MangYTe

Tài liệu y khoa

Trầm cảm, lo âu và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại thành phố Hồ Chí Minh

Trầm cảm, lo âu và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Mã tin: 1331
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Trầm cảm, lo âu là những dạng rối loạn tâm thần phổ biến ở phụ nữ mang thai. Hầu hết nghiên cứu tại Việt Nam về rối loạn tâm thần chu sinh chỉ tập trung vào trầm cảm sau sinh. Nghiên cứu về trầm cảm, lo âu ở phụ nữ mang thai còn hạn chế. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm, lo âu và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung Text: Trầm cảm, lo âu và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại thành phố Hồ Chí Minh

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 24 * Số 1 * 2020 Nghiên cứu Y học TRẦM CẢM, LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phạm Thị Thu Phương*, Đặng Thị Minh Trang*, Thái Thanh Trúc* TÓM TẮT Đặt vấn đề: Trầm cảm, lo âu là những dạng rối loạn tâm thần phổ biến ở phụ nữ mang thai. Hầu hết nghiên cứu tại Việt Nam về rối loạn tâm thần chu sinh chỉ tập trung vào trầm cảm sau sinh. Nghiên cứu về trầm cảm, lo âu ở phụ nữ mang thai còn hạn chế. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm, lo âu và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 550 phụ nữ mang thai tại bệnh viện Từ Dũ và Hùng Vương từ tháng 3-4/2019. Phụ nữ mang thai được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi soạn sẵn có cấu trúc. Trầm cảm, lo âu được đánh giá bằng thang đo CES-D và STAI-T đã được chuẩn hóa tại Việt Nam. Kết quả: Tỷ lệ thai phụ có dấu hiệu trầm cảm, lo âu là 24,0%, 16,0%. Các yếu tố làm tăng tỷ lệ trầm cảm bao gồm áp lực do mong đợi giới tính từ chồng (PR=2,08; KTC 95%: 1,24-3,48), trải qua sự kiện buồn thai kỳ (PR=2,16; KTC 95%: 1,47-3,19), gia đình có người rối loạn tâm thần (PR=4,56; KTC 95%: 1,67-12,47) và hỗ trợ tinh thần từ chồng thấp (PR=1,93; KTC 95%: 1,32-2,83). Các yếu tố liên quan làm tăng tỷ lệ lo âu bao gồm thai ngoài kế hoạch (PR=1,98; KTC 95%: 1,25-3,14), tiền sử rối loạn tâm thần (PR=3,44; KTC 95%: 1,17-10,10), trải qua sự kiện buồn thai kỳ (PR=1,93; KTC 95%: 1,23-3,05), hỗ trợ tinh thần từ chồng (PR=2,67-2,80). Kết luận: Trầm cảm và lo âu là phổ biến ở phụ nữ mang thai. Cần bổ sung các phòng tư vấn tâm lý và có chương trình sàng lọc trầm cảm hoặc lo âu cho phụ nữ mang thai, đặc biệt là phụ nữ mang thai có nguy cơ cao. Từ khóa: trầm cảm, lo âu, phụ nữ mang thai, CES-D, STAI-T ABSTRACT DEPRESSION, ANXIETY AND ASSOCIATED FACTORS AMONG PREGNANT WOMEN IN HO CHI MINH CITY Pham Thi Thu Phuong, Dang Thi Minh Trang, Thai Thanh Truc * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 64 - 72 Background: Depression and anxiety are prevalent mental disorders in pregnant women. Most studies in Vietnam of perinatal mental disorders only focus on postpartum depression. Studies of depression and anxiety during pregnancy are limited. Objectives: To determine prevalence of depression, anxiety and associated factors in pregnant women in Ho Chi Minh City. Materials and methods: A cross-sectional study was conducted in 550 pregnant women at Tu Du and Hung Vuong Hospital from March to April 2019. Pregnant women were interviewed using a structural questionnaire. Depression and anxiety were measured by the CES-D and STAI-T which have already been validated in Vietnam. Results: The prevalence of depression and anxiety in pregnant women was 24.0%, 16.0%. Factors associated with depression included pressure from the expectation of baby sex from husbands (PR=2.08; 95% CI: 1.24-3.48), experience sad event in pregnancy (PR=2.16; 95% CI: 1.47-3.19), family history of mental disorders *Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc: CN. Phạm Thị Thu Phương ĐT: 0981861858 Email: pttphuongytcc1115@ump.edu.vn 64

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 24 * Số 1 * 2020 (PR=4.56; 95% CI: 1.67-12.47), low level of spiritual support from husband (PR=1.93; 95% CI: 1.32-2.83). Factors associated with anxiety included unintended pregnancy (PR=1.98; 95% CI: 1.25-3.14), history of mental disorders (PR=3.44; 95% CI: 1.17-10.10), experience sad event in pregnancy (PR=1.93; 95% CI: 1.23-3.05), low level of spiritual support from husband (PR=2.67-2.80). Conclusion: Depression and anxiety are prevalent in pregnant women during their pregnancy. Maternity hospitals should provide psychological consulting services and screening program for depression or anxiety for pregnant women, especially those who are at high-risk. Key words: depression, anxiety, pregnant women, CES-D, STAI-T. ĐẶT VẤN ĐỀ Tuy nhiên, các yếu tố nguy cơ khác như vô sinh Mang thai là giai đoạn có nhiều thay đổi về trước đó, các bệnh lý thai kỳ kèm theo, các sự mặt thể chất, tinh thần. Phụ nữ mang thai kiện buồn, gia đình có người rối loạn tâm thần thường có nhiều suy nghĩ lo lắng, tâm trạng thay vẫn chưa được làm rõ(3,4,5,). Đồng thời, sự khác đổi thất thường, từ đó có thể dẫn đến các rối biệt về văn hóa, điều kiện kinh tế xã hội thấp có loạn tâm thần, phổ biến nhất là trầm cảm, lo âu. thể dẫn đến vấn đề về sức khỏe tâm thần ở thai Ước tính tỷ lệ mắc trầm cảm trong thai kỳ dao phụ tại Việt Nam. động từ 7 – 15% ở các nước thu nhập cao, tăng Tại Việt Nam, hầu hết nghiên cứu về rối loạn lên 19 – 25% ở các nước thu nhập thấp và trung tâm thần chu sinh chỉ tập trung vào trầm cảm bình(1). Một số nghiên cứu gần đây thực hiện tại sau sinh, các nghiên cứu về trầm cảm, lo âu ở Slovenia, Ả-rập Xê-út , Bangladesh cho thấy phụ nữ mang thai còn hạn chế. Hai nghiên cứu khoảng 19,6 – 37,1% thai phụ mắc trầm cảm và do Fisher J tiến hành tại Hà Nội và Hà Nam cho 12,5 – 54% thai phụ mắc lo âu(2,3,4). Chưa có nhiều kết quả lần lượt 29,1% thai phụ ở tam cá nguyệt báo cáo ở các nước khu vực Đông Nam Á, cuối (năm 2007), 17,4% thai phụ ở giai đoạn sớm nghiên cứu tiến hành tại Malaysia về các rối loạn và giai đoạn muộn thai kỳ (năm 2010) mắc các tâm thần chung cho kết quả tỷ lệ thai phụ mắc rối loạn tâm thần phổ biến như trầm cảm, lo các rối loạn tâm thần ở 3 tháng giữa và ba tháng âu(11,12). Tuy nhiên, các nghiên cứu trên chỉ thực cuối lần lượt là 23,6% và 24,7%(5). hiện ở khu vực phía Bắc Việt Nam, khoảng thời Có nhiều bằng chứng cho thấy trầm cảm và gian các nghiên cứu được thực hiện tính đến lo âu trong thai kỳ có thể gây nhiều ảnh hưởng thời điểm hiện tại khá dài, số liệu báo cáo có thể bất lợi cho cả mẹ và bé. Thai phụ mắc trầm cảm, không phù hợp với thời điểm hiện tại. Do đó, lo âu có nguy cơ sinh non, sinh nhẹ cân, nguy cơ chúng tôi tiến hành nghiên cứu này tại hai bệnh tiền sản giật cao hơn những thai phụ không mắc viện phụ sản Hùng Vương và Từ Dũ với mục trầm cảm, lo âu(6,7). Lo âu trong quá trình mang tiêu xác định tỷ lệ trầm cảm, lo âu ở phụ nữ thai của mẹ làm tăng nguy cơ trẻ mắc các bệnh mang thai và các yếu tố liên quan. như khó thở, phát ban, hen suyễn lúc nhỏ và khi ĐỐITƯỢNG- PHƯƠNG PHÁPNGHIÊNCỨU trưởng thành, làm chậm sự phát triển trí não và Đối tượng nghiên cứu hệ thần kinh vận động của trẻ sơ sinh, gây ảnh Có 550 phụ nữ mang thai tại hai bệnh viện hưởng đến hành vi, cảm xúc của trẻ sau này(8,9). Hùng Vương và Từ Dũ từ tháng 3-4/2019. Những nghiên cứu trước đây đã tập trung Phương pháp nghiên cứu tìm ra các yếu tố nguy cơ cho trầm cảm, lo âu trong thai kỳ. Cụ thể trầm cảm, lo âu thai kỳ có Thiết kế nghiên cứu liên quan đến trình độ học vấn thấp thu nhập Nghiên cứu cắt ngang. thấp, thai ngoài kế hoạch, tiền sử trầm cảm, mức Phương pháp chọn mẫu độ hỗ trợ từ chồng kém, bạo lực từ chồng(4,5,10). Tại mỗi bệnh viện, chúng tôi chọn 3 phòng 65

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 24 * Số 1 * 2020 Nghiên cứu Y học khám ngẫu nhiên, sử dụng kỹ thuật chọn mẫu chuyên lần lượt là 79,8% và 83,0%, hệ số tin hệ thống, cứ mỗi năm phụ nữ mang thai cậy nội bộ Cronbach’s alpha là 0,81, được sử (PNMT) đến khám thai thì một PNMT được tiếp dụng trong nghiên cứu trước đây sàng lọc cận và mời tham gia vào nghiên cứu. Kỹ thuật trầm cảm trong thai kỳ ở phụ nữ mang chọn mẫu đảm bảo rằng mỗi ngày phỏng vấn thai(2,14). Tổng số điểm của thang đo dao động khoảng 28-30 thai phụ, điều này phù hợp với từ 0 – 60, được tính bằng cách cộng điểm số nguồn nhân lực của nghiên cứu (2 nghiên cứu của câu hỏi lại. Điểm cắt 16 phân biệt các thai viên). Mỗi bệnh viện có 269 PNMT thỏa tiêu chí phụ có trầm cảm hay không trầm cảm(2,14). (PNMT trên 18 tuổi, có khả năng giao tiếp và đủ Trong nghiên cứu hiện tại, tính tin cậy nội bộ sức khỏe, hoàn thiện các thang đo trầm cảm, lo của CES-D với hệ số Cronbach alpha là 0,81. âu) được đưa vào phân tích. Lo âu được đánh giá bởi tiểu mục STAI-T Phương pháp thu thập số liệu của thang đo STAI(15). Thang đo STAI gồm hai Sau khi được cung cấp thông tin về nghiên tiểu mục là quy mô đo lường lo âu thời điểm cứu và thai phụ đồng ý tham gia vào nghiên hiện tại (STAI-State trạng thái lo âu hiện tại) và cứu, nghiên cứu viên tiến hành phỏng vấn mặt quy mô đo lường lo âu chung (STAI-Trait đặc đối mặt thai phụ bằng bộ câu hỏi soạn sẵn trong điểm của lo âu). Mỗi tiểu mục có 20 câu, mỗi câu khoảng 30 phút. Bộ câu hỏi sau khi hoàn thành có 4 mức độ trả lời từ hầu như không bao giờ được kiểm tra tính đầy đủ thông tin, mã hóa đến luôn luôn tương ứng với điểm số từ 1-4. Hệ theo số và hoàn toàn bảo mật thông tin. Để đảm số tin cậy nội bộ cho thang đo dao động từ 0,86 bảo đạo đức nghiên cứu, đối với những thai phụ đến 0,95, độ nhạy, độ đặc hiệu của STAI lần lượt muốn nhận kết quả sàng lọc của họ, chúng tôi sẽ là 78,3% và 71,0%(15). STAI đã được chuẩn hóa tại gửi trả kết quả qua e-mail sau khi tổng hợp (theo Việt Nam, được sử dụng rộng rãi trong các thông tin đối tượng cung cấp thêm). Chúng tôi nghiên cứu ở phụ nữ mang thai(2,4). Nghiên cứu cũng hướng dẫn những thai phụ có dấu hiệu này chỉ sử dụng tiểu mục STAI – Trait của thang trầm cảm, lo âu trao đổi với bác sĩ sản khoa đo STAI để khảo sát lo âu trong thai kỳ, trong những lần khám tiếp theo để được chẩn Cronbach’s alpha của STAI-T trong nghiên cứu đoán chính xác hơn. này là 0,85. Điểm cắt 45 được sử dụng để phân biệt có lo âu hay không lo âu. Công cụ thu thập số liệu Bộ câu hỏi bao gồm các đặc điểm về kinh tế - Phân tích dữ kiện xã hội như tuổi, giới, nghề nghiệp, tình trạng Sử dụng tỷ lệ để tóm tắt dữ liệu và kiểm hôn nhân; các yếu tố liên quan đến thai kỳ hiện định Chi bình phương với mức p

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 24 * Số 1 * 2020 ngày 01/3/2019. và 31,7%. Đa số thai phụ kết hôn và sống gần KẾT QUẢ chồng (94,6%). Hầu hết thai phụ có cảm nhận kinh tế gia đình ở mức đủ sống (90,3%). Hơn Trong tổng số 550 phiếu khảo sát thu thập 90% thai phụ tham gia vào nghiên cứu chưa có được, số phiếu đủ tiêu chuẩn đưa vào phân tích con (52,0%) hoặc có 1 con. Phần lớn tuổi thai của là 537 chiếm 97,64%. Dựa trên điểm cắt CES- các thai phụ đang ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ D≥16 và STAI-T≥45, có 24,0% thai phụ được sàng hai chiếm 46,4%. lọc có các triệu chúng trầm cảm và 16, 0% có triệu chứng lo âu (Bảng 1). Nhóm thai phụ trong Tỷ lệ trầm cảm cao hơn được tìm thấy ở thai độ tuổi 25 – 29 chiếm cao nhất (37,1%), nhóm phụ có nghề nghiệp là viên chức/văn phòng thai phụ từ 35 trở lên chiếm thấp nhất với 11,3%. (p=0,038) hoặc nghề nghiệp khác (p=0,019), tình Đa số thai phụ là dân tộc kinh (95,7%). Thai phụ trạng hôn nhân sống xa chồng/mẹ đơn thân có học vấn đã hoàn thành trên THPT chiếm cao (p=0,007), tình trạng kinh tế nghèo (p=0,005). Tỷ nhất với tỷ lệ 46,2%. Nghề nghiệp của thai phụ lệ lo âu cao hơn được tìm thấy ở thai phụ có chủ yếu là nhân viên văn phòng/viên chức và nghề nghiệp là nội trợ (p=0,024), tình trạng hôn công nhân chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là 33,9% nhân sống xa chồng/mẹ đơn thân (p THPT 248 (46,2) 70 (28,2) 0,131 1,87 (0,83-4,20) 40 (16,1) 0,377 1,48 (0,62-3,56) Nghề nghiệp Công nhân 170 (31,7) 29 (17,1) 1 21 (12,4) 1 Viên chức/văn phòng 182 (33,9) 48 (26,4) 0,036 1,74 (1,04-2,92) 30 (16,5) 0,275 1,33 (0,80-2,24) Nội trợ 105 (19,5) 28 (26,7) 0,058 1,77 (0,98-3,19) 24 (22,9) 0,024 1,85 (1,09-3,15) Khác 80 (14,9) 24 (30,0) 0,021 2,08 (1,12-3,89) 11 (13,7) 0,757 1,11 (0,56-2,20) Nơi ở hiện tại TPHCM (nội thành) 238 (44,3) 51 (21,4) 1 36 (15,1) 1 TPHCM (ngoại thành) 65 (12,1) 23 (35,4) 0,016 1,65 (1,10-2,49) 12 (18,5) 0,510 1,22 (0,67-2,21) Tỉnh khác (thành phố) 76 (14,2) 23 (30,3) 0,107 1,41 (0,93-2,15) 20 (26,3) 0,024 1,74 (1,07-2,82) Tỉnh khác (xã/huyện) 158 (29,4) 32 (20,3) 0,779 0,95 (0,64-1,40) 18 (11,4) 0,294 0,75 (0,44-1,28) Tình trạng hôn nhân Khác 29 (5,4) 13 (44,8) 0,007 1,96 (1,27-3,03) 13 (44,8)

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 24 * Số 1 * 2020 Nghiên cứu Y học Bảng 2. Mối liên quan giữa trầm cảm, lo âu với yếu tố tiền sử và thai kỳ hiện tại (n=537) Tổng (n=537) Trầm cảm CES-D ≥16 (n=129, 24,0%) Lo âu STAI-T ≥45 (n=86, 16,0%) Đặc điểm n (%) n (%) p RR KTC 95% n (%) p RR KTC 95% YẾU TỐ SẢN KHOA Tiền sử sinh mổ (n=258) Có 95 (36,8) 20 (21,1) 0,287 0,78 (0,49-1,24) 13 (13,7) 0,272 0,72 (0,40-1,31) Không 163 (63,2) 44 (27,0) 1 31 (19,0) 1 Tiền sử sinh non (n=258) Có 28 (10,9) 6 (21,4) 0,661 0,85 (0,40-1,79) 4 (14,3) 0,680 0,82 (0,32-2,12) Không 230 (89,1) 58 (25,2) 1 40 (17,4) 1 Tiền sử sinh nhẹ cân (n=258) Có 18 (7,0) 3 (16,7) 0,407 0,66 (0,23-1,88) 3 (16,7) 0,964 0,98 (0,33-2,84) Không 240 (93,0) 61 (25,4) 1 41 (17,1) 1 Tiền sử sẩy thai Có 59 (11,0) 15 (25,4) 1,07 (0,67-1,70) 7 (11,9) 0,357 0,72 (0,35-1,48) Không 478 (89,0) 114 (23,8) 0,789 1 79 (16,5) 1 Tiền sử phá thai Có 38 (7,1) 16 (42,1) 0,007 1,86 (1,24-2,80) 9 (23,7) 0,181 1,53 (0,84-2,82) Không 499 (92,9) 113 (22,6) 1 77 (15,4) 1 Tiền sử thai chết lưu Có 26 (4,8) 7 (26,9) 0,723 1,13 (0,59-2,16) 5 (19,2) 0,647 1,21 (0,54-2,73) Không 511 (95,2) 122 (23,9) 1 81 (15,9) 1 Số con hiện có ≥ 2 con 46 (8,6) 17 (37,0) 0,032 1,62 (1,07-2,44) 9 (19,6) 0,492 1,25 (0,67-2,32) ≤1 con 491 (91,4) 112 (22,8) 1 77 (15,7) 1 THAI KỲ HIỆN TẠI Giai đoạn thai kỳ Tam cá nguyệt 1 98 (18,2) 22 (22,4) 1 9 (10,5) 1 Tam cá nguyệt 2 249 (46,4) 62 (24,9) 0,634 1,11 (0,72-1,70) 43 (50,0) 0,062 2,06 (0,97-4,41) Tam cá nguyệt 3 190 (35,4) 45 (23,7) 0,815 1,06 (0,67-1,65) 34 (39,5) 0,053 2,16 (0,99-4,70) Nhóm số lần mang thai Lần đầu 231 (43,0) 55 (23,8) 1 35 (40,7) 1 Lần thứ 2 200 (37,3) 43 (21,5) 0,569 0,90 (0,64-1,28) 34 (39,5) 0,602 1,15 (0,69-1,92) Lần thứ 3 trở lên 106 (19,7) 31 (29,2) 0,283 1,23 (0,84-1,79) 17 (19,8) 0,834 1,07 (0,57-2,01) Thai ngoài kế hoạch Có 193 (35,9) 62 (32,1) 0,001 1,65 (1,23-2,22) 49 (57,0)

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 24 * Số 1 * 2020 tiền sử rối loạn tâm thần (p=0,001). Bảng 3. Mối liên quan giữa trầm cảm, lo âu với các đặc điểm tâm lý - xã hội liên quan thai kỳ (n=537) Tổng (n=537) Trầm cảm CES-D ≥16 (n=129, 24,0%) Lo âu STAI-T ≥45 (n=86, 16,0%) Đặc điểm n (%) n (%) p RR KTC 95% n (%) p RR KTC 95% Áp lực do mong đợi giới tính từ chồng (n=535) Có 29 (5,4) 20 (69,0)

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 24 * Số 1 * 2020 Nghiên cứu Y học Tổng (n=537) Trầm cảm CES-D ≥16 (n=129, 24,0%) Lo âu STAI-T ≥45 (n=86, 16,0%) Đặc điểm n (%) n (%) p RR KTC 95% n (%) p RR KTC 95% Hỗ trợ tinh thần Thường xuyên 385 (71,7) 76 (19,7) 1 43 (11,2) 1 Thỉnh thoảng 123 (22,9) 41 (33,3) 0,001 1,69 (1,22-2,33) 33 (26,8)

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 24 * Số 1 * 2020 khác tác giả Podvornik N. có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý họ. Mức độ hỗ Kết quả nghiên cứu cho thấy áp lực giới tính trợ từ chồng và gia đình là yếu tố độc lập với từ chồng và bố mẹ chồng là những yếu tố làm trầm cảm, lo âu mà nghiên cứu thực hiện tại tăng tỷ lệ trầm cảm. Mặc dù xã hội ngày càng nhiều nước trên thế giới của các tác giả Nasreen phát triển nhưng mong muốn của một số gia HE (2009), Nagandla K (2014) đã tìm thấy(4,5). đình người Việt Nam và các nước châu Á nói Mang thai là giai đoạn tâm sinh lý người chung vẫn xem việc sinh con trai để nói dõi tông phụ nữ có nhiều thay đổi, cảm xúc vui buồn thất đường quan trọng, nếu sinh không được con trai thường, cảm giác lo lắng bồn chồn luôn xuất sẽ bị mọi người trong gia đình, đặc biệt là gia hiện, sức khỏe thể chất của họ cũng suy giảm đình chồng cảm thấy không vui và gây áp lực đáng kể, do đó hỗ trợ tinh thần và công việc nhà lớn đối với phụ nữ. Mang thai ngoài kế hoạch là từ chồng và gia đình là rất cần thiết đối với họ. yếu tố độc lập liên quan đến lo âu, kết quả tương Việc thiếu hỗ trợ từ chồng và gia đình làm tăng đồng với các nghiên cứu trước đây của tác giả cảm giác cô đơn, không ai bên cạnh phụ giúp Nasreen HE (2009), Podvornik N (2011), làm thai phụ có cảm giác tự mình gánh lấy mọi Nagandla K (2014), Alqahtani AH (2016)(2,3,4,5). việc cùng một lúc có thể gây ra trầm cảm. Qua khảo sát nhận thấy các thai phụ mang Sức khỏe tâm thần ở phụ nữ mang thai tại thai ngoài kế hoạch phần lớn có con trước đó còn Việt Nam chưa được chú trọng. Từ kết quả quá nhỏ hoặc đã có hai con trở lên, do đó gánh nghiên cứu này và số lượng thai phụ thực tế tại nặng kinh tế, chăm sóc dạy dỗ con cái tạo nhiều Việt Nam thì ước tính có 1.600.000 phụ nữ mang áp lực cho họ. Mặt khác cũng có thể do chưa có thai có khả năng cơ nguy cơ có các dấu hiệu sự chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt sức khỏe, tâm trầm cảm, lo âu. Do đó, việc sàng lọc phát hiện lý, kinh tế mà vô tình có thai có thể làm cho thai sớm giúp điều trị kịp thời để giảm gánh nặng phụ có nhiều lo lắng, bất an dẫn đến lo âu. bệnh tật. Xét về mảng dự phòng, cần sàng lọc và Tiền sử rối loạn tâm thần và gia đình có tầm soát cho các nhóm phụ nữ có nguy cơ cao có người rối loạn tâm thần là những yếu tố độc lập thể có các dấu hiệu trầm cảm, lo âu để giảm kinh liên quan đến trầm cảm, lo âu. Kết quả tương phí thay vì sàng lọc tất cả các phụ nữ mang thai. đồng với các tác giả Nasreen HE (2009), Van de Nghiên cứu cũng có một số điểm hạn chế Loo KFE (2015) về tiền sử rối loạn tâm thần và như nghiên cứu cắt ngang nên chỉ phản ánh tác giả Jeong HG (2009) về yếu tố gia đình có được tình trạng trầm cảm, lo âu của thai phụ tại người rối loạn tâm thần(4,16,17). Việc trầm cảm có thời điểm nghiên cứu mà chưa cho biết chính liên quan đến tính di truyền vẫn đang là câu hỏi xác thai phụ có các triệu chứng trầm cảm, lo âu ở chưa có câu trả lời và bằng chứng rõ ràng. Tuy thời điểm nào. Đồng thời cũng chưa thể hiện nhiên, dựa trên kết quả nghiên cứu này và một mối liên hệ nhân quả giữa các yếu tố liên quan. vài nghiên cứu trước, nhận thấy cần sàng lọc và Các công cụ sử dụng đã được chuẩn hóa nhưng theo dõi các thai phụ có tiền sử rối loạn tâm thần chỉ là công cụ sàng lọc, chưa phải là công cụ hoặc gia đình có người rối loạn tâm thần(4,17). Có chẩn đoán. sự tương đồng với nghiên cứu của tác giả Van Kết quả nghiên cứu có thể không đại diện và de Loo KFE (2015) ở mối liên quan giữa trầm ngoại suy được cho các vùng miền khác, cần cảm, lo âu và việc thai phụ trải qua các sự kiện thực hiện các nghiên cứu tại các khu vực khác để buồn phiền trong thai kỳ(16). cho ra tỷ lệ chính xác nhất. Mặc dù cỡ mẫu Qua khảo sát, nhận thấy các thai phụ trải nghiên cứu lớn nhưng do có nhiều đặc điểm (hai qua nhiều sự kiện như mất người thân, ly bệnh viện, ba giai đoạn thai kỳ) nên không thực thân/ly dị, vợ chồng cãi nhau, mất tài sản mất hiên các phân tích chuyên sâu như phân tích công việc và những trải nghiệm này hoàn toàn phân nhóm, phân tích nhiều tầng. 71

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 24 * Số 1 * 2020 Nghiên cứu Y học pregnancy outcomes. Acta Obstetricia et Gynecologica KẾTLUẬN Scandinavica, 85(3):277-285. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trầm cảm 8. O'Connor TG, Heron J, Golding J, Beveridge M, Glover V (2002). Maternal antenatal anxiety and children's và lo âu là phổ biến ở phụ nữ mang thai (24,0% behavioural/emotional problems at 4 years. Report from the trầm cảm và 16,0% lo âu). Các yếu tố độc lập làm Avon Longitudinal Study of Parents and Children. British tăng tỷ lệ trầm cảm hoặc lo lắng bao gồm áp lực Journal of Psychiatry, 180:502-508. 9. Shahhosseini Z, Pourasghar M, Khalilian A, Salehi F (2015). A do giới tính mong đợi từ chồng, trải qua sự kiện Review of the Effects of Anxiety During Pregnancy on buồn khi mang thai, mức độ hỗ trợ tinh thần của Children's Health. Journal of the Academy of Medical Sciences of chồng thấp, mang thai ngoài ý muốn, tiền sử rối Bosnia and Herzegovina, 27(3):200-202. 10. Yanikkerem E, Ay S, Mutlu S, Goker A (2013). Antenatal loạn tâm thần và tiền sử gia đình bị rối loạn tâm depression: prevalence and risk factors in a hospital based thần. Do đó, các bệnh viện phụ sản tại Việt Nam Turkish sample. Journal of the Pakistan Medical Association, 63(4):472-477. cần bổ sung các phòng tư vấn tâm lý cũng như 11. Fisher J, Tran T, La BT, Kriitmaa K, Rosenthal D, Tran T (2010). sàng lọc trầm cảm hoặc lo lắng cho phụ nữ mang Common perinatal mental disorders in northern Viet Nam: thai ở giai đoạn sớm và theo dõi suốt thai kỳ community prevalence and health care use. Bulletin of the World Health Organization, 88(10):737-745. cũng như sau sinh, đặc biệt là phụ nữ mang thai 12. Fisher J, Tran T, Tran DT, Dwyer T, Nguyen T, Casey GJ, et al có nguy cơ cao. (2013). Prevalence and risk factors for symptoms of common mental disorders in early and late pregnancy in Vietnamese TÀI LIỆU THAM KHẢO women: a prospective population-based study. Journal of 1. Fisher J, Cabral de MM, Patel V, Rahman A, Tran T, Holton S, et Affective Disorders, 146(2):213-219. al (2012). Prevalence and determinants of common perinatal 13. Radloff LS (1977). The CES-D Scale: A self-report depression mental disorders in women in low- and lower-middle-income scale for research in the general population. Applied Psychological countries: a systematic review. Bulletin of the World Health Measurement, 1(3):385-401. Organization, 90(2):139-149. 14. Thai TT, Jones MK, Harris LM, Heard RC (2016). Screening 2. Podvornik N, Globevnik VV, Praper P (2015). Depression and value of the Center for epidemiologic studies - depression scale Anxiety in Women During Pregnancy in Slovenia. Slovenian among people living with HIV/AIDS in Ho Chi Minh City, Journal of Public Health, 54(1):45-50. Vietnam: a validation study. BMC Psychiatry, 16:145. 3. Alqahtani AH, Al Khedair K, Al-Jeheiman R, Al-Turki HA, Al 15. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene R, Vagg PR, Jacobs GA Qahtani NH (2018). Anxiety and depression during pregnancy (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Form Y1 – in women attending clinics in a University Hospital in Eastern Y2). Consulting Psychologists Press, IV. province of Saudi Arabia: prevalence and associated factors. 16. Van de Loo KFE, Vlenterie R, Nikkels SJ, Merkus PJFM, International Journal of Women's Health, 23(10):101-108. Roukema J, Verhaak CM, et al (2018). Depression and anxiety 4. Nasreen HE, Kabir ZN, Forsell Y, Edhborg M (2011). Prevalence during pregnancy: The influence of maternal characteristics. and associated factors of depressive and anxiety symptoms Birth, 45(4):478-489. during pregnancy: a population based study in rural 17. Jeong HG, Lim JS, Lee MS, Kim SH, Jung IK, Joe SH (2013). The Bangladesh. BMC Women's Health, 11:22. association of psychosocial factors and obstetric history with 5. Nagandla K, Nalliah S, Yin LK, Majeed ZA, Ismail M, Zubaidah depression in pregnant women: focus on the role of emotional S, et al (2016). Prevalence and associated risk factors of support. General hospital psychiatry, 35(4):354-358. depression, anxiety and stress in pregnancy. International Journal of Reproduction Contraception Obstetrics and Gynecology, 5:7. Ngày nhận bài báo: 12/11/2019 6. Kurki T, Hiilesmaa V, Raitasalo R, Mattila H, Ylikorkala O (2000). Depression and anxiety in early pregnancy and risk for Ngày phản biện nhận xét bài báo: 14/11/2019 preeclampsia. Obstetrics and Gynecology, 95(4):487-490. Ngày bài báo được đăng: 10/03/2020 7. Neggers Y, Goldenberg R, Cliver S, Hauth J (2006). The relationship between psychosocial profile, health practices, and 72

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tram-cam-lo-au-va-cac-yeu-to-lien-quan-o-phu-nu-mang-thai-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-2310104.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY