MangYTe

Tài liệu y khoa

So sánh thể tích tuyến vú đo bằng hai phương pháp tại Bệnh viện K

So sánh thể tích tuyến vú đo bằng hai phương pháp tại Bệnh viện K
  • Mã tin: 1649
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Đánh giá mức độ phù hợp của phương pháp tính thể tích tuyến vú dựa trên đo đạc giải phẫu và dựa trên phim X-quang tuyến vú so với thể tích bệnh phẩm vú. Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên 240 phụ nữ điều trị tại Bệnh viện K tuổi từ 18 đến 78. Các phụ nữ này được đo các kích thước tuyến vú bằng thước đo dựa trên các mốc giải phẫu, tính thể tích tuyến vú dựa trên các kích thước và tính thể tích vú dựa trên các kích thước đo trên phim X-quang vú tư thế thẳng.

Nội dung Text: So sánh thể tích tuyến vú đo bằng hai phương pháp tại Bệnh viện K

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC SO SÁNH THỂ TÍCH TUYẾN VÚ ĐO BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP TẠI BỆNH VIỆN K Lê Hồng Quang1,2 và Nguyễn Công Huy1,* 1 Bệnh viện K ²Trường Đại học Y Hà Nội Đánh giá mức độ phù hợp của phương pháp tính thể tích tuyến vú dựa trên đo đạc giải phẫu và dựa trên phim X-quang tuyến vú so với thể tích bệnh phẩm vú. Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên 240 phụ nữ điều trị tại Bệnh viện K tuổi từ 18 đến 78. Các phụ nữ này được đo các kích thước tuyến vú bằng thước đo dựa trên các mốc giải phẫu, tính thể tích tuyến vú dựa trên các kích thước và tính thể tích vú dựa trên các kích thước đo trên phim X-quang vú tư thế thẳng. Trung bình thể tích bệnh phẩm tuyến vú, thể tích đo bằng phương pháp giải phẫu và phương pháp X-quang lần lượt là: 372,6 ± 151,2 ml; 395,3 ± 180,7 ml và 397,1 ± 170,3 ml. Phương pháp tính thể tích vú dựa trên phim chụp X-quang có mức độ phù hợp cao hơn (r = 0,905) so với đo đạc giải phẫu (r = 0,875). Tính thể tích vú bằng phương pháp đo giải phẫu và X-quang tuyến vú có mức độ phù hợp cao. Hai phương pháp này đơn giản và có thể áp dụng thường quy trong phẫu thuật tuyến vú tại Việt Nam. Từ khóa: thể tích tuyến vú, phương pháp đo vú. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Xác định thể tích tuyến vú đem lại nhiều lợi Trong phạm vi hiểu biết thường thức, kích ích trong phẫu thuật tuyến vú. Các nghiên cứu thước tuyến vú phụ nữ thể hiện qua cỡ áo ngực gần đây đều cho thấy tỉ lệ kích thước u và kích được xác định bởi đường kính vòng chân ngực, thước tuyến vú liên quan chặt chẽ tới kết quả đường kính vòng đỉnh ngực và cỡ cúp áo ngực. phẫu thuật bảo tồn ung thư vú. Kết quả thể hiện Tuy nhiên, tác giả Pechter E.A qua nghiên cứu ở cả khía cạnh an toàn về ung thư học và hiệu đã thấy rằng cỡ áo ngực và kích thước thực của quả thẩm mỹ. Theo đó, tỉ lệ diện cắt dương tính tuyến vú có sự khác biệt đáng kể.4 cao hơn và hiệu quả thẩm mỹ kém hơn khi tỉ lệ Mặc dù đã có nhiều phương pháp xác định kích thước u và kích thước tuyến vú tăng lên. 1,2 kích thước tuyến vú được giới thiệu trên thế Trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vú, thể tích giới, chưa có phương pháp được coi là tiêu tuyến vú là bằng chứng khách quan giúp phẫu chuẩn để có thể áp dụng rộng rãi trên thực hành thuật viên lên kế hoạch trước phẫu thuật thu lâm sàng vì chưa thể đáp ứng được tất cả các gọn tuyến vú phì đại. Thông qua việc ước tính yêu cầu về độ tin cậy, khả năng áp dụng hay thể tích vú mỗi bên cần cắt bỏ, phẫu thuật viên tính kinh tế.5,6 Phương pháp đo các mốc giải có khả năng đạt được sự cân xứng của hai bên phẫu tuyến vú và phương pháp đo thể tích vú vú sau phẫu thuật. 3 trên phim chụp X-quang tuyến vú là hai phương pháp đơn giản, tiện lợi, chi phí thấp và có mức Tác giả liên hệ: Nguyễn Công Huy độ phù hợp tương đối cao.5,6 Chúng tôi tiến hành Bệnh viện K nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ phù hợp Email: dr.huynguyencong@gmail.com của hai phương pháp tính thể tích tuyến vú dựa Ngày nhận: 18/10/2021 trên đo đạc giải phẫu và dựa trên phim X-quang Ngày được chấp nhận: 03/11/2021 tuyến vú. TCNCYH 151 (3) - 2022 137

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Chúng tôi ghi nhận các chỉ số đo: bán kính vú ngoài (LR) (mm), bán kính vú trong (MR) (mm), 1. Đối tượng nghiên cứu khoảng cách núm vú-nếp vú dưới (IR) (mm), Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên 240 độ nhô vú (MP) (mm). Mức độ sa trễ tuyến vú phụ nữ độ tuổi từ 18 đến 78 tại Bệnh viện K Hà theo phân loại Regnault7: không sa trễ; giả sa Nội trong thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến trễ (núm vú nằm trên nếp vú dưới và một phần tháng 1 năm 2021. Các đối tượng này là bệnh tuyến vú nằm dưới nếp vú dưới); sa trễ độ 1 nhân ung thư vú được lên kế hoạch phẫu thuật (núm vú nằm thấp hơn nếp vú dưới từ 1cm); sa cắt toàn bộ tuyến vú. Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh trễ độ 2 (núm vú nằm thấp hơn nếp vú dưới từ nhân có tiền sử phẫu thuật tuyến vú, bệnh nhân 1 - 3cm); sa trễ độ 3 (núm vú nằm thấp hơn nếp có thai và cho con bú, bệnh nhân có khối u gây vú dưới trên 3cm). Chúng tôi sử dụng thước biến dạng vú. dây chia vạch Hoechstmass của Đức, đơn vị chia 1mm. Thời điểm đo trong vòng 30 ngày 2. Phương pháp nghiên cứu trước phẫu thuật và không tính tới thời điểm cụ Tiến hành đo khi bệnh nhân ở tư thế đứng, thể trong chu kỳ kinh nguyệt của bệnh nhân. đầu, vai, lưng thẳng, hai tay tư thế giải phẫu. Tính thể tích vú dựa trên đo đạc giải phẫu Bán kính ngoài: khoảng cách từ điểm giữa núm được tính theo công thức của tác giả Qiao với vú tới giới hạn ngoài của nếp vú dưới. Bán kính mô hình tuyến vú dạng hình nón8: π/3 x x (MR trong: khoảng cách từ điểm giữa núm vú tới + LR + IR – MP). giới hạn trong của nếp vú dưới. Núm vú-nếp Trong đó: MP, khoảng cách xương ức-núm vú dưới : khoảng cách từ điểm giữa núm vú tới vú trên góc nhìn nghiêng; MR, khoảng cách điểm thấp nhất của nếp vú dưới. Độ nhô vú: đo núm vú-giới hạn trong vú; LR, khoảng cách thẳng góc 90 tính từ thành ngực tới chân núm núm vú-giới hạn ngoài vú; IR, khoảng cách núm vú. vú-nếp vú dưới. Đường giữa Hình 1. Các kích thước trong công thức tính thể tích tuyến vú trên giải phẫu5 138 TCNCYH 151 (3) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Bệnh nhân được chụp X-quang tuyến vú sử được tính theo công thức của tác giả Kalbhen. dụng máy X-quang Giotto Class tư thế thẳng Công thức này có mức độ phù hợp cao nhất khi (CC) cả hai vú. Thời điểm chụp trong vòng 30 so sánh giữa các công thức tính thể tích vú dựa ngày trước phẫu thuật cắt tuyến vú và không trên phim X-quang tuyến vú.9 tính tới thời điểm cụ thể trong chu kỳ kinh Thể tích vú = π/4 x (W x H x C) Trong đó: nguyệt của bệnh nhân. Ảnh X-quang sau đó W, chiều rộng của vú; H, chiều cao của vú; C, được chuyển lên hệ thống lưu trữ và truyền độ dày vú khi nén. Các số đo này được đo trên hình ảnh PACS, các kích thước tuyến vú được phim chụp thẳng, đơn vị mm. Thể tích này được đo sử dụng thước đo của hệ thống PACS. Thể ghi nhận riêng cho mỗi vú. tích tuyến vú dựa trên phim X-quang tuyến vú Hình 2. Đo kích thước tuyến vú trên hệ thống PACS Thể tích bệnh phẩm tuyến vú sau phẫu thuật bỏ. được đo sử dụng bình có vạch chia dựa trên Các thông tin được mã hóa và xử lý bằng nguyên lý Archimedes: thể tích bệnh phẩm phần mềm SPSS 20.0. Các số đo được thể bằng thể tích nước bị thay thế. Trường hợp hiện bằng giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, bệnh nhân được cắt toàn bộ tuyến vú và vét khoảng tin cậy 95%, giá trị lớn nhất, giá trị hạch nách thành một khối (el bloc), phần mỡ - nhỏ nhất. Phân tích tương quan sử dụng test hạch nách được loại bỏ khỏi bệnh phẩm tuyến Pearson để tính hệ số tương quan r giữa thể vú trước khi đo thể tích. Dụng cụ đo thể tích tích vú tính theo phương pháp đo giải phẫu và bệnh phẩm tuyến vú là bình thủy tinh có vạch thể tích bệnh phẩm tuyến vú. chia đơn vị 10ml và bơm tiêm 50ml có vạch 3. Đạo đức nghiên cứu chia. Nước sử dụng để đo thể tích bệnh phẩm Tất cả phụ nữ tham gia nghiên cứu đều tuyến vú có nhiệt độ tương đương với nhiệt độ được giải thích rõ mục đích nghiên cứu và ký cơ thể (khoảng 37 độ C). Bệnh phẩm tuyến vú bản cam kết đồng ý tham gia nghiên cứu. được đo thể tích trong vòng 15 phút sau khi cắt TCNCYH 151 (3) - 2022 139

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Hình 3. Thước dây chia vạch Hoechstmass và dụng cụ đo thể tích bệnh phẩm tuyến vú III. KẾT QUẢ và 128 bệnh nhân đã mãn kinh. Nghiên cứu được thực hiện trên 240 bệnh Chiều cao trung bình là 155,4 ± 4,8 cm (145 nhân ung thư vú được phẫu thuật cắt tuyến vú - 173 cm), cân nặng trung bình là 53,7 ± 6,7 kg, toàn bộ tại Bệnh viện K Hà Nội, trong đó 2 bệnh BMI trung bình là 22,2 ± 2,6 kg/m². nhân cắt tuyến vú hai bên. Tuổi trung bình 48,9 Trong 240 bệnh nhân tham gia nghiên cứu, ± 11,5 (18 - 78 tuổi). Nhóm tuổi từ 18 đến 40 191 bệnh nhân (79,6%) không sa trễ, 49 bệnh tuổi có 59 bệnh nhân, từ 41 đến 55 tuổi có 109 nhân (20,4%) sa trễ. bệnh nhân, từ 56 đến 78 tuổi có 72 bệnh nhân. Trong số 240 bệnh nhân tham gia nghiên 232 bệnh nhân có con, số lượng con trung bình cứu, hai bệnh nhân có chẩn đoán ung thư vú 2,38 ± 1,0 (0 - 6 con), tất cả 232 bệnh nhân có hai bên và được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến con đều có cho con bú. 112 bệnh nhân còn kinh vú hai bên. Như vậy, số lượng bệnh phẩm tuyến vú là 242. Bảng 1. Thể tích tuyến vú dựa trên đo đạc giải phẫu, trên chụp X-quang tuyến vú và bệnh phẩm tuyến vú Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình Độ lệch chuẩn Phương pháp N (ml) (ml) (ml) (ml) Theo giải phẫu 242 998 92 395,3 180,7 Trên X-quang vú 242 982 99 397,1 170,3 Bệnh phẩm vú 242 880 110 372,6 151,2 140 TCNCYH 151 (3) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Bảng 2. Phân nhóm thể tích tuyến vú đo bằng các phương pháp khác nhau Phương pháp < 250ml 250ml - 400ml 400ml - 550ml > 550ml Tổng Theo giải phẫu 34 107 52 49 242 Trên X-quang vú 34 110 63 35 242 Bệnh phẩm vú 34 111 58 39 242 Đa số bệnh nhân có thể tích vú trong khoảng 250 - 400ml (45,9%). Bảng 3. Tương quan tuyến tính giữa thể tích tuyến vú đo bằng các phương pháp với thể tích bệnh phẩm tuyến vú Phương pháp Thể tích trung bình (ml) r Khoảng r Theo giải phẫu 395,3 ± 180,7 0,875 0,844 - 0,912 Trên X-quang vú 397,1 ± 170,3 0,905 0,897 - 0,911 Bệnh phẩm vú 372,6 ± 151,2 - - Phương pháp đo thể tích tuyến vú dựa trên X-quang vú có mức độ phù hợp cao hơn phương pháp dựa trên giải phẫu (r lần lượt 0,905 và 0,875). Bảng 4. Tương quan tuyến tính giữa các nhóm thể tích bệnh phẩm vú và thể tích vú đo bằng các phương pháp Thể tích bệnh phẩm N Giải phẫu (r) X-quang vú (r) < 250ml 34 0,893 0,871 250ml - 400ml 111 0,879 0,917 400ml - 550ml 58 0,867 0,901 > 550ml 39 0,852 0,892 Phương pháp tính thể tích tuyến vú dựa trên tính thể tích tuyến vú khác nhau. Mỗi phương đo đạc giải phẫu có sự phù hợp nhất đối với pháp đều có những ưu nhược điểm riêng liên nhóm thể tích tuyến vú dưới 250ml (r = 0,893). quan tới tính dễ chấp nhận bởi người tham gia, Phương pháp tính thể tích tuyến vú dựa trên tính dễ chấp nhận của người đo đạc, chi phí X-quang vú có sự phù hợp nhất đối với nhóm tiến hành và tính chính xác. Một số nghiên cứu thể tích tuyến vú từ 250ml - 400ml. đã được thực hiện ở Việt Nam và trên thế giới Các bệnh nhân tuyến vú không sa trễ có nhằm đánh giá tính chính xác của các phương mức độ phù hợp cao hơn (r = 0,901) khi đo pháp tính thể tích tuyến vú.5,6,10 Nghiên cứu dựa bằng phương pháp giải phẫu so với các bệnh trên 242 tuyến vú cắt bỏ trong điều trị ung thư nhân có tuyến vú sa trễ (r = 0,813). vú cho thấy (bảng 2) thể tích bệnh phẩm tuyến vú trung bình là 372,6 ± 151,2ml. Thể tích tuyến IV. BÀN LUẬN vú tính bằng phương pháp đo đạc giải phẫu và Trong y văn đã ghi nhận nhiều phương pháp TCNCYH 151 (3) - 2022 141

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC dựa trên X-quang vú tư thế thẳng lần lượt là Mức độ phù hợp ở các bệnh nhân sa trễ tuyến 395,3 ± 180,7ml và 397,1 ± 170,3ml. Trong số vú cũng thấp hơn so với mức độ phù hợp đo 242 tuyến vú được tính thể tích, thể tích gặp được ở các bệnh nhân không sa trễ. Kết quả nhiều nhất từ 250ml - 400ml (bảng 3). Tác giả này có thể giải tích do phương pháp đo đạc trên Trần Văn Thiệp và cộng sự khi nghiên cứu các tuyến vú có kích thước lớn dễ gặp sai số do dựa trên 120 phụ nữ ung thư vú được điều trị cách xác định các mốc giải phẫu. Trong khi mức tại bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cho độ phù hợp của phương pháp X-quang tương thể tích bệnh phẩm tuyến vú trung bình là 421 đối đồng đều giữa các nhóm thể tích tuyến vú ± 157,3ml.10 Tác giả Kayar R và cộng sự khi khác nhau. Kết quả này cho thấy độ chính xác đo thể tích vú của 30 bệnh nhân được phẫu của phương pháp đo thể tích tuyến vú dựa trên thuật cắt toàn bộ tuyến vú ở Thổ Nhĩ Kỳ cho X-quang vú cao hơn khi so sánh với phương kết quả thể tích bệnh phẩm tuyến vú trung bình pháp đo dạc giải phẫu. là 623,5ml.5 Tác giả Bulstrode N đo thể tích vú V. KẾT LUẬN của 10 bệnh nhân được cắt toàn bộ tuyến vú ở Anh cho kết quả thể tích bệnh phẩm tuyến vú Tính thể tích vú bằng phương pháp đo giải trung bình là 674,7ml.11 Sự khác biệt giữa kết phẫu và X-quang tuyến vú có thể áp dụng quả các nghiên cứu có thể hiểu do đặc điểm thường quy trong phẫu thuật tuyến vú tại Việt chủng tộc khác nhau giữa người Châu Á và Nam. Phương pháp đo giải phẫu có mức độ người Châu Âu. Kích thước tuyến vú trung bình phù hợp cao với tuyến vú nhỏ và không sa trễ. của người Châu Âu lớn hơn tương ứng với kích Phương pháp X-quang có mức độ phù hợp cao thước cơ thể lớn hơn so với người Châu Á. hơn với tuyến vú lớn hoặc sa trễ. Trong nghiên cứu của chúng tôi, khi so sánh CAM KẾT LỢI ÍCH mức độ phù hợp giữa hai phương pháp tính Chúng tôi cam kết không có bất kỳ xung đột thể tích tuyến vú dựa trên đo đạc giải phẫu và lợi ích nào liên quan tới quyền tác giả và nội dựa trên X-quang vú với thể tích bệnh phẩm dung khoa học được công bố trong bài báo. tuyến vú sau phẫu thuật được đo bằng nguyên lý Archimedes, phương pháp tính dựa trên TÀI LIỆU THAM KHẢO X-quang vú có mức độ phù hợp cao hơn (r = 1. Cochrane RA, Valasiadou P, Wilson AR, 0,905) so với phương pháp đo đạc thể tích (r = Al-Ghazal SK, Macmillan RD. Cosmesis and 0,875). Tác giả Kayar R và cộng sự nghiên cứu satisfaction after breast-conserving surgery dựa trên 30 bệnh nhân cho thấy chỉ số tương correlates with the percentage of breast volume quan của hai phương pháp lần lượt là 0,997 excised. Br J Surg. Dec 2003;90(12):1505-9. và 0,975.5 Trong nghiên cứu của mình, tác giả doi: 10.1002/bjs.4344. Bultrode tính được hệ số tương quan của hai 2. Bertozzi N, Pesce M, Santi PL. Oncoplastic phương pháp lần lượt là 0,83 và 0,82.11 breast surgery: comprehensive review. Eur Rev Khi phân tích mối liên hệ giữa dưới nhóm Med Pharmacol Sci. Jun 2017;21(11):2572- thể tích khác nhau và hệ số tương quan của 2585. từng phương pháp, chúng tôi nhận thấy trong 3. Sigurdson LJ, Kirkland SA. Breast phương pháp tính thể tích dựa trên đo đạc giải volume determination in breast hypertrophy: an phẫu, mức độ phù hợp cao nhất ở nhóm có accurate method using two anthropomorphic thể tích < 250ml và thấp nhất ở nhóm > 500ml. measurements. Plast Reconstr Surg. Aug 142 TCNCYH 151 (3) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC 2006;118(2):313-20. doi: 10.1097/01.prs.00002 8. Qiao Q, Zhou G, Ling Y. Breast volume 27627.75771.5c. measurement in young Chinese women and 4. Pechter EA. A new method for determining clinical applications. Aesthetic Plast Surg. Sep- bra size and predicting postaugmentation Oct 1997;21(5):362-8. doi: 10.1007/s00266990 breast size. Plast Reconstr Surg. Sep 0139. 1998;102(4):1259-65. doi: 10.1097/00006534- 9. Kalbhen CL, McGill JJ, Fendley PM, 199809040-00056. Corrigan KW, Angelats J. Mammographic 5. Kayar R, Civelek S, Cobanoglu M. Five determination of breast volume: comparing methods of breast volume measurement: different methods. AJR Am J Roentgenol. Dec a comparative study of measurements of 1999;173(6):1643-9. doi: 10.2214/ajr.173.6.105 specimen volume in 30 mastectomy cases. 84814. Breast Cancer (Auckl). Mar 27 2011;5:43-52. 10. Trần Văn Thiệp, Huỳnh Hồng Hạnh, doi: 10.4137/BCBCR.S6128. Trần Việt Thế Phương, Nguyễn Đỗ Thùy Giang. 6. Choppin SB, Wheat JS, Gee M, Goyal A. So sánh thể tích tuyến vú đo bằng phương The accuracy of breast volume measurement pháp nhũ ảnh và phương pháp giải phẫu. Tạp methods: A systematic review. Breast. Aug chí Ung thư học Việt Nam. 2016;4:89-96. 2016;28:121-9. doi: 10.1016/j.breast.2016.05. 11. Bulstrode N, Bellamy E, Shrotria S. 010. Breast volume assessment: comparing five 7. Regnault P. Breast ptosis. Definition and different techniques. Breast. Apr 2001;10(2):117- treatment. Clin Plast Surg. Apr 1976;3(2):193- 23. doi: 10.1054/brst.2000.0196. 203. Summary BREAST VOLUME ASSESSMENT: COMPARING TWO MEASUREMENT METHODS AT K HOSPITAL This study compared the accuracy of measurements of breast volume obtained from anatomical measurements and mammography. A total of 240 women treated at K Hospital, aged 18 to 78 years old, were recruited to participate in the study. These women had their breast sizes measured using a ruler based on anatomical landmarks, and breast volumes were calculated based on dimensions measured on mammography. The average volume of all breast specimens was 372.6 ± 151.2ml. The average volume measured by anatomical and mammographic methods are 395.3 ± 180.7ml and 397.1 ± 170.3ml, respectively. The mammographic method has a higher accuracy (r = 0.905) than anatomical measurement (r = 0.875), although both anatomical measurement and mammography show high accuracy. These two methods are simple and can be applied routinely in breast surgery in Vietnam. Keywords: breast volume, breast measurement methods. TCNCYH 151 (3) - 2022 143

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/so-sanh-the-tich-tuyen-vu-do-bang-hai-phuong-phap-tai-benh-vien-k-2523579.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY