MangYTe

Tài liệu y khoa

Tìm hiểu đặc điểm của các bệnh nhân chảy máu sau hút chửa trên sẹo mổ lấy thai

Tìm hiểu đặc điểm của các bệnh nhân chảy máu sau hút chửa trên sẹo mổ lấy thai
  • Mã tin: 1682
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Sau hút chửa trên SMLT xuất hiện khối máu tụ-rau dẫn tới rong huyết, băng huyết. Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh chảy máu do khối máu tụ - rau sau hút chửa trên SMLT tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020-2021.

Nội dung Text: Tìm hiểu đặc điểm của các bệnh nhân chảy máu sau hút chửa trên sẹo mổ lấy thai

vietnam medical journal n02 - FEBRUARY - 2022 kê. Nghiên cứu của Bùi Thị Thu Hà tại phường Hà Nội 2005”. Tạp chí Y học thực hành, Số 12, tr.93-96 Mai Dịch Hà Nội cho biết, đối tượng nghiên cứu 2. Phạm Bá Nha (2007), “Nghiên cứu ảnh hưởng của viêm nhiễm đường sinh dục dưới đến đẻ non là những phụ nữ có tiền sử đã mắc và điều trị và phương pháp xử trí”, Luận án Tiến sĩ Y Học, Đại bệnh NKĐSDD là rất cao (90%)[1]. Vì vậy, chúng học Y Hà Nội. ta cần phải tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 3. Nguyễn Thị Ngọc Khanh (2001), “Nghiên cứu NKĐSDD và hậu quả cho các đối tượng phụ nữ một số nguy cơ của nhiễm khuẩn đưồng sinh dục dưới ở phụ nữ có thai và đề xuất biện pháp phòng trong cộng đồng, đồng thời nên khuyên các bậc bệnh thích hợp”, Luận án Tiến sĩ Y học, Đại học Y phụ huynh đưa trẻ vị thành niên trẻ đến khám Hà Nội. phụ khoa tại các cơ sở y tế khi có biểu hiện bất 4. Đỗ Thị Thu Thuỷ (2001), “Nghiên cứu tình hình thường của viêm nhiễm đường sinh dục để có viêm đường sinh dục dưới ở thai phụ trong 3 tháng điều kiện xét nghiệm vi sinh vật để được chẩn cuối”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội. đoán và điều trị, tránh tái phát. 5. Caixeta RC, Ribeiro AA, Segatti KD, et al.. Association between the human V. KẾT LUẬN papillomavirus, bacterial vaginosis and cervicitis Tỉ lệ viêm nhiễm sinh dục ở trẻ vị thành niên and the detection of abnormalities in cervical đến phá thai ở bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là smears from teenage girls and young women. 93%. Nhóm học sinh, nhóm có tiền sử nạo thai, Diagn Cytopathol 2015;43:780–5. 10.1002/ dc.23301 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] sảy thai và nhóm có tiền sử nhiễm trùng đường 6. Yi TJ, Shannon B, Prodger J, et al. . Genital sinh dục có nguy cơ cao hơn các nhóm khác. immunology and HIV susceptibility in young women. Am J Reprod Immunol 2013; TÀI LIỆU THAM KHẢO 69(Suppl 1):74–9. 10.1111/aji.12035 [PubMed] 1. Bùi Thị Thu Hà (2007), “Nhiễm khuẩn đường [CrossRef] [Google Scholar] sinh sản ở phụ nữ từ 18-49 tuổi phường Mai Dịch, TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC BỆNH NHÂN CHẢY MÁU SAU HÚT CHỬA TRÊN SẸO MỔ LẤY THAI Lê Thị Anh Đào1 TÓM TẮT Persistent mass following vacumn aspiration for ceasarean scar pregnancy can cause abnormal or 68 Sau hút chửa trên SMLT xuất hiện khối máu tụ-rau heavy uterine bleeding. Objective: To describe the dẫn tới rong huyết, băng huyết. Mục tiêu: Mô tả đặc clinical and subclinical characteristics of patients with điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh chảy persistent mass at Hanoi Obstetrics and Gynecology máu do khối máu tụ - rau sau hút chửa trên SMLT tại Hospital in 2020-2021. Method: this is a cross- bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020-2021. Phương sectional study. Results: 32 cases of persistent mass pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang tiến cứu. Kết included. 100% of patients suffered anemia, the quả: 32 trường hợp rong huyết và băng huyết có khối persistent mass is less than 4cm accounting for 75%. máu tụ-rau sau hút chửa trên SMLT. 100% bệnh nhân Myometrial thickness > 2m accounting for 75% of thiếu máu, khối máu tụ-rau có kích thước < 4cm cases. Conclusion: persistent mass leads to chiếm 75%. Độ dày cơ tử cung > 2m chiếm 75% prolonged vaginal haemorrhage mainly, small size less trường hợp. Kết luận: khối máu tụ-rau dẫn tới tình than 4 cm and myometrial thickness > 2mm is the trạng rong huyết kéo dài là chủ yếu, kích thước nhỏ main feature of the mass. dưới 4 cm và độ dày của cơ > 2mm là đặc điểm chính của khối. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ khóa: khối máu tụ-rau, hút, chửa trên SMLT Chửa trên sẹo mổ lấy thai (SMLT) là một hình SUMMARY thái chửa ngoài tử cung đặc biệt ngày càng phổ CLINICAL AND PARACLINICAL SIGNS OF biến trong hơn 10 năm gần đây. Tại Việt Nam, PERSITENT MASS FOLLOWING VACUMN chửa trên SMLT được điều trị chủ yếu bằng ASPIRATION FOR CESAREAN SCAR PREGNANCY phương pháp hút đơn thuần hoặc phối hợp với bơm bóng foley hoặc diệt phôi. Tỷ lệ thành công *Đại Học Y Hà Nội tùy theo các báo cáo thay đổi từ 80- 90%1. Tuy Chịu trách nhiệm chính: Lê Thị Anh Đào nhiên, một biến chứng rất hay gặp của hút chính Email: leanhdao1610@gmail.com là tình trạng hình thành khối máu tụ- rau gây Ngày nhận bài: 9.12.2021 chảy máu. Theo nghiên cứu của Zhi-Da Qian2 Ngày phản biện khoa học: 24.01.2022 (2017), tỷ lệ này chiếm 11,42%. Khối máu tụ- Ngày duyệt bài: 11.2.2022 266

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 2 - 2022 rau có thể dẫn tới rong huyết liên tục kéo dài Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống hoặc có thể Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, tiến cứu gây băng huyết trầm trọng đe dọa sức khỏe và Cỡ mẫu: Cách chọn mẫu thuận tiện. tính mạng của người bệnh. Các số liệu thu được được xử lý bằng thuật Khối máu tụ- rau có thể hình thành do những toán thống kê y học. Đề tài nghiên cứu đã được lí do sau: (1) chửa trên SMTL không được chẩn thông qua Hội đồng Y Đức bệnh viện Phụ Sản Hà đoán, xử trí sớm phát triển thành những thai to, Nội năm 2020. mạch máu tăng sinh nhiều dẫn đến chảy máu liên tục ngay cả sau hút. Các gai rau trong chửa III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU trên SMLT có xu hướng gắn vào cơ trên tổ chức Trong khoảng thời gian từ tháng 08/2020 đến sẹo mổ cũ rất khó hút được hoàn toàn, tiếp tục rỉ tháng 08/2021, số lượng bệnh nhân chảy máu máu sau khi hút. Hoặc do kĩ năng hút chưa tái phát sau hút chửa trên SMLT đủ tiêu chuẩn hoàn thiện khi hút thấy chảy máu lại ngừng lựa chọn là 32 bệnh nhân. Ngoài ra, có 14 bệnh không hút sạch triệt để. Cũng có thể do túi phôi nhân chảy máu tái phát sau hút chửa trên SMLT làm tổ lệch về cực trái của vết mổ hoặc lồi về nhưng kích thước khối máu tụ bé dưới 2cm phía bàng quang quá nhiều nên khó hút sạch. không phải can thiệp ngoại khoa không đưa vào Tất cả lí do trên hình thành nên khối máu tụ- rau nghiên cứu. Cũng trong khoảng thời gian này, tại vị trí vết mổ. bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tiến hành hút 945 ca Để tìm hiểu kĩ hơn về biến chứng này, chúng chửa trên SMLT. tôi thực hiện nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả đặc Đặc điểm của nhóm bệnh nhân trong điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh nghiên cứu. Nhóm tuổi từ 31 – 40 chiếm tỷ lệ chảy máu do khối máu tụ - rau sau hút chửa trên cao nhất 68,8%; đứng thứ hai là nhóm từ 31 – SMLT tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020-2021. 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 28,1%. Còn lại nhóm tuổi 41 – 50 chiếm tỷ lệ thấp nhất với 3,1%. Tuổi trung II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU bình của nhóm nghiên cứu là 30,3 ± 9,5. Trường Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên hợp lớn nhất 41 tuổi, nhỏ nhất là 27 tuổi. cứu là những bệnh nhân nhập viện do chảy máu Bảng 1. Thời gian từ lần mổ gần nhất âm đạo nhiều hoặc kéo dài hoặc do khối máu tụ- Thời gian lần mổ Số lượng Tỷ lệ rau xuất hiện sau hút chửa trên SMLT gần nhất (n) (%) Tiêu chuẩn lựa chọn: có 1 hoặc nhiều tiêu < 1 năm 3 9,4 chí sau 1 – < 2 năm 9 28,1 - Người bệnh sau hút chửa trên SMLT phải 2 – 5 năm 15 46,9 nhập viện vì chảy máu nhiều (thay 2 băng vệ > 5 năm 5 15,6 sinh trong 2 giờ) Tổng số 32 100 - Hoặc chảy máu kéo dài gây thiếu máu (Hb Thời gian từ lần mổ gần nhất chủ yếu trong < 110 g/l) khoảng 2 năm đến 5 năm, chiếm tỷ lệ 46,9%; từ - Siêu âm thấy hình ảnh khối âm vang hỗn 1 năm đến dưới 2 năm chiếm tỷ lệ 28,1% và hợp tại vị trí SMLT lớn hơn nhiều so với thời điểm trên 5 năm chiếm tỷ lệ 15,6%, còn 3 trường hợp xuất viện. dưới 1 năm chiếm tỷ lệ thấp nhất với 9,4 %. - βhCG giảm chậm hoặc không giảm so với Có 12 trường hợp mổ lấy thai 1 lần (37,5%), thời điểm xuất viện đồng thời ra huyết âm đạo. 18 trường hợp mổ lấy thai 2 lần (56,3%) và 2 Tiêu chuẩn loại trừ: trường hợp mổ lấy thai 3 lần trở lên (6,2%). - Người bệnh chửa trên SMLT nhưng không Có 87.5 % bệnh nhân hút chửa trên SMLT tuổi điều trị bằng hút, hoặc chưa điều trị. thai nhỏ hơn 8 tuần. Có 4 bệnh nhân tuổi thai từ 8 - Bệnh nhân ra máu âm đạo thấm giọt, ít hơn tuần trở lên chiếm tỷ lệ 12.5%. Tuổi thai nhỏ nhất hành kinh, khối máu tụ tại vị trí vết mổ kích là 4 tuần 5 ngày và lớn nhất là 10 tuần. thước < 2cm. βhCG quá thấp < 100mUI/ml Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng - Không phải can thiệp bằng các phương Bảng 2. Triệu chứng lâm sàng pháp ngoại khoa Số lượng Tỷ lệ Địa điểm nghiên cứu. Nghiên cứu được Triệu chứng lâm sàng (n) (%) thực hiện tại khoa Phụ Ngoại bệnh viện Phụ Sản Không 31 96,9 Hà Nội. Đau bụng Có 1 3,1 Thời gian nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01/08/2020 – 01/08/2021. Tổng số 32 100 267

vietnam medical journal n02 - FEBRUARY - 2022 Băng huyết 11 34,4 lấy thai và tình trạng rong huyết rất phổ biến. Ra máu Ra máu kéo Chỉ những trường hợp khối máu tụ- rau lớn hoặc 21 65,6 ra máu kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống và âm đạo dài Tổng số 32 100 sức khỏe của người bệnh hoặc ngược lại ra máu Thời gian < 1 tuần 9 28,1 âm đạo nhiều thì mới cần can thiệp ngoại khoa. sau hút 1 – 2 tuần 18 56,3 Vậy các bệnh nhân này có những đặc điểm như đến khi > 2 tuần 5 15,6 thế nào khi hút lần đầu và khi nhập viện? nhập viện Tổng số 32 100 Đặc điểm chung của bệnh nhân nghiên Nhận xét: Người bệnh phải nhập viện lại chủ cứu. Bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu này nằm yếu vì ra máu chiếm 96,9% (31 bệnh nhân) trong độ tuổi sinh đẻ từ 20 đến 30 tuổi là chủ yếu trong đó ra máu kéo dài là chủ yếu chiếm 65,6% chiếm 68,8%, đây là nhóm đối tượng cần được (21 bệnh nhân) giữ tử cung khi phẫu thuật để duy trì chức năng Thời gian sau hút đến khi nhập viện chủ yếu sinh sản và bảo đảm chất lượng cuộc sống. trong 1 – 2 tuần chiếm 56,3%. Bệnh nhân nhập Đa phần các bệnh nhân đều có tiền sử mổ viện sớm nhất là 3 ngày, muộn nhất là 45 ngày. lấy thai 2 lần trở lên chiếm 62,5%. Mổ càng Bảng 3. Đặc điểm siêu âm của bệnh nhiều lần chất lượng sẹo mổ càng kém, mô xơ nhân khi nhập viện càng nhiều và tình trạng tạo khuyết SMLT càng Đặc điểm siêu âm Số lượng Tỷ lệ nhiều là môi trường cho thai dễ làm tổ tại SMLT. (n) (%) Vì vậy, tỷ lệ gặp chảy máu tái phát sau hút ở 2 - 3cm 7 21,9 người mổ lấy thai từ 2 lần trở lên cũng tăng Kích thước tương đồng. 3 - 4cm 17 53,1 khối máu tụ- Bệnh nhân trong nghiên cứu này có thời gian > 4cm 8 25,0 rau cách lần mổ cuối cùng trong khoảng từ 2-5 năm Tổng số 32 100 < 2 mm 8 25,0 là chủ yếu (Bảng 1). Tương tự như nghiên cứu Bề dày cơ tử của Seda Yüksel Şimşek 4 (2012 – 2019) khoảng ≥ 2 mm 24 75,0 cung ở SMLT cách thời gian mổ lấy thai gần nhất chủ yếu cũng Tổng số 32 100 Không tăng từ 2 – 5 năm, chiếm tỷ lệ lên đến 51,5%. 15 46,9 Có 87.5% bệnh nhân trong nghiên cứu này sinh mạch Tăng sinh tuổi thai nhỏ hơn 8 tuần. Trong thực tế lâm Có tăng sinh mạch máu 17 53,1 sàng, phương pháp hút áp dụng rất thành công mạch Tổng số 32 100 cho tuổi thai nhỏ hơn 8 tuần, nên số lượng bệnh Nhận xét: Kích thước khối máu tụ-rau > 4cm nhân chửa trên SMLT được hút thai sẽ là chủ yếu chiếm 25%, tăng sinh mạch máu chiếm 53,1%. là thai trước 8 tuần. Vì vậy, tỷ lệ chảy máu tái Trung bình nồng độ β-hCG của bệnh nhân khi phát sau hút cũng gặp nhiều ở nhóm dưới 8 tuần nhập viện là 2623,9 mUI/ml. hơn nhóm tuổi thai > 8 tuần. Tuy nhiên, thai Chỉ số hemoglobin khi nhập viện của bệnh càng lớn thì nguy cơ hút không sạch, khả năng nhân ở mức > 100g/l- 110g/l chiếm tỷ lệ cao chảy máu hay tạo thành khối máu tụ- rau càng nhất 46,9%; mức từ 80 – 100 g/l (43,7%). Có 03 cao. Nghiên cứu của tác giả Zhi-Da Qian2 (2017) bệnh nhân có hàm lượng hemoglobin dưới 80g/l, thực hiện phẫu thuật soi buồng tử cung 43 chiếm tỷ lệ thấp nhất với 9,4%. trường hợp chảy máu tái phát sau hút chửa trên Phần lớn bệnh nhân hút chửa trên SMLT tại SMLT, cho thấy tuổi thai trung bình là 83,18 cơ sở y tế khác chiếm tỷ lệ 81.2%. Có 19,8% (06 ngày, tương đối lớn so với tuổi thai của nhóm trường hợp) hút tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. bệnh nhân trong nghiên cứu này. Cơ sở hút trước đó: chỉ có 06 bệnh nhân IV. BÀN LUẬN trong nghiên cứu này hút chửa trên SMLT trước Cùng với tỷ lệ mổ lấy thai tăng, chửa trên đó tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chiếm tỷ lệ SMLT là một bệnh lý phụ khoa hay gặp tỷ lệ 18.8%. Trong cùng thời gian nghiên cứu, có 945 1/2656 đến 1/18003. Trong nhiều phương pháp ca hút chửa trên SMLT tại bệnh viện Phụ Sản Hà điều trị chửa trên SMLT, hút thai tại sẹo mổ lấy Nội. Như vậy, cũng có thể ghi nhận bệnh viện thai là một phương pháp hay được chỉ định cho Phụ Sản Hà Nội là cơ sở thực hành có trình độ các trường hợp tuổi thai nhỏ, dưới 8 tuần hoặc cao có chỉ định hút và kĩ thuật hút chửa trên tuổi thai lớn hơn nhưng xu hướng phát triển về SMLT tương đối tốt. Tuy nhiên, có thể tâm lý phía buồng tử cung1. Tuy nhiên, sau khi hút tình thay đổi cơ sở điều trị hoặc tìm đến cơ sở điều trị trạng hình thành khối máu tụ- rau ở vị trí sẹo mổ tốt hơn khi có biến chứng sau thủ thuật hoặc 268

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 2 - 2022 phẫu thuật làm số bệnh nhân hút lần đầu tại cơ buồng tử cung. sở khác nhiều hơn rõ rệt so với nhóm hút tại Nồng độ β-hCG khi vào viện: nồng độ β- bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. hCG trung bình của bệnh nhân khi nhập viện là Đặc điểm lâm sàng. Đau bụng chỉ xuất hiện 2623,9 mUI/ml. Lượng β-hCG thấp chỉ ra bản ở 01 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 3,1% (Bảng 3.2). chất của khối máu tụ- rau ở đây chủ yếu là máu Nguyên nhân gây đau có thể do khối máu tụ -rau đông đã tổ chức hóa hoặc các tổn thương thông quá to gây chèn ép làm bệnh nhân đau. động tĩnh mạch mới hình thành sau hút, không Đặc điểm chủ yếu của nhóm bệnh nhân này phải là tổ chức rau sót như hiểu biết sai lầm ban là ra máu âm đạo, có 65,6% bệnh nhân ra máu đầu. Trong các tiêu bản giải phẫu bệnh của khối ít và 34,4% bệnh nhân ra máu lượng nhiều. Thời máu tụ này người ta chỉ quan sát được một vài gian bệnh nhân ra máu cho đến khi vào viện từ 1 nguyên bào nuôi rải rác rất ít khi quan sát thấy – 2 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất 56,3%. Hầu hết hình ảnh gai rau. các bệnh nhân trong nghiên cứu ra máu ít dai dẳng không ảnh hưởng đến sức khỏe mà chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt nên người bệnh có thể chịu đựng được mà không quay lại nhập viện ngay. Theo Zhi DaQian, thời điểm chảy máu sau hút chửa vết mổ hay gặp là 2 tuần, tương tự như nghiên cứu của chúng tôi2. Đặc điểm siêu âm: đặc điểm này rất có ý nghĩa trong việc quyết định cách xử lý, cần được Hình ảnh 2: Siêu âm khảo sát kĩ. Hình ảnh 1: Hình ảnh Về kích thước khối máu tụ- rau: có 53,1% khối máu tụ- rau của vi thể của tổ chức máu khối máu tụ-rau có kích thước từ 3 – 4cm chiếm bệnh nhân sau hút tụ-rau. tỷ lệ cao nhất; có 07 bệnh nhân kích thước khối chửa trên SMLT. máu tụ-rau nhỏ hơn 3cm chiếm tỷ lệ 21,9%. Như Chỉ số hemoglobin: Trong nghiên cứu này vậy đa số các bệnh nhân trong nghiên cứu là có tất cả bệnh nhân đều có chỉ số Hemoglobin khối máu tụ- rau nhỏ hơn 4cm. Chỉ có 25 % 2 mm SMLT; 100% bệnh nhân đều trong tình trạng có thể can thiệp bằng hút nạo lại hoặc soi buồng thiếu máu. 25% khối máu tụ-rau có kích thước tử cung. Nếu khối máu tụ-rau có quá nhiều mạch lớn > 4cm, 53,1% khối có tình trạng tăng sinh mạch tăng sinh thì tiên lượng hút nạo lại và chèn bóng máu và có độ dày cơ tử cung > 2cm chiếm 75%. vẫn có nguy cơ chảy máu tái phát nên soi buồng tử cung để lấy sạch máu tụ- rau và đốt cầm máu TÀI LIỆU THAM KHẢO triệt để các mạch máu đang chảy. 1. Tuan Minh Vo, Thong Van, Long Nguyen. (2019). Management of cesarean scar pregnancy Về mức độ tăng sinh mạch máu có 17 bệnh among Vietnamese women. Gynecol Minim nhân có tăng sinh mạch chiếm tỷ lệ 53.1%, có Invasive Ther. Jan-Mar 2019;8(1):12-18 15 bệnh nhân không có tăng sinh mạch máu 2. Qian ZD, Weng Y, Du YJ,. (2017) Management chiếm tỷ lệ 46.9%. Mức độ tăng sinh mạch of persistent caesarean scar pregnancy after curettage treatment failure. BMC pregnancy and quanh khối máu tụ-rau có ý nghĩa quan trọng để childbirth. Jul 1 2017;17(1):208. tiên lượng mức độ chảy máu và phương án điều doi:10.1186/s12884-017-1395-4 trị tiếp theo. Trong nghiên cứu của chúng tôi 3. Russell Miller, Ilan E.Timor-Tritsch, những trường hợp nào không có tăng sinh mạch CynthiaGyamfi-Bannerman (2020). SMFM consult hoặc tăng sinh mạch ít sẽ được chỉ định hút lại serie 49: cesarean scar pregnancy. American 269

vietnam medical journal n02 - FEBRUARY - 2022 Journal of Obstetrics and Gynecology Volume 222, 5. Ibrahim Polat , Ali Ekiz , Deniz Kanber Acar. Issue 5, Pages B2-B14 (2015). Suction curettage as first line treatment in 4. Yüksel Şimşek S, Şimşek E. (2021) Outcomes cases with cesarean scar pregnancy: feasibility and of cesarean scar pregnancy treatment: Do we have effectiveness in early pregnancy. J Matern Fetal options? Jun 2 2021;18(2):85-91. Neonatal Med. 2016;29(7):1066-71. doi: doi:10.4274/tjod.galenos.2021.77535. 10.3109/14767058.2015.1034100. Epub 2015 Apr 21. KẾT QUẢ CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN DO U XƠ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Tống Kim Ngân1, Nguyễn Thị Bình2, Nguyễn Văn Quang3, Nguyễn Thị Ngọc Lan3 TÓM TẮT complications, ensure aesthetics. Our study was conducted on 83 patients with uterine fibroids who 69 Trong những năm gần đây, xu hướng phẫu thuật underwent surgery at A Thai Nguyen hospital with the nội soi và phẫu thuật ít xâm lấn đang phát triển mạnh. goal: “Evaluate the results of complete hysterectomy Phẫu thuật nội soi đã thay thế một phần các phẫu due to uterine fibroids by laparoscopic surgery. thuật mổ mở và đem lại nhiều kết quả tốt cho người endoscopy at A Thai Nguyen hospital” from January bệnh. Khi áp dụng phẫu thuật nội soi để cắt tử cung 2015 to September 2020 by descriptive research sẽ mang lại rất nhiều ưu điểm cho bệnh nhân so với method, the result of performing uterine fibroid phẫu thuật mổ mở qua đường bụng, bao gồm: rút surgery by laparoscopic method was 92.8%. ngắn thời gian nằm viện, nhanh chóng phục hồi lại Keywords: Uterine fibroids, laparoscopic total trạng thái bình thường sau mổ, giảm tỉ lệ biến chứng, hysterectomy đảm bảo thẩm mỹ. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên 83 bệnh nhân u xơ tử cung thực hiện phẫu I. ĐẶT VẤN ĐỀ thuật tại bệnh viện A Thái Nguyên với mục tiêu: “Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn do u xơ Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện A Thái khoa học kĩ thuật và các máy móc hỗ trợ thì cắt Nguyên” từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 09 năm tử cung qua nội soi đang là khuynh hướng trong 2020 bằng phương pháp nghiên cứu mô tả, cho kết phẫu thuật phụ khoa hiện đại, nhất là đối với quả thực hiện phẫu thuật u xơ tử cung bằng phương pháp nội soi tốt là 92.8%. bệnh lý lành tính ở tử cung như u xơ. Đây là một Từ khóa: U xơ tử cung, phẫu thuật nội soi cắt tử kỹ thuật tiến tiến, mang lại những ích lợi thiết cung toàn phần thực cho người bệnh (vết sẹo nhỏ, ít biến chứng, sự trở lại sinh hoạt bình thường nhanh hơn). SUMMARY Bệnh viện A Thái Nguyên là đơn vị triển khai kỹ RESULTS OF COMPLETE CARBONATION OF thuật nội soi cắt tử cung, tuy nhiên đến nay vẫn FIBROIDS BY LAPAROSCOPIC SURGERY AT chưa có những nghiên cứu toàn diện về kỹ thuật A THAI NGUYEN HOSPITAL'S OBSTETRICS này tại bệnh viện. DEPARTMENT In recent years, the trend of laparoscopic surgery Từ năm 2004, Bệnh viện A Thái Nguyên đã and less invasive surgery is growing strongly. áp dụng phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa Laparoscopic surgery has partially replaced open và bắt đầu từ năm 2010, bệnh viện đã tiến hành surgery and brought many good results for patients. phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn bằng nội soi. When applying laparoscopic surgery to remove the uterus, it will bring many advantages to the patient Trong quá trình triển khai kỹ thuật phẫu thuật compared to open surgery through the abdomen, nội soi cắt tử cung hoàn toàn, câu hỏi đặt ra là including: shortening hospital stay, quickly recovering đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của những to normal state. After surgery, reduce the rate of trường hợp cắt tử cung hoàn toàn bằng phẫu thuật nội soi ra sao? Kết quả cắt tử cung hoàn 1Bệnh viện A Thái Nguyên toàn do u xơ bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh 2Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, viện A như thế nào? Đó chính là lý do chúng tôi 3Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. tiến hành đề tài nhằm mục tiêu: “Đánh giá kết Chịu trách nhiệm chính: Tống Kim Ngân quả phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn do u xơ tử Email: tkimnganbva@gmail.com cung bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện A Ngày nhận bài: 8.12.2021 Thái Nguyên”. Ngày phản biện khoa học: 24.01.2022 Ngày duyệt bài: 9.2.2022 270

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tim-hieu-dac-diem-cua-cac-benh-nhan-chay-mau-sau-hut-chua-tren-seo-mo-lay-thai-2530583.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY