Sàng lọc các hợp chất ức chế thụ thể HER2 trong cây tỏi (Allium sativum) nhằm điều trị ung thư vú bằng phương pháp docking phân tử

Sàng lọc các hợp chất ức chế thụ thể HER2 trong cây tỏi (Allium sativum) nhằm điều trị ung thư vú bằng phương pháp docking phân tử
  • Mã tin : 1411
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Trong nghiên cứu này, bài viết sử dụng phương pháp docking phân tử để sàng lọc các hợp chất trong cây tỏi ức chế thụ thể HER 2 nhằm định hướng điều trị bệnh ung thư vú.

Nội dung Text: Sàng lọc các hợp chất ức chế thụ thể HER2 trong cây tỏi (Allium sativum) nhằm điều trị ung thư vú bằng phương pháp docking phân tử

VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 Original Article Screening Bioactive Compounds from Allium sativum as HER2 Inhibitors Targeting Breast Cancer by Docking Methods Nguyen Bao Kim, Nguyen Thi Thuy, Phan Hong Minh, Dang Kim Thu, Bui Thanh Tung* VNU University of Medicine and Pharmacy, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam Received 28 January 2021 Revised 04 February 2021; Accepted 04 February 2021 Abstract: This study aims to find the bioactive compounds from Allium sativum for inhibiting HER2 enzyme by using molecular docking method. In this study, the protein tyrosine kinase HER2 structure was obtained from Protein Data Bank; bioactive compounds were collected from previous publications on Allium sativum and were retrieved from PubChem database; molecular docking was done by Autodock vina software; Lipinski’s rule of 5 was used to compare compounds with drug- like and non-drug-like properties; and pharmacokinetic parameters of potential compounds were evaluated using the pkCSM tool. As a result, 55 compounds were collected based on previous publications on Allium sativum. The study results show that there were two compounds having HER2 inhibitory activity stronger than the reference compounds including biochanin A and cyanidin 3-malonylglucoside. Lipinski’s rule of five shows that these two compounds had proprietary drug- likeness. ADMET property prediction of these compounds was also analyzed. The study concludes that biochanin A and cyanidin 3-malonylglucoside may be potential natural product compounds for HER2-positive breast cancer treatment. Keywords: Allium sativum, tyrosine kinase HER2, breast cancer HER2 positive, in silico, molecular docking. * ________ * Corresponding author. E-mail address: tungasia82@gmail.com https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4295 35

36 N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 Sàng lọc các hợp chất ức chế thụ thể HER2 trong cây tỏi (Allium sativum) nhằm điều trị ung thư vú bằng phương pháp docking phân tử Nguyễn Bảo Kim, Nguyễn Thị Thúy, Phan Hồng Minh, Đặng Kim Thu, Bùi Thanh Tùng* Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 28 tháng 01 năm 2021 Chỉnh sửa ngày 04 tháng 02 năm 2021; Chấp nhận đăng ngày 04 tháng 02 năm 2021 Tóm tắt: Mục tiêu: ung thư vú dương tính với thụ thể HER2 là ung thư vú có kết quả xét nghiệm dương tính với thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì 2 (HER2). Thụ thể yếu tố phát triển biểu mô 2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor-2, HER2) là một protein tyrosine kinase màng mà khi biểu hiện quá mức làm tăng sinh đáng kể của tế bào khối u. Nghiên cứu này tập trung vào tìm kiếm các hợp chất của tỏi (Allium sativum) ức chế enzym HER2 bằng cách sử dụng phương pháp docking phân tử. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: cấu trúc protein tyrosin kinase HER2 được truy xuất từ Protein Data bank. Các hợp chất được thu thập từ các công bố trước của cây tỏi và những cấu trúc này được tải về từ cơ sở dữ liệu PubChem. Docking phân tử được thực hiện bởi phần mềm Autodock vina. Quy tắc 5 tiêu chí của Lipinski được sử dụng để so sánh các hợp chất có đặc tính giống thuốc và không giống thuốc. Các thông số dược động học của các hợp chất tiềm năng được đánh giá bằng công cụ pkCSM. Kết quả: dựa trên các công bố trước đây về cây tỏi, chúng tôi thu thập được 55 hợp chất. Kết quả cho thấy có 2 hợp chất có tác dụng ức chế HER2 mạnh hơn cả chất chứng dương là biochanin A và cyanidin 3-malonylglucoside. Phân tích quy tắc 5 tiêu chí của Lipinski cho thấy cả 2 hợp chất đều có đặc tính giống thuốc. Ngoài ra, thông số dược động học và độc tính của các hợp chất này cũng được phân tích. Kết luận: Các hợp chất như biochanin A và cyanidin 3-malonylglucoside từ cây tỏi là các hợp chất tiềm năng trở thành thuốc điều trị ung thư vú HER2 dương tính. Từ khóa: Tỏi, tyrosin kinase HER2, ung thư vú HER2 dương tính, molecular docking, in silico. 1. Mở đầu* dương tính với HER2 có xu hướng phát triển nhanh, có xu hướng di căn sớm [2-4]. Thụ thể Ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến nhất yếu tố phát triển biểu mô 2 (HER2) là một được chẩn đoán và là nguyên nhân phổ biến thứ protein tyrosine kinase màng mà khi được biểu hai gây tử vong do ung thư ở phụ nữ [1]. Ung thư hiện quá mức làm tăng sinh đáng kể của tế bào vú dương tính với HER2 (Human Epidermal khối u [1,3]. Vì vậy, HER2 là mục tiêu lý tưởng Growth Factor Receptor-2) là bệnh ung thư vú cho các phương pháp điều trị ung thư vú. có kết quả xét nghiệm dương tính với thụ thể yếu Trong những năm gần đây, các loại thuốc có tố phát triển biểu mô 2 (HER2). Ung thư vú nguồn gốc dược liệu với các hoạt tính kháng ________ * Tác giả liên hệ. Địa chỉ email: tungasia82@gmail.com https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4295

N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 37 khuẩn, kháng virus, chống ung thư và chống oxy kinase HER2 được xác định trong một hộp lưới có hóa ngày càng phát triển [5,6]. Tỏi (Allium kích thước 30 Å x 30 Å x 30 Å, trung tâm (x,y,z) sativum), một loại thực vật được trồng từ thời cổ là (34, 46, -12). Sau đó lưu protein dưới định dạng đại, chủ yếu được sử dụng làm gia vị. Trong các pdbqt để chuẩn bị cho quá trình docking. nền văn hóa cổ đại và hiện đại , tỏi đã được sử Chuẩn bị cấu trúc phối tử: dựa trên các công dụng như một phương pháp phòng và chữa bệnh bố trước đây, nhóm nghiên cứu tập hợp được 55 nhờ tác dụng kháng khuẩn, chống viêm [7,8]. hợp chất có khả năng ức chế enzym HER2 từ cây Hơn nữa tỏi được đánh giá là có nhiều khả năng tỏi [9, 14-21]. Cấu trúc 3D của những hợp chất chống ung thư bởi sự có mặt của một số hợp chất này và các chất chứng dương được lấy từ cơ sở organosulfua [9,10]. Báo cáo của Airo Tsubura dữ liệu PubChem ở định dạng sdf sau đó chuyển cũng đã cho thấy tỏi và các hợp chất chiết xuất thành định dạng pdb bằng phần mềm Chimera từ tỏi là những ứng cử viên tiềm năng giúp kiểm [22,23]. Tiếp theo, các phối tử được tối ưu hóa soát ung thứ vú bên cạnh khả năng làm giảm các bằng phần mềm Avogadro sử dụng phương pháp tác dụng phụ không mong muốn của chất chống Gradient liên hợp (Conjugate Gradients) rồi ung thư [11]. chuyển thành định dạng pdbqt bằng phần mềm Docking phân tử là một kỹ thuật mô hình hóa Autodock Tools [24,25]. giúp dự đoán vị trí và cấu hình thuận lợi mà phân Thực hiện docking phân tử: các phối tử tử cơ chất (phối tử) có thể liên kết với phân tử được dock vào trung tâm hoạt động của protein protein (đích). Phương pháp in silico này tiết bằng phần mềm Autodock vina. Sử dụng phần kiệm nhiều thời gian và chi phí trong việc sàng mềm Discovery Studio Visualizer 2020 giúp lọc các hợp chất hơn so với phương pháp thực quan sát các liên kết giữa protein và các hợp nghiệm [12]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử chất sàng lọc được. dụng phương pháp docking phân tử để sàng lọc Đánh giá kết quả docking: để đánh giá kết các hợp chất trong cây tỏi ức chế thụ thể HER 2 quả quá trình docking, phối tử từ đồng tinh thể nhằm định hướng điều trị bệnh ung thư vú. đã được re-dock lại vào vị trí hoạt động của mục tiêu. Quá trình được thực hiện thành công nếu giá trị độ lệch bình phương trung bình gốc 2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu (RMSD) nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 Å. Đối với các chất cần docking, khả năng gắn kết của chúng 2.1. Mô hình docking được đánh giá thông qua tương tác với các acid amin trong hốc phản ứng và năng lượng tương Chuẩn bị cấu trúc protein: cấu trúc tinh thể tác tính bởi hàm tính điểm (scoring function) của của phức hợp chất ức chế HER2 với ID: 3PP0 Autodock vina. được thu thập từ ngân hàng dữ liệu protein RCSB (www.rcsb.org) [13]. Trong phức hợp 3PP0 đã chứa 2.2. Đánh giá quy tắc 5 tiêu chí của Lipinski sẵn ligand đồng kết tinh là 2-{2-[4-({5-chloro-6-[3- (trifluoromethyl)phenoxy]pyridin-3-yl}amino)-5H- Quy tắc 5 tiêu chí của Lipinski được sử dụng pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-5 yl]ethoxy}ethanol. Vùng để so sánh giữa các hợp chất có đặc tính giống hoạt động (binding site) của protein được xác định thuốc và không giống thuốc [26]. Chúng tôi sử bằng phần mềm MOE và Discovery Studio dụng công cụ online (http://www.scfbio- Visualizer 4.0. Để chuẩn bị cho quá trình docking, tất iitd.res.in/software/drugdesign/lipinski.jsp) để cả các phân tử nước và phân tử đồng kết tinh được đánh giá quy tắc 5 tiêu chí của Lipinski [27]. Dự loại bỏ khỏi cấu trúc protein bằng phần mềm đoán các thông số dược động học. Discovery Studio Visualizer 4.0. Các phân tử Kết quả dự đoán các thông số về dược động học hydrogen sẽ được thêm vào bằng phần mềm bao gồm hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ và độc Autodock Vina trước khi tái lập vùng hoạt động tính (ADMET) của các hợp chất tiềm năng được của protein sử dụng phần mềm MGL Autodock đánh giá qua công cụ pkCSM tools 1.5.6. Vùng hoạt động của enzym tyrosine (http://biosig.unimelb.edu.au/pkcsm/prediction) [28].

38 N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 3. Kết quả (hình 1). Đồng thời, các acid amin quan trọng ở vùng hoạt động này cũng được xác định, bao 3.1. Vùng hoạt động của protein gồm: LYS753, VAL734, ALA751, GLN799, MET801, LEU852, LEU726, PHE1004, Vùng hoạt động (vị trí liên kết) của protein ASP863, ASN850, GLU770, MET774, được xác định bằng công cụ SiteFinder của phần LEU785, LEU796. mềm MOE và Discovery Studio Visualizer 2020 Hình 1: Vùng hoạt động của HER2 được xác định bằng phần mềm MOE (trái) và Discovery Studio Visualizer 2020 (phải). Hình 2. Kết quả re-dock của phối tử đồng kết tinh. 3.2. Đánh giá mô hình docking tiêu để xác định độ lệch bình phương trung bình gốc (RMSD) từ đó đánh giá tính phù hợp của các Trước khi sàng lọc các hợp chất, phối tử thông số docking. Kết quả sau khi docking lại đồng kết tinh được tách ra khỏi phức hợp 3PP0 phối tử đồng tinh thể thu được giá trị RMSD là rồi được re-dock lại vào vị trí hoạt động của mục 1,025 Å. Giá trị này thỏa mãn điều kiện RMSD

N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 39 nhỏ hơn 1.5 Å chứng tỏ kết quả docking phân tử p-alkyl cới LEU796, LYS753, VAL 734, vào mục tiêu là đáng tin cậy. ALA751, LEU 785, MET774, p-σ với LEU852, Sự tương tác giữa phối tử đồng kết tinh và LEU726; liên kết hydro với ASP863, MET801, HER2 được thể hiện như trong Hình 3. Từ hình GLN799; p-p với PHE864, PHE1004 và liên kết ta có thể thấy được phối tử đồng kết tinh hình với nhiều acid amin khác như: GLU770, thành liên kết với nhiều acid amin như: liên kết ASN850, THR862. Hình 3. Tương tác 2D của ligand đồng kết tinh với HER2. 3.3. Mô hình docking của các hợp chất với đích [29-34]. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi protein so sánh docking scores của các hợp chất tìm được từ cây tỏi với ba hợp chất này để đánh giá Sau khi chuẩn bị phối tử, chúng tôi tiến hành khả năng ức chế enzym HER2 của chúng. docking 55 hợp chất thiên nhiên từ cây tỏi (Allium Tucatinib, lapatinib và neratinib đều có năng sativum) để sàng lọc hoạt động ức chế HER2 ủa lượng liên kết là -9,4 (kcal/mol) với đích protein, chúng. Kết quả được thể hiện ở Bảng 1. và thể hiện liên kết với những protein quan trọng Tucatinib, lapatinib và neratinib đều là như LYS753, VAL734, ALA751, GLN799, những thuốc chống ung thư, đã được FDA (Cục MET801, LEU852, LEU726, PHE1004, quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) phê ASP863, ASN850, GLU770, MET774, duyệt trong điều trị ung thư vú dương tính HER2 LEU785, LEU796.

40 N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 Bảng 1. Kết quả docking của 55 hợp chất và các chất chứng dương (tucatinib, lapatinib, neratinib) với enzym HER2 Năng lượng Năng lượng STT Hợp chất liên kết STT Hợp chất liên kết (kcal/mol) (kcal/mol) 1 Diallyl thiosulfinate (Allicin) -5,0 30 Axit chlorogenic -8,6 2 S-allylcysteine sulfoxide (Alliin) -5,3 31 Axit vanilic -6,4 S-methylcysteine sulfoxide 3 -4,8 32 Axit caffeic -6,9 (Methiin) S-(trans-1-Propenyl)-L-cysteine 4 -5,5 33 Axit p-coumaric -6,7 sulfoxide (Isoalliin) 5 Cycloalliin -5,6 34 Axit m-coumaric -6,8 6 S-allyl-cysteine (SAC) -5,1 35 Axit o-coumaric -7,1 Gamma-L-Glutamyl-S-methyl-L- 7 -6,1 36 Axit ferulic -6,6 cysteine (GSMC) Gamma-L-Glutamyl-S-(2- 8 -6,6 37 Axit sinapic -6,5 propenyl)-L-cysteine (GSMC) Gamma-L-Glutamyl-S-(trans-1- 9 -7,2 38 Myricetin -9,4 propenyl)-L-cysteine (GSMC) 10 S-propyl cysteine sulfoxide -5,1 39 Quercetin -9,1 11 Diallyl tetrasulfide -4,4 40 Kaempferol -8,8 12 Allyl methyl sulfinate -4,4 41 Axit gallic -7,1 13 Dipropyl disulfide -4,3 42 Axit protocatechuic -6,7 14 Gitogenin -9,5 43 Axit β-Resorcylic -8,7 15 Methyl allyl trisulfide -3,8 44 Axit syringic -5,7 16 Diallyl sulfide (DAS) -4,1 45 Pyrogallol -6,0 17 Diallyl disulfide (DADS) -4,4 46 Rutin -9,7 18 Diallyl trisulfide (DATS) -4,5 47 Vanillin -6,2 19 Dimethyl disulfide -2,4 48 Axit veratric -5,8 20 Methyl methanesulfinate -3,2 49 Hesperidin -10,4 21 Dipropylsulfide -4,1 50 Resveratrol -8,4 22 3-vinyl-4H-1,2-dithiin -5,1 51 Naringenin -8,7 23 Diosgenin -9,5 52 Formononetin -9,3 24 3-vinyl-6H-1,3-dithiin -4,8 53 Biochanin A -9,7 Cyanidin 3- 25 β-chlorogenin -9,4 54 -9,9 malonylglucoside 26 Methyl propyl disulfide -3,6 55 Agapanthagenin -9,3 27 Thiosulfinate -5,0 56 Tucatinib (R1) -9,4 28 E-ajoene -5,5 57 Lapatinib (R2) -9,4 29 Z-ajoene -5,4 58 Neratinib (R3) -9,4

N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 41 (R1) (R2) (R3) Hình 4. Liên kết giữa tucatinib (R1), lapatinib (R2) và neratinib (R3) với enzym HER2. Hình 4 cho thấy liên kết của ba chất chứng kết rất gần với chứng dương nên chúng tôi không dương với enzym HER2. lựa chọn để tiến hành các phân tích tiếp theo. Từ Bảng 1, các hợp chất được chọn do có Tương tác giữa các hợp chất rutin, hesperidin, năng lượng liên kết thấp hơn ba chất chứng biochanin A và cyanidin 3-malonylglucoside với dương (-9,4 kcal/mol) là rutin, hesperidin, đích HER2 được biểu diễn 2D và 3D trong Hình biochanin A, cyanidin 3-malonylglucoside, 5, cho thấy các phối tử liên kết chủ yếu với các gitogenin và diosgenin. Do hai hợp chất acid amin qua liên kết p-alkyl, p-σ, hydro, p-p. gitogenin và diosgenin có giá trị năng lượng liên

42 N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 a, rutin b, hesperidin c, biochanin A

N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 43 d, cyanidin 3-malonylglucoside Hình 5. Sự tương tác của 4 phân tử rutin (hình 5a), hesperindin (hình 5b), biochanin A (hình 5c), cyanidin 3- malonylglucoside (hình 5d) với HER2 biểu diễn 2D và 3D. Hesperidin là chất có năng lượng liên kết 3.4. Kết quả quy tắc 5 tiêu chí của Lipinski thấp nhất với HER2, được dock vào vùng hoạt động của enzym qua những dư lượng tương tự Các hợp chất được gọi là “giống thuốc” khi với 3 hợp chất mẫu. Hợp chất này cho thấy khả chúng đáp ứng ít nhất 2 trong 5 các tiêu chí của năng gắn kết thông qua các liên kết hidro với qui tắc 5 tiêu chí của Lipinski: (1) Khối lượng LYS753, ASN850, LEU796; liên kết p-alkyl với phân tử

44 N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 Trong 4 hợp chất trên, có 2 hợp chất thỏa Bảng 3 cho thấy biochanin A có tính thấm Caco2 mãn nhiều hơn 2 tiêu chí, là biochanin A và cao, lớn hơn 0,9. Chất này cũng có khả năng hấp cyanidin 3-malonylglucoside. Đặc biệt, thu ở ruột tốt với 93,28%. Ngược lại, cyanidin 3- biochanin A thỏa mãn cả 5 tiêu chí, cho thấy đặc malonylglucoside kém hấp thu ở ruột, chỉ với tính giống thuốc cao. Tiếp theo, 2 hợp chất này 18,811%. Đối với một hợp chất cụ thể, khi giá trị tiếp tục được các đặc tính dược động học bằng log BB < -1, được coi là hạn chế qua hàng rào dự đoán hồ sơ ADME/Tox: hấp thu, phân bố, máu não [35]. Cyanidin 3-malonylglucoside chuyển hóa, thải trừ và độc tính. được dự đoán là không có khả năng đi qua hàng rào máu não. Hai đa hình chính của cytochrome 3.5. Đánh giá ADMET P450 chịu trách nhiệm chuyển hóa thuốc là CYP2D6 và CYP3A4 [36]. Kết quả Bảng 3 cho Kết quả dự đoán ADMET gồm các quá trình thấy biochanin A là cơ chất của CYP3A4, cả 2 hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ, độc tính chất đều không có khả năng ức chế CYP3A4 và được trình bày trong Bảng 3. CYP2D6, nên chúng có thể chuyển hóa tại gan. Khả năng hấp thu của các hợp chất được Cả 2 hợp chất đều có khả năng thải trừ qua thận. phân tích dựa vào các thông số về độ tan trong Về độc tính, biochanin A và cyanidin 3- nước, tính thấm qua màng Caco2, và khả năng malonylglucoside đều không có độc tính AMES, hấp thu ở ruột. Một hợp chất có tính thấm qua cũng không có độc tính trên gan hay da. màng Caco-2 cao khi giá trị lớn hơn 0,9. Kết quả Bảng 3. Kết quả đánh giá ADMET Thông số Biochanin A Cyanidin 3- malonylglucoside Hấp thu Tan trong nước (log mol/L) -3,735 -2,895 Tính thấm màng Caco2 (log Papp trong 10—6 cm/s) 0,91 -1,234 Hấp thu ở ruột ( %) 93,28 18,811 Phân bố Thể tích phân bố (log L/kg) -0,341 1,345 Tính thấm BBB (log BB) -0,221 -1,993 Chuyển hóa Cơ chất CYP2D6 Không Không Cơ chất CYP3A4 Có Không Ức chế CYP2D6 Không Không Ức chế CYP3A4 Không Không Thải trừ Độ thanh thải toàn phần (log ml/min/kg) 0.247 0.66 Độc tính Độc tính AMES Không Không Độc tính gan Không Không Kích ứng da Không Không Các hợp chất có nguồn gốc từ dược liệu đóng khuếch đại các gen trong ung thư vú, làm tăng vai trò quan trọng trong việc phát triển các thuốc sinh tế bào ung thư, được coi là mục tiêu hiệu trong điều trị cho nhiều loại bệnh. Trong nghiên quả cho điều trị bệnh. Các chất ức chế như cứu này, chúng tôi tìm kiếm các hợp chất từ cây lapatinib, tucatinib và neratinib đã được FDA tỏi có khả năng ức chế enzym tyrosine kinase phê duyệt cho điều trị ung thư vú có đích là thụ HER2. Đây là enzym quan trọng trong quá trình thể HER2. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy

N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 45 biochanin A và cyanidin 3-malonylglucoside nhằm mục đích điều trị bệnh ung thư vú dương liên kết vào vùng hoạt động của HER2 thông qua tính với HER 2. các liên kết hidro với LYS753, ASN850, LEU796; liên kết p-alkyl vớiVAL734, ALA751, LEU785, đây là các acid amin nằm trong các vị Tài liệu tham khảo trí hoạt động của tyrosine kinase HER2 [37,38]. [1] S. Libson, M. Lippman. A review of clinical Hơn nữa, hai hợp chất này đều có thể liên kết aspects of breast cancer. International review of mạnh hơn với HER2 so với cả ba chất chứng psychiatry (Abingdon, England) 26(1) (2014) 4. dương (lapatinib, tucatinib và neratinib) với [2] D.J. Slamon, G.M. Clark, S.G. Wong, W.J. Levin, năng lượng liên kết lần lượt là -9,7, -9,9 A. Ullrich, W.L. McGuire. Human breast cancer: kcal/mol. correlation of relapse and survival with Quy tắc 5 tiêu chí của Lipinski và kết quả dự amplification of the HER-2/neu oncogene. Science đoán ADME/Tox và đều cho thấy biochanin A 235(4785) (1987) 177. và cyanidin 3-malonylglucoside không có độc [3] U. Krishnamurti, J.F. Silverman. HER2 in breast cancer: a review and update. Advances in anatomic tính, có đặc tính giống thuốc. Biochanin A là một pathology 21(2) (2014) 100. isoflavone O-methyl hóa, có thể ngăn cản sự [4] E. Tagliabue, A. Balsari, M. Campiglio, S.M. Pupa. phát triển của ung thư bằng cách gây ra quá trình HER2 as a target for breast cancer therapy. Expert apoptosis, ức chế sự di căn và ức chế chu kỳ tế opinion on biological therapy 10(5) (2010) 711. bào [39,40]. Biochanin A có thể ức chế tế bào [5] D. Biswas, S. Nandy, A. Mukherjee, D.K. Pandey, ung thư mà không ảnh hưởng tới các mô và tế A. Dey. Moringa oleifera Lam. and derived bào bình thường [41,42]. Cyanidin 3- phytochemicals as promising antiviral agents: A malonylglucoside là một anthocyanin, có trong review. South African Journal of Botany lớp vảy ngoài của củ tỏi [19]. Các hợp chất 129((2020) 272. anthocyanins dường như là một biện pháp phòng [6] H. Lillehoj, Y. Liu, S. Calsamiglia, M.E. Fernandez-Miyakawa, F. Chi, R.L. Cravens, et al. ngừa đầy hứa hẹn để điều trị các bệnh mãn tính Phytochemicals as antibiotic alternatives to như ung thư [43]. Nghiên cứu của Chang Hui promote growth and enhance host health. cũng chứng minh tác dụng của anthocyanin trên Veterinary research 49(1) (2018) 76. tế bào ung thư vú bằng cách kích hoạt caspase, [7] B. Bozin, N. Dukic, I. Samojlik, R. Igić. Phenolics phân cắt polymerase poly (ADP-ribose) as antioxidants in garlic, Allium sativum L., (PARP), khử cực điện thế màng ty thể và giải Alliaceae. Food Chem 4((2008) 1. phóng cytochrome C, từ đó dẫn đến quá trình [8] P. Nagella, M. Thiruvengadam, A. Ahmad, J.-Y. apoptosis [44]. Yoon, I.-M. Chung. Composition of Polyphenols and Antioxidant Activity of Garlic Bulbs Collected from Different Locations of Korea. Asian Journal of Chemistry 26(3) (2014) 897. 4. Kết luận [9] A. Shang, S.-Y. Cao, X.-Y. Xu, R.-Y. Gan, G.-Y. Tang, H. Corke, et al. Bioactive Compounds and Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các hợp Biological Functions of Garlic (Allium sativum chất biochanin A và cyanidin 3- L.). Foods 8(7) (2019) 246. malonylglucoside từ cây tỏi là những chất ức chế [10] M. Thomson, M. Ali. Garlic [Allium sativum]: a tiềm năng của enzym HER2 nhằm điều trị ung review of its potential use as an anti-cancer agent. thư vú. Các hợp chất này có ái lực liên kết mạnh Current cancer drug targets 3(1) (2003) 67. với các vị trí hoạt động của HER2, do đó ức chế [11] A. Tsubura, Y.C. Lai, M. Kuwata, N. Uehara, K. hoạt động của enzym này. Cả hai hợp chất trên Yoshizawa. Anticancer effects of garlic and đều đáp ứng quy tắc 5 tiêu chí của Lipinski và có garlic-derived compounds for breast cancer đặc tính dược động học có thể phát triển thành control. Anti-cancer agents in medicinal chemistry 11(3) (2011) 249. thuốc. Do đó, chúng tôi đề xuất tiến hành nghiên [12] A. Amberg. In Silico Methods. In: Drug Discovery cứu sâu hơn in vitro, in vivo hai hợp chất này and Evaluation: Safety and Pharmacokinetic

46 N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 Assays. (Eds: Vogel HG, Maas J, Hock FJ, Mayer improved web interfaces. Nucleic Acids Res D). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin 49(D1) (2021) D1388. Heidelberg; pp. 1273 (2013). [23] E.F. Pettersen, T.D. Goddard, C.C. Huang, G.S. [13] K. Aertgeerts, R. Skene, J. Yano, B.C. Sang, H. Couch, D.M. Greenblatt, E.C. Meng, et al. UCSF Zou, G. Snell, et al. Structural analysis of the Chimera--a visualization system for exploratory mechanism of inhibition and allosteric activation of research and analysis. Journal of computational the kinase domain of HER2 protein. The Journal of chemistry 25(13) (2004) 1605. biological chemistry 286(21) (2011) 18756. [24] M.D. Hanwell, D.E. Curtis, D.C. Lonie, T. [14] V.M. Beato, F. Orgaz, F. Mansilla, A. Montaño. Vandermeersch, E. Zurek, G.R. Hutchison. Changes in Phenolic Compounds in Garlic (Allium Avogadro: an advanced semantic chemical editor, sativum L.) Owing to the Cultivar and Location of visualization, and analysis platform. Journal of Growth. Plant Foods for Human Nutrition 66(3) cheminformatics 4(1) (2012) 17. (2011) 218. [25] G.M. Morris, R. Huey, W. Lindstrom, M.F. [15] M. Thomson, M. Ali. Garlic [Allium sativum]: a Sanner, R.K. Belew, D.S. Goodsell, et al. review of its potential use as an anti-cancer agent. AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated 1568-0096 (Print). docking with selective receptor flexibility. Journal [16] M.I. Alarcón-Flores, R. Romero-González, J.L. of computational chemistry 30(16) (2009) 2785. Martínez Vidal, A. Garrido Frenich. Determination [26] C.A. Lipinski. Lead-and drug-like compounds: the of Phenolic Compounds in Artichoke, Garlic and rule-of-five revolution. Drug Discovery Today: Spinach by Ultra-High-Performance Liquid Technologies 1(4) (2004) 337. Chromatography Coupled to Tandem Mass [27] B. Jayaram, T. Singh, G. Mukherjee, A. Mathur, S. Spectrometry. Food Analytical Methods 7(10) Shekhar, V. Shekhar, Eds. Sanjeevini: a freely (2014) 2095. accessible web-server for target directed lead [17] A.D. Phan, G. Netzel, P. Chhim, M.E. Netzel, Y. molecule discovery. Proceedings of the BMC Sultanbawa. Phytochemical Characteristics and bioinformatics; 2012. Springer (Year). Antimicrobial Activity of Australian Grown Garlic [28] D.E. Pires, T.L. Blundell, D.B. Ascher. pkCSM: (Allium Sativum L.) Cultivars. Foods 8(9) (2019). predicting small-molecule pharmacokinetic and [18] M. Ichikawa, N. Ide, J. Yoshida, H. Yamaguchi, K. toxicity properties using graph-based signatures. Ono. Determination of Seven Organosulfur Journal of medicinal chemistry 58(9) (2015) 4066. Compounds in Garlic by High-Performance Liquid [29] A. Lee. Tucatinib: First Approval. Drugs 80(10) Chromatography. Journal of Agricultural and Food (2020) 1033. Chemistry 54(5) (2006) 1535. [30] B. Moy, P. Kirkpatrick, S. Kar, P. Goss. Lapatinib. [19] M.D. Dufoo-Hurtado, K.G. Zavala-Gutiérrez, C.- Nature Reviews Drug Discovery 6(6) (2007) 431. M. Cao, L. Cisneros-Zevallos, R.G. Guevara- [31] M.G. Cesca, L. Vian, S. Cristóvão-Ferreira, N. González, I. Torres-Pacheco, et al. Low- Pondé, E. de Azambuja. HER2-positive advanced Temperature Conditioning of “Seed” Cloves breast cancer treatment in 2020. 1532-1967 Enhances the Expression of Phenolic Metabolism (Electronic). Related Genes and Anthocyanin Content in [32] M. Shah, S. Wedam, J. Cheng, M.H. Fiero, H. Xia, ‘Coreano’ Garlic (Allium sativum) during Plant F. Li, et al. FDA Approval Summary: Tucatinib for Development. Journal of Agricultural and Food the Treatment of Patients with Advanced or Chemistry 61(44) (2013) 10439. Metastatic HER2-Positive Breast Cancer. Clinical [20] L. Vlase, M. Parvu, E.A. Parvu, A. Toiu. Chemical Cancer Research(2020) clincanres.2701.2020. Constituents of Three Allium Species from [33] P. Wu, T.E. Nielsen, M.H. Clausen. FDA-approved Romania. Molecules 18(1) (2013). small-molecule kinase inhibitors. Trends in [21] G. Diretto, A. Rubio-Moraga, J. Argandoña, P. Pharmacological Sciences 36(7) (2015) 422. Castillo, L. Gómez-Gómez, O. Ahrazem. Tissue- [34] H. Singh, A.J. Walker, L. Amiri-Kordestani, J. Specific Accumulation of Sulfur Compounds and Cheng, S. Tang, P. Balcazar, et al. U.S. Food and Saponins in Different Parts of Garlic Cloves from Drug Administration Approval: Neratinib for the Purple and White Ecotypes. Molecules (Basel, Extended Adjuvant Treatment of Early-Stage Switzerland) 22(8) (2017) 1359. HER2-Positive Breast Cancer. Clinical Cancer [22] S. Kim, J. Chen, T. Cheng, A. Gindulyte, J. He, S. Research 24(15) (2018) 3486. He, et al. PubChem in 2021: new data content and

N.B. Kim et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 37, No. 1 (2021) 35-47 47 [35] D.E. Pires, T.L. Blundell, D.B. Ascher. pkCSM: [40] J.M. Cassady, T.M. Zennie, Y.H. Chae, M.A. Predicting Small-Molecule Pharmacokinetic and Ferin, N.E. Portuondo, W.M. Baird. Use of a Toxicity Properties Using Graph-Based mammalian cell culture benzo(a)pyrene Signatures. Journal of medicinal chemistry 58(9) metabolism assay for the detection of potential (2015) 4066. anticarcinogens from natural products: inhibition [36] C. Prakash, A. Kamel, D. Cui, R.D. Whalen, J.J. of metabolism by biochanin A, an isoflavone from Miceli, D. Tweedie. Identification of the major Trifolium pratense L. Cancer research 48(22) human liver cytochrome P450 isoform(s) (1988) 6257. responsible for the formation of the primary [41] T. Sehm, Z. Fan, R. Weiss, M. Schwarz, T. metabolites of ziprasidone and prediction of Engelhorn, N. Hore, et al. The impact of dietary possible drug interactions. Br J Clin Pharmacol 49 isoflavonoids on malignant brain tumors. Cancer Suppl 1(Suppl 1) (2000) 35S. medicine 3(4) (2014) 865. [37] S.S. Ashtekar, N.M. Bhatia, M.S. Bhatia. [42] Y.N. Hsu, H.W. Shyu, T.W. Hu, J.P. Yeh, Y.W. Exploration of Leads from Natural Domain Lin, L.Y. Lee, et al. Anti-proliferative activity of Targeting HER2 in Breast Cancer: An In-Silico biochanin A in human osteosarcoma cells via Approach. International Journal of Peptide mitochondrial-involved apoptosis. Food and Research and Therapeutics 25(2) (2019) 659. chemical toxicology : an international journal [38] R. Kalirajan, A. Pandiselvi, B. Gowramma, P. published for the British Industrial Biological Balachandran. In-silico Design, ADMET Research Association 112 (2018) 194. Screening, MM-GBSA Binding Free Energy of [43] Y. Joshi, B. Goyal. ANTHOCYANINS: A LEAD Some Novel Isoxazole Substituted 9- FOR ANTICANCER DRUGS. International Anilinoacridines as HER2 Inhibitors Targeting Journal of Research in Pharmacy and Chemistry 1 Breast Cancer. Current drug research reviews 11(2) (2011) 1119. (2019) 118. [44] C. Hui, Y. Bin, Y. Xiaoping, Y. Long, C. Chunye, [39] A. Sarfraz, M. Javeed, M.A. Shah, G. Hussain, N. M. Mantian, et al. Anticancer Activities of an Shafiq, I. Sarfraz, et al. Biochanin A: A novel Anthocyanin-Rich Extract From Black Rice bioactive multifunctional compound from nature. Against Breast Cancer Cells In Vitro and In Vivo. Science of The Total Environment 722 (2020) Nutrition and Cancer 62(8) (2010) 1128. 137907.

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY