Tạo hình khuyết hổng trong phẫu thuật ung thư âm hộ: Báo cáo 2 trường hợp tạo hình phức tạp và tổng quan y văn

Tạo hình khuyết hổng trong phẫu thuật ung thư âm hộ: Báo cáo 2 trường hợp tạo hình phức tạp và tổng quan y văn
  • Mã tin : 1398
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Phẫu thuật tận gốc cho ung thư âm hộ tiến triển tại chổ thường để lại những khuyết hổng lớn. Những khuyết hổng này, đặc biệt trong trường hợp đã xạ trị trước đó, thường cần những kỹ thuật tái tạo tiên tiến hơn là sử dụng những vạt tại chổ. Chúng tôi báo cáo 2 trường hợp tái tạo khuyết hổng, một trường hợp bằng vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu (DIEP) và trường hợp còn lại là bằng vạt da cơ thon. Những vạt có cuống này dường như là phương pháp hiệu quả và thích hợp để tái tạo tầng sinh môn sau khi cắt rộng bướu cho ung thư âm hộ tiến triển tại chổ, nhất là ở bệnh nhân đã xạ trị.

Nội dung Text: Tạo hình khuyết hổng trong phẫu thuật ung thư âm hộ: Báo cáo 2 trường hợp tạo hình phức tạp và tổng quan y văn

Bệnh viện Trung ương Huế Báo cáo trường hợp TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ ÂM HỘ: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP TẠO HÌNH PHỨC TẠP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN Lương Chấn Lập1*, Nguyễn Văn Tiến2, Tạ Thanh Liêu2, Nguyễn Việt Dũng3 DOI: 10.38103/jcmhch.2020.65.17 TÓM TẮT Phẫu thuật tận gốc cho ung thư âm hộ tiến triển tại chổ thường để lại những khuyết hổng lớn. Những khuyết hổng này, đặc biệt trong trường hợp đã xạ trị trước đó, thường cần những kỹ thuật tái tạo tiên tiến hơn là sử dụng những vạt tại chổ. Chúng tôi báo cáo 2 trường hợp tái tạo khuyết hổng, một trường hợp bằng vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu (DIEP) và trường hợp còn lại là bằng vạt da cơ thon. Những vạt có cuống này dường như là phương pháp hiệu quả và thích hợp để tái tạo tầng sinh môn sau khi cắt rộng bướu cho ung thư âm hộ tiến triển tại chổ, nhất là ở bệnh nhân đã xạ trị. Từ khóa: ung thư âm hộ, vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu (DIEP), vạt da cơ thon, tái tạo tầng sinh môn. ABSTRACT RECONSTRUCTION OF VULVAR DEFECTS IN VULVAR CANCER: TWO CASES REPORT AND LITERATURE REVIEW Luong Chan Lap1*, Nguyen Van Tien2, Ta Thanh Lieu2, Nguyen Viet Dung3 Performing radical surgery for locally advanced vulvar cancer is usually associated with the occurrence of large perineal defects. These defects, especially in previously radiated cases, often require more advanced reconstructive techniques using locoregional flaps. We present two cases of vulvar reconstruction, one case using a split and thinned, transversely oriented, pedicled deep inferior epigastric artery perforator (DIEP) flap and another one with gracilis myocutaneous flap. These pedicled flap seems to be an effective and feasible method of perineal reconstruction after extended perineal resection for locally advanced vulvar cancers. especially in pre-irradiated patients. Key words: vulvar cancer, deep inferior epigastric artery perforator flap (DIEP), gracilis myocutaneous flap, perineal reconstruction. 1 Khoa Ngoại 1 BVUB TP. HCM. - Ngày nhận bài (Received): 1/10/2020; Ngày phản biện (Revised): 06/10/ 2020; 2 Khoa Ngoại Phụ khoa BVUB TP.HCM - Ngày đăng bài (Accepted): 04 /12 /2020 3 Khoa Ngoại Đầu cổ - Tai mũi họng - Người phản hồi (Corresponding author): Lương Chấn Lập BVUB TP. HCM. - Email: drluong84@gmail.com; ĐT: 0908601329 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020 117

Tạo hình khuyết hổng trong phẫu Bệnhthuật viện ung Trung thưương âm hộ... Huế I. ĐẶT VẤN ĐỀ tôi lấy một vạt DIEP có cuống 2 bên theo chiều Ung thư âm hộ là một bệnh lý ung thư phụ khoa ngang bằng cách rạch da theo hình elip nằm ngang ở ít gặp và một phần không nhỏ bệnh nhân chỉ được vùng da bụng dưới tương tự như cách lấy vạt DIEP chẩn đoán sau một thời gian dài bệnh âm thầm tiến truyền thống cho tái tạo tuyến vú (Hình 1.3). Đánh triển. Hầu hết bệnh nhân thường lớn tuổi và có xu giá bằng siêu âm trước và trong lúc mổ cho thấy hướng bỏ qua hay che dấu những triệu chứng tại động mạch thương vị sâu dưới và dãy nhánh xuyên chổ như chảy máu, ngứa hoặc xuất hiện khối bướu 2 bên đều tốt. Vạt da thiết kế theo hình trám dưới to vùng âm hộ. Vì thế, trong một số trường hợp, rốn, rạch đến lớp cân nông, vạt da được nâng từ bệnh được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn tiến triển, ngoài vào trong khi đến bờ ngoài cơ thẳng bụng thì và để kiểm soát tốt tại chổ cần phải cắt rộng sang phải thận trọng để tránh làm tổn thương các nhánh thương với diện cắt tối thiểu là 1 cm (ESGO 2017). xuyên chính. Lựa chọn 1 hoặc 2 nhánh xuyên chính Tuy nhiên, trong những trường hợp này, mặc dù kết kèm tĩnh mạch, phẫu tích nhánh xuyên và tĩnh mạch cục về mặt ung thư có thể rất tốt, bệnh nhân sẽ phải đi kèm đến vị trí xuất phát là bó mạch thượng vị sâu thường xuyên đối mặt với vấn đề vết thương khó dưới, buột và cắt các nhánh xuyên khác (Hình 1.4). lành, bung hở vết thương, nhiễm trùng hay thậm chí Chúng tôi làm mỏng vạt bằng cách giảm thiểu mô là thoát vị. mỡ dưới cân Scarpa để phù hợp với khuyết hổng. Những khuyết hổng lớn ở âm hộ hay tầng sinh Vạt được xoay xuống dưới để che phủ xương mu môn, đặc biệt khi có xạ trị trước đó, thường đòi hỏi và khuyết hổng âm hộ. Sau khi tái tạo xong, vùng những kỹ thuật tạo hình tiên tiến hơn là sử dụng bụng cho vạt sẽ được may khép lại 2 lớp, có đặt 01 những vạt tại chổ. Chúng tôi giới thiệu kỹ thuật tấm cân chỉnh cơ phía dưới để tránh thoát vị. Hậu dùng vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới phẫu bệnh nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng, sâu (DIEP) và vạt da cơ thon để tái tạo âm hộ trong vết thương lành tốt và bệnh nhân được xạ trị bổ túc 2 trường hợp có sang thương to, bệnh nhân đã được sau đó 1 tháng (Hình 1.5). điều trị xạ trị trước đó. Chúng tôi đề xuất nên cân nhắc lựa chọn những vạt có cuống này bên cạnh những vạt tại chổ truyền thống để tái tạo những khuyết hổng lớn ở âm hộ hay vùng đáy chậu vì nó tối đa hóa hiệu quả thẩm mỹ và giảm thiểu đến mức thấp nhất những di chứng tại vùng cho vạt. II. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG Ca thứ 1 Bệnh nhân nữ, 56 tuổi có sang thương âm hộ kích thước 15 x 15 cm, chiếm toàn bộ âm hộ, lan lên đến xương mu nhưng chưa xâm lấn âm đạo, hậu môn trực tràng (Hình 1.1). Sinh thiết bướu cho kết quả là Carcinôm tế bào gai grad 3. Bệnh nhân có hạch bẹn nghi di căn trên siêu âm nhưng chưa thấy hạch chậu bệnh lý trên CTscan. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt âm hộ toàn bộ với bờ diện cắt cách bướu 2 cm và nạo hạch bẹn 2 bên (Hình 1.2). Sau đó chúng Hình 1.1: Sang thương âm hộ 118 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020

Bệnh viện Trung ương Huế Hình 1.2: Khuyết hổng sau khi cắt âm hộ toàn bộ Hình 1.5: Sau khi tạo hình khuyết hổng Ca thứ 2 Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, được chẩn đoán ung thư âm hộ T2N2Mx với sang thương ban đầu kích thước > 12 cm và hạch bẹn nghi ngờ di căn trên siêu âm. Bệnh nhân được hóa xạ trị tân hỗ trợ với mục đích thu nhỏ sang thương và điều trị hạch di căn. Sau đó, bệnh nhân được cắt âm hộ toàn bộ + nạo hạch bẹn 2 bên và tái tạo bằng vạt trượt V-Y 2 bên (Hình 2.1). Tuy nhiên do xạ trị trước đó nên vạt da bị hoại tử và vết thương bị hở, không lành. Bệnh nhân Hình 1.3: Vạt DIEP được lấy được lên kế hoạch can thiệp phẫu thuật lần 2 để tạo hình lại. Do bệnh nhân có tiền căn mỗ lấy thai đường ngang, nên chúng tôi không chọn vạt DIEP vì lo ngại các nhánh xuyên bị ảnh hưởng. Thay vào đó chúng tôi chọn vạt da cơ thon. Sau khi cắt rộng sẹo cũ và vùng mô bị hoại tử không lành, khuyết hổng được tái tạo bằng cách sử dụng vạt da cơ thon bắt nguồn từ cơ thon phải. Sau khi bóc tách vạt và tạo cuống cho vạt, vạt được xoay và ghép vào vết thương âm hộ qua một đường hầm dưới da để khép vào khuyết hổng (Hình 2.1-2.6). Vùng đùi nơi cho vạt được may khép lại. Hậu phẫu bệnh nhân rút sonde tiểu vào ngày thứ 14 và xuất viện sau đó. Hình 1.4: Phẫu tích và bảo tồn các nhánh xuyên từ Không có biến chứng hậu phẫu nghiêm trọng nào Động mạch thượng vị sâu dưới được ghi nhận. Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020 119

Tạo hình khuyết hổng trong phẫu Bệnhthuật viện ung Trung thưương âm hộ... Huế Hình 2.1: Vết thương không lành sau khi tạo hình Hình 2.6: Sau khi tạo hình xong lần 1 III. BÀN LUẬN Khuyết hổng ở âm hộ chủ yếu là hậu quả của phẫu thuật ung thư âm hộ. Phần lớn những khuyết hổng nhỏ có thể được may khép tức thì, tuy nhiên những khuyết hổng lớn hơn cần những kỹ thuật tạo hình để khép lại vết thương, tránh làm chậm lành vết thương tầng sinh môn và trì hoãn việc xạ trị bổ túc cần thiết sau đó. Mục tiêu của việc tạo hình âm hộ là nhằm trả lại cấu trúc giải phẫu và chức năng của cơ quan sinh dục ngoài, duy trì bề ngoài bình thường của cơ thể, đảm bảo chức năng sinh dục và chức năng bài tiết cho bệnh nhân. Do đặc điểm da và mô dưới da ở vùng quanh âm hộ rất mềm mại và di động nên đối với các khuyết hổng nhỏ có thể dễ dàng sử dụng các vạt ngẫu nhiên để che phủ. Ngoài ra, lân cận vùng này còn có nhiều nguồn tài nguyên khác để che phủ các khuyết hổng lớn hơn. Đó là các vạt có cuống như vạt da - cơ thon, vạt da - cơ căng mạc đùi, vạt da - cơ thẳng bụng. Đối với những khuyết hổng lớn ở âm hộ, việc tạo hình cần phải thực hiện được 3 nhiệm vụ chính là: 1. Lấp đầy khoảng chết, 2. Che phủ xương mu và 3. Lót mặt trong vùng xung quanh âm đạo niệu quản. Đặc biệt trong những trường hợp bệnh nhân Hình 2.2-2.5: Sử dụng vạt da cơ thon bắt nguồn đã xạ trị trước đó, việc sử dụng những vạt có cuống từ cơ thon phải sẽ giảm thiểu biến chứng ở nơi cho vạt và cung cấp 120 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020

Bệnh viện Trung ương Huế một lượng lớn mô da cách xa vùng bị ảnh hưởng bên dưới. Sau đó vạt được nâng lên theo hướng từ bởi tia xạ. xa đến gần. Ở đầu xa, một hoặc hai nhánh xuyên Những vạt da cơ được lấy từ cơ thon, cơ mông lớn đi vào cơ được cắt bỏ. Cuống mạch chính đi vào lớn hay cơ thẳng bụng được coi là tiêu chuẩn vàng 1/3 gần của cơ thon ở khoảng giữa cơ khép dài và để tái tạo âm hộ trong một thời gian dài. Lựa chọn cơ khép lớn, khoảng 8 - 10 cm bên dưới củ mu. Một vạt nào sau khi cắt âm hộ có vẻ bị ảnh hưởng lớn khi cuống mạch đã được xác định và bảo tồn thì có bởi vị trí của khuyết hổng. Nếu tổn thương nằm thể cắt bỏ đầu gần của cơ nếu cần thiết. Sau đó toàn lệch về phía sau và có kích thước lớn không thể che bộ vạt da cơ có thể được đưa đến khuyết hổng qua phủ được bằng các vạt ngẫu nhiên được thì vạt da đường hầm dưới da. Sau thì tái tạo thì khuyết hổng cơ thon là một giải pháp được lựa chọn. Đây là vạt ở nơi cho vạt được may khép lại. Có thể sử dụng có cuống sử dụng phần da cơ được cung cấp máu vạt cơ thon ở cả hai bên để che khuyết hổng lớn nuôi từ các nhánh xuyên từ cơ thon ở mặt trong đùi. hoặc để tái tạo âm đạo trong phẫu thuật đoạn chậu Những vạt cơ mông và cơ thon có vẻ thích hợp để toàn phần. Điều này đã được chứng minh trong một tái tạo cho những khuyết hổng kích thước trung bình nghiên cứu ở Phần Lan, Kaartinen và cs [11] đã tiến (kích thước khoảng từ 20 - 60 cm3) tạo thành do cắt hành đoạn chậu toàn phần 12 bệnh nhân, trong đó 2 hậu môn trực tràng, âm hộ và âm đạo, nhằm điều trị người được đoạn chậu do ung thư âm hộ tiến triển những ung thư vùng tầng sinh môn tiến triển tại chổ tại chổ. Tất cả đều được tái tạo bằng vạt da cơ thon. [4]. Được mô tả lần đầu tiên bởi McCraw và cs vào 06 trường hợp tái tạo một bên, 06 ca còn lại sử dụng năm 1976 [10] vạt da cơ thon đã nhanh chóng trở vạt có cuống 2 bên. Trong 18 vạt da cơ thon được thành lựa chọn được ưa thích khi tái tạo âm hộ [12], thực hiện, chỉ có 01 vạt đơn bị hoại tử đầu xa. Hơn [14]. Tuy nhiên kỹ thuật này có nhược điểm là việc thế nữa, những vạt được sử dụng để tái tạo lại âm chuyển vạt thường sẽ làm giảm chức năng của chi đạo trong 5 trường hợp và không có biến chứng hậu dưới và mức độ xoay vạt có thể bị ảnh hưởng đáng phẫu nào được ghi nhận. Ngoài ra phương pháp tạo kể bởi bám tận của cuống mạch máu nuôi [6], [17]. hình vùng chậu bằng vạt da cơ thon còn hiệu quả Khi tái tạo bằng vạt da cơ thon, bệnh nhân được trong những trường hợp có tiền căn xạ trị. Trong đặt ở tư thế phụ khoa. Khớp hông duỗi và dạng. Mặt nghiên cứu của Vermaas và cs [17] bao gồm 25 trong đùi được sát khuẩn cho đến gối để cho phép bệnh nhân được tạo hình vì ung thư vùng chậu sau tiếp cận nhóm các cơ ở mặt trong đùi. Một đảo da xạ trị, thời gian trung vị lành vết thương là 17 ngày hình bầu dục có kích thước tối đa lên đến 6 cm x cho vùng cho vạt và 190 ngày cho khuyết hổng tầng 20 cm được phác họa trên bề mặt 2/3 gần của cơ. sinh môn. Tuy nhiên, không có vạt da cơ thon nào Giới hạn trước của đường rạch da nằm trên đường bị hoại tử. Các tác giả đã chứng minh công dụng thẳng nối giữa củ mu và gân cơ bán gân. Có thể của phương pháp khi giúp làm lành vết thương âm rạch một đường rạch da nhỏ, riêng lẻ ở đầu xa để hộ tốt hơn sau phẫu thuật tận gốc ung thư âm hộ tiến xác định gân cơ nếu cần thiết. Phía trước da được triển tại chổ, cũng như là phương pháp khả thi để tạo rạch xuống đến nhóm cơ trong. Cơ thợ may được hình âm đạo, đồng thời chứng minh hiệu quả của xác định và kéo lên phía trên. Gân cơ thon được phương pháp này ngay cả ở những bệnh nhân đã xạ, xác định ở đầu xa, thường là qua một đường rạch với tỷ lệ thấp biến chứng trong lúc mổ và tăng tỷ lệ ngắn riêng lẻ, và phần bám vào gân được cắt rời. lành khuyết hổng tầng sinh môn hoàn toàn. Đường rạch phía sau được rạch sâu xuống đến cơ, Mặc dù hầu hết những khuyết hổng kích thước chú ý để không đào sâu bên dưới các nhánh xuyên nhỏ đến trung bình có thể may khép được, nhưng đi từ cơ vào da hay tách rời da phía trên với lớp cơ tỷ lệ bung vết mổ lên đến 85% [3], [19], thường là Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020 121

Tạo hình khuyết hổng trong phẫu Bệnhthuật viện ung Trung thưương âm hộ... Huế do nhiều yếu tố, như căng do nhiễm trùng hay ảnh giả [13], [16], chúng tôi vẫn ưu chuộng vạt DIEP hưởng của việc xạ trị trước đó. Ghép da có thể cho theo chiều ngang. Da và mô vùng bụng thường cách kết quả không tốt do sẹo co rút, đặc biệt nếu có xạ xa vùng bị ảnh hưởng của xạ trị trước đó và thường trị trước đó, dẫn đến biến dạng cấu trúc giải phẫu tại có sẵn do nhiều phụ nữ có mô thừa và lỏng lẻo theo chổ với sự xáo trộn chức năng, thẩm mỹ và tâm lý chiều ngang sau khi thay đổi cân nặng thường là do nghiêm trọng. Những vạt tại chổ như vạt hình thoi, mang thai. Kết quả đồng thời thu nhỏ vòng bụng có vạt trượt V-Y, hay vạt có cuống/ vạt đảo thường thể được coi là lợi ích thứ 2 của phương pháp này được sử dụng dựa trên nguồn máu nuôi phong phú đối với vùng cho vạt. Vết sẹo có thể được che dấu ở vùng này, bao gồm những lựa chọn truyền thống dễ dàng và kết quả là cải thiện vòng bụng trong khi như vạt Singapore, vạt da cơ thon, vạt cơ mông, vạt tránh được các biến chứng liên quan đến vạt VRAM cơ thẳng bụng và ngay cả vạt đùi trước ngoài (ALT) truyền thống. Một số bài báo cáo việc sử dụng vạt [8], [9]. Tuy nhiên, cần chọn lựa và lên kế hoạch tạo DIEP để tái tạo âm đạo cho những trường hợp bất vạt cẩn thận vì tỷ lệ tái phát trong ung thư âm hộ sản bẩm sinh và tái tạo trong ung thư với đường mổ vẫn còn cao: lên đến 50% phụ nữ cần can thiệp lần 2 dọc [1], [2], [18]. Trong một báo cáo sau đó, Ang đã trong vòng 14 tháng đầu sau khi chẩn đoán [10], và mô tả thêm nhiều kỹ thuật mổ cải tiến để làm mỏng tỷ lệ tái phát trong vòng 5 năm là từ 21 đến 33% [7], vạt DIEP một cách an toàn cho nhiều loại tạo hình [15]. Tạo hình lần 2 thường khó khăn hơn vì hạn chế tầng sinh môn, bao gồm bất sản âm đạo bẩm sinh, trong việc lấy vạt (do vạt đã lấy trước đó hay xạ trị) cắt bỏ u âm hộ và bệnh Paget ở gốc bìu dương vật và thường đây là những khuyết hổng lớn hơn nên có [1]. Các tác giả đã rất cẩn thận làm mỏng vạt theo thể phải cần những vạt tại chổ tại vùng ở 2 bên với mặt phẳng bên dưới hệ thống tĩnh mạch thượng vị những biến chứng nhiều hơn. Việc tái tạo lý tưởng nông (SIEV) và đám rối dưới da dựa trên kết quả là có thể cung cấp được một vùng mô có kích thước chụp CT mạch máu trước mổ và thành công làm lớn được cấp máu tốt mà độ dày tương tự, khôi phục mỏng vạt từ 28-38mm xuống còn 6-11mm [5]. Kỹ được cả chức năng và sự nhạy cảm, khôi phục được thuật này đòi hỏi việc phẫu thuật tỉ mỉ và có kinh vẻ ngoài bình thường, có thể che được sẹo và giảm nghiệm để bảo tồn những cấu trúc mạch máu quan thiểu tối đa biến chứng ở vùng cho vạt. Vạt da cơ trọng để có được những vạt mỏng đáng kể. Mặc dù thon vẫn là lựa chọn phổ biến, nhưng vạt da ở xa có một vạt mỏng như vậy có thể cần cho tái tạo âm đạo thể không đáng tin cậy hay không thích hợp về kích và gốc bìu, cấu trúc lồi lõm của xương mu và vùng thước hay tầm với. Những khuyết hổng lớn như cắt âm hộ có thể tái tạo phù hợp một cách đơn giản và âm hộ toàn bộ và lấy vạt cơ thon 2 bên cũng có thể an toàn hơn bằng cách làm mỏng mô mỡ dưới mạc hạn chế di động của bệnh nhân sau mổ do đau và có Scarpa khi cần thu nhỏ lại. Vùng này có một lượng thể thấy sẹo. Vạt đùi trước ngoài (ALT) cũng có thể tương đối nhỏ các mạch máu liên kết nhau, và lấy để lại sẹo thấy được ở vùng cho vạt, và vạt cơ mông đi lớp mô này ít có khả năng làm ảnh hưởng nguồn làm hạn chế cử động ngồi sau mổ. Vạt da cơ thẳng cấp máu cho vạt (20). Hiểu được vùng cấp máu của bụng theo chiều dọc (VRAM) vẫn thường được sử nhánh xuyên vạt DIEP cho phép thu nhỏ vạt tức thì dụng cho những khuyết hổng lớn sau khi đoạn chậu và tách 1 phần vạt để có được phần còn lại tối ưu hay cắt cụt trực tràng qua đường bụng – tầng sinh mà không làm ảnh hưởng khả năng sống của vạt. môn, nhưng nó làm tăng biến chứng phình/thoát vị Chúng tôi tin rằng vạt DIEP được tách ra và làm tại chổ cho vạt, có thể quá cồng kềnh và có thể cần mỏng, theo chiều ngang có thể được cân nhắc là lựa có một cuộc mổ thứ 2 thu nhỏ lại (9). Mặc dù vạt chọn chính cho những khuyết hổng lớn, cả trong tái DIEP theo chiều dọc đã được mô tả bởi một số tác tạo lần đầu hay kỳ sau. Kỹ thuật này giảm thiểu biến 122 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020

Bệnh viện Trung ương Huế chứng ở vùng cho vạt và cung cấp một lượng lớn da bình thường cho cơ thể, đảm bảo chức năng sinh dục có sẵn cách xa chổ bị ảnh hưởng bởi tia xạ, dấu sẹo và bài tiết. Tùy theo sự lan rộng tại chổ, vị trí và kích tốt, cuống dài với mô có mạch máu nuôi mạnh mẽ, thước sang thương âm hộ mà lựa chọn kỹ thuật tạo hình và khả năng làm mỏng mô an toàn để có được hiệu phù hợp. Bác sĩ ung thư phụ khoa nên có khả năng thực hiện những vạt đơn giản cho phép đóng vết thương mà quả thẩm mỹ tối ưu chỉ với một cuộc mổ. không bị căng, nhưng cũng cần có kiến thức và sự trợ giúp của bác sĩ phẫu thuật tạo hình khi cần cho những IV. KẾT LUẬN vạt có cuống phức tạp hơn hay vạt da cơ. Vạt da cơ Mục đích của việc tạo hình âm hộ vẫn là phục hồi thon và vạt DIEP nên được cân nhắc cho những khuyết giải phẫu học cơ quan sinh dục ngoài, bảo tồn vẻ ngoài hổng lớn, đặc biệt là ở những bệnh nhân đã xạ trị. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ang Z, Qun Q, Peirong Y, et al. Refined DIEP 8. Hage JJ, Beurden Mv. Reconstruction of ac- flap technique for vaginal reconstruction. Urol- quired perineovulvar defects: a proposal of se- ogy 2009;74:197-201. quence. Semin Plast Surg 2011;25: 148-154. 2. Binder JP, Méria P, Desgrandchamps F, Revol 9. Hollenbeck ST, Toranto JD, Taylor BJ, et al. Per- M, Servant JM. [Vaginal reconstruction after ineal and lower extremity reconstruction. Plast anterior pelvectomy by deep inferior epigas- Reconstr Surg 2011;128: 551e-563e. tric perforator flap (DIEP)]. Ann Urol (Paris) 10. Jones RW, Rowan DM, Stewart AW. Vulvar in- 2006;40: 192-202. traepithelial neopla-sia: aspects of the natural 3. Carramaschi F, Ramos ML, Nisida AC, Ferreira history and outcome in 405 women. Obstet Gy- MC, Pinotti JA. V-Y flap for perineal reconstruc- necol 2005;106:1319-1326. tion following modified approach to vulvectomy 11. Kaartinen IS, Vuento MH, Hyoty MK, Kallio in vulvar cancer. Int J Gynaecol Obstet 1999;65: J, Kuokkanen HO. Reconstruction of the pel- 157-163. vic floor and the vagina after total pelvic exen- 4. Deutinger M, Kuzbari R, Paternostro-Sluga T, teration using the transverse musculocutaneous Quittan M, Zauner-Dungl A, Worseg A, Todoroff gracilis flap. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015; B, Holle J. Donor-site morbidity of the gracilis 68(1): 93-7. DOI: 10.1016/j.bjps.2014.08.059. flap. Plast Reconstr Surg. 1995; 95(7): 1240-4. 12. McCraw JB, Massey FM, Shanklin KD, Horton 5. Fang BR, Ameet H, Li XF, et al. Pedicled thinned CE. Vaginal reconstruction with gracilis myocu- deep inferior epigastric artery perforator flap for taneous flaps. Plast Reconstr Surg. 1976; 58(2): perineal reconstruction: a preliminary report. J 176-83. Plast Reconstr Aesthet Surg 2011;64: 1627-1634. 13. Muneuchi G, Ohno M, Shiota A, Hata T, Igawa 6. Friedman J, Dinh T, Potochny J. Reconstruction HH. Deep inferior epigastric perforator (DIEP) of the perineum. Semin Surg Oncol. 2000; 19(3): flap for vulvar reconstruction after radical vul- 282-93. vectomy: a less invasive and simple procedure 7. Gonzalez Bosquet J, Magrina JF, Gaffey TA, et utilizing an abdominal incision wound. Ann al. Long-term survival and disease recurrence in Plast Surg 2005;55: 427-429. patients with primary squa-mous cell carcinoma 14. Ouar N, Mazouz-Dorval S, Revol M, Sorin T. of the vulva. Gynecol Oncol 2005;97: 828-833. Perineal reconstruction: The use of a gracilis Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020 123

Tạo hình khuyết hổng trong phẫu Bệnhthuật ung thư viện Trung âm Huế ương hộ... muscle flap for urethral fistula coverage, our ated pelvis using a gracilis muscle flap transpo- point of view. Ann Chir Plast Esthet. 2017; 62(2): sition. Eur J Surg Oncol. 2005; 31(9): 1000-5. 163-6. DOI: 10.1016/j.anplas.2016.10.004. DOI: 10.1016/j.ejso.2005.02.004. 15. Rouzier R, Haddad B, Plantier F, Dubois P, 18. Wang X, Qiao Q, Burd A, et al. A new technique Pelisse M, Paniel BJ. Local relapse in patients of vaginal reconstruction with the deep inferior treated for squamous cell vulvar carcinoma: in- epigastric perforator flap: a preliminary report. Plast Reconstr Surg 2007;119:1785-1790, dis- cidence and prognostic value. Obstet Gynecol cussion 1791. 2002;100: 1159-1167. 19. Weikel W, Hofmann M, Steiner E, Knapstein 16. Santanelli F, Paolini G, Renzi L, Persechino S. PG, Koelbl H. Reconstructive surgery following Preliminary experi-ence in reconstruction of the resection of primary vulvar cancers. Gynecol vulva using the pedicled vertical deep inferior Oncol 2005;99:92-100. epigastric perforator flap. Plast Reconstr Surg 20. Wong C, Saint-Cyr M, Arbique G, et al. Three- 2007;120:182-186. and four-dimensional computed tomography an- 17. Vermaas M, Ferenschild FT, Hofer SO, Verhoef giographic studies of commonly used abdomi- C, Eggermont AM, de Wilt JH. Primary and sec- nal flaps in breast reconstruction. Plast Reconstr ondary reconstruction after surgery of the irradi- Surg 2009;124:18-27. 124 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tao-hinh-khuyet-hong-trong-phau-thuat-ung-thu-am-ho-bao-cao-2-truong-hop-tao-hinh-phuc-tap-va-tong--2355647.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY