So sánh một số tác dụng không mong muốn của gây tê cơ vuông thắt lưng với gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng dưới hướng dẫn siêu âm để giảm đau sau mổ cắt tử cung hoàn toàn đường bụng

So sánh một số tác dụng không mong muốn của gây tê cơ vuông thắt lưng với gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng dưới hướng dẫn siêu âm để giảm đau sau mổ cắt tử cung hoàn toàn đường bụng
  • Mã tin : 1480
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết tiến hành so sánh một số tác dụng không mong muốn của phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng (QL block) với gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng (TAP block) dưới hướng dẫn siêu âm để giảm đau sau mổ cắt tử cung hoàn toàn đường bụng.

Nội dung Text: So sánh một số tác dụng không mong muốn của gây tê cơ vuông thắt lưng với gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng dưới hướng dẫn siêu âm để giảm đau sau mổ cắt tử cung hoàn toàn đường bụng

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 triglyceride ở ngưỡng tăng nặng (> 11mmol/l). lipoprotein lipase into capillaries. Cell Metab, 12, Trong 6 ca bệnh, có 1 ca có đột biến trên gen 42–52. 3. Peterfy M. (2012). Lipase maturation factor 1: a LPL, 4 ca đột biến mới trên gen GPIHPB1, 1 ca lipase chaperone involved in lipid có đột biến trên genApoE. Cả 6 ca bệnh đều đáp metabolism. Biochim Biophys Acta, 1821, 790–4. ứng với điều chỉnh chế độ ăn. Xác định đột biến 4. Vrablik M., Hubacek J.A. (2010). Genetic của các gen liên quan có giá trị khẳng định chẩn determination of triglyceridemia with special focus on apolipoprotein gene variants. Clinical đoán, phòng bệnh bằng phát hiện dị hợp tử và Lipidology, 5(4), 543-54. tư vấn di truyền. 5. Shah A.S., Wilson D.P. (2015). Primary hypertriglyceridemia in children and aldolescents. J TÀI LIỆU THAM KHẢO Clin lipidol, 9(5), S20-8. 1. Lewis G.F., Changting X., Robert A.H. (2015). 6. Musambil M., Al-Rubeaan K., Al-Qasim S et Hypertriglyceridemia in the genomic era: a new al. (2020). Primary hypertriglyceridemia: A look paradigm. Endocr Rev, 36(1), 131-47. back on the clinical classification and genetics of 2. Davies B.S., Beigneux A.P., Barnes R.H et al. the disease. Curr Diabetes Rev, 16(6), 521-531. (2010). GPIHBP1 is responsible for the entry of SO SÁNH MỘT SỐ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA GÂY TÊ CƠ VUÔNG THẮT LƯNG VỚI GÂY TÊ MẶT PHẲNG CƠ NGANG BỤNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐỂ GIẢM ĐAU SAU MỔ CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN ĐƯỜNG BỤNG Nguyễn Đức Lam1, Trần Thị Phương2 TÓM TẮT Từ khoá: Gây tê cơ vuông thắt lưng, gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng , cắt tử cung hoàn toàn đường 34 Mục tiêu: So sánh một số tác dụng không mong bụng, tác dụng không mong muốn. muốn của phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng (QL block) với gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng (TAP SUMMARY block) dưới hướng dẫn siêu âm để giảm đau sau mổ cắt tử cung hoàn toàn đường bụng. Đối tượng, THE COMPARISON OF THE SIDE EFFECTS phương pháp nghiên cứu: 60 bệnh nhân được gây OF ULTRASOUND GUIDED QUADRATUS tê tuỷ sống để phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn LUMBORUM BLOCK VERSUS TRANSVERSUS đường bụng, sau mổ được phân bố ngẫu nhiên vào ABDOMINIS PLANE BLOCK FOR PAIN hai nhóm bằng nhau để giảm đau sau mổ bằng QL block hai bên hoặc TAP block hai bên dưới hướng dẫn RELIEF IN TOTAL ABDOMINAL của siêu âm, sử dụng ropivacain 0,25% liều 0,3ml/kg HYSTERECTOMY ở mỗi bên. Theo dõi liên tục các tác dụng không mong Objective: To compare the side effects of muốn của hai phương pháp này trong 24 giờ đầu sau ultrasound guided Quadratus lumborum (QL) block mổ. Kết quả: Tỷ lệ nôn, buồn nôn ở nhóm QL block versus Transversus Abdominis Plane (TAP) block for là 3,33% so với nhóm TAP block là 6,67%, tỷ lệ ngứa pain relief of total abdominal hysterectomy. ở hai nhóm là 3,33%. Không gặp trường hợp nào bị tụ Methods: 60 patients performed spinal anesthesia for máu thành bụng, nhiễm khuẩn vị trí gây tê, tổn total abdominal hysterectomy, were randomly divided thương cơ quan trong ổ bụng hay ngộ độc thuốc tê ở into two similar groups to receive analgesia cả hai nhóm nghiên cứu. Kết luận: Tác dụng không postoperative by ultrasound guided bilateral QL block mong muốn của gây tê cơ vuông thắt lưng tương or bilateral TAP block with ropivacaine 0.25% dose of đương với gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng dưới 0.3ml / kg on each side. We Continuously monitored hướng dẫn của siêu âm để giảm đau sau mổ cắt tử the side effects of these methods in the first 24 hours cung hoàn toàn đường bụng. Không gặp các tai biến after surgery. Results: The rate of nausea and nặng nề của cả hai phương pháp này. vomiting in the QL block group was 3.33% compared to 6,67% in TAP block group the pruritus rate in the two groups was 3.33%. There was no case of 1Trường Đại học Y Hà Nội, abdominal wall hematoma, infection on the needle 2Bệnh punture site, intra-abdominal organ damage or local viện Sản Nhi Nghệ An anaesthetic systemic toxicity in both groups. Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đức Lam Conclusions: The side effects of ultrasound guided Email: lamgmhs75@gmail.com Quadratus lumborum (QL) block was similar to Ngày nhận bài: 4.01.2021 Transversus Abdominis Plane (TAP) block for Ngày phản biện khoa học: 26.2.2021 postoperative pain relief in total abdominal Ngày duyệt bài: 9.3.2021 hysterectomy. There was no serious complication in 132

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 500 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2021 both methods. Địa điểm, thời gian nghiên cứu: Tại khoa Gây Keywords: Quadratus lumborum block (QLB), mê Hồi sức, khoa Phụ ngoại, khoa Phụ ngoại Transversus Abdominis Plane block (TAPB), total abdominal hysterectomy, side effects, ultrasound guided. theo yêu cầu, bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ 8/2019 đến tháng 8/2020. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Cỡ mẫu: 60 bệnh nhân được bốc thăm ngẫu Giảm đau sau mổ không chỉ giúp người bệnh nhiên chia đều thành 2 nhóm, nhóm 1 được giảm đau đớn mà còn giúp người bệnh phục hồi giảm đau bằng phương pháp gây tê cơ vuông sớm sau mổ góp phần quan trọng vào thành thắt lưng (QL block), nhóm 2 được giảm đau công của phẫu thuật. Phẫu thuật cắt tử cung bằng phương pháp gây tê mặt phẳng cơ ngang toàn bộ được coi là một trong những phẫu thuật bụng (TAP block). bụng lớn gây ra mức độ đau vừa và nặng, do Cách thức tiến hành: Các bệnh nhân đều đó, cần phải có các biện pháp giảm đau có hiệu được vô cảm để mổ cắt tử cung hoàn toàn quả để giảm đau tốt nhất cho người bệnh và hạn đường bụng bằng gây tê tủy sống (Gây tê ở L2- chế tác dụng không mong muốn. TAP block 3, thuốc tê bupivacain 10 mg và fentanyl40 (Transverse Abdominis Plane block) là kỹ thuật mcg). Sau mổ được theo dõi liên tục ở phòng gây tê ngoại vi, không ức chế giao cảm, ít tác Hồi tỉnh và được gây tê để giảm đau bằng hai dụng không mong muốn, tác dụng giảm đau phương pháp trên khi đã hết tác dụng của gây thành bụng khá tốt đặc biệt 24 giờ đầu sau mổ 1, tê tủy sống (Phục hồi ức chế cảm giác ở mức tuy nhiên, phương pháp này chỉ giảm đau được D12). Tất cả các bệnh nhân của cả hai nhóm thành bụng mà không giảm đau được các tạng đều được gây tê hai bên thành bụng với liều trong ổ bụng. Gây tê cơ vuông thắt lưng thuốc tê mỗi bên là 0,3ml/kg ropivacain 0,25% , (Quadratus lumborum - QL block) là một cải tiến không quá 20ml. của TAP block nên có cả tác dụng giảm đau Nhóm QL bloc gây tê theo phương pháp QL 2 thành bụng và giảm đau một số tạng trong ổ (tiêm thuốc tê vào mặt sau cơ vuông thắt lưng), bụng, vì vậy, ngày càng được áp dụng rộng rãi. bệnh nhân nằm nghiêng khi gây tê, sử dụng đầu Hiện nay, ở trên thế giới có nhiều nghiên cứu về dò siêu âm cong, mốc xác định cơ vuông thắt vấn đề này, tuy nhiên, ở Việt Nam có rất ít lưng là mỏm ngang đốt sống và dấu hiệu “ngón tay”. nghiên cứu về hai phương pháp giảm đau này Nhóm TAP bloc, gây tê ở vị trí đường ngang cho người bệnh sau mổ cắt tử cung hoàn toàn rốn, bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa, sử dụng đầu đường bụng, đặc biệt là nghiên cứu các tác dụng dò siêu âm thẳng, mốc xác định là ba lớp cơ không mong muốn của hai phương pháp này. Vì thành bụng. vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm Sau khi gây tê, các bệnh nhân đều được giảm mục tiêu: So sánh một số tác dụng không mong đau phối hợp bằng phương pháp giảm đau do muốn của giảm đau sau mổ cắt tử cung hoàn bệnh nhân tự kiểm soát (PCA) với morphine 1 toàn đường bụng bằng phương pháp gây tê cơ ml/1mg đường tĩnh mạch (thông số cài đặt máy vuông thắt lưng so với gây tê mặt phẳng cơ PCA: liều bolus là 1ml, thời gian khóa là 8 phút, ngang bụng bằng ropivacain 0,25% dưới hướng liều tối đa trong 4 giờ là 15 mg). dẫn của siêu âm. Các chỉ tiêu nghiên cứu: Các đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu (Tuổi, BMI, ASA, thời II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU gian phẫu thuật…). Các tác dụng không mong 1. Đối tượng nghiên cứu muốn và biến chứng của cả hai phương pháp Tiêu chuẩn lựa chọn: Các bệnh nhân có chỉ như: Ảnh hưởng lên tuần hoàn, hô hấp, nôn, định phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường buồn nôn, ngứa, tụ máu, nhiễm trùng do gây tê, bụng, được mổ đường ngang trên vệ (đường mổ ngộ độc thuốc tê, tổn thương các tạng trong ổ Pfannenstiel). ASA I, II tuổi từ 18 – 60 tuổi. bụng do kim gây tê... Tiêu chuẩn loại trừ: Có bệnh đau mạn tính Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm thống kê thường xuyên phải sử dụng thuốc giảm đau. SPSS 20.0. Với các biến định lượng dùng thuật Đang dùng thuốc giảm đau họ opiod hoặc thuốc toán T-student. Với các biến định tính: χ2 hoặc IMAO ngay trước mổ. Có chống chỉ định của gây Fisher. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05. tê thần kinh, dị ứng thuốc tê. BN được chẩn Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu đã được đoán ung thư tử cung hoặc ung thư buồng trứng. thông qua Hội đồng Y đức của Bệnh viện Phụ 2. Phương pháp nghiên cứu sản Hà Nội và đảm bảo các nguyên tắc về y đức Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thử trong nghiên cứu y sinh học. nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên có so sánh. 133

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Đặc điểm chung, đặc điểm về phẫu thuật và gây mê hồi sức của hai nhóm nghiên cứu Bảng 1. Đặc điểm chung, đặc điểm về phẫu thuật và gây mê hồi sức Nhóm QL block TAP block p Đặc điểm (n1 = 30) (n2 = 30) ASA X̅ ± SD 1,33 ± 0,48 1,27 ± 0,50 >0,05 Tuổi (năm) X̅ ± SD 47,47 ± 5,18 47,13 ± 4,93 >0,05 BMI X̅ ± SD 21,59 ± 2,45 21,04 ± 1,92 >0,05 U xơ tử cung to 20 (66,7%) 21 (70%) >0,05 Chỉ định phẫu thuật Lạc nội mạc tử cung 7 (23,3%) 8 (26,7%) >0,05 U xơ TC + u buồng trứng 3 (10%) 1 (3,3%) >0,05 Thời gian phẫu thuật X̅ ± SD 68 ± 11,64 70,83 ± 10,51 >0,05 (phút) Thời gian vô cảm của X̅ ± SD 175,3 ± 41,1 179,1 ± 38,5 >0,05 gây tê tủy sống Liều Bupivacain trong X̅ ± SD 10,1 ± 0,25 10 ± 0,1 >0,05 gây tê tủy sống Tiền sử liên quan đến Say tàu xe 27 (90%) 28 (93,3%) >0,05 nôn, buồn nôn sau Hút thuốc lá 0 0 mổ Nôn, buồn nôn sau mổ 0 0 Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống về ASA, tuổi, BMI và các đặc điểm về phẫu thuật và gây mê hồi sức của các bệnh nhân ở hai nhóm nghiên cứu. 2. Tác dụng không mong muốn 2.2. Ảnh hưởng đến hô hấp của bệnh 2.1. Ảnh hưởng đến mạch và huyết áp nhân (tần số thở và độ bão hoà oxy mao của bệnh nhân mạch) Biểu đồ 1. Tần số tim trung bình của các Biểu đồ 3. Tần số thở của các bệnh nhân bệnh nhân trong thời gian nghiên cứu trong thời gian nghiên cứu Biểu đồ 4. Bão hòa oxy mao mạch của các Biểu đồ 2. Tần số huyết áp động mạch bệnh nhân trong thời gian nghiên cứu trung bình của các bệnh nhân trong thời Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa gian nghiên cứu thống kê về tần số thở và SpO2 trung bình của Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa các bệnh nhân trong tất cả các thời điểm nghiên thống kê về tần số tim và huyết áp trung bình cứu. Không gặp bệnh nhân ngừng thở hoặc có của các bệnh nhân giữa hai nhóm tại tất cả các tần số thở dưới 10 lần/phút, không gặp bệnh thời điểm nghiên cứu. nhân SpO2 < 90%. 134

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 500 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2021 2.3. Một số tác dụng không mong muốn hạn bình thường và cũng không thấy sự khác khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm (p > Bảng 2. Một số tác dụng không mong 0,05). Chúng tôi cũng không gặp trường hợp muốn khác nào bệnh nhân có SpO20,05 phong bế các nhánh thần kinh cảm giác ở ngoại Ngứa 1(3,33%) 1(3,33%) >0,05 vi và không sử dụng phối hợp với các thuốc họ Tụ máu 0 0 morphin. Nhiễm trùng 0 0 Trong nghiên cứu của chúng tôi các yếu tố Suy hô hấp 0 0 liên quan đến nguy cơ buồn nôn và nôn như: Tổn thương các Giới, tiền sử hút thuốc, say tàu xe, lượng thuốc 0 0 sử dụng trong vô cảm để mổ, loại và thời gian cơ quan Ngộ độc thuốc tê 0 0 phẫu thuật là tương đối đồng nhất giữa hai Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa nhóm, do đó, không ảnh hưởng đến kết quả thống kê về tỷ lệ nôn, buồn nôn và ngứa giữa nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi hai nhóm. Không gặp các biến chứng nguy hiểm cho thấy tỷ lệ buồn nôn, nôn trong 24 giờ sau của gây tê vùng ở cả hai nhóm. mổ ở nhóm QL block là 3,33% và nhóm TAP block là 6,67%, không có sự khác biệt có ý nghĩa IV. BÀN LUẬN (p> 0,050. Junheng Cheng4 tổng hợp bốn Các bệnh nhân ở hai nhóm trong nghiên cứu nghiên cứu gồm 304 bệnh nhân so sánh hai của chúng tôi có các đặc điểm chung về tuổi, phương pháp gây tê QL block và TAP block cho chiều cao, cân nặng và phân loại sức khỏe theo thấy tỷ lệ bị nôn, buồn nôn không có sự khác ASA khá tương đồng nhau. Đa số các bệnh nhân biệt (RR = 0,55; khoảng tin cậy 95% = 0,27- đều chỉ định phẫu thuật cắt tử cung hoàn đường 1,14; p = 0,11). Tỉ lệ bệnh nhân có triệu chứng bụng do u xơ tử cung (76,7% ở nhóm QL block ngứa là 3,33% ở cả 2 nhóm đối tượng nghiên so với 73,3% ở nhóm TAP block). Các yếu tố liên cứu, không có sự khác biệt có ý nghĩa với p > quan đến gây mê và phẫu thuật cũng không có 0,05. Đa số các bệnh nhân bị ngứa ở vùng mặt sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Cả và ngực mức độ nhẹ, nguyên nhân có thể do tác hai phương pháp đều thành công 100%, lượng dụng phụ của fentanyl sử dụng khi gây tê tủy thuốc tê trung bình sử dụng của nhóm QL block sống và thường triệu chứng này không cần phải là 78,45 ± 9,5 mg và 78,5 ± 7,28 mg của nhóm điều trị. TAP block, không có sự khác biệt giữa hai nhóm Trong nghiên cứu này chúng tôi không gặp (p > 0,05). Kết quả này cũng phù hợp với kết trường hợp nào bị ngộ độc thuốc tê. Kỹ thuật quả của Ueshima H6. Liều lượng chúng tôi sử tiến hành thuận lợi dưới hướng dẫn của siêu âm dụng là 1,5mg/kg, liều này có lẽ phù hợp với thể nên không có trường hợp nào tiêm vào mạch trạng người Việt Nam và không vượt quá máu, phúc mạc, tổn thương gan thận ruột hoặc ngưỡng gây độc của thuốc tê ropivacain đã tiêm ra ngoài mặt phẳng cơ ngang bụng và khuyến cáo (150mg), do đó, sẽ giảm thiểu các khoang cơ vuông thắt lưng. Một vài nghiên cứu tác dụng không mong muốn liên quan đến liều đã chỉ ra nồng độ thuốc tê trong huyết tương khi thuốc tê. gây tê cơ vuông thắt lưng thấp hơn nhiều khi Tần số tim và huyết áp trung bình của các gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng2,5. Ưu điểm bệnh nhân ở cả hai nhóm nghiên cứu của chúng của phương pháp gây tê khoang cơ vuông thắt tôi tại tất cả các thời điểm nghiên cứu đều trong lưng là khoang này nằm tương đối xa khoang giới hạn bình thường và không có sự khác biệt phúc mạc nên việc tổn thương tạng, thần kinh có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Kết quả của lớn là rất hiếm. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra chúng tôi tương đồng với kết quả nghiên cứu điều đó, do đó người ta chấp nhận QL block có của các tác giả Aditianingsih1, Ueshima H6: QL thể thực hiện dưới gây mê hoặc bệnh nhân tỉnh3. block và TAP block không làm thay đổi huyết áp Kết quả của chúng tôi cũng tương tự các nghiên trung bình và tần số tim của bệnh nhân. Tần số cứu hiện nay với gây tê TAP block dưới hướng thở và bão hòa ôxy mao mạch (SpO 2) trung bình dẫn của siêu âm cho thấy những biến chứng là tại các thời điểm của cả hai nhóm đều trong giới cực kỳ hiếm gặp4, tuy nhiên, do sử dụng liều 135

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 lượng thuốc tê khá cao và tiêm một lần duy nhất Anesth Pain Med. 2018;8(5):e80024. doi:10.5812/ nên dù đã có hướng dẫn của siêu âm nhưng vẫn aapm.80024 2. Charlton S, Cyna AM, Middleton P, et al. cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc của gây tê Perioperative transversus abdominis plane (TAP) vùng để đề phòng biến chứng ngộ độc thuốc tê blocks for analgesia after abdominal surgery. do tiêm thuốc tê vào mạch máu. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 12, Cd007705. 3. Chen J, Chen C, Sun G, et al. Quadratus V. KẾT LUẬN Lumborum Block Versus Transversus Abdominis Tác dụng không mong muốn của phương Plane Block for Postoperative Analgesia in Abdominal Surgery: A Systematic Review and pháp gây tê cơ vuông thắt lưng (QL block) hai Meta-analysis. BMC Anesthesiol, 2020 Mar bên bằng ropivacain 0,25% (liều 0,3ml/kg mỗi 2;20(1):53 https://orcid.org/0000-0002-6001-4530. bên) tương đương với phương pháp gây tê mặt 4. Chin KJ, McDonnell JG, Carvalho B, et al. Essentials of Our Current Understanding: phẳng cơ ngang bụng (TAP block) hai bên bằng Abdominal Wall Blocks. Reg Anesth Pain Med. thuốc tê và liều tương tự, dưới hướng dẫn của 2017;42(2):133-183. siêu âm để giảm đau sau mổ cắt tử cung hoàn doi:10.1097/AAP.0000000000000545 5. Murouchi T, Iwasaki S, Yamakage M. toàn đường bụng. Không gặp các tai biến nặng Quadratus Lumborum Block: Analgesic Effects and nề của cả hai phương pháp này. Chronological Ropivacaine Concentrations After Laparoscopic Surgery. Reg Anesth Pain Med. TÀI LIỆU THAM KHẢO 2016;41(2):146-150. 1. Aditianingsih D, Mochtar CA, Chandra S, et doi:10.1097/AAP.0000000000000349. al. Comparison of Three-Quadrant Transversus 6. Ueshima H, Otake H, Lin JA. Ultrasound- Abdominis Plane Block and Continuous Epidural Guided Quadratus Lumborum Block: An Updated Block for Postoperative Analgesia After Review of Anatomy and Techniques. Biomed Res Transperitoneal Laparoscopic Nephrectomy. Int 2017:2752876. 2017; Epub 2017 Jan 3. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI RĂNG SỐ 8 MỌC LỆCH VÀ BIẾN CHỨNG TỚI RĂNG SỐ 7 HÀM DƯỚI TRÊN PHIM PANORAMA Nguyễn Hải Niên*, Phạm Hữu Thiên* TÓM TẮT biến chứng sâu răng số 7 gặp đa số khi răng số 8 mọc ở tư thế lệch gần-góc chiếm tỷ lệ 69.31%. 35 Vị trí mọc bất thường của răng số 8 gây ra nhiều biến chứng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của SUMMARY người bệnh nhân. Kỹ thuật chụp phim răng Panorama đem đến nhiều lợi ích cho Bác sĩ răng hàm mặt khi THE STUDY OF MORPHOLOGICAL khám xét về hình thái răng số 8, các cấu trúc và CHARACTERISTICS OF WISDOM TEETH những tổn thương lân cận. Nghiên cứu được tiến hành DEVIATE AND COMPLICATIONS AT THE LOWER dựa trên kết quả đo đạc của 119 bệnh nhân có chụp 7TH TEETH IN THE PANORAMA XRAY FILMS phim Panorama. Kết quả của chúng tôi chỉ ra răng số The abnormal erupting position of the No. 8 tooth 8 mọc lệch gặp nhiều nhất ở lứa tuổi từ 26-40 tuổi causes many complications, directly affecting the chiếm tỷ lệ 52.94%, mọc lệch gần-góc chiếm tỷ lệ cao patient's health. The Panorama dental imaging nhất 63.26%, mọc nằm ngang 21.95% và ngầm technique brings many benefits to the orthodontist ngược chiếm tỷ lệ thấp nhất 1.53%. Răng số 8 mọc when examining teeth morphology No. 8, structures lệch > 450 chiếm tỷ lệ đa số 62.76%, lệch 460-800 and neighboring lesions. The study was conducted chiếm tỷ lệ 54.08%.Biến chứng sâu răng chiếm tỷ lệ based on the measurements of 119 patients with cao nhất 52.88%, sau đó là tổn thương tiêu xương ổ Panorama film. Our results show that the number 8 is răng chiếm 47.12%, tỷ lệ sâu chưa tổn thương tủy most common at the age of 26-40 years old, răng 7 chiếm 46.60%, tổn thương đến tủy răng số 7 accounting for 52.94%, the rate of nearly-angular chiếm 6.28%. Tiêu tổ chức cứng không gặp trong deviation accounts for the highest rate 63.26%, nghiên cứu này. Trong số các biến chứng gặp phải, horizontal growth of 21.95% and inverted accounting for the lowest rate of 1.53%. Tooth number 8 is deviated>450, accounting for the majority of 62.76%, *Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương deviation 460-800 accounts for 54.08%. Caries Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hải Niên complications accounted for the highest rate of Email: Nguyenhainien1981@gmail.com 52.88%, followed by alveolar bone resorption, which accounted for 47.12%, the proportion of cavities Ngày nhận bài: 6.01.2021 without damage to tooth marrow 7 accounted for Ngày phản biện khoa học: 25.2.2021 46.60%, and damage to tooth pulp number 7 Ngày duyệt bài: 8.3.2021 136

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/so-sanh-mot-so-tac-dung-khong-mong-muon-cua-gay-te-co-vuong-that-lung-voi-gay-te-mat-phang-co-ngang--2416232.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY