The association between labor epidural analgesia and postpartum depression: A systematic review and meta-analysis

The association between labor epidural analgesia and postpartum depression: A systematic review and meta-analysis
  • Mã tin : 1280
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Previous studies have demonstrated that appropriate treatment for postoperative pain can lead to improvement in depressive symptoms, however the association between adequate intrapartum pain control and the development of postpartum depression is not clear.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY