ định điều trị dự phòng VNTMNT: 1. Bệnh nhân có nguy cơ cao nhất bị VNTMNT: 3 nhóm: · BN có nguy cao nhất: van tim/dụng cụ nhân tạo · BN có tiền sữ VNTMNT · BN bị bệnh tim bẩm sinh, nhất là BTBC phức tạp 2. Thủ thuật có nguy cơ cao nhất: · Thủ thuật răng có nguy cơ: như thủ thuật vùng nướu răng, quanh chóp răng...và ở những bn thuộc nhóm BN có nguy cơ cao nhất: 1 liều duy nhất 30-60ph trước thủ thuật: o Amoxicillin hoặc Ampicillin 2g uống/TM (50mg/Kg ở trẻ em) o Cefazolin hoặc ceftriaxone 1g TB/TM (50mg/Kg ở trẻ em) o Clindamycin nếu dị ứng với penicillin: 600mg uống/TM (20mg/Kg ở trẻ em) o Azithromycin nếu dị ứng với penicillin: 500mg uống (15mg/Kg ở trẻ em) · Những thủ thuật có nguy cơ khác: không có bằng chứng huyết nhiễm (bacteremia) từ các thủ thuật đường hô hấp, tiêu hóa, niệu dục, da hoặc cơ gây ra VNTMNT, vì thế không khuyến cáo điều trị dự phòng. 4. ESC Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version 2009). European Heart Journal (2009) 30, 2369–2413). 5. ACC/AHA 2008 Guideline Update on Valvular Heart Disease. Circulation. 2008;118:887-896. 11

` VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG1-4 Là một tình trạng nhiễm khuẩn của nội tâm mạc hoặc lớp viền bên trong của tim. Chẩn đoán: 1. Chẩn đoán theo tiêu chuẩn Duke cải biên: § Viêm nội tâm mạc xác định: o Tiêu chuẩn Bệnh lý học: - Vi khuẩn được tìm thấy trong cấy máu hoặc trong mô học của một nốt sùi, một sùi gây thuyên tắc, hoặc mẫu áp xe trong tim; hoặc - Các tổn thương mô học, nốt sùi hoặc áp xe trong tim xác định bởi xét nghiệm mô học cho thấy là viêm nội tâm mạc đang hoạt động o Tiêu chuẩn lâm sàng: - 2 tiêu chuẩn chính; hoặc - 1 tiêu chuẩn chính và 3 tiêu chuẩn phụ; hoặc - 5 tiêu chuẩn phụ § Viêm nội tâm mạc có thể: o 1 tiêu chuẩn chính và 1 tiêu chuẩn phụ; hoặc o 3 tiêu chuẩn phụ § Viêm nội tâm mạc loại trừ: o Có chẩn đoán khác giải thích chắc chắn cho biểu hiện nghi ngờ VNTMNK; hoặc o Mất hội chứng VNTMNK với kháng sinh ≤ 4ng; hoặc o Không có bằng chứng về bệnh lý học của VNTMNK của phẫu thuật hoặc sinh thiết, với kháng sinh trị liệu < 4ng; hoặc o Không có tiêu chuẩn có thể nào kể trên 2. Tiêu chuẩn Duke cải biên: § Tiêu chuẩn chính: o Cấy máu dương tính cho VNTMNK: - Những vi khuẩn điển hình của VNTMNK từ 2 mẫu cách nhau: Viridans streptococci, Streptococcus bovis, Nhóm vi khuẩn HACEK (Haemophilus aphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae), Staphylococcus aureus; hoặc enterococci mắc phải cộng đồng mà không có ổ NK nguyên phát; hoặc - Những vi khuẩn của VNTMNK từ những mẫu cấy máu dương tính tồn tại: ít nhất có 2 mẫu cấy máu dương tính lấy cách nhau > 12 giờ; hoặc tất cả 3 mẫu hoặc phần lớn của ≥ 4 mẫu lấy cách nhau (mẫu thứ nhất và mẫu cuối cách nhau cách nhau ít nhất 1 giờ) - 1 mẫu duy nhất (+) với Coxiella burnettii hoặc anti-phase 1 IgG > 1:800 o Bằng chứng của tổn thương VNTMNK: o Siêu âm tim (+): khối di động trên van tim hoặc tổ chức dưới van trong đường đi của dòng hở, hoặc trên dụng cụ cấy ghép, hoặc áp xe, hoặc hở quanh van một phần mới xuất hiện của van nhân tạo, hoặc hở van mới xuất hiện § Tiêu chuẩn phụ: o Bệnh lý tim có sẵn o Có đường truyền TM o T0 > 380 o CRP/VS tăng o Những hiện tượng ở mạch máu: thuyên tắc nặng ĐM, nhồi máu phổi nhiễm khuẩn, phình mạch do VNTM, XH nội sọ, XH kết mạc, tổn thương Janeway. o Những hiện tượng về miễn dịch: viêm đài bễ thận, nốt Osler, đốm Roth, và yếu tố thấp o Bằng chứng về vi sinh: cấy máu (+) nhưng không đạt tiêu chuẩn hoặc bằng chứng về huyết thanh học của một nhiễm khuẩn đang hoạt động với vi khuẩn của VNTM o Tiêu chuẩn về siêu âm tim không phù hợp với tiêu chuẩn chính 12

` Điều trị: Chỉ nêu một số tình huống thường gặp: 1. Streptococci đƣờng răng miệng và Streptococci nhóm D: a. Nhạy cảm với Penicillin (MIC < 0.125mg/L) i. Trị liệu cơ bản: 1. Penicillin G: 12-18Tđv/ng (TE 200.000đv/Kg/ng) TM chia 6l x 4 tuần; hoặc 2. Amoxicillin: 100-200mg/Kg/ng (TE 300mg/Kg/ng) TM chia 4-6l x 4 tuần; hoặc 3. Ceftriaxone: 2g/ng (TE 100mg/Kg/ng) TM x 4 tuần ii. Trị liệu ngắn hạn 2 tuần: khi VNTMNK trên van tự nhiên không biến chứng: 1. Penicillin G: 12-18Tđv/ng (TE 200.000đv/Kg/ng) TM chia 6l x 2 tuần; hoặc 2. Amoxicillin: 100-200mg/Kg/ng (TE 300mg/Kg/ng) TM chia 4-6l x 2 tuần; hoặc 3. Ceftriaxone: 2g/ng (TE 100mg/Kg/ng) TM cộng với Gentamycin 3mg/Kg/ng TM/TB hoặc Netilmicin 4-5mg/Kg/ng TM x 2 tuần iii. Dị ứng với betalactam: 1. Vancomycin: 30mg/Kg/ng (TE 30-40mg/Kg/ng chia 2-3l/ng) TM chia 2l/ng x 4 tuần b. Kháng tương đối với Penicillin (MIC 0.125-2mg/L) i. Trị liệu cơ bản: 1. Penicilline G: 24Tđv/ng TM chia 6l/ng x 4 tuần; hoặc 2. Amoxicillin 200mg/Kg/ng TM chia 4-6l/ng x 4 tuần cộng với Gentamycin 3mg/Kg/ng TM/TB x 2 tuần ii. Dị ứng với betalactam: 1. Vancomycin 30mg/Kg/ng TM chia 2l/ng x 4 tuần + Gentamycin 3mg/Kg/ng TM/TB x 2 tuần 2. Staphylococcus: a. Van tự nhiên: i. Nhạy cảm methicillin: 1. (Flu)cloxacillin hoặc Oxacillin 12g/ng (TE 200mg/Kg/ng) TM chia 4-6l/ng x 4-6 tuần + Gentamicin 3mg/Kg/ng (TE 3mg/Kg/ng) chia 2-3l/ng x 3-5 ngày. ii. Dị ứng Penicillin hoặc kháng methicillin: 1. Vancomycin 30mg/Kg/ng TM chia 2l/ng x 4-6 tuần + Gentamycin 3mg/Kg/ng chia 2-3l/ng x 3-5 ngày. b. Van nhân tạo: i. Nhạy cảm methicillin: 1. (Flu)cloxacillin hoặc Oxacillin 12g/ng (TE 200mg/Kg/ng) TM chia 4-6l/ng x ≥ 6 tuần + Rifampicin 1200mg/ng TM/uống chia 2l/ng (TE 20mg/Kg/ng chia 3l/ng) x ≥ 6 tuần + Gentamycin 3mg/Kg/ng chia 2-3l/ng x 2 tuần ii. Dị ứng penicillin và kháng methicillin: 1. Vancomycin 30mg/Kg/ng TM chia 2l/ng x ≥ 6 tuần + Rifampicin 1200mg/ng TM/uống chia 2l/ng x ≥ 6 tuần + Gentamycin 3mg/Kg/ng chia 2-3l/ng x 2 tuần 13

` 3. Enterococcus spp: a. Nhạy với beta-lactam và gentamycin: i. Amoxicillin 200mg/Kg/ng (TE 300mg/Kg/ng) TM chia 4-6l/ng x 4-6 tuần + Gentamycin 3mg/Kg/ng TM/TB chia 2-3l/ng (TE 3mg/Kg/ng chia 3l/ng) x 4-6 tuần; hoặc ii. Ampicillin 200mg/Kg/ng (TE 300mg/Kg/ng) TM chia 4-6l/ng x 4-6 tuần + Gentamycin 3mg/Kg/ng TM/TB chia 2-3l/ng (TE 3mg/Kg/ng chia 3l/ng) x 4-6 tuần; hoặc iii. Vancomycin 30mg/Kg/ng TM chia 2l/ng (TE 40mg/Kg/ng chia 2-3l/ng) x 6 tuần + Gentamycin 3mg/Kg/ng TM/TB chia 2-3l/ng 4. Điều trị theo kinh nghiệm trƣớc khi có, hoặc không xác định đƣợc bệnh nguyên: a. Van tự nhiên: i. Ampicillin-Sulbactam 12g/ng chia 4-6l/ng x 4-6 tuần hoặc Amocicilli-Clavulanate 12g/ng chian4-6l/ng X 4-6 tuần + Gentamycin 3mg/Kg/ng TM/TB chia 2-3l/ng; hoặc ii. Vancomycin + Gentamycin + Ciprofloxacin 1000mg/ng uống chia 2l/ng hoặc 800mg/ng TM chia 2l/ng (không dung nạp beta-lactam) b. Van nhân tạo < 12 th sau phẫu thuật: i. Vancomycin x 6 tuần + Gentamicin x 2 tuần + Rifampicin x 6 tuần c. Van nhân tạo > 12 sau phẫu thuật: điều trị như van tự nhiên 1. ESC Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version 2009). European Heart Journal (2009) 30, 2369–2413). 2. ACC/AHA 2008 Guideline Update on Valvular Heart Disease. Circulation. 2008;118:887-896. 3. Gould FK, Denning DW, Elliott, et al. Guidelines for the diagnosis and antibiotic treatment of endocarditis in adults: a report of the Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. The Journal of antimicrobial chemotherapy. 2012;67(2):269–89. 4. Andrew Wang, MD. Recent Progress in the Understanding of Infective Endocarditis. Curr Treat Opt CV Med. 2011; DOI 10.1007/s11936-011-0146-5. 14

` VIÊM CƠ TIM CẤP VÀ VIÊM CƠ TIM TỐI CẤP1-4 Chẩn đoán: § Lâm sàng: có thể biểu hiện với nhiều bệnh cảnh: o Bệnh cảnh của một nhiễm siêu vi (hô hấp, tiêu hóa...) đơn thuần o HCVC với mạch vành đồ bình thường. Thời gian vài giờ đến vài ngày o Suy tim với kích thước tim bình thường hoặc thất trái giãn và RL HĐH < 2t o Suy tim với thất trái giãn và có các RL nhịp thất mới xuất hiện, blốc NT độ cao, hoặc không đáp ứng với trị liệu thông thường trong vòng 1-2 tuần, xảy ra trong vài tuần/tháng o Suy tim với thất trái giãn mà không có các RL nhịp thất hay blốc NT độ cao mới có, trong vài tuần/tháng o Suy tim với tăng bạch cầu ái toan, bất kể thời gian o Suy tim với thất trái giãn và có các RL nhịp thất, blốc NT độ cao mới xuất hiện, hoặc không đáp ứng với trị liệu thông thường trong vòng 1-2 tuần. Thời gian trong nhiều tháng o Suy tim với thất trái giãn mà không có các RL nhịp thất hay blốc NT độ cao mới xuất hiện. Thời gian trong nhiều tháng o Viêm cơ tim tối cấp nói lên tính chất của diễn tiến lâm sàng hơn là nói về bệnh nguyên. Viêm cơ tim tối cấp có thể dẫn tới tử vong nhanh chóng hoặc hồi phục hoàn toàn § Cận lâm sàng: § Men tim tăng trong một số ít bn nhưng có thể giúp xác định chẩn đoán Troponin I có độ chuyên cao, 89% nhưng độ nhạy thấp 34%. Troponin I tăng thường gặp hơn CK- MB trong VCT cấp. § ECG: nhịp xoang nhanh với bất thường không đặc hiệu ST-T. Có khi có ST chênh lên, ST chênh xuống, Q bệnh lý và blốc nhánh trái § Siêu âm tim: Tăng thể tích và biến dạng hình cầu thất trái, RL co bóp vùng/toàn bộ, biểu hiện của các bệnh cơ tim giãn, phì đại, hạn chế. VCT tối cấp có thể phân biệt với VCT cấp ở buồng thất trái nhỏ hơn và bề dầy thành tim cao hơn § MRI tim: giúp chẩn đoán với độ chính xác cao § Sinh thiết nội tâm mạc: độ chính xác trong chẩn đoán cao nhưng ít có ứng dụng lâm sàng § Không khuyến cáo xét nghiệm phát hiện virus một cách thường quy Điều trị: chủ yếu là điều trị triệu chứng và nâng đỡ · Suy tim: o Nếu có suy CNTTTT: điều trị với UC men chuyển, chẹn beta, spironolacton, lợi tiểu... o Nếu EF ≤ 35% kéo dài, một số tác giả khuyến cáo đặt máy TN/PR ngay, và nếu có kết hợp với blốc nhánh trái thì điều trị tái đồng bộ tim o Nếu HĐH không ổn hoặc sốc tim: § Điều trị với thuốc vận mạch/tăng co. Nên phối hợp dobutamin và noradrenalin, và nên dùng sớm khi có những triệu chứng của tiền sốc § Đặt bóng nội ĐMC (IABP), Percutaneous extracorporeal membrane oxygenation, dung cụ hỗ trợ tâm thất (VAD)... là những biện pháp nhằm hỗ trợ tuần hoàn tạm thời trong giai đoạn cấp · Hỗ trợ hô hấp trong trường hợp suy hô hấp-tuần hoàn · Đặt máy tạo nhịp tạm thời trong trường hợp có blốc tim · Amiodaron trong trường hợp có các RLNT có triệu chứng hay Nhịp nhanh thất kéo dài · Hạn chế hoạt động thể lực trong GĐ cấp và trong vài tháng sau đó · Trị liệu kháng virus: không được khuyến cáo vì không đủ dữ liệu · Thuốc kháng viêm không steroid: không được khuyến cáo, và có thể có hại 15

` · Thuốc ức chế miễn dịch: không đủ bằng chứng để khuyến cao sử dụng corticosteroid hay các thuốc UCMD khác. Theo kinh nghiệm, 1 bệnh cảnh duy nhất có thể cho phép sử dụng corticosteroid (1mg/Kg/ng trong 4t và giảm liều trong 5th) + azathioprin trong 6th là viêm cơ tim tối cấp với suy CNTT nặng và RL HĐH. 1. Leslie T. Cooper, Jr., M.D. Myocarditis. N Engl J Med 2009;360:1526-38. 2. Bernhard Maisch& Volker Ruppert & Sabine Pankuweit. Management of fulminant myocarditis: A diagnosis in search of its etiology but with therapeutic options. Curr Heart Fail Rep (2014) 11:166–177. 3. Maya Guglin, MD, PhD, Leel akrishna Nallamshetty, MD. Myocard itis: Diagnosis and Treatm ent. Curr Treat Options CV Med 2012. DOI 10.1007/s11936-012-0204-7. 4. Frustaci A, Russo M A, Chim enti C. Randomized study on the efficacy of immuno suppressive therapy in patients with virus- negative inflammatory cardiomyopathy: the TIMIC study. Eur Heart J. 2009; 30:1995– 2002. 16

` NGẤT - TIẾP CẬN BỆNH NHÂN TẠI PHÒNG CẤP CỨU1-3 Ngất là tình trạng mất ý thức tạm thời (T-LoC) do giảm lưu lượng máu não cấp thời. Do nhiều nguyên nhân gây ra với những nguy cơ khác nhau. PHÂN LOẠI VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH Phản xạ thần kinh Do thế đứng RL nhịp tim Bệnh tim mạch cấu trúc PX phó GC Do thuốc Nhịp tim chậm Hẹp van ĐMC PX xoang cảnh RL hệ TKTT Suy nút xoang BTTMCB, BT không do PX do tình huống Nguyên phát Blốc NT TMCB Do ho Thứ phát Nhịp tim nhanh BCTPĐ Sau tiểu tiện Thất TAĐMP Trên thất BTĐMC Bệnh lý do kênh Trộm máu ĐMDĐ ion ≈60% ≈15% ≈10% ≈5% Không rõ nguyên nhân ≈10% PHÂN TẦNG NGUY CƠ TẠI PHÒNG CẤP CỨU 1. Bƣớc 1: Xác định bệnh nhân bị ngất: 3 yếu tố cần xác định: 1. Phân biệt Ngất với những bn bị mất ý thức tạm thời không phải ngất 2. Phân biệt Ngất với những bn bị té ngã (falls) 3. Xác định biện pháp xử trí đối với bn gần ngất (near syncope) 2. Bƣớc 2: Loại trừ những nguyên nhân có thể dẫn tới tình trạng LS xấu đi nhanh chóng 1. Tim mạch: RLNT (nhịp nhanh thất, blốc NT, QT dài, Brugada), Thiếu máu cơ tim, bệnh van tim, bóc tách ĐMC, chèn ép tim... 2. Xuất huyết nặng: chấn thương, tiêu hóa, .. 3. Thuyên tắc phổi 4. Xuất huyết dưới màng nhện 3. Bƣớc 3: Phân tầng bn ngất theo nguy cơ: Ngất không rõ nguyên nhân thường gặp vì vậy cần phải cố gắng tìm nguyên nhân và phân tầng nguy cơ. Dựa vào bệnh sử và đặc tính của ngất. Phân tầng nguy cơ có thể đạt được với kinh nghiệm lâm sàng hoặc bằng cách sử dụng các quy tắc hoặc các thang điểm nguy cơ phù hợp 1. Quy tắc SFSR (San Francisco Syncope Rule) là quy tắc duy nhất đã được phê chuẩn. Dựa vào 5 yếu tố, có 1 trong các yếu tố này là có nguy cơ cao (độ nhạy 98% và độ chuyên 56% đối với các biến cố bất lợi trong 30ng): - Tiền sử suy tim ứ huyết - Hematocrit

` 2. Quy tắc và thang điểm OESIL (Osser-vatorio Epidemiologico sulla Sincope del Lazio). Mỗi yếu tố 1đ, ≤1đ=nguy cơ thấp, >1đ=nguy cơ cao: - Tiền sử bệnh tim mạch - ECG bất thường - Tuổi >65 - Không có các tiền triệu LƢU ĐỒ CHẨN ĐOÁN NGẤT VÀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ NGẤT? Có hoặc có thể Không Có nguyên nhân có thể Xử trí theo dẫn tới tình trạng LS bệnh lý nền xấu đi nhanh chóng? Không Có Chẩn đoán ngất Xử trí theo rõ ràng? bệnh lý nền Không Có Phân tầng Xử trí theo nguy cơ ngất bệnh nền Nguy cơ thấp? Có Không Xuất viện, Theo dõi chuyển sang monitoring tại ngoại trú phòng CC Nhập viên vào phòng CCTM để tiếp tục theo dõi monitoring 1. Giorgio Costantino,MD et al. Syncope Risk Stratification in the Emergency Department. Cardiol Clin 31 (2013) 27–38. 2. David G. Benditt,MD et al. Approach to the Patient with Syncope Venues, Presentations , Diagnoses. Cardiol Clin 31 (2013) 9–25. 3. Angel Moya et al. Guidelines for the diagnosis and management of syncope. European Heart Journal (2009) 30, 2631–2671. 18

` THẤP TIM CẤP1-3 Là một bệnh gây ra do một phản ứng đối với một nhiễm khuẩn do Streptococcus nhóm A. Phản ứng này gây ra một đáp ứng viêm toàn thân, cấp tính và một bệnh trạng đánh vào các cơ quan đích bao gồm tim, khớp, não và da. Thấp cấp thường không để lại di chứng ở não, khớp hay da, nhưng có thể gây ra những tổn thương tồn tại ở tim và được gọi là bênh tim do thấp. I. Dự phòng sơ cấp thấp tim cấp: · Mục tiêu: hạn chế xuất độ bệnh bằng cách kiểm soát nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ. Tập trung cả vào toàn bộ quần thể lẫn cá thể có nguy cơ cao (trong cộng đồng có tần suất thấp tim ở trẻ em 5-14T cao). · Kháng sinh trị liệu đối với viêm họng do streptococcus (chỉ nêu những thuốc có tại VN): - Benzathine benzylpenicillin: o Người lớn 900mg TB o Trẻ em: § >20kg: 900mg § 15-

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/phac-do-chan-doan-va-dieu-tri-benh-tim-mach-thuong-gap-2015-bv-nguyen-phi-truong-2243630.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY