The relationship between menopausal symptoms and burnout: A cross-sectional study among nurses

The relationship between menopausal symptoms and burnout: A cross-sectional study among nurses
  • Mã tin : 1294
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Despite the growing presence of menopausal women in workplaces, studies aimed at exploring the link between menopausal symptoms and job well-being are scarce. In the interest of addressing this gap, the present study aimed to explore whether menopausal symptoms might contribute to increased levels of burnout and whether this relationship can be moderated by social or personal resources.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY