MangYTe

Tài liệu y khoa

Thực trạng rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ mang thai và một số yếu tố liên quan

Thực trạng rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ mang thai và một số yếu tố liên quan
  • Mã tin: 1695
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết mô tả thực trạng suy giảm chức năng tình dục và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai (PNMT) đến khám thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương năm 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi FSFI (Female Sexual Function Index) nhằm đánh giá chức năng tình dục (CNTD) của phụ nữ: PNMT có điểm từ 26,55 trở xuống được đánh giá là gặp rối loạn chức năng tình dục (RLCNTD).

Nội dung Text: Thực trạng rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ mang thai và một số yếu tố liên quan

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2021 THỰC TRẠNG RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TÌNH DỤC Ở PHỤ NỮ MANG THAI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Phan Chí Thành1, Trần Danh Cường1, Lê Kiều Linh1, Nguyễn Thị Mí1, Nguyễn Thị Thu Trang1, Ngô Văn Toàn2 TÓM TẮT ing pregnancy are factors related to sexual dysfunction Mô tả thực trạng suy giảm chức năng tình dục in pregnant women. và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai (PNMT) Keywords: female sexual function, sexual dys- đến khám thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương năm function, FSFI, intercourse, pregnancy. 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi FSFI (Female Sexual Function Index) nhằm đánh giá I. ĐẶT VẤN ĐỀ chức năng tình dục (CNTD) của phụ nữ: PNMT có điểm Tình dục là một phần thiết yếu của cuộc sống. Sự từ 26,55 trở xuống được đánh giá là gặp rối loạn chức thỏa mãn tình dục là một trong những yếu tố quan trọng năng tình dục (RLCNTD). Kết quả cho thấy: 130 PNMT nhất trong sự hài lòng trong hôn nhân, sự hài lòng về mối tham gia vào nghiên cứu, 20% PNMT không có hoạt quan hệ tình dục lành mạnh giữa vợ và chồng.1 Nếu hoạt động giao hợp trong vòng 4 tuần qua. Tỷ lệ rối RLCNTD động tình dục giữa các cặp vợ chồng không được duy trì tương đối cao: 51,5%. Điểm FSFI trung bình ở PNMT là thường xuyên có thể dẫn đến không thỏa mãn, chán nản, 23.9 ± 7.7 điểm. PNMT mang thai quý 2 có điểm trung giảm sức khỏe tâm thần, và kết quả là làm giảm sự hài bình về ham muốn là 2.9 ± 0.9 điểm, thấp hơn so với lòng trong hôn nhân và tan vỡ hạnh phúc gia đình.1 PNMT mang thai quý 1 là 3.6 ± 1.0 điểm. Các yếu tố: Rối loạn chức năng tình dục (RLCNTD) rất hay gặp tuổi mẹ, quan điểm QHTD khi mang thai là các yếu tố ở nữ giới đặc biệt là trong giai đoạn mang thai do những liên quan đến RLCNTD. thay đổi về thể chất, nội tiết tố và tâm lý có tác động đáng Từ khóa: chức năng tình dục nữ giới, FSFI, rối kể đến hành vi tình dục. Tỷ lệ RLCNTD ở phụ nữ mang loạn chức năng tình dục, phụ nữ mang thai, quan hệ tình thai chiếm tỷ lệ tương đối cao: 46,6% trên phụ nữ mang dục. thai 3 tháng đầu, 34,4% phụ nữ mang thai 3 tháng giữa và 73,3% phụ nữ mang thai 3 tháng cuối.2 Các RLCNTD ABSTRACT khi mang thai có thể kéo dài đến sau khi sinh và ảnh SEXUAL DYSFUNCTION IN PREGNANCY hưởng đến chất lượng cuộc sống, giảm hài lòng trong AND SOME RELATED FACTORS hôn nhân.3 To describe the status of sexual dysfunction and Do ảnh hưởng của văn hóa Á đông, vấn đề tình dục some related factors in pregnant women attending an- vẫn được coi là một điều thầm kín, chưa được quan tâm tenatal care at the National Hospital of Obstetrics and đúng mực. Rất nhiều phụ nữ gặp khó khăn về RLCNTD, Gynecology in 2020. A Cross-sectional study using FSFI tuy nhiên ngại ngùng, chưa dám chia sẻ với bác sỹ. Đặc questionnaire (Female Sexual Function Index) to assess biệt có rất nhiều phụ nữ mang thai quan ngại quan hệ the sexual function for women: Women’s score of 26.55 tình dục có thể ảnh hưởng đến an toàn cho thai nhi cũng or less are assessed as having sexual dysfunction. The như sản phụ. results showed that: 130 pregnancies were participated Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi tiến hành nghiên in the study, 20% of them did not have intercourse within cứu: “Thực trạng rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ the past 4 weeks. The prevalence of sexual dysfunction mang thai và một số yếu tố liên quan”. is relatively high: 51.5%. The average FSFI score in pregnant women is 23.9 ± 7.7 points. The average desire II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP score in pregnant women in second trimester have an av- Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang erage score of 2.9 ± 0.9, which lower than that of preg- Đối tượng nghiên cứu: PNMT quý 1 hoặc quý nant women in the first trimester (3.6 ± 1.0). The factors: 2 đến khám thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ maternal age, attitudes towards sexual intercourse dur- tháng 9 đến tháng 10 năm 2020. 1. Bệnh viện Phụ sản Trung ương- National Hospital of Obstetrics and Gynecology 2. Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội- Institute for Preventime Medicine and Public Health, Ha Noi Medical University. Chịu trách nhiệm chính: Phan Chí Thành 0948226044 drthanh.nhog@gmail.com 230 Số chuyên đề 2021 Website: tapchiyhcd.vn

Tiêu chuẩn lựa chọn: PNMT từ 18 tuổi trở lên, mức 0 – 5 điểm. Điểm của mỗi phần được tính bằng cách đồng ý tham gia nghiên cứu, hiện đang sống cùng chồng/ cộng điểm của các câu khỏi trong phần đó và nhân với hệ bạn tình. số tác động. Hệ số ham muốn tình dục là 0,6, hệ số hứng Tiêu chuẩn loại trừ: PNMT mang thai thụ tinh ống thú và tiết nước là 0,3, hệ số cực khoái, thỏa mãn và đau nghiệm. PNMT mắc bệnh cấp hoặc mãn tính trầm trọng, là 0,4. Mỗi PNMT có 1 tổng điểm FSFI từ 2 đến 36 điểm. có nguy cơ phải đình chỉ thai nghén trong thời gian ngắn. PNMT có điểm từ 26,55 trở xuống được đánh giá là gặp PNMT không biết chữ, hoặc đang gặp các vấn đề về tâm rối loạn chức năng tình dục.4 thần, mắc chứng trầm cảm hoặc người không làm chủ Xử lý số liệu: số liệu được làm sạch và nhập bằng được các hành vi của bản thân. phần mềm Access, phân tích bằng phần mềm Stata 14.2. Công cụ thu thập thông tin: Bộ câu hỏi được thiết Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành kế gồm các phần: phần hành chính, thông tin về tiền sử phù hợp với các quy định về y đức trong nghiên cứu y thai nghén, một số quan điểm về QHTD khi mang thai và học. Nghiên cứu được Hội đồng Đạo đức của Bệnh viện bộ FSFI (Female Sexual Function Index) đánh giá chức Phụ sản Trung ương cũng như Hội đồng Đạo đức nghiên năng tình dục của phụ nữ. FSFI gồm 19 câu hỏi cho 6 cứu trong y sinh học của Trường Đại học Y Hà Nội thông khía cạnh khác nhau về tình dục: ham muốn, hưng phấn, qua. Đối tượng tham gia nghiên cứu hoàn toàn tự nguyện tiết nhờn, cực khoái, hài lòng và đau. Tổng số câu hỏi sau khi được giải thích rõ ràng về mục đích của nghiên FSFI là 19 câu. Mỗi câu hỏi có thang điểm tự đánh giá từ cứu. Các thông tin cung cấp hoàn toàn được giữ bí mật. Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Nhóm tuổi Đặc điểm chung   Nhóm tuổi

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2021 Nhóm tuổi

AOR OR (95%CI) Yếu tố Chức năng tình dục (95%CI)   Rối loạn Bình thường   (FSFI

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2021 III. KẾT QUẢ khi đề cập đến vấn đề tình dục – một lĩnh vực còn khá 130 PNMT đến khám thai tham gia nghiên cứu trong mới mẻ và rất tế nhị ở Việt Nam. đó 92 (70,8%) PNMT dưới 30 tuổi và 38 người (29,2%) Tỷ lệ RLCNTD ở PNMT trong nghiên cứu của từ 30 tuổi trở lên, tuổi lớn nhất là 41 tuổi, tuổi trẻ nhất là chúng tôi là 51,5%, thấp hơn so với nghiên cứu tương 19 tuổi . Đa số (91,5%) đối tượng tham gia nghiên cứu tự ở Ai Cập năm 2013 là 68,8%, điểm FSFI trung bình chủ yếu có tuổi thai ở quý 1 (< 14 tuần). Tỷ lệ PNMT đã cũng cao hơn so với phụ nữ mang thai Ai Cập (23.9 ± 7.7 từng sinh con và chưa từng sinh con tương đương nhau điểm so với 22.5 ± 3.7 điểm). 5 Tuy nhiên, khi so sánh (49,2% so với 50,8%). Ở nhóm dưới 30 tuổi thì hầu hết với nghiên cứu của tác giả Ngô Thị Yên năm 2016 tại chưa từng sinh con (89,9%). 35,4% PNMT đã từng nạo thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ RLCNTD ở nữ giới chỉ phá thai/ thai lưu/ sảy thai. Trình độ học vấn của PNMT là 34,2%. Sở dĩ có sự chênh lệch là do khác biệt về đối tham gia nghiên cứu khá cao: 66,2% từ trung cấp trở lên, tượng nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu của Ngô Thị 33,8% học hết cấp 3 trở xuống. Hầu hết (90,8%) PNMT Yên là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 18 đến 49 tuổi còn đã kết hôn, 8,5% chưa kết hôn mà chỉ sống chung với trong nghiên cứu của chúng tôi là PNMT.6 bạn tình. Đáng chú ý là trong nghiên cứu này có tới 20,0% Bảng 2 mô tả tỷ lệ RLCNTD của đối tượng tham PNMT không giao hợp trong vòng 4 tuần qua mặc dù gia nghiên cứu theo nhóm tuổi. 20,0% PNMT tham gia đang sống cùng chồng/bạn tình. Điều này có thể do các nghiên cứu không có hoạt động giao hợp trong vòng 4 quan điểm sai lầm về QHTD khi mang thai khiến cho tuần qua. Trong đó, đáng chú ý là nhóm PNMT dưới 30 PNMT không dám vượt qua ranh giới để quan hệ tình tuổi không giao hợp giao hợp cao gấp đôi so với nhóm dục bình thường như trước khi mang thai. PNMT từ 30 tuổi trở lên (23,9% so với 10,5%). Tỷ lệ Các rối loạn theo từng hình thái của CNTD: giảm RLCNTD ở nhóm dưới 30 tuổi là 56,5% cao hơn so với ham muốn, giảm hưng phấn, giảm tiết nhờn, giảm cực nhóm từ 30 tuổi trở lên 39,5%. Tỷ lệ PNMT dưới 30 tuổi khoái, giảm hài lòng theo nhóm tuổi là tương đương bị rối loạn theo các khía cạnh của CNTD cao hơn so với nhau. Tỷ lệ rối loạn hình thái “đau khi giao hợp” ở nhóm nhóm từ 30 tuổi trở lên. Đặc biệt “đau khi giao hợp” ở dưới 30 tuổi cao hơn so với nhóm từ 30 tuổi trở lên nhóm dưới 30 tuổi là 64,1% cao hơn nhóm từ 30 tuổi (64,5% so với 44,7%). trở lên là 58,5%. Khác biệc này có ý nghĩa thống kê với Điểm trung bình từng hình thái CNTD của PNMT p

51,5%. dục của PNMT. Tuy nhiên trong nghiên cứu này chúng - 20% PNMT không giao hợp trong vòng 4 tuấn tôi không phỏng vấn được chồng/ bạn tình do tỷ lệ đi trước phỏng vấn. cùng đến bệnh viện là thấp. - PNMT mang thai quý 2 có ham muốn thấp hơn Một hạn chế nữa là nghiên cứu chỉ đánh giá CNTD so với PNMT mang thai quý 1. của mà không thể đánh giá CNTD trước khi mang thai. Điều này gây khó khăn cho việc đánh giá liệu rằng mang VI. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU thai có phải là yếu tố nguy cơ là giảm CNTD ở nữ giới Một số nghiên cứu đã chỉ ra chức năng tình dục của hay không. chồng/ bạn tình ảnh hưởng rất lớn đến chức năng tình TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Masoumi SZ, Kazemi F, Nejati B, Parsa P, Karami M. Effect of Sexual Counseling on Marital Satisfaction of Pregnant Women Referring to Health Centers in Malayer (Iran): An educational randomized experimental study. Electronic physician. 2017;9(1):3598-3604. doi:10.19082/3598 2. Jamali S, Mosalanejad LJIjorm. Sexual dysfnction in Iranian pregnant women. 2013;11(6):479. 3. Williamson M, McVeigh C, Baafi MJM. An Australian perspective of fatherhood and sexuality. 2008;24(1):99- 107. 4. Saotome TT, Yonezawa K, Suganuma N. Sexual Dysfunction and Satisfaction in Japanese Couples During Pregnancy and Postpartum. Sex Med. Dec 2018;6(4):348-355. doi:10.1016/j.esxm.2018.08.003 5. Ahmed MR, Madny EH, Sayed Ahmed WA. Prevalence of female sexual dysfunction during pregnancy among Egyptian women. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2014;40(4):1023-1029. doi:10.1111/ jog.12313 6. Ngô Thị Yên. Prevalence of sexual disorders and related factors in women of childbearing age in Ho Chi Minh city. Luận án Tiến sĩ y học. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; 2016. 7. Gałązka I, Drosdzol-Cop A, Naworska B, Czajkowska M, Skrzypulec-Plinta V. Changes in the Sexual Func- tion During Pregnancy. The journal of sexual medicine. 2015;12(2):445-454. doi:10.1111/jsm.12747 8. Corbacioglu Esmer A, Akca A, Akbayir O, Goksedef BPC, Bakir VL. Female sexual function and associ- ated factors during pregnancy. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2013;39(6):1165-1172. doi:10.1111/jog.12048 9. Jamali S, Mosalanejad L. Sexual dysfnction in Iranian pregnant women. Iranian journal of reproductive medi- cine. 2013;11(6):479. 10. Leite APL, Campos AAS, Dias ARC, Amed AM, De Souza E, Camano L. Prevalence of sexual dysfunction during pregnancy. Revista da Associação Médica Brasileira. 2009;55(5):563-568. 11. Naldoni LM, Pazmiño MA, Pezzan PA, et al. Evaluation of sexual function in Brazilian pregnant women. 2011;37(2):116-129. 12. Al Bustan MA, El Tomi N, Faiwalla MF, Manav VJAosb. Maternal sexuality during pregnancy and after child- birth in Muslim Kuwaiti women. 1995;24(2):207-215. 13. Haines CJ, Shan YO, Kuen CL, Leung DH, Chung TK, Chin RJJoPR. Sexual behavior in pregnancy among Hong Kong Chinese women. 1996;40(3):299-304. Số chuyên đề 2021 Website: tapchiyhcd.vn 235

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thuc-trang-roi-loan-chuc-nang-tinh-duc-o-phu-nu-mang-thai-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-2536954.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY