MangYTe

Tài liệu y khoa

Thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt trong ba tháng đầu thai kỳ tại bệnh viện quận Thủ Đức năm 2020

Thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt trong ba tháng đầu thai kỳ tại bệnh viện quận Thủ Đức năm 2020
  • Mã tin: 1410
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Thiếu máu trong thai kỳ là một vấn đề sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng. Ước tính khoảng 50% trường hợp thiếu máu là do thiếu sắt. Bài viết trình bày xác định tỷ lệ thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ mang thai ba tháng đầu thai kỳ đến khám tại bệnh viện Quận Thủ Đức và một số yếu tố liên quan.

Nội dung Text: Thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt trong ba tháng đầu thai kỳ tại bệnh viện quận Thủ Đức năm 2020

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 2 * 2021 Nghiên cứu Y học THIẾU MÁU VÀ THIẾU MÁU THIẾU SẮT TRONG BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC NĂM 2020 Nguyễn Thị Tường Thái1, Diệp Từ Mỹ2 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Thiếu máu trong thai kỳ là một vấn đề sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng. Ước tính khoảng 50% trường hợp thiếu máu là do thiếu sắt. Các nghiên cứu trước đây cho rằng thiếu máu trong thai kỳ là yếu tố nguy cơ dẫn đến các kết quả bất lợi khi mang thai như sinh con nhẹ cân, xuất huyết sau sinh, sinh non, tăng nguy cơ tử vong mẹ và chu sinh. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ mang thai ba tháng đầu thai kỳ đến khám tại bệnh viện Quận Thủ Đức và một số yếu tố liên quan. Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 300 thai phụ 3 tháng đầu thai kỳ đến khám thai tại bệnh viện trong thời gian 01/06/2020 – 31/07/2020 theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện, phỏng vấn mặt đối mặt bằng bộ công cụ soạn sẵn kết hợp tra cứu hồ sơ bệnh án. Kết quả: Tỷ lệ thiếu máu chiếm 14,3%, trong đó 79,1% thiếu máu nhẹ và 20,9% thiếu máu trung bình. Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt chiếm 7,3%. Các yếu tố trình độ học vấn, mức sống bản thân và số lần sinh con có mối liên quan với tình trạng thiếu máu. Kết luận: Thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt trong thai kỳ là những vấn đề sức khỏe cộng đồng nhẹ tại Bệnh viện Quận Thủ Đức. Từ khóa: thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt, phụ nữ mang thai, ba tháng đầu thai kỳ ABSTRACT ANAEMIA AND IRON DEFICIENCY ANEMIA IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY IN THU DUC DISTRICT HOSPITAL, IN 2020 Nguyen Thi Tuong Thai, Diep Tu My * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No. 2 - 2021: 80 - 86 Background: Anaemia in pregnancy is a significant global health problem. It is estimated that iron deficiency anaemia accounts for approximately 50% of cases. Previous studies claimed that maternal anemia was risk factor for adverse pregnancy outcomes such as low birth weight, postpartum hemorrhage, preterm birth, and increase the risk of maternal and perinatal mortality. Objectives: To investigate the prevalence of anemia and iron deficiency anemia in the first trimester of pregnancy and its associated factors among pregnant women who visited Thu Duc District Hospital. Methods: A cross-sectional study was conducted with 300 first trimester pregnant women chosen by convenient method in Thu Duc District Hospital from 01/06/2020 to 31/07/2020, data was collected by face-to- face interviewed with structured questionnaire, and by retrieved information from medical record. Results: The prevalence of anemia among first trimester pregnant women is 14.3%, of which 79.1% was mild anemia and 20.9% moderate anemia. The prevalence of iron deficiency anemia was 7.3%. Education level, personal standard of living and parity were significantly associated with anemia status. Khoa Dinh dưỡng & Tiết chế, Bệnh viện Quận Thủ Đức 1 Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 2 Tác giả liên lạc: BS. Nguyễn Thị Tường Thái ĐT: 0916945482 Email: ncthanh54@gmail.com Tác giả liên lạc: ThS. Lâm Minh Quang ĐT: 0908297705 Email: minhquang0202@yahoo.com 80 Chuyên Đề Y Tế Công Cộng

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 2 * 2021 Conclusion: Anaemia and iron deficiency in pregnancy were mild public health problems in the study setting of Thu Duc District Hospital. Keywords: anaemia, iron deficiency anemia, pregnant women, first trimester ĐẶT VẤN ĐỀ Do đó chúng tôi thực hiện đề tài này với mục tiêu xác định tỷ lệ thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt Thiếu máu là một vấn đề sức khỏe cộng ở phụ nữ mang thai ba tháng đầu thai kỳ đến đồng, gây ra những hậu quả bất lợi đối với sức khám tại bệnh viện Quận Thủ Đức và mối liên khỏe con người, làm tăng gánh nặng bệnh tật, quan giữa thiếu máu với các đặc điểm dân số - tử vong và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh xã hội, đặc điểm sản phụ khoa và tình trạng bổ tế xã hội(1). Đặc biệt, thiếu máu trong thai kỳ là sung viên sắt. một vấn đề toàn cầu nghiêm trọng. Các nghiên cứu trước đây cho rằng thiếu máu trong thai ĐỐITƯỢNG- PHƯƠNG PHÁPNGHIÊNCỨU kỳ là yếu tố nguy cơ dẫn đến các kết quả bất Đối tượng nghiên cứu lợi khi mang thai như sinh con nhẹ cân, xuất Những thai phụ ba tháng đầu thai kỳ đến huyết sau sinh, sinh non, tăng nguy cơ tử vong khám thai tại bệnh viện Quận Thủ Đức từ mẹ và chu sinh(2,3,4,5). Thiếu máu làm tăng tai 01/06/2020 đến 31/07/2020. biến chảy máu trong và sau sinh, nhiễm khuẩn Tiêu chí đưa vào hậu sản, sót rau, choáng trong lúc sinh, chậm Thai phụ ba tháng đầu thai kỳ đến khám phục hồi sức khỏe của sản phụ sau sinh(6). Ước tại bệnh viện Quận Thủ Đức trong thời gian tính khoảng 50% trường hợp thiếu máu trên nghiên cứu đã được khẳng định bằng kết quả toàn cầu là do thiếu sắt(3). siêu âm từ 6 tuần (khi xác định được có tim Tại Việt Nam, theo số liệu điều tra của Viện thai qua siêu âm) đến 12 tuần 6 ngày, chưa Dinh dưỡng quốc gia năm 2015, tỉ lệ thiếu máu ở được làm xét nghiệm thường quy và đồng ý phụ nữ mang thai trên toàn quốc vẫn còn khá tham gia nghiên cứu. cao (38,2%), trong đó trên 50% trường hợp là thiếu máu do thiếu sắt(7). Tình hình thiếu máu Tiêu chí loại ra thiếu sắt có thể được cải thiện bằng cách bổ sung Thai phụ đã được chẩn đoán mắc các bệnh sắt và cải thiện dinh dưỡng, đến nay đã được ghi nhiễm trùng, sốt rét, bệnh tim mạch, gan thận, nhận trong nhiều công trình nghiên cứu ở trong ung thư, lao, viêm loét dạ dày, các bệnh thiếu và ngoài nước(8,9,10). máu di truyền; bị mất máu cấp tính do tai nạn, Bệnh viện Quận Thủ Đức là một bệnh viện chấn thương. lớn với khoảng 150 thai phụ đến khám thai định Phương pháp nghiên cứu kỳ mỗi ngày và số lượng vẫn đang tiếp tục tăng Thiết kế nghiên cứu lên. Mặc dù thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt ở Nghiên cứu cắt ngang. phụ nữ mang thai là vấn đề cấp thiết gây ra Cỡ mẫu nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và thai Cỡ mẫu được tính theo công thức ước lượng nhi, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nghiên cứu một tỷ lệ: nào về thực trạng thiếu máu ở thai kỳ được thực hiện trên địa bàn. Việc hiểu rõ tỷ lệ cũng như các p (1 – p) n = Z2 (1-a/2) yếu tố ảnh hưởng đến thiếu máu và thiếu máu d2 thiếu sắt trong thai kỳ, đặc biệt trong ba tháng Với a=0,05; sai số cho phép d=0,05; p=26,3% đầu, có thể giúp các bác sĩ can thiệp sớm, định (theo nghiên cứu của Trần Văn Vũ tại bệnh viện hướng tư vấn để dự phòng thiếu máu cho đa khoa tỉnh Bình Thuận năm 2018)(11); cỡ mẫu những bà mẹ mang thai đến khám tại bệnh viện. tối thiểu cần cho nghiên cứu tính được là 298. Chuyên Đề Y Tế Công Cộng 81

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 2 * 2021 Nghiên cứu Y học Phương pháp thu thập và xử lý số liệu lệ hiện mắc PR (Prevalent Ratio) và khoảng tin Kĩ thuật chọn mẫu cậy 95% của PR. Mẫu được lấy theo phương pháp lấy mẫu Y đức thuận tiện, lấy toàn bộ phụ nữ mang thai ba Nghiên cứu này được thông qua bởi Hội tháng đầu đến khám thai tại bệnh viện Quận đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Đại Thủ Đức thỏa tiêu chí trong thời gian nghiên cứu học Y Dược TP. HCM, số 231/ĐHYD-HĐĐĐ, cho đến khi đủ cỡ mẫu. ngày 25/3/2020. Phương pháp thu thập thông tin KẾT QUẢ Các thông tin về đặc điểm dân số - xã hội, Trong thời gian nghiên cứu có 300 thai phụ yếu tố sản phụ khoa, các yếu tố liên quan đến ba tháng đầu thai kỳ đến khám thai tại bệnh viện dinh dưỡng được lấy theo phương pháp phỏng Quận Thủ Đức thỏa điều kiện và đồng ý tham vấn mặt đối mặt bằng bộ câu hỏi soạn sẵn. Dữ gia nghiên cứu. Phân tích trên những thai phụ liệu thứ cấp gồm kết quả xét nghiệm công thức này cho kết quả như sau: máu và định lượng Ferritin được ghi nhận từ hồ Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu sơ bệnh án. Bảng 1: Mô tả đặc điểm sản phụ khoa của đối tượng Tiêu chuẩn đánh giá tình trạng thiếu máu Tần Tỉ lệ Đặc điểm (n=300) số (%) Thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt: Thai phụ Tuổi thai được chẩn đoán thiếu máu khi có chỉ số 6 tuần – 7 tuần 6 ngày 74 24,7 Hemoglobin trong máu

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 2 * 2021 tự đánh giá mức sống bản thân là đủ ăn (85,7%), máu có 22 trường hợp thiếu máu thiếu sắt, tỉ lệ thai phụ tự đánh giá nghèo và khá tương chiếm 51,2%. đối thấp, lần lượt là 4,7% và 9,7%. Bảng 3: Tỉ lệ thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt ở phụ Các đặc điểm về sản phụ khoa của đối tượng nữ mang thai ba tháng đầu thai kỳ được trình bày ở Bảng 1. Phần lớn thai phụ mang Biến số (n = 300) Tần số Tỷ lệ (%) thai lần này có khoảng cách với lần sinh con Thiếu máu Có 43 14,3 trước >2 năm (74,1%). Tỉ lệ thai phụ đã từng sinh Không 257 85,7 con khá cao (55,3%) với 19% thai phụ đã sinh Thiếu máu thiếu sắt con từ 2 lần trở lên. Thai phụ từng sảy thai (tính Có 22 7,3 cả nạo phá thai) cũng chiếm tỉ lệ khá cao (27,4%). Không 278 92,7 Trong 300 thai phụ được phỏng vấn có 256 Tỉ lệ thiếu máu theo mức độ thiếu máu và thai phụ có bổ sung viên sắt. Phân tích trên đặc điểm của hồng cầu được trình bày trong nhóm thai phụ này cho kết quả được trình bày Bảng 4. Đa số trường hợp là thiếu máu nhẹ, còn trong Bảng 2. Hầu hết thai phụ uống viên sắt lại là thiếu máu trung bình. Không có trường được bác sĩ kê toa (93%) và đã được nhân viên y hợp nào thiếu máu nặng. Thiếu máu nhược sắt tế hoặc nhân viên quầy thuốc tư vấn cách uống hồng cầu nhỏ chiếm tỉ lệ cao nhất (69,8% trường viên sắt (89,4%). Tỉ lệ thai phụ uống viên sắt đều hợp thiếu máu và 91% trường hợp thiếu máu đặn và đúng cách, đúng thời điểm khá cao. thiếu sắt). Không ghi nhận trường hợp nào có Bảng 2. Các đặc điểm về cách uống viên sắt thiếu máu ưu sắc hoặc thiếu máu hồng cầu to. Đặc điểm (n=256) Tần số Tỉ lệ (%) Bảng 4: Tỉ lệ thiếu máu theo mức độ, màu sắc và kích Cách tiếp cận viên sắt thước hồng cầu Bác sĩ kê toa 238 93,0 Thiếu Thiếu máu Không do bác sĩ kê toa 18 7,0 Đặc điểm máu thiếu sắt Được tư vấn cách uống viên sắt n (%) n (%) Có 229 89,4 Mức độ thiếu máu Không 27 10,6 Thiếu máu nhẹ 34 (79,1) 15 (68,2) Mức độ uống viên sắt Thiếu máu trung bình 9 (20,9) 7 (31,8) Uống mỗi ngày 210 82,0 Tổng 43 (100) 22 (100) Quên 1-3 viên/tuần 42 16,4 Màu sắc và kích thước hồng cầu Quên > 3 viên mỗi tuần 4 1,6 Thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ 30 (69,8) 20 (91,0) Thời gian uống viên sắt ≥ 2 tháng 138 53,9 Thiếu máu bình sắc hồng cầu bình 8 (18,6) 1 (4,5) thường < 2 tháng 118 46,1 Cách uống viên sắt Thiếu máu nhược sắc hồng cầu bình 4 (9,30) 1 (4,5) thường Nước lọc 247 96,5 Uống chung với trà, café 0 0,0 Thiếu máu bình sắc hồng cầu nhỏ 1 (2,3) 0 (0,0) Uống chung với sữa/viên canxi 2 0,8 Tổng 43 (100) 22 (100) Bất kỳ loại nước nào 7 2,7 Các yếu tố liên quan đến thiếu máu Thời điểm uống viên sắt Cách bữa ăn 214 83,6 Các đặc điểm về dân số, xã hội, sản phụ Trong bữa ăn 14 5,5 khoa và các đặc điểm bổ sung viên sắt được Bất kỳ 28 10,9 chúng tôi đưa vào phân tích đơn biến. Các biến Tỉ lệ thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt số có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với thiếu Bảng 3 trình bày kết quả về tỉ lệ thiếu máu và máu được trình bày trong Bảng 5. Có mối liên thiếu máu thiếu sắt trong mẫu nghiên cứu. quan có ý nghĩa thống kê giữa thiếu máu với 3 Trong 300 thai phụ được khảo sát có 43 trường yếu tố: trình độ học vấn, mức sống bản thân và hợp thiếu máu (14,3%) và 22 trường hợp thiếu số lần đã sinh con (p

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 2 * 2021 Nghiên cứu Y học giảm. Những thai phụ đã sinh con từ 2 lần trở thấy mối liên quan giữa tình trạng thiếu máu với lên có tỉ lệ thiếu máu cao gấp 2,82 lần những thai việc bổ sung viên sắt. phụ chưa sinh con lần nào. Ngoài ra, không tìm Bảng 5: Các yếu tố liên quan đến thiếu máu ở phụ nữ mang thai ba tháng đầu Thiếu máu Biến số (n=300) Có Không P PR (KTC 95%) n (%) n (%) Trình độ học vấn Tiểu học trở xuống 4 (23,5) 13 (76,5) 0,004* 0,49 (0,31 – 0,79) Cấp 2 và cấp 3 34 (16,9) 167 (83,1) Sau cấp 3 5 (6,1) 77 (93,9) Mức sống bản thân Nghèo 5 (35,7) 9 (64,3) 0,016* 0,42 (0,21 – 0,85) Đủ ăn 36 (14,0) 221 (86,0) Khá 2 (6,9) 27 (93,1) Số lần đã sinh con 0 15 (11,2) 119 (88,8) 1 1 10 (9,2) 99 (90,8) 0,606 0,82 (0,38 – 1,75) ≥2 18 (31,6) 39 (68,4) 0,001 2,82 (1,53 – 5,20) *kiểm định Chi bình phương khuynh hướng BÀN LUẬN hợp thiếu máu (cao nhất là 96,3% ở nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện của Phạm Văn An và 91% ở nghiên cứu của Trần Quận Thủ Đức, là nơi nằm gần các khu công Văn Vũ) cho thấy thiếu sắt là nguyên nhân chủ nghiệp và chế xuất lớn ở Thủ Đức và Bình yếu gây thiếu máu trong thai kỳ(11,15). Dương, do đó phần lớn đối tượng nghiên cứu là Bảng 6: Tỉ lệ thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt của lao động chân tay với trình độ học vấn cấp 2 và thai phụ ba tháng đầu thai kỳ qua một số nghiên cấp 3. Đa số tự đánh giá có mức sống đủ ăn. Tỉ lệ cứu trong nước gần đây thai phụ đã từng sinh con, đặc biệt là sinh từ 2 Địa điểm Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ Tác giả (năm) nghiên cứu TM TMTS TMTS/TM lần trở lên khá cao so với nghiên của Trần Văn Phạm Thị Đan Vũ hay Nguyễn Thị Kim Loan(11,14). Điều này (16) Bạc Liêu 36,7% 23,7% 64,6% Thanh (2010) phù hợp với đặc thù của địa bàn nghiên cứu, do Lê Thị Anh Thư (17) Sóc Trăng 29,5% 17,6% 59,7% (2013) nhóm lao động chân tay có thể ít để ý đến chính Phạm Văn An sách sinh ít con của nhà nước hơn so với nhóm (15) Củ Chi 21,6% 20,% 96,3% (2014) lao động trí óc. Nguyễn Thị Kim (14) Long An 7,5% 4,7% 62,0% Loan (2017) So sánh với các nghiên cứu trước đó, ở Trần Văn Vũ nghiên cứu của chúng tôi có tỉ lệ thiếu máu và (11) Bình Thuận 26,3% 24,0% 91,0% (2018) thiếu máu thiếu sắt khá thấp (Bảng 6). Tỉ lệ này Nghiên cứu này TP. HCM 14,3% 7,3% 51,2% được xếp vào mức vấn đề cộng đồng nhẹ theo (2020) bảng xếp loại của WHO về mức độ ý nghĩa cộng TM: Thiếu máuTMTS: Thiếu máu thiếu sắt đồng của thiếu máu(12). Điều này có thể là do Về phân loại thiếu máu theo mức độ, ở mức sống của người dân trên địa bàn ngày càng nghiên cứu chúng tôi đa số là thiếu máu nhẹ, ổn định, khả năng tiếp cận với y tế và thông tin còn lại là thiếu máu trung bình, không có trường đại chúng ngày càng nhiều, giúp người dân hợp nào thiếu máu nặng. Kết quả này cũng ngày càng có nhiều kiến thức để tự chăm sóc sức tương tự với kết quả của những nghiên cứu khỏe, cũng như góp phần hạn chế tỉ lệ thiếu máu được liệt kê ở trên(11,15,16,17,17). Về phân loại thiếu và thiếu máu thiếu sắt. Tỉ lệ thiếu máu thiếu sắt máu theo màu sắc và kích thước hồng cầu, đa số trong các nghiên cứu đều chiếm trên 50% trường là thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ (69,8%) và 84 Chuyên Đề Y Tế Công Cộng

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 2 * 2021 thiếu máu bình sắc hồng cầu bình thường quả tương tự(11,15). Ở những bà mẹ sinh con nhiều (18,6%), không có trường hợp nào thiếu máu ưu lần, đặc biệt là ở những bà mẹ có khoảng cách sắc hoặc thiếu máu hồng cầu to. Kết quả này sinh con ngắn, nếu không cung cấp đủ lượng sắt tương tự với kết quả của tác giả Nguyễn Thị cần thiết, cơ thể bắt buộc phải sử dụng sắt dự trữ Thủy với 67,1% là thiếu máu nhược sắc hồng cầu của người mẹ, làm cạn kiệt sắt dẫn đến thiếu nhỏ và 25% thiếu máu bình sắc hồng cầu bình máu và thiếu sắt ở mẹ. Do đó, những thai phụ thường(18). Theo y văn, nguyên nhân gây thiếu sinh con nhiều lần có nguy cơ thiếu máu cao hơn máu nhược sắc hồng cầu nhỏ là do thiếu máu so với những thai phụ chưa sinh con lần nào. thiếu sắt, thalassemia, thiếu máu do các bệnh Phân tích trên 256 thai phụ có bổ sung viên mãn tính(19). Vì nghiên cứu của chúng tôi đã loại sắt cho thấy hầu hết thai phụ bổ sung sắt đều do ra những trường hợp đã biết là mắc thalassemia, bác sĩ kê toa, điều này dẫn đến tỉ lệ thai phụ các bệnh mãn tính có thể gây thiếu máu, nên được tư vấn cách uống viên sắt cũng như tỉ lệ thiếu máu nhược sắt hồng cầu nhỏ trong nghiên thai phụ uống viên sắt đúng cách khá cao. Tuy cứu của chúng tôi chủ yếu là do thiếu máu thiếu nhiên, chúng tôi không tìm thấy mối liên quan sắt. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu là giữa việc sử dụng viên sắt với tình trạng thiếu thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ chiếm tới máu. Chúng tôi nghĩ đến khả năng do đối tượng 91% các trường hợp thiếu máu thiếu sắt. Tuy nghiên cứu của chúng tôi là thai phụ trong ba nhiên, để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây tháng đầu thai kỳ, thời gian bổ sung viên sắt thiếu máu cần kết hợp lâm sàng và các xét ngắn, chưa thấy rõ hiệu quả của việc bổ sung nghiệm cận lâm sàng khác. viên sắt. Kết quả cho thấy khi trình độ học vấn tăng Nghiên cứu của chúng tôi điều tra tỉ lệ thì tỉ lệ thiếu máu giảm. Nghiên cứu của tác giả thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt ở thai phụ Delil R tại Ethiopia (2018) cũng ghi nhận mối trong ba tháng đầu đến khám tại bệnh viện liên quan tương tự giữa thiếu máu với trình độ Quận Thủ Đức. Đây là đề tài mới ở địa học vấn(20). Những thai phụ có trình độ học vấn phương, có thể cung cấp số liệu làm tiền đề cao sẽ càng có điều kiện tìm kiếm công việc và cho các nghiên cứu sau này về việc đánh giá thu nhập ổn định, giúp thai phụ có nhiều điều hiệu quả trong công tác điều trị và dự phòng kiện hơn để chăm sóc bản thân, tìm hiểu kỹ và thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt cho thai phụ ba lựa chọn những dịch vụ chăm sóc y tế tốt, giảm tháng đầu đến khám tại bệnh viện. được nhiều nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi. KẾT LUẬN Những thai phụ có mức sống càng cao thì tỷ Tỉ lệ thiếu máu ở phụ nữ mang thai trong 3 lệ thiếu máu càng giảm. Mức sống khá giả có thể tháng đầu thai kỳ tại bệnh viện Quận Thủ Đức là giúp thai phụ có cuộc sống thoải mái, chế độ 14,3%, trong đó 51,2% là thiếu máu thiếu sắt. dinh dưỡng đầy đủ, tiếp cận được dịch vụ y tế Mặc dù tỉ lệ này khá thấp so với các nghiên cứu tốt hơn, nâng cao sức khỏe, từ đó giảm nguy cơ trước, tuy nhiên đây vẫn là vấn đề cấp thiết gây thiếu máu. Kết quả nghiên cứu của tác giả Lebso nhiều hậu quả nghiêm trọng, do đó cần tiếp tục M (2017) ở Nam Ethiopia cho tình trạng kinh tế chú trọng chương trình bổ sung sắt, tăng cường thấp có nguy cơ thiếu máu cao hơn so với tình các biện pháp truyền thông về dự phòng thiếu trạng kinh tế khá giả (OR hiệu chỉnh=2,03, KTC máu và thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ để giảm tỉ 95%: 1,11 – 3,69, p

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 2 * 2021 Nghiên cứu Y học tình trạng thiếu máu và tư vấn dự phòng thiếu án Chuyên khoa II Chuyên ngành Sản phụ khoa, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. máu thiếu sắt ở những nhóm thai phụ này. 12. WHO (2001). Iron deficiency anaemia: assessment, prevention, and control. A guide for programme managers. TÀI LIỆU THAM KHẢO WHO/NHD/01.3), pp.17. 1. WHO (2011). The global prevalence of anaemia in 2011. URL: 13. Bộ Y tế (2015). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/glo lý huyết học. Quyết định số 1494/QĐ-BYT, pp.100-103. bal_prevalence_anaemia_2011/en/. 14. Nguyễn Thị Kim Loan (2017). Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt và các 2. Rahman MM, Abe SK, Rahman MS, et al (2016). Maternal yếu tố liên quan ở thai phụ ba tháng đầu đến khám thai tại anemia and risk of adverse birth and health outcomes in low- trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An. Luận văn and middle-income countries: systematic review and meta- Thạc sỹ Chuyên ngành Y tế công cộng, Đại Học Y Dược TP. Hồ analysis. Am J Clin Nutr, 103(2):495-504. Chí Minh. 3. Aleksandra S, Dragana N, Maja N (2006). Relationship 15. Phạm Văn An, Hoàng Hải (2014). Một số yếu tố liên quan đến between exposure to air pollution and occurrence of anemia in thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ có thai huyện Củ Chi (thành pregnancy. Medicine and Biology, 13(1):54-57. phố Hồ Chí Minh) năm 2011. Y học Việt Nam, 414(2):83-88. 4. Stephen G, Mgongo M, Hashim TH, Katanga J, Pedersen BS, 16. Phạm Thị Đan Thanh (2010). Tỉ lệ thiếu máu thiếu sắt ở phụ Msuya SE (2018). Anaemia in Pregnancy: Prevalence, Risk nữ có thai 3 tháng đầu thai kỳ và các yếu tố liên quan tại tỉnh Factors, and Adverse Perinatal Outcomes in Northern Bạc Liêu. Luận án Chuyên khoa II Chuyên ngành Sản phụ khoa, Tanzania. URL: https://doi.org/10.1155/2018/1846280. Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 5. Kozuki N, Lee AC, Katz J et al (2012). Moderate to severe, but 17. Lê Thị Anh Thư (2013). Hiệu quả của điều trị thiếu máu thiếu not mild, maternal anemia is associated with increased risk of sắt trong 3 tháng đầu thai kỳ tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. small-for-gestational-age outcomes. J Nutr, 142(2):358-362. Luận án Chuyên khoa II Chuyên ngành Sản phụ khoa, Đại Học Y 6. Rebecca JS, Mullany L, Black RE (2004). Iron deficiency Dược TP. Hồ Chí Minh. anaemia In: Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Murray CJL 18. Nguyễn Thị Thủy (2013). Nghiên cứu đặc điểm thiếu máu của (Eds.). Comparative Quantification of Health Risks, V1, pp.163- phụ nữ có thai đến khám tại bệnh viện phụ sản Hà Nội năm 230. World Health Organization, Switzerland. 2012-2013. Luận văn Thạc sỹ Chuyên ngành Huyết học – Truyền 7. Viện dinh dưỡng (2015). Thông cáo Báo chí - Hội nghị Cộng máu, Đại học Y Hà Nội. tác viên báo chí nhân ngày Vi chất dinh dưỡng (1- 19. Linker CA, Đào Văn Chinh (2001). Máu. In: Hoàng Trọng 2/6/2019).URL: http://viendinhduong.vn/vi/tin-tuc---su-kien- Quang, Nguyễn Thị Kim Loan (eds). Chẩn đoán và điều trị y noi-bat/thong-cao-bao-chi-hoi-nghi-cong-tac-vien-bao-chi- học hiện đại, 1st ed, pp.709 – 715. NXB Y Học, Hà Nội. nhan-ngay-vi-chat-dinh-duong-1-62019.html. 20. Delil R, Tamiru D, Zinab B. (2018). Dietary Diversity and Its 8. Đinh Thị Phương Hoa (2013). Tình trạng dinh dưỡng, thiếu Association with Anemia among Pregnant Women Attending máu và hiệu quả bổ sung sắt hàng tuần ở phụ nữ 25 -30 tuổi tại Public Health Facilities in South Ethiopia. Ethiop J Health Sci, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Luận án Tiến sĩ Chuyên ngành 28(5):625-634. Dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng. 21. Lebso M, Anato A, Loha E (2017). Prevalence of anemia and 9. Nguyễn Đăng Trường (2016). Hiệu quả bổ sung Hemi Mam associated factors among pregnant women in Southern hoặc bổ sung đa vi chất dinh dưỡng để cải thiện tình trạng Ethiopia: A community based cross-sectional study. PLoS One, thiếu máu của phụ nữ có thai. Luận án Tiến sĩ Chuyên ngành 12(12):e0188783. Dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng. 10. Pena-Rosas JP, De-Regil LM, Garcia-Casal MN, et al (2015). Daily oral iron supplementation during pregnancy. Cochrane Ngày nhận bài báo: 16/11/2020 Database Syst Rev, 7:CD004736. Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 01/02/2021 11. Trần Văn Vũ (2018). Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ mang Ngày bài báo được đăng: 10/03/2020 thai 3 tháng đầu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Luận 86 Chuyên Đề Y Tế Công Cộng

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thieu-mau-va-thieu-mau-thieu-sat-trong-ba-thang-dau-thai-ky-tai-benh-vien-quan-thu-duc-nam-2020-2362103.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY