So sánh một số tác dụng không mong muốn của phương pháp gây tê tủy sống - ngoài màng cứng phối hợp với gây tê tủy sống đơn thuần để mổ lấy thai trên sản phụ có nguy cơ cao tụt huyết áp

So sánh một số tác dụng không mong muốn của phương pháp gây tê tủy sống - ngoài màng cứng phối hợp với gây tê tủy sống đơn thuần để mổ lấy thai trên sản phụ có nguy cơ cao tụt huyết áp
  • Mã tin : 1476
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết so sánh một số tác dụng không mong muốn của phương pháp gây tê tủy sống - ngoài màng cứng phối hợp với gây tê tủy sống đơn thuần để vô cảm cho mổ lấy thai ở sản phụ có nguy cơ cao tụt huyết áp.

Nội dung Text: So sánh một số tác dụng không mong muốn của phương pháp gây tê tủy sống - ngoài màng cứng phối hợp với gây tê tủy sống đơn thuần để mổ lấy thai trên sản phụ có nguy cơ cao tụt huyết áp

vietnam medical journal n01&2 - FEBRUARY - 2021 disease. J Crohns Colitis, 2013. 7(12): p. 982-1018. 9. Feakins, R.M. and G. British Society of, 7. Gajendran, M., et al., A comprehensive review Inflammatory bowel disease biopsies: updated and update on Crohn's disease. Dis Mon, 2018. British Society of Gastroenterology reporting 64(2): p. 20-57. guidelines. J Clin Pathol, 2013. 66(12): p. 1005-26. 8. Gajendran, M., et al., A comprehensive review 10. M'Koma, A.E., Inflammatory bowel disease: an and update on ulcerative colitis(). Dis Mon, 2019. expanding global health problem. Clin Med 65(12): p. 100851. Insights Gastroenterol, 2013. 6: p. 33-47. SO SÁNH MỘT SỐ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ TỦY SỐNG - NGOÀI MÀNG CỨNG PHỐI HỢP VỚI GÂY TÊ TỦY SỐNG ĐƠN THUẦN ĐỂ MỔ LẤY THAI TRÊN SẢN PHỤ CÓ NGUY CƠ CAO TỤT HUYẾT ÁP Nguyễn Đức Lam*, Nguyễn Thị Thu Ba** TÓM TẮT có sự khác biệt giữa hai nhóm. Không gặp các biến chứng nguy hiểm trên mẹ và con. 41 Mục tiêu: So sánh một số tác dụng không mong muốn của phương pháp gây tê tủy sống - ngoài màng Từ khóa: Mổ lấy thai, gây tê tuỷ sống, gây tê tuỷ sống - ngoài màng cứng phối hợp, tác dụng không cứng phối hợp với gây tê tủy sống đơn thuần để vô mong muốn. cảm cho mổ lấy thai ở sản phụ có nguy cơ cao tụt huyết áp. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: SUMMARY Nghiên cứu tiến hành trên 60 sản phụ có chỉ định mổ lấy thai chủ động, có một trong các yếu tố nguy cơ THE COMPARISON OF THE SIDE EFFECTS cao tụt huyết áp sau gây tê tuỷ sống: đa thai, đa ối, OF COMBINED SPINAL EPIDURAL thai to, được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm để thực ANESTHESIA VERSUS SPINAL ANESTHESIA hiện 2 kỹ thuật vô cảm khác nhau: nhóm I gây tê tuỷ FOR CESAREAN SECTION IN PREGNANT sống với liều bupivacaine theo chiều cao của bệnh WOMEN WITH HIGH RISK OF nhân(cao 160cm: 8,5 mg) và nhóm II gây tê tuỷ sống liều HYPOTENSION 5mg bupivacaine phối hợp với tê ngoài màng cứng Objective: To compare the side effects of 10ml Lidocaine 1% with adrenaline 1: 200 000, cả hai combined spinal epidural anesthesia versus spinal anesthesia for cesarean section in pregnant women nhóm đều được tiêm dưới nhện 30mcg fentanyl. Các with high risk of hypotension. Methods: 60 pregnant thuốc co mạch sẽ được dùng điều chỉnh theo mạch, women with high risk of hypotension (polyhydramnios, huyết áp của sản phụ. Các tác dụng không mong macrosomia or twins) underwent elective cesarean muốn trên mẹ và con được theo dõi liên tục trong 48 delivery were enrolled into this prospective, giờ sau mổ. Kết quả: Phương pháp gây tê tuỷ sống - randomized, double-blind study. Patients were ngoài màng cứng phối hợp có tỷ lệ nôn, buồn nôn là randomly divided into spinal anesthesia group (Group 6,67% so với 23,3% ở nhóm gây tê tủy sống đơn I) or combined spinal – epidural anaesthesia – CSE thuần (p < 0,05). Tỷ lệ ngứa, rét run ở nhóm gây tê group (Group II). Group I received bupivacaine either tuỷ sống - ngoài màng cứng phối hợp là 23,3% và 7 mg, 8 mg or 8,5 mg bupivacaine depending on the 13,3% so với 26,6% và 26,6% ở nhóm gây tê tủy heigh of patients (160cm) sống đơn thuần; không gặp bệnh nhân nào bị suy hô with fentanyl 30mcg ; Group II received bupivacaine 5 hấp, an thần sâu, đau đầu, bí tiểu ở cả hai nhóm. mg with fentanyl 30mcg followed by epidural 1% Điểm Apgar phút thứ nhất và phút thứ 5 của trẻ sơ lidocaine 10 mL with adrenaline 1:200 000. The side sinh ở hai nhóm đều > 8, không có sự khác biệt). effects were recorded during the surgery and 48 hours Không gặp các biến chứng nguy hiểm trên mẹ và con. after surgery. Results: The rate of vomiting and Kết luận: Phương pháp gây tê tuỷ sống - ngoài màng nausea was 6.67% in CSE group and was 23.3% in cứng phối hợp ít gặp nôn, buồn nôn hơn so với the spinal anesthesia group (p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 499 - THÁNG 2 - SỐ 1&2 - 2021 effects on mothers and newborns did not differ trên 250mm) không có dị tật thai nhi đã được between the two groups. No dangerous complication chẩn đoán, thai to (ước tính cân nặng con >3,5 on mothers and newborns was recognized. Keywords: Cesarean section, spinal anaesthesia, kg); ASA I,II. combined spinal epidural anesthesia, side effects. - Tiêu chuẩn loại trừ: Các sản phụ có bệnh lý như: tiền sản giật nặng, suy tim, bệnh lý tim có I. ĐẶT VẤN ĐỀ tăng áp động mạch phổi, viêm gan, suy thận, Tụt huyết áp sau gây tê tủy sống để mổ lấy Basedow tiến triển, sản phụ có chống chỉ định thai là tác dụng không mong muốn khá thường của gây tê tủy sống và ngoài màng cứng, có mất gặp trong gây tê tủy sống sản khoa, tỷ lệ này có máu quá 500ml trong mổ, sản phụ không đồng ý thể lên tới 80%, tụt huyết áp nặng có thể gây tham gia nghiên cứu. trụy mạch, ngừng tuần hoàn, mất ý thức, viêm *Phương pháp: thử nghiệm lâm sàng, ngẫu phổi hít ở người mẹ và có thể gây thiếu oxy, nhiên, có so sánh. toan hoá, tổn thương thần kinh ở thai nhi[1]. *Cách thức tiến hành: Bệnh nhân được lựa Một trong các cơ chế gây tụt huyết áp nặng ở chọn vào nghiên cứu và đồng ý tham gia nghiên sản phụ sau gây tê tủy sống là do “Hội chứng cứu sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành chèn ép chủ”. Theo Corke BC, các sản phụ có hai nhóm bằng nhau. Cả hai nhóm đều được nguy cơ cao tụt huyết áp sau gây tê tủy sống để chuẩn bị khám, kiểm tra xét nghiệm, giải thích mổ lấy thai là: các sản phụ đa thai, đa ối, thai phương pháp gây tê, đặt đường truyền tĩnh to… do tình trạng chèn ép tĩnh mạch chủ nặng mạch kim G18, truyền dịch Ringerlactac nề hơn [2]. Vì vậy, các phương pháp nhằm hạn 10ml/kg, theo dõi SpO2, huyết áp, điện tim, gây chế tụt huyết áp ở các đối tượng sản phụ này là tê bệnh nhân ở tư thế nằm nghiêng trái cong đặc biệt cần thiết để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lưng tôm hoặc tư thế ngồi đầu cúi. và con. Tê tuỷ sống với liều thấp thuốc tê là một - Nhóm I (Nhóm gây tê tủy sống đơn thuần): phương pháp hiệu quả để giảm những biến động Tiến hành gây tê tủy sống ở L2-L3. Liều huyết động do tê tuỷ sống gây ra cho mổ lấy Bupivacaine tính theo chiều cao (Bệnh nhân cao thai [3. Để đạt được độ tê mong muốn tê tủy < 150cm: 7mg, từ 150 - 160cm: 8mg, cao > sống liều thấp cần phối hợp với tê ngoài màng 160cm: 8,5mg) phối hợp với 0,03mg Fentanyl. cứng phối hợp bởi có thể tiêm thêm thuốc tê - Nhóm II (Nhóm gây tê tủy sống - ngoài qua ngoài màng cứng khi mức tê chưa đủ mà màng cứng phối hợp): gây tê ngoài màng cứng không làm tăng tác dụng phụ của hai phương ở L2-3, xác định khoang ngoài màng cứng bằng pháp này [4]. Đã có nhiều nghiên cứu về gây tê kỹ thuật mất sức cản với bơm tiêm chứa dịch tủy sống và ngoài màng cứng phối hợp để giảm NaCl 0,9%. Luồn catheter lên phía đầu sản phụ liều thuốc tê khi gây tê tủy sống nhưng chưa có và để sâu 3-5 cm trong khoang ngoài màng nghiên cứu đánh giá các tác dụng không mong cứng, dùng liều test là 60 mg Lidocain 2%, gây muốn của phương pháp này trên các sản phụ có tê tủy sống ở L3-4 với 5mg Bupivacaine và nguy cơ cao tụt huyết áp khi gây tê tủy sống. Vì 0,03mg fentanyl, sau đó tiêm thêm 100mg vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm lidocaine 2% qua catheter ngoài màng cứng và mục tiêu: So sánh một số tác dụng không mong đánh giá mức độ ức chế cảm giác 2 phút/lần. Bổ muốn của phương pháp gây tê tủy sống -ngoài sung các liều thuốc tê Lidocain 2% mỗi lần 40 màng cứng phối hợp với gây tê tủy sống đơn mg/cách 2-4 phút cho đến khi ức chế cảm giác thuần để vô cảm cho mổ lấy thai ở sản phụ có đau đến T6. nguy cơ cao tụt huyết áp. Tất cả các bệnh nhân đều được theo dõi II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU mạch, huyết áp, nhịp tim 2 phút 1 lần trong 10 1. Đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu được phút đầu tiên, 5 phút 1 lần cho tới kết thúc phẫu tiến hành trên 60 sản phụ có chỉ định mổ lấy thuật, mức ức chế cảm giác, vận động và các tác thai chủ động tại Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh dụng không mong muốn tại các thời điểm của viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 1/2020 đến tháng phẫu thuật và 24 giờ đầu sau mổ. Sử dụng các 8/2020. thuốc vận mạch để duy trì huyết áp tâm thu trên - Tiêu chuẩn lựa chọn: Các sản phụ có 10% huyết áp nền của bệnh nhân bằng ephedrin nguy cơ cao bị tụt huyết áp khi gây tê tủy sống: hoặc phenylephrin. đa thai (từ hai thai trở lên), đa ối (chỉ số ối AFI 165

vietnam medical journal n01&2 - FEBRUARY - 2021 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Thông số NC Nhóm GTTS (n = 30) Nhóm GTTS+NMC (n = 30) p BMI 21,35 ±1,40 21,15±1,23 >0,05 Chiều cao (m) 1,59±0,49 1,57±0,06 >0,05 Tuổi (năm) 31,433±5,56 28,57±4,26 >0,05 Tuổi thai (tuần) 38,87±1,19 38,77±1,33 >0,05 Đa thai 2 (6,6%) 5 (16,6%) >0,05 Con to (>3500 g) 24 (80%) 23 (76,6%) >0,05 Đa ối 3 (10%) 6 (20%) >0,05 Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các đặc điểm của bệnh nhân ở hai nhóm. 2. Ảnh hưởng trên hô hấp 2.1. Ảnh hưởng lên tần số thở Nhóm I Nhóm II 20 18 16 14 Biểu đồ 1. Thay đổi tần số thở trong mổ Nhận xét: Tần số thở của các bệnh nhân ở hai nhóm có xu hướng giảm dần và trở về bình T0có sự thường. Không T1khác T2biệtT3 có ý T4 nghĩaT5 giữaT6 T7 tại hai nhóm T8 tấtT9 T10thờiT11 cả các T12 điểm T13cứu. nghiên T14 T15 T16 T17 T18 T 2.2. Ảnh hưởng lên bão hòa oxy mao mạch Nhóm I Nhóm II 99.5 99 98.5 98 97.5 97 96.5 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 Biểu đồ 2. Thay đổi tần bão hòa oxy trong mổ Nhận xét: Không có sự khác biệt về bão hòa oxy của các bệnh nhân hai nhóm tại tất cả các thời điểm nghiên cứu. 3. Các tác dụng không mong muốn khác Bảng 3.2. Tác dụng không mong muốn trên mẹ Thông số NC Nhóm GTTS (n = 30) Nhóm GTTS+NMC (n = 30) p An thần sâu 0 (0%) 0(0%) >0,05 Suy hô hấp 0(0%) 0(0%) >0,05 Ngứa 8(26,6%) 7(23,3%) >0,05 Rét run 8(26,6%) 4(13,3%) >0,05 Buồn nôn, nôn 7(23,3%) 2(6,67%) 0,05 Đau đầu 0(0%) 0(0%) >0,05 166

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 499 - THÁNG 2 - SỐ 1&2 - 2021 Nhận xét: Tỷ lệ nôn, buồn nôn của nhóm gây tê tủy sống - ngoài màng cứng phối hợp thấp hơn so với nhóm gây tê tủy sống đơn thuần. Bảng 3.3. Tình trạng trẻ sơ sinh Nhóm GTTS Nhóm GTTS+NMC Thông số NC p (n = 30) (n = 30) Hỗ trợ hô hấp 0 (0%) 0(0%) >0,05 Apgar 1 phút >8 30(100%) 30(100%) >0,05 Apgar 5 phút >8 30(100%) 30(100%) >0,05 Cân nặng trung bình (kg) - 1 thai 3,704±0,325 3,772±0,244 >0,05 Cân nặng trung bình con (kg) - đa thai 2,67± 0,245 2,62 ±0,125 >0,05 Nhận xét: Ở cả 2 nhóm không trẻ nào có điểm Apgar < 8 điểm ở phút thứ 1, không có trẻ nào cần sự hỗ trợ hô hấp. Chỉ số Apgar của trẻ sơ sinh ở 2 nhóm không có sự khác biệt với p> 0.05 IV. BÀN LUẬN phối hợp có tỷ lệ tụt huyết áp thấp hơn so với Kết quả ở bảng 3.1. cho thấy: Không có sự gây tê tủy sống đơn thuần nên nguy cơ quá tải khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm dịch cũng sẽ thấp hơn. nghiên cứu về các đặc điểm chung như: tuổi mẹ, 1.2. Tác dụng an thần. Trong nghiên cứu tuổi thai, chiều cao, cân nặng, BMI… Tỷ lệ bệnh của chúng tôi có sử dụng fentanyl cho cả nhóm nhân có các yếu tố nguy cơ tụt huyết áp cũng gây tê tủy sống đơn thuần và nhóm gây tê tủy không có sự khác biệt giữa nhóm I và nhóm II, sống - ngoài màng cứng phối hợp, đây là thuốc phần lớn bệnh nhân có thai to 80%, 10% đa thai họ morphin nên thuốc cũng có tác dụng ức chế và 10% đa ối. chọn lọc trên hệ thần kinh trung ương, tác dụng 1. Tác dụng không mong muốn trên lên hệ limbic, do đó, có tác dụng an thần. Tuy người mẹ nhiên, tất cả các bệnh nhân ở hai nhóm của 1.1. Ảnh hưởng lên hô hấp. Trong nghiên chúng tôi đều tỉnh táo, không gặp trường hợp cứu của chúng tôi, không gặp bệnh nhân nào ở nào bị an thần sâu (ngủ gà hoặc ngủ khó đánh cả hai nhóm có biểu hiện khó thở, suy hô hấp, thức) phải điều trị. giảm tần số thở < 10 lần/phút, tụt bão hoà oxy 1.3. Nôn, buồn nôn. Nôn là một trong mao mạch (SPO2

vietnam medical journal n01&2 - FEBRUARY - 2021 1.5. Rét run. Rét run gặp ở 26,6% bệnh V. KẾT LUẬN nhân nhóm gây tê tủy sống và 13,3% bệnh nhân Trong vô cảm để mổ lấy thai ở sản phụ có ở nhóm gây tê tủy sống - ngoài màng cứng phối nguy cao tụt huyết áp, phương pháp gây tê tuỷ hợp, không có sự khác biệt với p >0,05. Rét run sống - ngoài màng cứng phối hợp (liều 5 mg tuy không nguy hiểm nhưng gây khó chịu cho bupivacaine kết hợp với ngoài màng cứng 10 ml bệnh nhân. Cơ chế của rét run sau gây tê vùng lidocain 1% và bổ sung lidocain ngoài màng đến nay vẫn chưa được hiểu biết đầy đủ nhưng cứng nếu cần) ít gặp nôn, buồn nôn hơn so với thường gặp trong các trường hợp sản phụ lo phương pháp gây tê tủy sống đơn thuần (6,67% lắng, nhiệt độ môi trường lạnh, truyền nhiều so với 23,3%; p < 0,05). Các tác dụng không dịch, nhất là truyền vào bệnh nhân dịch lạnh, mong muốn khác trên mẹ và con không có sự do kích thích các ổ cảm thụ nhiệt của ống sống khác biệt giữa hai nhóm (Tỷ lệ ngứa, rét run ở do thuốc tê lạnh. Có thể giải thích kết quả của nhóm gây tê tuỷ sống - ngoài màng cứng phối chúng tôi: một phần là do truyền nhiều dịch và hợp là 23,3% và 13,3% so với 26,6% và 26,6% truyền tốc độ nhanh trong gây tê. Các bệnh ở nhóm gây tê tủy sống đơn thuần; không gặp nhân rét run của chúng tôi đều được điều trị dễ bệnh nhân nào bị suy hô hấp, an thần sâu, đau dàng bằng ủ ấm, nếu không đỡ thì tiêm tĩnh đầu, bí tiểu ở cả hai nhóm. Điểm Apgar phút thứ mạch 30mg dolargan. nhất và phút thứ 5 của trẻ sơ sinh ở hai nhóm 1.6. Bí tiểu. Bí tiểu là do tác dụng của thuốc đều > 8, không có sự khác biệt). Không gặp các tê lên tủy sống do ức chế thần kinh phó giao biến chứng nguy hiểm trên mẹ và con. cảm chi phối bàng quang làm giãn cơ vòng bàng quang gây tăng thể tích tối đa của bàng quang. TÀI LIỆU THAM KHẢO Trong nghiên cứu của chúng tôi không có bệnh 1. Corke BC, Datta S, Ostheimer GW, Weiss JB, Alper MH. Spinal anaesthesia for Caesarean nhân có bí tiểu sau khi rút sonde tiểu 24 giờ sau section. The influence of hypotension on neonatal mổ lấy thai, không có sự khác biệt có ý nghĩa outcome. Anaesthesia. Tháng Sáu thống kê giữa hai nhóm. 1982;37(6):658-62. 1.7. Đau đầu. Trong nghiên cứu của chúng 2. Kiefer RT, Ploppa A, Dieterich HJ. [Aortocaval tôi không gặp trường hợp nào đau đầu sau gây compression syndrome]. Anaesthesist. Tháng Mười-Một 2003;52(11):1073-83; quiz 1084. tê ở cả hai nhóm. Có thể giải thích điều này là 3. Roofthooft E, Van de Velde M. Low-dose spinal do chúng tôi gây tê tủy sống bằng kim nhỏ loại anaesthesia for Caesarean section to prevent 27G. Điều này cho thấy: Phương pháp gây tê tủy spinal-induced hypotension. Curr Opin sống - ngoài màng cứng phối hợp nếu không Anaesthesiol. Tháng Sáu 2008;21(3):259-62. gây thủng màng cứng khi gây tê ngoài màng 4. Choi D-H, Ahn H-J, Kim J-A. Combined low- dose spinal-epidural anesthesia versus single-shot cứng thì tỷ lệ đau đầu sẽ không khác biệt so với spinal anesthesia for elective cesarean delivery. Int gây tê tủy sống đơn thuần. J Obstet Anesth. Tháng Giêng 2006;15(1):13-7. 2. Tác dụng không mong muốn trên con. 5. Teoh WHL, Thomas E, Tan HM. Ultra-low dose Tất cả các trẻ sơ sinh của hai nhóm đều có điểm combined spinal-epidural anesthesia with Apgar phút thứ nhất và phút thứ 5 lớn hơn 8 intrathecal bupivacaine 3.75 mg for cesarean delivery: a randomized controlled trial. Int J Obstet điểm, không gặp trẻ sơ sinh nào cần hỗ trợ hô Anesth. 1 Tháng Mười 2006;15(4):273-8. hấp hoặc hồi sức sơ sinh. Tuy nhiên, để đánh giá 6. Wang LZ, Zhang YF, Hu XX, Chang XY. A tác động của phương pháp vô cảm trên thai nhi randomized comparison of onset of anesthesia cần xét nghiệm pH máu động mạch rốn của trẻ between spinal bupivacaine 5 mg with immediate epidural 2% lidocaine 5 mL and bupivacaine 10 mg sơ sinh, nghiên cứu của chúng tôi không làm xét for cesarean delivery. Int J Obstet Anesth. 1 Tháng nghiệm này, đây cũng là hạn chế của nghiên cứu Hai 2014;23(1):40-4. của chúng tôi, tuy nhiên, theo các nghiên cứu 7. Nguyễn Đức Lam. Đánh giá hiệu quả của nước ngoài, chỉ số này cũng không khác biệt phương pháp gây tê tuỷ sống và gây tê tuỷ sống - giữa sơ sinh của bà mẹ được vô cảm bằng hai Ngoài màng cứng phối hợp để mổ lấy thai ở bệnh nhân tiền sản giật nặng. đại học y Hà Nội; 2013. phương pháp trên, có thể do thời gian tụt huyết 8. Nguyễn Hoàng Ngọc. Đánh giá tác dụng gây tê áp trong mổ của hai nhóm đều không kéo dài dưới màng nhện bằng bupivacain liều thấp kết hợp nên ít ảnh hưởng đến tình trạng sơ sinh [5], [6]. với fentanyl trong mổ lấy thai. 2003. 168

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY