The effect of oxytocin vaginal gel on vaginal atrophy in postmenopausal women: A randomized controlled trial

The effect of oxytocin vaginal gel on vaginal atrophy in postmenopausal women: A randomized controlled trial
  • Mã tin : 1278
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Around 90% of postmenopausal women are suffering from vaginal atrophy. This study aimed to evaluate the effect of oxytocin vaginal gel on vaginal atrophy among postmenopausal women. Methods: This was a randomized controlled trial that was conducted on 96 postmenopausal women who suffered from vaginal atrophy.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY