MangYTe

Tài liệu y khoa

Tìm hiểu kiến thức ung thư vú, các yếu tố liên quan và kết quả khám siêu âm theo phân loại BIRADS ở phụ nữ từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu kiến thức ung thư vú, các yếu tố liên quan và kết quả khám siêu âm theo phân loại BIRADS ở phụ nữ từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Mã tin: 1812
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Tìm hiểu kiến thức ung thư vú, các yếu tố liên quan và kết quả khám siêu âm theo phân loại BIRADS ở phụ nữ từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày mô tả kiến thức và các yếu tố liên quan đến ung thư vú ở phụ nữ từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Mô tả kết quả siêu âm tuyến vú theo BIRADS và các yếu tố liên quan của các đối tượng trên.

Nội dung Text: Tìm hiểu kiến thức ung thư vú, các yếu tố liên quan và kết quả khám siêu âm theo phân loại BIRADS ở phụ nữ từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 4, tập 11, tháng 8/2021 Tìm hiểu kiến thức ung thư vú, các yếu tố liên quan và kết quả khám siêu âm theo phân loại BIRADS ở phụ nữ từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Bích Thảo1, Võ Ngọc Hồng Phúc1, Nguyễn Hoàng Minh Thi2, Hoàng Thị Ngọc Hà2 (1) Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2) Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề: Ung thư vú là bệnh lý ác tính, có tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Sự hiểu biết sâu về ung thư vú giúp tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời, do đó sẽ làm tăng cơ hội điều trị khỏi và giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú. Mục tiêu: Mô tả kiến thức về ung thư vú, các yếu tố liên quan và kết quả khám siêu âm vú theo phân loại BIRADS ở phụ nữ từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 430 phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn gồm: Thông tin chung về tuổi, trình độ học vấn, công việc hiện tại, hoàn cảnh kinh tế, các nguồn thông tin tiếp nhận ung thư vú và tiền sử tự khám vú, sàng lọc ung thư vú; kiến thức của phụ nữ về ung thư vú và dữ liệu siêu âm vú tại cộng đồng. Kết quả: Có 28,6% phụ nữ có kiến thức đạt về bệnh ung thư vú. Trong đó, điểm kiến thức đạt của phụ nữ ở thành thị cao hơn phụ nữ ở nông thôn (33,5%; 24,0%), (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 4, tập 11, tháng 8/2021 is higher than rural women (33.5%; 24.0%), (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 4, tập 11, tháng 8/2021 2.2.2. Chọn mẫu nghiên cứu Bộ câu hỏi thiếu kể sẵn gồm: 2.2.2.1. Phương pháp tính cỡ mẫu Phần 1: Thông tin chung: Tuổi, trình độ học vấn, Cỡ mẫu được tính theo công thức: công việc hiện tại, hoàn cảnh kinh tế, các nguồn thông tin tiếp nhận ung thư vú và tiền sử tự khám vú, sàng lọc ung thư vú. Trong đó: Z(1-α/2) = 1,96 (α = 0,05), d = 0,05 (sai Phần 2: Kiến thức gồm: 7 câu hỏi kiến thức chung số cho phép là 5%), p = 0,809 (80,9% phụ nữ thành về ung thư vú (Cronbach’s Alpha=0,626), 8 câu hỏi thị có kiến thức đạt về ung thư vú theo nghiên cứu kiến thức về các triệu chứng ung thư vú (Cronbach’s của Tôn Thất Toàn và cộng sự) [2]. Cỡ mẫu tính toán Alpha = 0,843), 5 câu hỏi kiến thức về phương pháp được là 237. Hệ số thiết kế nghiên cứu (DE) = 1,5 phát hiện ung thư vú (Cronbach’s Alpha = 0,605), 13 và cộng thêm 20% dự phòng trường hợp mẫu hoặc câu hỏi kiến thức về các yếu tố nguy cơ ung thư vú phiếu trả lời thiếu thông tin, vậy cỡ mẫu là 430. (Cronbach’s Alpha = 0,804), 4 câu hỏi kiến thức về tự 2.2.2.2. Phương pháp chọn mẫu khám vú (Cronbach’s Alpha = 0,823). Sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng Mỗi phần kiến thức đúng 1 điểm, tổng điểm kiến nhiều giai đoạn: thức dao động từ 0-5 điểm, điểm kiến thức đạt khi - Giai đoạn 1: Lập danh sách gồm thành phố Huế, trên 50% tổng số điểm (>2,5 điểm). 2 thị xã và 6 huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Chọn Phần 3: Kết quả siêu âm vú tại cộng đồng. thành phố Huế làm khu vực thành thị và chọn ngẫu 2.4. Xử lí số liệu và trình bày kết quả nhiên 1 trong 8 khu vực trên làm nông thôn. Kết quả Nhập số liệu bằng phần mềm Epidata 3.1. Phân chọn được thị xã Hương Thủy. tích xử lý số liệu bằng phần mềm thống kê y học - Giai đoạn 2: Lập danh sách các phường ở thành SPSS 20.0 và Misrosoft Excel 2010. phố Huế và các xã/phường ở thị xã Hương Thủy. 2.5. Đạo đức nghiên cứu Chọn ngẫu nhiên 2 phường trong tổng số 27 phường Các đối tượng tham gia được giải thích rõ mục thuộc thành phố Huế; 2 xã/phường trong tổng số 12 đích, nội dung của nghiên cứu. Các thông tin xã/phường thuộc thị xã Hương Thủy. Kết quả chọn thu thập được giữ bí mật và chỉ được sử dụng được là phường Phường Đúc, Thuận Thành và xã phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Thủy Thanh, Thủy Phù. - Giai đoạn 3: Sau khi có danh sách các hộ gia 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU đình có phụ nữ trên 35 tuổi theo địa bàn nghiên 3.1 Đặc điểm chung cứu. Tiến hành lập khung mẫu bằng cách sắp xếp lại Có 430 phụ nữ từ 35 -72 tuổi tham gia nghiên thứ tự tất cả các phụ nữ trên 35 tuổi theo địa chỉ và cứu, độ tuổi trung bình là 44 ± 8,767; trong đó có mời tham gia chương trình khám sàng lọc ung thư 209 phụ nữ ở thành thị và 221 phụ nữ ở nông thôn; vú. Sau đó, tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên đơn để trình độ học vấn phần lớn là trung học phổ thông trở chọn ra đủ số mẫu cần thiết. lên (40,0%), trung học cơ sở (35,6%); nghề nghiệp 2.2.3. Phương pháp và công cụ thu thập số liệu chủ yếu là nông dân/buôn bán/lao động phổ thông Thông tin được thu thập bằng phương pháp (44,0%), cán bộ công nhân viên chức/nghỉ hưu phỏng vấn trực tiếp phụ nữ trên 35 tuổi với bộ câu (21,4%). Hoàn cảnh kinh tế khá giả chiếm 94,4%. hỏi soạn sẵn và dữ liệu kết quả khám siêu âm vú tại Nguồn tiếp nhận thông tin ung thư vú cộng đồng. Bảng 1. Nguồn tiếp nhận thông tin về ung thư vú Nội dung Thành thị Nông thôn P Biết thông qua tivi 176(84,2%) 147(66,5%)

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 4, tập 11, tháng 8/2021 Nguồn tiếp nhận thông tin về ung thư vú có sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị lần lượt là: qua tivi; sách, báo; qua mạng xã hội; qua tờ rơi, pano, áp phích (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 4, tập 11, tháng 8/2021 3.3.2. Mô hình hồi quy Logistic đa biến xác định mối liên quan đến tiền sử sàng lọc ung thư vú Bảng 3. Mô hình hồi quy Logistic đa biến xác định mối liên quan đến tiền sử sàng lọc ung thư vú Đặc điểm Sàng lọc ung thư vú trước đó OR (KTC 95%) P Tự khám vú tại nhà Không 1 0,622 Có 0,86 (0,48 – 1,55) Mắc các bệnh vú trước đó Không 1 0,001 Có 2,93 (1,54 – 5,56) Nguồn tiếp nhận thông tin 1 nguồn 1 0,174 ≥ 2 nguồn 1,53 (0,83 – 2,80) Kiến thức ung thư vú Không đạt 1 0,003 Đạt 2,29 (1,33 – 3,94) Kết quả từ mô hình hồi quy Logistics đa biến cho thấy có mối liên quan giữa tiền sử sàng lọc ung thư vú với yếu tố mắc các bệnh vú trước đó và kiến thức về ung thư vú (p0,05). 3.4. Kết quả siêu âm vú của đối tượng tham gia nghiên cứu Kết quả siêu âm vú Biểu đồ 2. Kết quả siêu âm vú ở phụ nữ thành thị và nông thôn Tỉ lệ BIRADS III và BIRADS IV ở thành thị và nông thôn lần lượt là 19,6% và 6,8%. Có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 4, tập 11, tháng 8/2021 Nhóm tuổi 35-45 tuổi 36 (64,3%) 187 (50,0%) 223 (51,9%) 46-55 tuổi 15 (26,8%) 117 (31,3%) 132 (30,7%) 0,086 ≥ 56 5 (8,9%) 70 (18,7%) 75 (17,4%) Nguồn tiếp nhận 1 nguồn 23 (41,1%) 139 (34,5%) 152 (35,3%) thông tin 0,337 ≥ 2 nguồn 33 (58,9%) 215 (65,5%) 278 (64,7%) Trình độ học vấn ≤ Tiểu học 9 (16,1%) 96 (25,7%) 105 (24,4%) 0,003 Trung học cơ sở 13 (23,2%) 140 (37,4%) 153 (35,6%) ≥ Trung học phổ thông 34 (60,7%) 38 (36,9%) 172 (40,0%) Tình trạng kinh tế Nghèo và cận nghèo 3 (5,4%) 21 (5,6%) 24 (5,6%) 0,938 Không nghèo 53 (94,6%) 353 (94,4%) 406 (94,4%) Kiến thức Đạt 16 (28,6%) 107 (28,6 %) 123 (28,6%) 0,995 ung thư vú Không đạt 40 (71,4 %) 264 (71,4%) 307 (71,4%) Kết quả ch.o thấy có mối liên quan kết quả siêu âm tuyến vú theo BIRADS với tiền sử gia đình mắc ung thư vú và bản thân mắc các bệnh vú trước đó (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 4, tập 11, tháng 8/2021 Thiên Huế còn thấp. Do đó, cần chú trọng truyền BIRADS III và BIRADS IV nhiều hơn gấp 6,04 lần đối thông, nâng cao kiến thức về ung thư vú cho người tượng không có tiền sử gia đình mắc ung thư vú, phụ nữ bởi vì nếu phát hiện sớm và điều trị triệt để, (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 4, tập 11, tháng 8/2021 hệ truyền thông giáo dục sức khỏe; 89–102. of new imaging methods in breast screening; Prev Med; 3. Võ Cao Tiến (2019). Tìm hiểu tỷ lệ mắc và đặc điểm 53(3); 123–126. hình ảnh siêu âm bằng đầu dò Clarius của tổn thương nhu 14. Ng’ida F.D, Kotoroi G.L, Mwangi R et al (2019). mô tuyến vú từ BIRADS III trở lên; Luận văn tốt nghiệp Y Đa Knowledge and practices on breast cancer detection Khoa năm 2013-2019. and associated challenges among women aged 35 years 4. Sung H, Ferlay J, Siegel R.L et al (2020). Global and above in Tanzania: a case in Morogoro Rural District; estimates of incidence and mortality worldwide for 36 Breast Cancer Targets Ther; 11; 191–197. cancers in 185 countries; CA Cancer J Clin; 0; 1–41. 15. Abdou A, Van Hal G and Dille I (2020). Awareness, 5. Globocan (2020). Estimated number of new cases attitudes and practices of women in relation to breast in 2020, worldwide, both sexes, all ages; International cancer in Niger; Heliyon; 6(7); E04316. Agency for Research on Cancer; IARC. 16. Dadzi Rita and Adam Awolu (2019). Assessment of 6. Anders C.K, Johnson R, Litton J et al (2009). Breast knowledge and practice of breast self-examination among Cancer Before Age 40 Years; Seminars in Oncology; 36(3); reproductive age women in Akatsi South district of Volta 237–249. region of Ghana; PLoS ONE; 14(12). 7. Gajdos C, Tartter P.I, Bleiweiss I.J et al (2000). Stage 17. Wu Z, Liu Y, Li X et al (2019). Factors associated 0 to stage III breast cancer in young women; J Am Coll with breast cancer screening participation among women Surg; 190(5); 523–529. in mainland China: a systematic review; BMJ Open; 9(8); 8. Fisher C.J, Egan M.K, Smith P et al (1997). e028705. Histopathology of breast cancer in relation to age; Br J 18. Sirous M, Shahnani P.S and Sirous A (2018). Cancer; 75(4); 593–596. Investigation of Frequency Distribution of Breast Imaging 9. Radecka B and Litwiniuk M (2016). Breast cancer in Reporting and Data System (BIRADS) Classification and young women; Ginekol Pol; 87(9); 659–663. Epidemiological Factors Related to Breast Cancer in Iran: 10. Seely J.M and Alhassan T (2018). Screening for A 7-year Study (2010–2016); Adv Biomed Res; 7. breast cancer in 2018 - what should we be doing today; 19. Petrucelli N, Daly M.B and Pal T (1993). BRCA1- Curr Oncol; 25(Suppl 1); S115–S124. and BRCA2-Associated Hereditary Breast and Ovarian 11. Alnafea M.A (2018). Detection and Diagnosis of Cancer; GeneReviews®. University of Washington, Seattle, Breast Diseases; Breast Imaging; InTech; 3–19. Seattle (WA). 12. Guo R, Lu G and Fei B (2018). Ultrasound imaging 20. Risk factors for breast cancer, Canadian Cancer technologies for breast cancer detection and management Society. https://www.cancer.ca/en/cancer-information/ – a review; Ultrasound Med Biol; 44(1); 37–70. cancer-type/breast/risks/?region=bc, accessed : 13. Houssami N and Ciatto S (2011). The evolving role 06/03/2021. PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Nữ 52 tuổi. Ghi nhận tổn thương vú bên trái, Hình 2: Nữ 50 tuổi. Vú phải vị trí 10h cách núm vú 5cm dạng nang dịch rỗng âm. Xếp loại BIRADS II. hiện tượng tổn thương giảm âm, bờ đều, rõ, trục ngang, kích thước 9,5x5,5mm. Xếp loại BIRADS III 48

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 4, tập 11, tháng 8/2021 Hình 3: Nữ 50 tuổi. Ghi nhận tổn thương vị trí 12h Hình 4: Nữ 37 tuổi. Tổn thương khu trú vú trái 12h2C cách núm vú 1cm vú trái có tổn thương giảm âm, kích thước 4,7x4,3x3,6mm, giảm hồi âm, bờ kém đều, bờ không đều, gập góc, trục dọc, giới hạn rõ, giới hạn rõ, trục dọc. Xếp loại BIRADS IVB kích thước 8,4x9,7mm. Xếp loại BIRADS IVC 49

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tim-hieu-kien-thuc-ung-thu-vu-cac-yeu-to-lien-quan-va-ket-qua-kham-sieu-am-theo-phan-loai-birads-o--2551985.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY