So sánh hiệu quả dự phòng và điều trị tụt huyết áp sau tê tủy sống mổ lấy thai của nordrenaline truyền tĩnh mạch liên tục với tiêm tĩnh mạch ngắt quãng

So sánh hiệu quả dự phòng và điều trị tụt huyết áp sau tê tủy sống mổ lấy thai của nordrenaline truyền tĩnh mạch liên tục với tiêm tĩnh mạch ngắt quãng
  • Mã tin : 1852
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết So sánh hiệu quả dự phòng và điều trị tụt huyết áp sau tê tủy sống mổ lấy thai của nordrenaline truyền tĩnh mạch liên tục với tiêm tĩnh mạch ngắt quãng trình bày so sánh hiệu quả dự phòng và điều trị tụt huyết áp của phương pháp truyền tĩnh mạch liên tục với tiêm tĩnh mạch ngắt quãng noradrenalin trong gây tê tủy sống để mổ lấy thai.

Nội dung Text: So sánh hiệu quả dự phòng và điều trị tụt huyết áp sau tê tủy sống mổ lấy thai của nordrenaline truyền tĩnh mạch liên tục với tiêm tĩnh mạch ngắt quãng

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ 1 - 2022 hiệu quả tốt không khác biệt so với phác đồ AC – Clin Oncol, 25(25), 3859–3865. TH, đồng thời độc tính tim mạch thấp hơn [5], [6]. 5. Slamon D., Eiermann W., Robert N. et al. (2011). Adjuvant Trastuzumab in HER2-Positive V. KẾT LUẬN Breast Cancer. New England Journal of Medicine, 365(14), 1273–1283. Hóa trị bổ trợ phác đồ Docetaxel – 6. Slamon D., Eiermann W., Robert N. et al. Carboplatin – Trastuzumab giúp kéo dài thời gian (2016). Abstract S5-04: Ten years follow-up of sống thêm và an toàn cho các bệnh nhân ung BCIRG-006 comparing doxorubicin plus thư vú có Her2/neu dương tính. cyclophosphamide followed by docetaxel (AC→T) with doxorubicin plus cyclophosphamide followed TÀI LIỆU THAM KHẢO by docetaxel and trastuzumab (AC→TH) with 1. Trần Văn Thuấn (2011), Điều trị nội khoa bệnh docetaxel, carboplatin and trastuzumab (TCH) in ung thư vú, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. HER2+ early breast cancer. 2. GLOBOCAN 2020: New Global Cancer Data | 7. Wu D. và Xiong L. (2020). Efficacy analysis of UICC. , accessed: HER‑2‑positive breast cancer patients. Oncology 05/07/2022. Letters, 19(3), 2539–2546. 3. Hudis C.A. (2007). Trastuzumab mechanism of 8. Bayo J., Aviñó V., Toscano F. et al. (2018). action and use in clinical practice. N Engl J Med, Toxicity of docetaxel, carboplatin, and trastuzumab 357(1), 39–51. combination as adjuvant or neo-adjuvant 4. Suter T.M., Procter M., van Veldhuisen D.J et treatment for Her2 positive breast cancer patients al. (2007). Trastuzumab-associated cardiac and impact of colony-stimulating factor adverse effects in the herceptin adjuvant trial. J prophylaxis. Breast J, 24(4), 462–467. SO SÁNH HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỤT HUYẾT ÁP SAU TÊ TỦY SỐNG MỔ LẤY THAI CỦA NORDRENALINE TRUYỀN TĨNH MẠCH LIÊN TỤC VỚI TIÊM TĨNH MẠCH NGẮT QUÃNG Bùi Hữu Hùng1, Nguyễn Đức Lam2, Nguyễn Hữu Quang3, Đặng Thùy Linh1 TÓM TẮT I ( 44,7 ± 12,8 mcg) nhiều hơn ở nhóm II (11,1 ± 7,8 mcg). Số BN bolus ở nhóm I (11,7%) ít hơn nhóm II 11 Mục tiêu: So sánh hiệu quả dự phòng và điều trị (43,3 %). Lượng dịch tinh thể sau gây tê nhóm I tụt huyết áp của phương pháp truyền tĩnh mạch liên (568,8 ± 136,6 ml) ít hơn nhóm II (660 ± 178,9 ml). tục với tiêm tĩnh mạch ngắt quãng noradrenalin trong Số BN phải truyền dịch keo nhóm I (6,7%) ít hơn gây tê tủy sống để mổ lấy thai. Phương pháp nhóm II (21,7%) có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Hiệu nghiên cứu: Tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng ngẫu quả dự phòng của truyền noradrenaline tốt hơn tiêm nhiên có so sánh. Có 120 BN GTTS mổ lấy thai phân ngắt quãng và điều trị cần dùng liều bolus, dịch truyền bổ ngẫu nhiên 2 nhóm bằng nhau. Trình tự tiến hành: ít hơn tiêm ngắt quãng. Cả hai nhóm được truyền dịch tinh thể trước GTTS liều Từ khóa: Noradrenaline, tụt huyết áp, tê tủy 10 ml/kg. GTTS khe L2-3. Liều Bupivacain theo chiều sống mổ lấy thai cao (7,5 mg- 8,5 mg). Ở nhóm I: truyền noradrenalin liều 0,05 mcg /kg / phút sau GTTS và tăng giảm phạm SUMMARY vi 0-60 ml. Ở nhóm II: dự phòng 1 liều 5 µg / ml sau GTTS và cả 2 nhóm điều trị tụt HA bằng 1 ml (5 µg / TO COMPARE THE EFFECTIVENESS OF THE ml) cách nhau 1 phút đến khi HA về bình thường. PREVENTION AND TREATMENT OF Truyền xong oxytoxin trước khi dừng truyền liên tục. HYPOTENSION AFTER SPINAL Đánh giá: thay đổi HA, liều noradrenalin, thông số ANESTHESIA FOR CESAREAN SECTION OF dịch truyền. Kết quả: HA nhóm I cao hơn so với CONTINUOUS INTRAVENOUS INFUSION nhóm II ở T3,T4 và T9. Tổng liều noradrenaline nhóm WITH INTERMITTENT INTRAVENOUS NORADRENALINE 1Bệnh Objectives: To compare the effectiveness of the viện Sản Nhi Nghệ An prevention and treatment of hypotension of 2ĐạiHọc Y Hà Nội continuous intravenous infusion with intermittent 3Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội intravenous noradrenaline in spinal anesthesia for Chịu trách nhiệm chính: Bùi Hữu Hùng cesarean section. Methods: Prospective, randomized, Email: dr.hung041190@gmail.com comparative clinical trial. 120 patients who received Ngày nhận bài: 22.6.2022 spinal anesthesia for cesarean section were randomly Ngày phản biện khoa học: 18.8.2022 assigned to 2 equal groups. Procedure: both groups Ngày duyệt bài: 22.8.2022 received crystalloid infusion before spinal anesthesia at 41

vietnam medical journal n01 - SEPTEMBER - 2022 a dose of 10 ml/kg. Spinal anesthesia at the L2-3 tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: So vertebral interspace. Bupivacaine dose according to sánh hiệu quả dự phòng và điều trị tụt huyết áp height (7.5mg-8.5mg). Group I: received a continuous infusion of noradrenaline at a dose of 0.05 của phương pháp truyền tĩnh mạch liên tục với mcg/kg/min after spinal anesthesia and increase or tiêm tĩnh mạch ngắt quãng noradrenalin trong decrease range 0-60 ml. In group II: was given a gây tê tủy sống để mổ lấy thai prophylactic dose of 5mcg/ml after spinal anesthesia and both groups had treated for hypotension at 1 ml II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (5 mcg/ml) 1 min apart until blood pressure returned 2.1. Đối tượng : BN có ASA I-II, một thai, đủ to normal. We had finished the oxytoxin infusion tháng, phát triển bình thường. Loại trừ những cấp when we stopped the continuous infusion. Evaluation: cứu, nguy cơ chảy máu. Đưa ra khỏi nghiên cứu: changes in blood pressure, noradrenaline dose, fluid parameters. Results: Blood pressure of group I was không đủ phong bế, quá T4, biến chứng khác. higher than that of group II at T3, T4 and T9. Total 2.2. Địa điểm và thời gian: khoa Gây mê (mcg) noradrenaline of group I (44,7 ± 12,8 mcg) was hồi sức – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội (từ 10/2021 more than group II (11,1 ± 7,8 mcg). The number of – 6/2022) patients receiving bolus injection in group I (11.7%) 2.3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến was less than in group II (43.3%). The amount of cứu, thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có so sánh. crystalloid fluid after spinal anesthesia of group I (568.8 ± 136.6 ml) was used less than that of group II 2.4.Cỡ mẫu: ö (s 1 + s 2 ) 2 (660 ± 178.9 ml). The number of patients requiring æ 2 2 colloidal infusion in group I (6.7%) was less than in n1 = n 2 = ç Z1 a + Z1− b ÷ ( m1 − m2 ) 2 group II (21.7%) with statistical significance. è 1− 2 ø Conclusion: The preventive effect of Noradrenaline Chọn α = 0,05, lực mẫu 1- β = 0,8 infusion was better than intermittent injection and Theo Ngan Kee ( 2018),[4] nhịp tim nhóm I là treatment was given bolus doses, fluid infusion with 82,2 ± 10,4, nhóm II là 88,2 ± 12,1, với p < less than intermittent injections. Keywords: Noradrenaline, hypotension, spinal 0,01 Tính được: n1 = n2 = 55,8. Cỡ mẫu n = anesthesia for cesarean section) 120 chia 2 nhóm theo bốc thăm ngẫu nhiên. 2.5 Trình tự tiến hành: Cả hai nhóm truyền I. ĐẶT VẤN ĐỀ dịch trước GTTS với liều 10 ml/kg. GTTS khe đốt Tác dụng phụ hay gặp nhất GTTS mổ lấy thai sống L2-3. Liều Bupivacain theo chiều cao (7,5 là gây tụt HA (lên tới gần 80% khi không có biện mg- 8,5 mg). pháp dự phòng). Tụt HA gây nguy hiểm cho mẹ - Ở nhóm I: BN truyền liên tục 5µg/ml và thai nhi. Đã có nhiều phương pháp dự phòng noradrenalin bắt đầu 0,05mcg/kg/phút sau GTTS và điều trị tụt HA bằng các loại thuốc như tăng giảm 0-60ml. ephedrine, phenylephedrin, noradrenalin... [1], [2] - Ở nhóm II: dự phòng 1 liều 5µg/ml sau Do noradrenalin là thuốc cường giao cảm tác GTTS. Cả 2 nhóm điều trị tụt HA bằng tiêm 1 ml dụng mạnh lên receptor α, yếu lên receptor β1 (5µg/ml) cách 1 phút đến khi HA về bình thường. nhưng hạn chế nhịp chậm, tăng cung lượng tim Dừng truyền liên tục khi truyền xong oxytoxin. của mẹ, làm giảm toan máu thai. Gần đây đã sử 2.6 Tiêu chí đánh giá: Thông số thay đổi dụng noradrenalin như là biện pháp thay thế cho HA, % tụt HA, tỷ lệ tụt, số BN bolus, liều phenylephedrin... [3]. Ở Việt Nam chưa có nhiều noradrenalin. Thông số dịch truyền. Chỉ tiêu khác nghiên cứu về noradrenalin để dự phòng và điều như: chỉ số nhân trắc, mức phong bế, mạch, trị tụt HA trong GTTS mổ lấy thai. Vì vậy, chúng Sp02 tại các thời điểm. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Các chỉ số nhân trắc Bảng 3.1. Các chỉ số tuổi, chiều cao, cân nặng, BMI Nhóm Nhóm I Nhóm II X ± SD X ± SD p p Chỉ số Tuổi (năm) 29,8 ± 5,8 30,9 ± 5,7 0,95 Chiều cao (cm) 156,4 ± 5,4 156,4 ± 6,3 0,1 >0,05 Cân nặng (kg) 64,2 ± 8,6 63,4 ±8,2 0,3 BMI 26,2 ± 3,2 25,9 ±3 0,52 Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm về tuổi, cân nặng, chiều cao và BMI (p > 0,05). 3.2.Tỷ lệ tụt huyết áp sau gây tê tủy sống 42

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ 1 - 2022 Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ tụt HA (>20% so với HA nền) trong mổ Nhận xét: Tỷ lệ không tụt HA trong mổ nhóm I là 88,3% và nhóm II là 56,7%. (Tụt HA đợt 1 sau khi nâng được > 80% huyết áp nền nhưng nếu tái tụt thì tính là đợt 2, tương tự cho đợt 3, đợt 4). Tỷ lệ tụt đợt 1,2,3,4 của nhóm I đều thấp hơn nhóm II có ý nghĩa thống kê với p

vietnam medical journal n01 - SEPTEMBER - 2022 Bảng 3.4 Số bệnh nhân phải truyền dịch keo Nhóm Nhóm I (n=60) Nhóm II (n=60) p Số bệnh nhân n % n % Truyền dịch keo p= 0,039 < 0,05 4 6,7% 13 21,7% Nhận xét: Số BN phải truyền dịch keo nhóm I là 4 BN (6,7%) ít hơn nhóm II là 13 BN (21,7%) có ý nghĩa thống kê. IV. BÀN LUẬN đặc biệt là truyền thuốc co hồi tử cung Oxytoxin. Các chỉ số về tuổi, chiều cao, cân nặng và BMI, Nên thường sẽ có 1 đợt tụt HA mới ở phút tương đương nhau và phù hợp với các chỉ số trung T8,T9. Tại thời điểm T9 HA nhóm II thấp hơn bình của người Việt Nam, kết quả của chúng tôi nhóm I có ý nghĩa thống kê với p= 0,000

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ 1 - 2022 4. Ngan Kee W.D., Lee S.W.Y., Ng F.F. và cộng 5. Nguyễn Cảnh Hào (2020), So sánh hiệu quả sự. (2018). Prophylactic Norepinephrine Infusion của noradenaline và phenylephrine trong điều trị for Preventing Hypotension During Spinal tụt huyết áp sau gây tê tủy sống để mổ lấy thai, Anesthesia for Cesarean Delivery. Anesth Analg, luận văn thạc sĩ, Trường đại Học Y Hà Nội. 126(6), 1989–1994. UNG THƯ PHỔI BIỂU MÔ TUYẾN THỂ LEPIDIC LAN TOẢ - TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH Cung Văn Công* TÓM TẮT predominant characteristic components, including Lepidic (Lepidic Predominant Adenocarcinoma - LPA) 12 Phân loại mô bệnh học cập nhật 2021 của WHO, and Acinar Predominant Adenocarcinoma (APA) with ung thư phổi biểu mô tuyến (UTBMT) được chia varying degrees of low-grade malignancy. Lepidic thành các thể: UTBMT xâm lấn tối thiểu (Minimally MIA’s are usually shown on CT chest film by ground Invasive Adenocarcinoma-MIA); UTBMT không tiết glassis Opacity (GGO) or semi-solid nodules (Part Solid nhầy xâm lấn (Invasive Non–Mucinous - PS) with narrow focal area. If this form is detected Adenocarcinoma-INMA); UTBMT- nhầy xâm lấn and treated specifically, the prognosis is usually good, (Invasive Mucinous Adenocarcinoma -IMA); UTBMT the rate of complete cure and 5-year survival is very dạng keo (Coiloide Adenocarcinoma-CA); UTBMT-thai high. We report a case of Lepidic MIA that is quite (Fetal Adenocarcinoma–FA) và UTBMT-ruột (Enteric special, different from the usual with widespread Adenocarcinoma – EA). UTBMT xâm lấn tối thiểu damage to both lungs, diagnosed by testing for cancer (MIA) thường có các thành phần đặc trưng chủ yếu cells in sputum and bronchial mucosal biopsy. chiếm ưu thế, trong đó có thể Lepidic (Lepidic Keywords: Lung cancer; Adenocarcinoma; Predominant Adenocarcinoma – LPA) và tuyến nang Minimally invasive adenocarcinoma; Lepidic minimally (Acinar Predominant Adenocarcinoma – APA) với invasive adenocarcinoma. những mức độ ác tính ở bậc thấp khác nhau. MIA thể Lepidic thường thể hiện trên phim CT ngực bằng nốt I. ĐẶT VẤN ĐỀ kính mờ (Ground Glassis Opacity - GGO) hoặc những Ung thư biểu mô tuyến thể Lepidic ưu thế, nốt bán đặc (Part Solid – PS) diện khu trú hẹp. Thể hoặc LPA, là một thuật ngữ đã được sử dụng này nếu phát hiện được và điều trị đặc hiệu tiên lượng thường tốt, tỷ lệ khỏi hẳn và sống thêm 5 năm rất trong phân loại của WHO năm 2015, cập nhật cao. Chúng tôi báo cáo 1 trường hợp MIA Lepidic khá 2021. Mặc dù người ta đã nhận ra rằng xâm lấn đặc biệt, khác với thông thường với tổn thương lan toả đã xuất hiện song mô hình Lepidic vẫn chiếm ưu diện rộng hai phổi, được chẩn đoán bằng xét nghiệm thế. LPA đại diện cho sự tăng sinh của tế bào tìm thấy tế bào ung thư trong đờm và sinh thiết niêm phổi tương tự như thấy trong MIA, song hiện mạc phế quản xác định Lepidic. diện ở ít nhất một vị trí, kích thước > 5mm. Quá Từ khoá: Ung thư phổi; Ung thư biểu mô tuyến; Ung thư biểu mô tuyến xâm lấn tối thiểu; Ung thư trình xâm lấn được kiểm soát bởi sự hiện diện biểu mô tuyến xâm lấn tối thiểu thể Lepidic. của sự tăng trưởng nonlepidic (ống túi phế nang, nhú, nhiều u nhú nhỏ, và/hoặc tổ chức đệm liên SUMMARY quan với các tế bào u xâm lấn).1.2 DIFFUSE LEPIDIC LUNG Trên CT, LPA thường xuất hiện như một nốt ADENOCARCINOMA - LITERATURE REVIEW PS, khu trú với thành phần đặc có kích thước lớn AND CLINICAL CASE REPORTS hơn 5 mm (có thể nhỏ hơn 5 mm trên CT ngực ở WHO's updated histopathological classification 2021, lung adenocarcinoma is divided into the một số BN). Một số nghiên cứu gần đây về ung following types: Minimally Invasive Adenocarcinoma thư biểu mô tuyến giai đoạn đầu cho thấy LPA có (MIA); Invasive Non-Mucinous Adenocarcinoma tiên lượng tốt, tỷ lệ sống thêm 5 năm nếu không (INMA); Invasive Mucinous Adenocarcinoma (IMA); có bệnh tật khác từ 86% đến 90%. 1-4 Coiloide Adenocarcinoma (CA); Fetal Adenocarcinoma LPA lan toả được nhận diện nếu khối u xâm (FA) and Enteric Adenocarcinoma (EA). Minimally invasive adenocarcinoma (MIA) usually has nhập vào bạch huyết, mạch máu, màng phổi hoặc các vùng hoại tử. Trong trường hợp này thường thì thuật ngữ LPA sẽ không được sử *Bệnh viện Phổi trung ương dụng nữa, người ta coi đó là giai đoạn phát triển Chịu trách nhiệm chính: Cung Văn Công lan tràn của khối u vào tổ chức nhu mô lành Email: vancong13071964@gmail.com Ngày nhận bài: 16.6.2022 xung quanh cũng như cấu trúc Lepidic sẽ khó Ngày phản biện khoa học: 12.8.2022 phân biệt trong bối cảnh này.5 Ngày duyệt bài: 15.8.2022 45

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/so-sanh-hieu-qua-du-phong-va-dieu-tri-tut-huyet-ap-sau-te-tuy-song-mo-lay-thai-cua-nordrenaline-truy-2565488.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY