MangYTe

Tài liệu y khoa

Trầm cảm và các yếu tố liên quan ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận năm 2021

Trầm cảm và các yếu tố liên quan ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận năm 2021
  • Mã tin: 1679
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Trầm cảm ở phụ nữ là rối loạn tâm thần phổ biến hiện nay và là nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng bệnh tật. Đặc biệt, phụ nữ quanh tuổi mãn kinh là đối tượng dễ mắc phải trầm cảm do sự thiếu hụt của nội tiết tố. Bài viết trình bày xác định tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận năm 2021 và các yếu tố liên quan.

Nội dung Text: Trầm cảm và các yếu tố liên quan ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận năm 2021

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ QUANH TUỔI MÃN KINH TẠI XÃ NGHỊ ĐỨC, HUYỆN TÁNH LINH, TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2021 Cao Thị Kiều Oanh1, Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh1 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Trầm cảm ở phụ nữ là rối loạn tâm thần phổ biến hiện nay và là nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng bệnh tật. Đặc biệt, phụ nữ quanh tuổi mãn kinh là đối tượng dễ mắc phải trầm cảm do sự thiếu hụt của nội tiết tố. Vì vậy đây là vấn đề cần được quan tâm kịp thời và cũng chưa có nghiên cứu nào về trầm cảm ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh được thực hiện tại Nghị Đức, Tánh Linh, Bình Thuận. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận năm 2021 và các yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành từ tháng 2 – tháng 6 năm 2021 trên 261 phụ nữ từ 40 – 60 tuổi tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Phỏng vấn mặt đối mặt được triển khai tại nhà của đối tượng thông qua bộ câu hỏi soạn sẵn gồm các thông tin liên quan đến đặc điểm dân số - kinh tế - xã hội, đặc điểm mãn kinh, tình trạng sức khỏe – tâm lý, biểu hiện trầm cảm bằng thang đo CES – D đã được chuẩn hóa, có tính giá trị và độ tin cậy cao. Kết quả: Độ tuổi trung bình của các đối tượng tham gia là 49,9 ± 4,7 tuổi. Tỷ lệ các đối tượng có dấu hiệu trầm cảm là 16,9%. Trầm cảm ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh có liên quan với nhóm tuổi, người sống chung, điều trị thuốc, biến cố bất lợi, mất ngủ với p lần lượt là 0,001;

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Methods: A cross-sectional study was conducted from February to June 2021. Total of 261 women aged 40- 60 years and living at Nghi Duc village were recruited. Face to face interviews were implemented at participant’s homes with the structured questionnaire. The structured questionnaire included demographic characteristics, menopause characteristics, health and depresion status. The CES-D scale was used to assess the depression situation of the participants. Results: The average age of participants were 49.9 ± 4.7 years. Among them, the prevalence of depression was 16.9%. Depression among women transitioning through menopause is associated with age group, living status, treatment status, adverse life events and insomnia status at p=0.001;

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học đích tại xâ Nghị Đức thì c ỡ mẫu tính được là Những người có tổng điểm theo thang đo từ 16 261 người. điểm trở lên thì được xem là có dấu hiệu trầm Kỹ thuật và tiêu chí chọn mẫu cảm. Thang đo này cũng đã được đánh giá độ tin cậy tại Việt Nam với Cronbach’s alpha là Những đối tượng thỏa tiêu chí về tuỗi (từ 40 0,81(10). Thang đo MRS bao gồm 11 câu hỏi, 3 -60 tuổi), thường trú tại địa phương, còn tử cung khía cạnh: triệu chứng cơ thể (bốc hỏa, hồi hộp và hai buồng trứng và đồng ý tham gia nghiên đánh trống ngực, rối loạn giấc ngủ, đau nhức cứu sê được mời vào khão sá.t Những đối tượng xương khớp), khía cạnh tâm lý (trầm cảm, cáu bị loại khỏi nghiên cứu nếu có bất kỳ một trong gắt, lo âu và giảm sút trí tuệ) và khía cạnh niệu những đặc điểm như dùng thuốc ngừa thai, không có khả năng nghe và nói, có các bệnh lý sinh dục(11). tâm thần, thần kinh thực thể đã được chẩn đoán Phân tích dữ liệu trước đó. 4/7 thôn của xã Nghị Đức được lựa Sử dụng tần số và tỷ lệ cho thống kê mô tả. chọn ngẫu nhiên vào nghiên cứu , toàn bộ phụ Các kiểm định chi bình phương và Fisher được nữ từ 40 – 60 tuổi trong số các thôn được chọn dùng khi thích hợp để xác định mối liên quan được mời tham gia nghiên cứu. giữa các yếu tố với trầm cảm. Mức p

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Đặc tính Tần số Tỷ lệ (%) tượng tham gia nghiên cứu là nông dân, phụ Nội trợ 22 8,4 nữ làm nội trợ chỉ chiếm dưới 10%. Gần 1/2 các Kinh doanh buôn bán 48 18,4 Nhân viên văn phòng, công chức 12 4,6 đối tượng tham gia nghiên cứu đang ở giai Người sống chung đoạn tiền mãn kinh. Hơn 60% các đối tượng Sống cùng chồng 232 88,9 hiện đang mắc ít nhất một bệnh mạn tính. Hơn Không sống cùng chồng 29 11,1 2/3 các đối tượng thấy lo lắng về sức khỏe bản Giai đoạn mãn kinh Tiền mãn kinh 107 41 thân. Tình trạng mất ngủ xảy ra ở hầu hết các Quanh mãn kinh 92 35,2 đối tượng tham gia. Chỉ có một số ít các đối Sau mãn kinh 62 23,8 tượng gặp phải các biến cố bất lợi. Mức độ các triệu chứng mãn kinh (thang đo MRS) Bảng 2: Tỷ lệ trầm cảm của đối tượng n=261 Nghiêm trọng 48 18,4 Trầm cảm Tần số Tỷ lệ (%) Không nghiêm trọng 213 81,6 Có 44 16,9 Bệnh mạn tính 166 63,6 Không 217 83,1 Hiện đang điều trị thuốc 107 41 Trong số 261 đối tượng tham gia nghiên cứu Đặc tính Tần số Tỷ lệ (%) có 44 đối tượng có biễu hiện trầm cãm, chiếm tĩ Lo lắng sức khỏe 191 73,2 Mất ngủ 158 60,5 lệ 16,9%. Điểm số trầm cảm có trung vị là 4 với Biến cố bất lợi 10 3,8 khoảng tứ phân vị 3 – 7, điểm trầm cảm thấp Kết quả nghiên cứu ở Bảng 1 cho thấy độ nhất là 0 và cao nhất là 34 điểm. tuổi trung bình của các đối tượng tham gia Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nghiên cứu là 49,9 ± 4,7 tuổi. Đa số các đối trầm cảm và nhóm tuổi, người sống chung, giai tượng có trình độ học vấn từ cấp 1 trở xuống, đoạn mãn kinh, bệnh mạn tính, tình trạng điều chiếm hơn 2/3 trong tổng số. Trong khi đó đối trị thuốc, cảm giác lo l ắng sức khỏe, tình trạng tượng có trình độ học vấn từ cấp 3 trở lên mất ngủ, và các biến cố bất lợi trong cuộc sống chiếm tỷ lệ rất thấp chỉ 1,2%. Gần 60% đối với mức ý nghĩa p

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học Trầm cảm Có Không Giá trị PR Đặc tính Tần số (%) Tần số (%) p KTC 95% n=44 n=217 Mức độ các triệu chứng mãn kinh Nghiêm trọng 12 (25) 36 (75) 0,095 1,66 (0,93-2,99) Không nghiêm trọng 32 (15) 181 (85) Tình trạng mắc bệnh Mắc bệnh 39 (23,5) 127 (76,5)

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 ở giai đoạn tiền mãn kinh, 35% ở giai đoạn bệnh. Điều này có thể do những người có sử quanh mãn kinh và còn lại 24% đang ở giai đoạn dụng thuốc để điều trị bệnh có thể họ mắc bệnh sau mãn kinh. So với nghiên cứu tại Bình Định(8) nặng hơn, nghiêm trọng và ở giai đoạn muộn thì kết quả này có sự chênh lệch đáng kể khi hơn, có những triệu chứng cần phải được kiểm nghiên cứu trước tỷ lệ phụ nữ ở giai đoạn tiền soát và phụ thuộc vào thuốc. Điều này cũng mãn kinh chỉ chiếm 20%, còn lại là quanh mãn khiến tâm lý họ lo sợ hơn về căn bệnh của mình kinh và sau mãn kinh. và cũng sẽ gây ra những áp lực trong vấn đề tài Tỷ lệ trầm cảm ở các đối tƣợng nghiên cứu chính sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đối tượng. Thang đo CES – D với ngưỡng điểm ≥16 Chúng tôi nhận thấy có mối liên quan giữa được dùng để đánh giá tình trạng trầm cảm mất ngủ với trầm cảm ở phụ nữ tuổi mãn kinh. trong mẫu nghiên cứu. Theo kết quả nghiên cứu Những người có mất ngủ có tỷ lệ trầm cảm cao có 16,9 % phụ nữ có biểu hiện trầm cảm. Kết quả hơn so với những người không có mất ngủ. Kết nghiên cứu tương đồng với nghiên cứu của Bùi quả này cũng tương tự với nghiên cứu ở Bình Đức Thắng được thực hiện trên phụ nữ từ 40 – Định(8), Mỹ(15). Các biến cố bất lợi có mối liên 60 tuổi tại Thừa Thiên Huế năm 2014 với cùng quan với trầm cảm. Nghiên cứu nhận thấy thang đo thì tỷ lệ này là 14,6%(8). Kết quả của những người gặp phải các biến cố bất lợi sẽ có tỷ nghiên cứu tương đồng với nghiên cứu của lệ trầm cảm cao gấp 3,96 lần so với những người Lương Thanh Bảo Yến tại Huế(13), nghiên cứu không có biến cố bất lợi. Kết quả nghiên cứu của Zheng Y ở Trung Quốc(14). tương đồng với nghiên cứu của tại Thừa Thiên Trầm cảm và các yếu tố liên quan Huế(12). Những biến cố bất lợi thường gặp phải là Nghiên cứu cho thấy tuổi tác có mối liên mất người thân, mâu thuẫn gia đình, ly hôn, làm quan đến trầm cảm. Tuổi càng cao thì tỷ lệ trầm ăn thua lỗ. Khi xảy ra những biến cố ảnh hưởng cảm ở phụ nữ tuổi mãn kinh càng cao. Chúng tôi đến tâm lý này người phụ nữ vốn dĩ nhạy cảm nhận thấy ở những người phụ nữ từ 51 tuổi trở nếu không được quan tâm, động viên, chia sẻ lên có tỷ lệ trầm cảm cao gấp 3,2 lần so với nhóm kịp thời thì họ sẽ dễ trở nên cô đơn, buồn bã dẫn những người nhỏ tuổi hơn. Kết quả nghiên cứu đến lo âu, trầm cảm tương đồng với nghiên cứu tại Bình Định(9). KẾT LUẬN Người sống chung có mối liên quan đến trầm Nghiên cứu cho thấy tĩ lệ tr ầm cảm ở phụ nữ cảm ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh. Những quanh tuỗi mân kinh cûng khá cao . Những người phụ nữ không sống cùng chồng thì có tỷ người phụ nữ lớn hơn 50 tuổi, không sống cùng lệ trầm cảm cao gấp 5 lần so với những phụ nữ chồng, có điều trị thuốc, có các biến cố bất lợi, sống cùng chồng. Nghiên cứu tại Thừa Thiên mất ngủ có tỷ lệ trầm cảm cao hơn nhóm phụ nữ Huế(12), Bình Định(8) cũng có kết quả tương tự. Việc tự gánh vác kinh tế và chăm sóc gia đình có không có các yếu tố này. Chính vì vậy chính khả năng gia tăng áp lực và sẽ dễ rơi vào trạng quyền y tế , cũng như h ội phụ nữ địa phương thái cô đơn, buồn bã, căng thẳng từ đó dẫn đến cần xây dựng các chính sách hỗ trợ về tinh thần các vấn đề lo âu, trầm cảm. cho những người phụ nữ sống một mình, lớn Việc có điều trị thuốc để điều trị bệnh có mối tuổi, gặp các biến cố bất lợi. Thêm vào đó, ngành liên quan với trầm cảm ở người phụ nữ quanh y tế cần tổ chức những buổi truyền thông kiến tuổi mãn kinh. Nghiên cứu của chúng tôi nhận thức về trầm cảm, giáo dục sức khỏe mãn kinh thấy những người phụ nữ có sử dụng thuốc để cho phụ nữ và các hoạt động t ầm soát định kỳ điều trị bệnh (bao gồm thuốc theo toa của bác sĩ nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu trầm cảm hay thuốc tự mua) có tỷ lệ trầm cảm cao hơn ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh để kịp thời hỗ những người không dùng thuốc để điều trị trợ, chăm sóc. Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh-Y Tế Công Cộng 283

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học 10. Thai TT, Jones MK, Harris LM, Heard RC (2016). Screening TÀI LIỆU THAM KHẢO value of the Center for epidemiologic studies–depression scale 1. World Health Organization (2020). Depression. URL: among people living with HIV/AIDS in Ho Chi Minh City, www.Who.Int/News-Room/Fact-Sheets/Detail/Depression. Vietnam: a validation study. BMC Psychiatry, 16(1):1-11. 2. Nguyễn Thị Trang Nhung, Trần Khánh Long, Bùi Ngọc Linh 11. Heinemann LA, Potthoff P, Schneider HP (2003). International (2011). Các bệnh tâm thần kinh. In: Nguyễn Thị Trang versions of the Menopause Rating Scale (MRS). Health Qual Life Nhung.Gánh nặng bệnh tật và chấn thương tại Việt Nam 2008, Outcomes, 1:28. pp.22. Nhà Xuất Bản Y Học, Hà Nội. 12. Bùi Đức Thắng (2014). Khảo sát rối loạn trầm cảm và các yếu tố 3. Sassarini DJ (2016). Depression in midlife women. Maturitas, liên quan ở phụ nữ mãn kinh tại huyện A Lưới, Thừa Thiên - 94:149-154. Huế năm 2014. Luận Văn Tốt Nghiệp Thạc Sĩ, Đại học Y Dược 4. Xiao C, Mou C, Zhou X (2019). Effect of mindfulness meditation Huế. training on anxiety, depression and sleep quality in 13. Luong TBY, Vo VT, Hoang TL (2014). Depressive symptoms perimenopausal women Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, among post-menopausal women in Central Vietnam. Jounal of 39(8):998-1002 Community Medicine, 15(3):18-23. 5. Zeng LN, Yang Y, Feng Y, Cui X, Wang R, Hall BJ, et al (2019). 14. Zheng Y, Zhou Y, Zhu J, et al (2018). A simple risk score based The prevalence of depression in menopausal women in China: on sleep quality for predicting depressive symptoms in A meta-analysis of observational studies. J Affect Disord, 256:337- menopausal women: a multicenter study. Postgraduate Medicine, 343. 130(2):264-270. 6. Bromberger JT, Matthews KA, Schott LL, et al (2007). 15. offe H, Soares CN, Thurston RC, et al (2009). Depression is Depressive symptoms during the menopausal transition: the associated with worse objectively and subjectively measured Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). J Affect sleep, but not more frequent awakenings, in women with Disord, 103(1-3):267-72. vasomotor symptoms. Menopause, 16(4):671-9. 7. Hill K (1996). The demography of menopause. Maturitas, 23(2):113-127. 8. Phạm Lê Thị Thanh Trúc (2019). Rối loạn trầm cảm, chất lượng Ngày nhận bài báo: 28/11/2021 giấc ngủ và các yếu tố liên quan ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 10/02/2022 tại xã Phước Hòa huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định. Y Học Ngày bài báo được đăng: 15/03/2022 Thành Phố Hồ Chí Minh, 23(5):253-259 9. Radloff LS (1997). Scale: A self-report depression scale for research in the general population. J Clin Exp Neuropsychol, 19:340-356. 284 Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh - Y Tế Công Cộng

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tram-cam-va-cac-yeu-to-lien-quan-o-phu-nu-quanh-tuoi-man-kinh-tai-xa-nghi-duc-huyen-tanh-linh-tinh-2529545.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY