Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng chọn lựa tái tạo vú trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng chọn lựa tái tạo vú trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm
  • Mã tin : 1883
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng chọn lựa tái tạo vú trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm trình bày việc xác định các yếu tố BN cân nhắc quyết định chọn lựa tái tạo vú và để hiểu thêm quan điểm của họ về tái tạo vú.

Nội dung Text: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng chọn lựa tái tạo vú trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm

ĐIỀU DƯỠNG - CHĂM SÓC GIẢM NHẸ TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHỌN LỰA TÁI TẠO VÚ TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN SỚM VÕ NGỌC THU1, NGUYỄN ĐỖ THÙY GIANG2, TRẦN VĂN THIỆP3, NGUYỄN ANH LUÂN4, TRẦN VIỆT THẾ PHƯƠNG5, CAO THỊ TUYẾT HƯƠNG6,TRẦN THỊ THANH THẢO7 TÓM TẮT Giới thiệu: Tái tạo vú là phẫu thuật an toàn và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân (BN) ung thư vú giai đoạn sớm. Dù vậy nhiều BN này không chọn tái tạo vú và lý do chưa được biết rõ. Nghiên cứu này giúp xác định các yếu tố BN cân nhắc quyết định chọn lựa tái tạo vú và để hiểu thêm quan điểm của họ về tái tạo vú. Phương pháp: Khảo sát BN ung thư vú giai đoạn sớm tại Khoa phẫu thuật tuyến vú BVUB Tp.HCM từ 01/2016 đến 06/2017. Các kết quả được mô tả định tính và phân tích ý nghĩa theo Chi bình phương và t test bằng phần mềm SPSS 16.0. Kết quả: Có 255 BN đoạn nhũ hoàn tất bảng khảo sát và 16,9% có TTVTT. Các yếu tố chọn lựa tái tạo và tuổi

ĐIỀU DƯỠNG - CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Keywords: Breast reconstruction, patient choice, decision making, breast cancer ĐẶT VẤN ĐỀ 2. Xác định yếu tố ảnh hưởng chọn lựa tái tạo vú: Các yếu tố dịch tễ học, lâm sàng, bệnh học của Tình trạng chọn lựa đoạn nhũ chiếm tỉ lệ cao BN; bệnh lý liên quan tái tạo và lo lắng của BN. của phụ nữ ung thư vú giai đoạn sớm được nghiên cứu trên một thập kỷ nay. Tổng hợp các kết quả từ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU các nghiên cứu lâm sàng về quan điểm đoạn nhũ Đối tượng hay bảo tồn vú trên số lượng lớn BN theo dõi trên 20 năm cho thấy hai phương pháp này an toàn như BN nữ dưới 60 tuổi mới được chẩn đoán ung nhau về tái phát và sống còn lâu dài. Trong nhóm thư vú giai đoạn sớm T1-2No-1Mo (theo UICC 2002) BN không thể bảo tồn vú cần đoạn nhũ thì việc chọn có giải phẫu bệnh là carcinôm tuyến vú đã được hội lựa tái tạo lại tuyến vú rất cần thiết để đảm bảo thẩm chẩn khoa đánh giá tổng quát và có chỉ định đoạn mỷ và cải thiện chất lượng sống của họ. Có nhiều nhũ tiết kiệm da hoặc đoạn nhũ chừa núm vú và phương pháp chọn lựa tái tạo vú tức thì (TTVTT) TTVTT từ tháng 01/2016 đến tháng 06/ 2017. hiện nay như: dùng vạt tự thân (hay vi phẫu), vạt kết Qui trình thực hiện hợp túi độn hay dùng túi độn đơn thuần; tuy nhiên tỉ lệ chọn tái tạo vú không cao, cần có nhiều nghiên BN được khảo sát phỏng vấn trực tiếp trả lời cứu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng chọn lựa này. bảng câu hỏi đã soạn sẵn theo mục tiêu nghiên cứu Tại khoa Ngoại 4 Bệnh viện Ung bướu đã thực ngay sau khi chẩn đoán bệnh hoặc trước khi mổ hiện phương pháp đoạn nhũ tiết kiệm da- tái tạo vạt hoặc ngay sau khi mổ còn trong giai đoạn hậu phẫu. tự thân từ năm 2002, đã có các kết quả tương tự Phương pháp thống kê các nước Âu Mỹ về biến chứng; thẩm mỹ, tái phát và sống còn sau 10 năm, chất lượng sống của BN và Nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS sự hài lòng của họ khi chọn lựa tái tạo vú Mỹ. Dù 16.0. Mối tương quan giữa 2 biến định tính được như thế nhưng tỉ lệ BN chọn lựa tái tạo vú hiện nay kiểm định bằng phép kiểm định c2 với p=0,05 được tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh chỉ chọn là có ý nghĩa thống kê, độ tin cậy 95%. khoảng 15%-20% do có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến KẾT QUẢ việc chọn lựa tái tạo vú. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc Từ tháng 01-2016 đến tháng 06 -2017 có tất cả lựa chọn tái tạo vú trên BN ung thư vú giai đoạn 255 BN thỏa điều kiện nghiên cứu, trong đó 212 BN sớm, với các mục tiêu sau: (83,1%) chọn đoạn nhũ và 43 BN chọn đoạn nhũ có tái tạo vú tức thì, chiếm 16,9%. 1. Xác định tỉ lệ chọ lựa tái tạo vú trên nhóm BN có chỉ định tái tạo vú. Một số đặc điểm dịch tễ - lâm sàng và bệnh học của nhóm nghiên cứu Bảng 1. Đặc điểm dịch tễ - lâm sàng và bệnh học của nhóm nghiên cứu ĐNNH TTVTT Tổng số Biến số (p) N (%) N (%) N (%) Nhóm tuổi (p=0,001) < 30 1 (0,5) 2 (4,7) 3 (1,2) 31-39 26 (12,3) 12 (27,9) 38 (14,9) 40-49 108 (50,9) 23 (53,5) 131 (51,4) 50-59 77 (36,3) 6 (14) 83 (32,5) Trình độ (p=0,014) Chưa TN THCS 98 (46,2) 12 (27,9) 110 (43,1) Chưa TN THPT 85 (40,1) 21 (48,8) 106 (41,6) Đại học 26 (12,3) 8 (18,6) 34 (13,3) Sau đại học 3 (1,4) 2 (4,7) 5 (2) Nghề ngiệp (p=0,19) 290 TẠP CHÍ UNG THƯ HỌC VIỆT NAM

ĐIỀU DƯỠNG - CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Nội trợ 84 (39,6) 12 (27,9) 96 (37,6) Lao động 21 (9,9) 3 (7) 24 (9,4) Công nhân 11 (5,2) 4 (9,3) 15 (5,9) Buôn bán 28 (13,2) 6 (14) 34 (13,3) Trí thức 20 (9,4) 9 (20,9) 29 (11,4) Làm nông 37 (17,5) 6 (14) 43 (16,9) Khác 11 (5,2) 3 (7) 14 (5,5) Địa chỉ (p=0,052) Tỉnh 146 (68,9) 23 (53,5) 169 (66,3) Thánh phố 66 (31,1) 20 (46,5) 86 (33,7) Hôn nhân (p=0,781) Độc thân 17(8) 4 (9,3) 21 (8,2) Kết hôn 195 (92) 39 (90,7) 234 (91,8) Tôn giáo (p=0,481) Phật 159 (75) 31 (72,1) 190 (74,5) Công giáo 24 (9,9) 10 (18,6) 29 (11,4) Tin lành 3 (1,4) 2 (4,7) 5 (2) Khác 29 (13,7) 2 (4,7) 31 (12,2) Thu nhậpriêng (p=0,640) Có 171 (80,7 36 (83,7) 207 (81,2) Không 41 (19,3) 7 (16,3) 48 (18,8) Có con (p=0,531) Có 194 (91,5) 38 (88,4) 232 (91) Không 18 (8,5) 5 (11,6) 23 (9) Chỉ số BMI (p=0,417) < 19 19 (9) 5 (11,6) 24 (9,4) 19 – 22 77 (36,3) 15 (34,9) 92 (36,1) 23 – 25 74 (34,9) 18 (41,9) 92 (36,1) > 25 42 (19,8) 5 (11,6) 47 (18,4) Bệnh lý kèm theo (p=0,169) Cường giáp 0 1 (2,3) 1 (0,4) Tim mạch 20 (9,4) 3 (7) 23 (9) Huyết áp 36 (17) 5 (11,6) 41 (16,1) Tiểu đường 14 (6,6) 2 (4,7) 16 (6,3) Hen suyễn/COPD 1 (5) 0 1 (0,4) Sẹo vùng sẽ mổ (p=0,347) Sẹo vú 8 (3,8) 3 (7,0) 11 (4,3) Sẹo lưng 0 1 (2,3) 1 (4) Sẹo bụng 39 (70,9) 16 (29,1) 55 (21,6) Trung bình Trung bình Tuổi trung bình (p=0,000) 47,5 ± 0,4 42 ± 1 45 ± 0,4 Kích thước bướu TB (cm) 2,6 ± 0,8 (1-4) 2,4 ± 0,8 (0,5-4) 2,5 ± 0,8 (0,5-4) TẠP CHÍ UNG THƯ HỌC VIỆT NAM 291

ĐIỀU DƯỠNG - CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Sinh thiết bướu (p=0,004) 59 (27,8) 22 (51,2) 81 (31,8) Bướu đa ổ 12 (5,7) 1 (2,3) 13 (5,1) Xếp hạng bướu (p=0,203) Tis 5 (2,4) 3 (7) 8 (3,1) T1 64 (30,2) 14 (32,6) 78 (30,6) T2 143 (67,5) 26 (60,5) 169 (66,3) Xếp hạng hạch nách (p=0,179) N0 112 (52,8) 28 (65,1) 140 (34,9) N1 100 (47,2) 15 (34,9) 115 (45,1) Trung bình tuổi của nhóm BN tái tạo trẻ hơn (42 so với 47) và nhóm BN tái tạo nhiều hơn ở nhóm 50 tuổi. Có 86,3% BN chọn đoạn nhũ không tái tạo là trình độ dưới PTTH so với 76,7% nhóm chọn tái tạo, p=0,014. Các yếu tố nghề ngiệp, địa chỉ, tôn giáo, hôn nhân, có con, thu nhập, BMI, sẹo vùng mổ, bệnh lý đi kèm không khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm. Đặc điểm lâm sàng của nhóm BN chọn tái tạo vú so với nhóm đoạn nhũ không có sự khác biệt về giai đoạn bệnh, kích thước bướu trung bình, tính đa ổ. Tiền căn BN liên quan việc chọn lựa tái tạo vú Không có ca nào có tiền căn ung thư vú, hút thuốc lá hay uống rượu. Không có ca nào điều trị kháng đông, thuốc ức chế miễn dịch hay corticoid kéo dài. Không có ca nào có phẫu thuật thẩm mỹ trước đó trên vú (túi ngực, giảm thiểu, nâng ngực tránh xệ, sửa quầng vú núm vú) hoặc thẩm mỹ khác. Bác sĩ cung cấp thông tin cho BN và giải thích bệnh lý - Có 100% Bác sĩ phẫu thuật viên có giải thích bệnh lý và phương pháp điều trị BN, mô tả phẫu thuật bằng lời nói hay hình vẽ trên giấy và ghi nhận tất cả BN trả lời rằng đã hiểu Bác sĩ điều trị giải thích bằng lời nói (không qua tranh ảnh, video; một số xem bệnh nhân khác đã mổ). - Mức độ hài lòng thông tin của bác sĩ giải thích trước mổ từ khoảng điểm 8/10 trở lên là 161/255 bệnh nhân, chiếm 63,1%. Đó là BN hiểu khá rõ ràng và không lo âu về quyết định điều trị của họ. Tuy nhiên chỉ có 43 bệnh nhân (16,9%) muốn giữ tuyến vú qua đoạn nhũ có tái tạo vú tức thì. - Có 98,6% BN chọn ĐNNH và 100% BN tái tạo có thời gian suy nghĩ chọn lựa giữa tái tạo vú và đoạn nhũ. Trung bình thời gian BN được suy nghĩ chọn lựa điều trị là 3,9 ngày (2-15 ngày). Số lần BN khám trước mổ trung bình là 2,8 lần (1-8 lần). - BN không chọn tái tạo vú, chọn đoạn nhũ nạo hạch là 212 ca(83,1%), tuy nhiên chỉ có 10 ca (4,7%) là muốn tái tạo trì hoãn về sau. - Bác sĩ chọn lựa phẫu thuật tái tạo vú cho BN: Không có ca nào bác sĩ chọn vạt TRAM, chỉ có 5 ca bác sĩ đề nghị chọn túi độn và các ca còn lại chọn vạt LD, không kết hợp túi độn. Không có ca nào bác sĩ đề nghị chỉnh sữa vú đối bên cùng lúc mổ tái tạo. Lý do bệnh nhân lo lắng về việc chọn lựa tái tạo vú Bảng 2. Lý do bệnh nhân lo lắng về việc chọn lựa tái tạo vú ĐNNH TTVTT Tổng số Biến số N (%) N (%) N (%) Sợ mau tái phát 174 (82,1) 5 (11,6)* 179 (70,2) Sợ đau 124 (58,5) 1 (2,3)* 125 (49) Sợ tốn kém nhiều tiền 122 (57,5) 1 (2,3)* 123 (48,2) Sợ sức khỏe không đủ 93 (43,9) 1 (2,3)* 94 (36,9) 292 TẠP CHÍ UNG THƯ HỌC VIỆT NAM

ĐIỀU DƯỠNG - CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Sợ khó theo dõi và tái tạo về sau 72 (34) 1 (2,3)* 73 (28,6) Sợ biến chứng 70 (33) 1 (2,3)* 71 (27,8) Sợ điều trị bệnh kéo dài 66 (31,1) 1 (2,3)* 67 (26,3) Sợ vết mổ lâu lành 59 (27,8) 1 (2,3)* 60 (23,5) 1 (2,3) Sợ xạ trị lên vùng tái tạo 33 (15,6) 34 (13,3) p=0,024 1 (2,3) Sợ đặt túi độn 27 (12,7) 28 (11) p=0,058 * p=0,000 Nhóm BN chọn đoạn nhũ không tái tạo lo lắng rất nhiều so với nhóm tái tạo vú (p

ĐIỀU DƯỠNG - CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Trong nhóm BN tái tạo vú, việc quyết định tái tạo chủ yếu sau khi BS điều trị khám và giải thích cho BN (58,1%) trong khi đó nhóm BN đoạn nhũ đã quyết định đoạn nhũ ngay từ khi khám bệnh lần đầu (40,1%), và sau hội chẩn khoa hầu như ảnh hưởng rất ít đến quyết định điều trị (chiếm 5,5%). Không có sự khác biệt về việc chọn lựa tái tạo vú hay đoạn nhũ liên quan lần khám bệnh của 2 nhóm. Các yếu tố bệnh nhân quan tâm khi chọn lựa tái tạo vú Bảng 6. Các yếu tố bệnh nhân chọn lựa tái tạo vú Các yếu tố chọn lựa tái tạo vú Số ca (%) Không muốn bị mất tuyến vú 39 (90,7) Để cảm giác tự tin hơn 35 (81,4) Để dễ mặc áo ngực 32 (74,4) Để loại bỏ cảm giác ung thư 30 (69,8) Để cảm giác còn nữ tính 15 (34,9) Để tránh ảnh hưởng hoạt động tình dục 13 (30,2) Để duy trì tính hấp dẫn trong QHTD 7 (16,3) Các yếu tố BN quan tâm khi chọn lựa tái tạo vú chủ yếu là không muốn mất tuyến vú (90,7%), để tự tin hơn (81,4%), dễ mặc áo ngực (74,4%) và bỏ cảm giác UTV (69,8%). BÀN LUẬN Năm 2008 có một nghiên cứu về khuynh hướng chọn lựa tái tạo vú của tác giả Albornoz CR [1] tại TT Nhiều BN cảm thấy an toàn hơn khi đoạn nhũ ung thư Memorial Sloan-Kettering New York và cho nạo hạch so với phẫu thuật bảo tồn vú. Ngay cả khi thấy túi độn chiếm 60,5%, 34% vạt có cuống và đoạn nhũ thì họ vẫn nghĩ rằng tái tạo là tuyến vú còn 5,5% vi phẫu. Túi độn thường được chọn bởi bệnh nguyên sẽ dễ tái phát và di căn hơn. Tỉ lệ tái tạo vú nhân trẻ, thu nhập cao, châu Á. Trong khi đó vạt tự thay đổi nhiều theo nơi nghiên cứu, thời điểm nghiên thân thường được chọn bởi nhóm BN tuổi 50-59, với cứu và các phương tiện điều trị sẵn có và thông tin phương pháp vi phẫu ít được chọn và chủ yếu trên cung cấp cho BN. BN TTTH, bảo hiểm tư nhân, BV có giảng dạy. Reaby LL và cs[14] báo cáo năm 1998 về khuynh Greenberg CC[7] nghiên cứu chọn lựa phẫu hướng chọn tái tạo vú của phụ nữ Úc là 10%. Phần thuật trên 10607 ung thư vú giai đoạn sớm tại các lớn lý do BN không chọn tái tạo vú sau đoạn nhũ là viện trong nhóm của NCCN cho thấy 19% đoạn nhũ (1) sợ biến chứng, (2) không đủ sức khỏe phẫu thuật đơn thuần, 21% tái tạo vú và 60% bảo tồn vú. Tỉ lệ lớn, (3) không đủ thông tin về phẫu thuật này và (4) tái tạo thấp tại các nơi có thời gian chờ tái tạo lâu không muốn cơ thể không tự nhiên. Ngoài ra lý do hơn. thiếu hỗ trợ của gia đình, không thể có một loại chuyên biệt tái tạo theo ý muốn BN và xem phẫu Fang SY[5] nghiên cứu hậu kiểm 12 nghiên cứu thuật này như thẩm mỹ. Lý do chọn tái tạo vú của báo cáo năm 2013, tìm hiểu ảnh hưởng của tái tạo nhóm BN trong nghiên cứu này là (1) loại bỏ vật liệu vú lên vóc dạng cơ thể cho thấy BN bảo tồn vú hay giả, (2) có thể mặc được nhiều loại trang phục, (3) tái tạo vú không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữ nét nữ tính, (4) cảm giác toàn vẹn như xưa và về các chỉ số vóc dáng cơ thể, tuy nhóm tái tạo vú (5) muốn cải thiện lại tình trạng hôn nhân và quan hệ có chỉ số giảm hơn một ít và cao hơn nhiều nhóm tình dục.. BN đoạn nhũ. Finlayson CA[6] báo cáo năm 2001 trong nghiên Lee BT[10] tại khoa phẫu thuật tạo hình TT Ung cứu tại Đại học Colorado - Denver, trên 299 BN ung thư Beth Israel Deaconess, Trường Y Harvard, thư vú giai đoạn sớm: “Liệu tăng cường tham vấn Boston đã nghiên cứu cho thấy việc dung máy tính đặc biệt trước mổ có cải thiện tỉ lệ tái tạo vú sau hỗ trợ quyết định chọn lựa tái tạo vú dựa trên y học đoạn nhũ hay không”. Báo cáo cho thấy có 30% BN chứng cứ giúp BN hiểu rõ thông tin, tự tin quyết định đồng ý tham vấn với bác sĩ tạo hình, 40% bác sĩ tạo chính xác hơn. hình tham vấn cho BN, tỉ lệ chọn tái tạo vú là 21%. Sherman KA[15] trong nghiên cứu BRECONDA Tác giả kết luận tỉ lệ chọn tái tạo thấp là do ước (Breast RECONstruction Decision Aid) trên 222 BN muốn của BN hơn là phương tiện để tham vấn. 294 TẠP CHÍ UNG THƯ HỌC VIỆT NAM

ĐIỀU DƯỠNG - CHĂM SÓC GIẢM NHẸ quyết định có tái tạo vú hay không dựa trên phần khoa đi kèm, có nhận hóa trị. Có 11,4% BN muốn tái mềm hỗ trợ quyết định. Sau 6 tháng can thiệp tỉ lệ tạo trì hoãn sau đó. hài lòng tăng lên và tỉ lệ quyết định tái tạo tăng từ Manne SL[12] và cộng sự khảo sát thái độ và 27% lên 35,5%. mâu thuẫn trong quyết định có chọn tái tạo vú hay Có rất nhiều nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố ảnh không trong BN ung thư vú giai đoạn sớm tại Ottawa hưởng chọn lựa tái tạo vú trên BN ung thư vú giai (nhờ mạng lưới hỗ trợ quyết định phẫu thuật đoạn sớm. Ottawa), cho thấy hầu hết BN chọn tái tạo vú tức thì, và thích ít sẹo mổ hơn. Nhóm BN không chọn tái tạo Lee CN[11] tìm hiểu mục tiêu và điều quan tâm vì sợ nguy cơ phẫu thuật và biến chứng. của BN vế tái tạo vú sau đoạn nhũ cho thấy 5 yếu tố BN cần thông tin để quyết định tái tạo vú gồm (1) Ananian P và cs[3] cho thấy giải quyết yếu tố Mức độ nguy cơ của phẫu thuật và thời gian hồi tâm lý lo âu của BN là yếu tố chính quyết định chọn phục, (2) Sử dụng mô tự thân, (3) Thẩm mỹ khi mặc tái tạo vú, vai trò của bác sĩ phẫu thuật viên thảo trang phục, (4) Tránh vật liệu thay thế (túi độn, luận với BN trước khi quyết định đoạn nhũ là rất ADM), (5) Ý kiến của người thân (chồng, bạn trai). quan trọng. Christian CK[4] nghiên cứu tại một trung tâm của Trong nghiên cứu của chúng tôi không đánh giá NCCN về các yếu tố kinh tế xã hội quyết định tái tạo mức độ hài lòng về việc cung cấp thông tin cho BN; vú trên 2174 BN cho thấy tỉ lệ chọn tái tạo vú chiếm không khảo sát BN muốn cung cấp thông tin qua 42%, BN ít chọn tái tạo vú là nhóm chỉ có Medicare phương tiện nào (tranh ảnh thật, tờ bướm hướng và Medicaid, hưu trí, nội trợ, trình độ văn hóa dưới dẫn, poster, video, sách hướng dẫn, bệnh nhân mổ đại học. tái tạo trước đó…). Alderman AK[2] tìm hiểu yếu tố quan trọng ảnh KẾT LUẬN hưởng quyết định chọn lựa tái tạo vú theo SEER tại Từ 01/2016-10/2014 có 255 bệnh nhân UTV Detroit và Los Angeles cho thấy 33% BN chọn tái tạo giai đoạn sớm được khảo sát trả lời bảng câu hỏi, vú, bác sĩ thảo luận BN là yếu tố quan trọng nhất với tuổi TB là 45,2, kích thước bướu TB là 2,5cm. giúp họ chọn lựa phẫu thuật cho mình. Tỉ lệ BN chọn tái tạo vú là 16,9%, chủ yếu trên Somogyi RB[16] báo cáo năm 2015 về các yếu tố BN

ĐIỀU DƯỠNG - CHĂM SÓC GIẢM NHẸ making process for breast cancer. Cancer. 2008; 10. Lee BT, Chen C, Nguyen MD. Computer-based 112:489–494. learning module increases shared decision making in breast reconstruction. Ann Surg 3. Ananian P, Houvenaeghel G, Protière C, et al. Oncol. 2010;17:738–743. Determinants of patients’ choice of reconstruction with mastectomy for primary 11. Lee C.N. et al: What Are Patients’ Goals and breast cancer. Ann Surg Oncol. 2004;11:762– Concerns About Breast Reconstruction After 771. Mastectomy. Ann Plast Surg2010;64: 567–569. 4. Christian CK, Niland J, Edge SB, et al. A multi- 12. Manne S.L. et al: Attitudes and Decisional institutional analysis of the socioeconomic Conflict Regarding Breast Reconstruction determinants of breast reconstruction: a study of Among Breast Cancer Patients. Cancer Nursing the National Comprehensive Cancer Network. 2016; Vol. 00, No. 0 Ann Surg. 2006;243(2):241-249. 13. Morrow M, Scott SK, Menck HR, et al. Factors 5. Fang SY, Shu BC, Chang YJ. The effect of influencing the use of breast reconstruction breast reconstruction surgery on body image postmastectomy: a National Cancer Database among women after mastectomy: a meta- study. J Am Coll Surg 2001;192:1–8. analysis. Breast Cancer Res Treat. 14. Reaby LL: Reasons why women who have 2013;137(1):13-21. mastectomy decide to have or not to have breast 6. Finlayson CA et al. Can specific preoperative reconstruction. Plast ReconstrSurg1998, counseling increase the likelihood a woman will 101(7):1810-8. choose postmastectomy breast reconstruction? 15. Sherman KA et al. Reducing Decisional Conflict The American Journal of Surgery 182 (2001) 649 and Enhancing Satisfaction with Information – 653. among Women Considering Breast 7. Greenberg CC, Lipsitz SR, Hughes ME, et al. Reconstruction following Mastectomy: Results Institutional variation in the surgical treatment of from the BRECONDA Randomized Controlled breast cancer: a study of the NCCN. Ann Surg. Trial. Plast. Reconstr. Surg. 2016;138: 592. 2011; 254:339–345. 16. Somogyi RB, Webb A, Baghdikian N, 8. Katz SJ, et al. Patient Involvement in Surgery Stephenson J, Edward KL, Morrison W. Treatment Decisions for Breast Cancer. J Clin Understanding the factors that influence breast Oncol 23:5526-5533. reconstruction decision making in Australian women. Breast. 2015;24(2):124-130. 9. Kruper L, Holt A, Xu XX, et al. Disparities in reconstruction rates after mastectomy: patterns of care and factors associated with the use of breast reconstruction in Southern California. Ann Surg Oncol. 2011; 18:2158–2165. 296 TẠP CHÍ UNG THƯ HỌC VIỆT NAM

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY