MangYTe

Tài liệu y khoa

Sleisenger & Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease Review and Assessment, 10th

Sleisenger & Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease Review and Assessment, 10th
  • Mã tin: 5146
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Sleisenger & Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease Review and Assessment, 10th. Chủ biên: Emad Qayed...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Sleisenger & Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease Review and Assessment, 10th

For certification and recertification preparation, look no further than the all-new 10th Edition of Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease Review and Assessment. This all-new test preparation book, by Drs. Emad Qayed, Shanthi Srinivasan, and Nikrad Shahnavaz, contains more than 1,000 new single-best-answer multiple-choice questions that test your medical knowledge, clinical reasoning, interpretation, and problem solving skills. Whether used alone or alongside the Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Diseasetext, this review guide will help you fully prepare for your exam.

  • main text for further information, or can be used as a stand-alone review tool.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/sleisenger-fordtrans-gastrointestinal-and-liver-disease-review-and-assessment-10th/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY