sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Tỷ lệ đau vú trên bệnh nhân khám bệnh lý tuyến vú tại Bệnh viện Từ Dũ

Tỷ lệ đau vú trên bệnh nhân khám bệnh lý tuyến vú tại Bệnh viện Từ Dũ
  • Mã tin : 1828
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Tỷ lệ đau vú trên bệnh nhân khám bệnh lý tuyến vú tại Bệnh viện Từ Dũ trình bày xác định tỷ lệ đau vú của phụ nữ đến khám bệnh lý tuyến vú tại bệnh viện Từ Dũ và phân tích các yếu tố liên quan đến đau vú.

Nội dung Text: Tỷ lệ đau vú trên bệnh nhân khám bệnh lý tuyến vú tại Bệnh viện Từ Dũ

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 criteria and point-of-care diagnostic algorithms. unclassifiable. Am J Clin Pathol, 143, 635-44. Leukemia, 22, 14-22. 5. Szuber, N., et al. (2019). 3023 Mayo Clinic 2. Barbui, T., et al. (2015). Practice-relevant Patients With Myeloproliferative Neoplasms: Risk- revision of IPSET-thrombosis based on 1019 Stratified Comparison of Survival and Outcomes patients with WHO-defined essential Data Among Disease Subgroups. Mayo Clin Proc, thrombocythemia. Blood Cancer J, 5, e369. 94, 599-610. 3. Barbui, T., et al. (2011). Philadelphia-negative 6. Vu, H.A., et al. (2019). Clinical and classical myeloproliferative neoplasms: critical Hematological Relevance of JAK2V617F, CALR, and concepts and management recommendations from MPL Mutations in Vietnamese Patients with European LeukemiaNet. J Clin Oncol, 29, 761-70. Essential Thrombocythemia. Asian Pac J Cancer 4. Kim, S.Y., et al. (2015). CALR, JAK2, and MPL Prev, 20, 2775-2780. mutation profiles in patients with four different 7. Carobbio, A., et al. (2010). Hydroxyurea in subtypes of myeloproliferative neoplasms: primary essential thrombocythemia: rate and clinical myelofibrosis, essential thrombocythemia, relevance of responses by European LeukemiaNet polycythemia vera, and myeloproliferative neoplasm, criteria. Blood, 116, 1051-5. TỶ LỆ ĐAU VÚ TRÊN BỆNH NHÂN KHÁM BỆNH LÝ TUYẾN VÚ TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ Nguyễn Quốc Đạt1, Võ Minh Tuấn1, Lê Thanh Thị Hải Đường2, Phạm Thanh Hoàng1, Trần Thị Hạnh Dung2, Trần Văn Đủ1, Nguyễn Hạ Thi Mơ3 TÓM TẮT điều trị bệnh lý tuyến vú hiệu quả. Từ khóa: đau vú, nghiên cứu cắt ngang, tỷ lệ, yếu 26 Đặt vấn đề: Đau vú là một trong những than tố liên quan. phiền phổ biến nhất ở người phụ nữ đến khám vú. Nó gây ra những ảnh hưởng lên chất lượng cuộc sống và SUMMARY đôi khi đề lại những di chứng nặng nề về mặt tâm lý cho người phụ nữ, tuy nhiên triệu chứng này trên lâm PREVALENCE OF MASTALGIA IN WOMEN HAVING sàng thường không được chú ý nhiều. Biết được tỷ lệ BREAST EXAMINATION IN TU DU HOSPITAL đau vú ở những bệnh nhân đến khám các bệnh lý Background: Mastalgia is one of the most common tuyến vú sẽ giúp cho việc tư vấn, lựa chọn phương complaint in women going to the breast examination. It pháp điều trị bệnh được tốt hơn. Mục tiêu: Xác định affects life qualities and sometimes cause severe mental tỷ lệ đau vú của phụ nữ đến khám bệnh lý tuyến vú problems for women. Notify the prevalence of mastalgia tại bệnh viện Từ Dũ và phân tích các yếu tố liên quan in women coming to the doctor for breast evaluation is đến đau vú. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang an useful information for consultation as well as making trên 386 trường hợp bệnh nhân đến khám các bệnh lý better plan for managing the disorder. Objective: tuyến vú tại bệnh viện Từ Dũ từ 2/2022 đến 04/2022, Assess the rate of mastalgia in women going for a thu thập số liệu bằng phương pháp phỏng vấn có bộ breast examination in Tu Du hospital and analyze the câu hỏi cấu trúc. Kết quả: Tỷ lệ đau vú của các phụ nữ other related factors. Methods: A cross-section study đến khám các bệnh lý tuyến vú tại Bệnh viện Từ Dũ là of 386 women going for a breast examination in Tu Du 57,5% (KTC95%: 52,3-62,2). Các yếu tố liên quan đến hospital from 02/2022 to 04/2022, data collection by đau vú bao gồm: nhóm phụ nữ sử dụng thuốc tránh interview method with structured questionnaire. thai nội tiết (PR*: 3,1; KTC95%: 1,1-9,4), nhóm phụ nữ Results: The rate of mastalgia in women going for a có tiền sử có khối u vú (PR*: 1,6; KTC95%: 1,01-2,6), breast examination in Tu Du hospital was 57.5% nhóm phụ nữ có hội chứng tiền kinh (PR*: 4,1; [95%CI: 52.3-62.2]. The related factors include using KTC95%: 2,5-6,6) và nhóm phụ nữ có tuổi có kinh hormonal contraception (PR*: 3.1; 95%CI: 1.1-9.4), nguyệt lần đầu từ 8 – 14 tuổi (PR*: 1,6; KTC95%: 1,01- prehistory of breast masses (PR*: 1,6; 95%CI: 1.01- 2,5). Kết luận: Tỷ lệ đau vú ở các phụ nữ đến khám vú 2.6), premenstrual syndrome (PR*: 4.1; 95%CI: 2.5- tại Bệnh viện Từ Dũ là 57,5%. Triệu chứng đau vú cần 6.6) and the age range menarche between 8-14 (PR*: được sàng lọc và phân loại cẩn thận trên thực hành lâm 1.6; 95%CI: 1.01-2.5). Conclusions: The prevalence sàng. Nhờ đó, thầy thuốc mới có thể tư vấn, quản lý và of mastalgia in women going for a breast examination in Tu Du hospital was 57.5%. Mastalgia need to be carefully screened and classified in clinical practice. 1Đạihọc Y Dược TP Hồ Chí Minh Thanks to that, doctors can counsel, diagnose and plan 2Bệnh viện Từ Dũ a treament more effectively for the breast diseases. 3Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Key words: mastalgia, cross-sectional study, prevalence, associated factors. Chịu trách nhiệm chính: Võ Minh Tuấn Email: vominhtuan@ump.edu.vn I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nhận bài: 2.6.2022 Đau vú là một thuật ngữ y tế dùng để chỉ Ngày phản biện khoa học: 26.7.2022 Ngày duyệt bài: 1.8.2022 triệu chứng đau ở vú và là một trong những than 103

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 phiền phổ biến nhất ở người phụ nữ đến khám - Bệnh nhân mắc các bệnh lý tâm thần không vú. Đau vú được xem như là “nỗi đau của phụ có khả năng tự nhận thức bản thân. nữ”. Hằng năm, có khoảng 70% phụ nữ châu Âu - Bệnh nhân đến khám định kỳ để tầm soát trong độ tuổi sinh sản từng mắc tình trạng này ung thư vú.và không có triệu chứng gì về vú. và tìm đến cơ sở y tế với các mức độ khác nhau. Cỡ mẫu: Kích thước cỡ mẫu được tính theo Và ở châu Á là khoảng 30-55% phụ nữ đến công thức: khám vú vì đau vú [5]. Nó góp phần ảnh hưởng Z21-α/2 x P (1-P) lên chất lượng của khoảng 40% các phụ nữ N= d2 trước mãn kinh ở các nước xã hội phương tây. Chọn P=0,5 để có cỡ mẫu lớn nhất => N=384. Có đến 8-30% phụ nữ cho biết rằng họ đau mức Phương pháp lấy mẫu: Ngẫu nhiên đơn độ vừa phải đến dữ dội, kéo dài từ 5 ngày trở lên theo thời gian mỗi tháng, nó có thể đủ nghiêm trọng để ảnh Trong thời gian từ 02/2021 đến 04/2022 tại hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ [2]. bệnh viện Từ Dũ, vào các ngày thứ 3, thứ 4 và Mặc dù là được xem vấn đề thường gặp, thứ 5, chúng tôi tiến hành nghiên cứu vào 13 giờ nhưng đa phần các nhà thực hành lâm sàng chú 30 phút và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút hằng ý đến phần tầm soát ung thư vú và các bệnh lý ngày. Chúng tôi chọn ngẫu nhiên các bệnh nhân tuyến vú khác mà ít quan tâm đánh giá đến vấn đến khám vú và thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu cũng đề đau vú ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống như không có tiêu chuẩn loại trừ để phóng vấn, của người phụ nữ. Do điều kiện và quan điểm mỗi ngày chúng tôi phỏng vấn trung bình 15 sống mà thậm chí có nhiều phụ nữ cho biết phải trường hợp. chịu đựng đau vú nặng cho đến khi mãn kinh mà Phương pháp tiến hành không được điều trị [3]. Thêm vào đó, đau vú đã Bước 1: Chuẩn bị công cụ được báo cáo là biểu hiện triệu chứng của ung Bước 2: Tiến hành phỏng vấn thử bảng câu hỏi thư vú trong khoảng 5-18% các trường hợp ung Bước 3: Sàng lọc và thu nhận đối tượng thư vú. Việc biết rõ về tỷ lệ đau vú và tỷ lệ của nghiên cứu mức độ đau vú sẽ góp phần giúp các nhà thực Bước 4: Thông tin về nghiên cứu và để bệnh hành lâm sàng có cái nhìn rõ ràng về vấn đề đau nhân ký cam kết đồng thuận tham gia nghiên cứu. vú và quan tâm hơn trong việc đánh giá, điều trị Bước 5: Ghi nhận kết nhận kết quả sau thăm đau vú. khám của bệnh nhân BV Từ Dũ là trung tâm chuyên khoa Phụ Sản, Bước 6: Tổng hợp và phân tích số liệu nơi chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ từ khắp các Biến số nghiên cứu chính: Chúng tôi định tỉnh và thành phố ở miền nam Việt Nam. Bệnh nghĩa triệu chứng đau vú và sử dụng thang điểm viện mỗi ngày đón tiếp một lượng lớn bệnh nhân NRS kết hợp với PFS để ghi nhận và đánh giá đến khám các bệnh lý về vú, với nhiều nhóm tuổi mức độ đau vú [9]. khác nhau, đủ mọi tầng lớp khác nhau. Đây là điều kiện thuận lợi để thực hiện các nghiên cứu về các vấn đề của vú. Xuất phát từ nhu cầu thực tế việc tầm soát đau vú cho những người phụ nữ đến khám vú, chúng tôi tiến hành đề tài để trả lời câu hỏi nghiên cứu: “Tỷ lệ đau vú trên bệnh Hình 1: Thang điểm đau NRS và PFS nhân đến khám bệnh lý tuyến vú tại bệnh viện Xử lý và phân tích số liệu: Sau khi thu Từ Dũ là bao nhiêu?”. Mục tiêu nghiên cứu: Xác thập số liệu, chúng tôi tiến hành tổng hợp, phân định tỷ lệ đau vú của phụ nữ đến khám bệnh lý tích, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 18.0. tuyến vú tại bệnh viện Từ Dũ và phân tích các Phân tích số liệu gồm 2 bước: bước 1 mô tả và yếu tố liên quan đến đau vú. phân tích đơn biến, bước 2 dùng mô hình hồi II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU quy đa biến nhằm kiểm soát yếu tố gây nhiễu để Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang. tính PR hiệu chỉnh (PR*) cho các biến số. Các phép Tiêu chuẩn nhận vào: Tất cả phụ nữ đến kiểm đều được thực hiện với độ tin cậy 95%. khám vú tại BV Từ Dũ và đồng ý tham gia Đạo đức trong nghiên cứu y sinh: Nghiên nghiên cứu cứu được tiến hành sau khi đã thông qua Quyết Tiêu chuẩn loại trừ: định số: 03/BVTD-HĐĐĐ ngày 04/01/2022 của - Bệnh nhân có tiền căn chấn thương vú hoặc Hội đồng Đạo đúc trong nghiên cứu y sinh của có sinh thiết vú trong vòng 6 tháng. BV Từ Dũ. 104

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ảnh hưởng đến giấc ngủ Trong thời gian nghiên cứu chúng tôi có được Không 184 82,4 390 trường hợp thỏa tiêu chuẩn nghiên cứu, loại Có 39 17,6 4 trường hợp do không ghi nhận được kết quả Đau ảnh hưởng đến đời sống tình dục sau khi thăm khám vú. Cuối cùng chúng tôi ghi Không 190 85,1 nhận được 386 bệnh nhân thực hiện đầy đủ quy Có 33 14,9 trình nghiên cứu. Độ tuổi trung bình 39,2 ± 10,9; Bảng 2: Đặc điểm tính chất đau vú tuổi nhỏ nhất là 16 và lớn nhất 73 tuổi. Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ Đặc điểm về dân tộc: dân tộc Kinh chiếm đa số 97,4%, còn (n=222) (%) lại là dân tộc khác chỉ chiếm 2,6%. Nghề nghiệp, Tính chất đau chủ yếu là lao động chân tay chiếm 39,4%; công Đau khi ấn vào 139 62,6 việc lao động trí óc chiếm 31,1% và nội trợ Tự đau 83 37,4 chiếm 29,5%. Đau vú kèm sưng, đỏ 1. Tỷ lệ đau vú ở các bệnh nhân đến Không 208 93,7 khám các bệnh lý tuyến vú Có 14 6,3 Đau vú kèm tự sờ thấy u Không 151 68,1 Có 71 31,9 Đau vú kèm theo tiết dịch bất thường ở vú Không 199 89,6 Có 3 1,4 Đau vú phải dùng thuốc giảm đau Không 215 96,8 Có 7 3,2 Đau có chu kỳ Biểu đồ 1: Tỷ lệ đau vú ở các bệnh nhân đến Không 69 31,1 khám các bệnh lý tuyến vú Có 153 68,9 Nhận xét: Trong tổng số 386 bệnh nhân tham Thời gian đau gia nghiên cứu, có 222 bệnh nhân có triệu chứng < 1 tháng 171 77,0 đau vú, chiếm tỷ lệ 57,5% [KTC95%: 52,3 - 62,2]. 1 – 6 tháng 21 9,5 2. Phân độ mức độ đau 7 – 12 tháng 9 4,0 > 12 tháng 21 9,5 Yếu tố giúp giảm đau Không 162 73 Tăng thời gian ngủ 11 4,9 Nghỉ ngơi, thư giãn 24 10,8 Vận động thể dục 14 6,3 Thuốc 7 3,2 Khác 4 1,8 Yếu tố tăng đau Biểu đồ 2: Biểu đồ phân bố mức độ đau theo Không 164 73,9 thang điểm 10 Mất ngủ 22 9,9 Căng thẳng, lo lắng 34 15,3 Nhận xét: Trong tổng số 222 bệnh nhân Khác 4 1,8 tham gia nghiên cứu có đau vú, mức độ đau trung Bảng 3: Vị trí và kiểu đau vú bình được chúng tôi ghi nhận là 2,72 điểm ± 1,2. Số lượng Tỷ lệ Trong đó mức đau thấp nhất là mức 1 đau nhẹ và Đặc điểm (n=222) (%) cao nhất mức 8 đau mạnh liệt ghê gớm. Vị trí đau Bảng 1: Tác động của triệu chứng đau Toàn bộ vú phải 10 4,5 vú đến sinh hoạt của người bệnh Toàn bộ vú trái 8 3,6 Số lượng Tỷ lệ Toàn bộ 2 vú 114 51,4 Đặc điểm (n=222) (%) Khu trú 1 phần bên vú phải 35 15,8 Ảnh hưởng đến công việc hằng ngày Khu trú 1 phần bên vú trái 55 24,8 Không 192 86,0 Kiểu đau vú Có 31 14,0 Nhói 69 31,1 105

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 Âm ỉ 21 9,5 4. Phân tích yếu tố liên quan. Để thực Bỏng rát 6 1,6 hiện mục tiêu 2 của nghiên cứu là phân tích các Đau nhức 22 9,9 yếu tố liên quan tới đau vú, bước thứ 1, chúng Căng tức 78 35,1 tôi thực hiện phân tích đơn biến chó 24 cặp biến Nhiều biểu hiện 26 11,7 số. Bước thứ 2, chúng tôi chọn 5 cặp phân tích Đau tại ví trí khác kèo theo đau vú đơn biến có P < 0,2 vào phân tích đa biến nhằm Không 197 88,7 khống chế yếu tố gây nhiễu. Bảng 4 chỉ tóm lược Có 25 11,3 5 yếu tố có yếu nghĩa thống kê để dễ quan sát: Bảng 4: Phân tích hồi quy đa biến mối liên quan giữa nhiều yếu tố nguy cơ và đau vú Đau vú Không đau PR PR* Đặc điểm P* n = 222 (%) n = 164 (%) (KTC 95%) (KTC 95%) Tiền căn bản thân có khối u ở vú đã biết trước đây Không 82 (66,7) 41 (33,3) 1 1 Có 140 (53,8) 120 (46,2) 1,2 (1,01-2,7) 1,6 (1,01-2,6) 0,045 Hội chứng tiền kinh Không 44 (34,6) 83 (65,4) 1 1 Có 178 (68,7) 81 (31,3) 2,1 (1,7-6,5) 4,1 (2,5-6,6) 0,000 Sử dụng thuốc tránh thai nội tiết Không 204 (56,2) 159 (43,8) 1 1 Có 18 (78,3) 5 (21,7) 2,1 (0,9-4,4) 3,1 (1,1-9,4) 0,041 Trình độ học vấn ≤ Cấp III 111 (52,6) 100 (47,4) 1 1 CĐ, đại học 111 (63,4) 64 (36,6) 1,3 (1,01-1,7) 1,4 (0,9-2,1) 0,184 Tuổi có kinh nguyệt lần đầu > 14 tuổi 81 (51,9) 75 (48,1) 1 1 8 – 14 tuổi 141 (61,3) 89 (38,7) 1,2 (0,9-1,4) 1,6 (1,01-2,5) 0,044 PR: Hồi quy đơn biến PR*: Hồi quy đa biến P*: Giá trị P của hồi quy đa biến IV. BÀN LUẬN nữ châu Phi, khác biệt về chủng tộc, điều kiện Qua nghiên cứu, trong tổng số 386 phụ nữ kinh tế và y tế có thể làm thay đổi tỷ lệ triệu đến khám vú vì các bệnh lý tuyến vú tại bệnh chứng đau vú. Và tác giả Farideh Vaziri chỉ ghi viện Từ Dũ, chúng tôi ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân nhận các trường hợp đau vú xuất hiện trong 3 có triệu chứng đau vú là 57,5%. Kết quả này gần tháng gần nhất, nghiên cứu của chúng tôi ghi tương đương với với tỷ lệ đau vú trong nghiên nhận tất cả các trường hợp đau vú không phải cứu của tác giả Ayad Ahmad Mohammed [5] là do chấn thương và không phải do sinh thiết vú 54,2% và cũng tương đương với tỷ lệ đau vú trong vòng 6 tháng. Tác giả Hứa Thị Ngọc Hà trong nghiên cứu của tác giả Joanna Scurr [6] là thực hiện nghiên cứu dựa trên lý do bệnh nhân 51,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ đau vú trong nghiên cứu đến khám bệnh lý tuyến vú nên có sự khác biệt của chúng tôi cao hơn nhiều khi so sánh khi so kết quả ghi nhận với chúng tôi, khi chúng tầm sánh với nghiên cứu của tác giả Hứa Thị Ngọc Hà soát triệu chứng đau vú trên tất cả bệnh nhân [1] 18,2%, nghiên cứu của tác giả Makumbi [4] đến khám vì bệnh lý tuyến vú. Từ kết quả nêu 16% và nghiên cứu của Farideh Vaziri [8] 33%. trên chúng tôi nhận thấy tỷ lệ bệnh nhân đến Sự khác biệt này có thể do tác giả tác giả khám vì các bệnh lý tuyến vú có triệu chứng đau Makumbi nghiên cứu trên các đối tượng là phụ vú là tương đối cao. Bảng 4: Tỷ lệ đau vú ở phụ nữ đến khám vú Tỷ lệ đau Tác giả Năm Địa điểm vú (%) Hứa Thị Ngọc Hà [1] 2013 BV Đại học y dược TP HCM 18,2% Makumbi [4] 2014 University Teaching Hospital (Châu Phi) 16% Joanna Scurr [6] 2014 Hoa kỳ và Anh 51,5% Farideh Vaziri [8] 2016 Shiraz University of Medical Sciences (Iran) 33% Ayad Ahmad Mohammed [5] 2020 The breast clinic (Iraq) 54,2% Chúng tôi 2022 BV Từ Dũ 57,5% 106

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 Trong nghiên cứu, chúng tôi ghi nhận các đau vú và các yếu tố nguy cơ, không kết luận nhóm phương pháp tránh thai thường gặp thành được mối tương quan nhân quả giữa bệnh và các các nhóm: vòng tránh thai T-Cu, thuốc tránh thai yếu tố nguy cơ. nội tiết, bao cao su, xuất tinh ngoài và không tránh thai. Trong đó nhóm bệnh nhân sử dụng V. KẾT LUẬN thuốc tránh thai nội tiết chiếm 6%. Sau khi tiến 1. Tỷ lệ đau vú của các phụ nữ đến khám các hành phân tích đơn biến và đa biến, chúng tôi bệnh lý tuyến vú tại Bệnh viện Từ Dũ là 57,5% nhận thấy rằng có mối liên quan giữa sử dụng [KTC95%: 52,3-62,2]. thuốc tránh thai nội tiết và triệu chứng đau vú. 2. Các yếu tố liên quan đến đau vú, trong Nhóm bệnh nhân có sử dụng thuốc tránh thai nội mẫu nghiên cứu ghi nhận được là: tiết làm tăng tỷ số chênh PR* là 3,1 lần - Sử dụng biện pháp tránh thai chứa nội tiết [KTC95%:1,1-9,4] so với nhóm bệnh nhân không - Tiền sử bản thân có khối u vú sử dụng biện pháp này. - Tiền sử có hội chứng tiền kinh Chúng tôi ghi nhận 262 bệnh nhân tham gia - Bệnh nhân có tuổi có kinh nguyệt lần đầu từ nghiên cứu có tiền căn bản thân có khối u ở vú 8 – 14 tuổi đã biết trước đây, chiếm 67,9%. Sau khi phân Những trường hợp bệnh nhân đến khám vú tích hổi quy đơn biến và đưa vào phương trình có kèm triệu chứng đau vú, đó có thể là biểu hồi quy đa biến để kiểm soát yếu tố gây nhiễu, hiện của hội chứng tiền kinh, nhưng không nên chúng tôi nhận thấy rằng tiền căn bản thân có xem nhẹ vấn đề đau vú. Các nhà lâm sàng nên khối u ở vú là một yếu tố liên quan đến nguy cơ xem xét kĩ tiền căn cũng như theo dõi đánh giá xuất hiện triệu chứng đau vú. Nhóm bệnh nhân các khối u lành tính ở vú. Các nhà lâm sàng cũng có tiền sử có khối u vú làm tăng tỷ số chênh PR* nên chú ý mức độ đau vú và những ảnh hưởng đau vú lên gấp 1,6 lần [KTC95%: 1,01-2,6] so của triệu chứng đau vú đến chất lượng cuộc với nhóm bệnh nhân không có tiền căn này. sống của người phụ nữ để tư vấn và cân nhắc Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 67,1% điều trị đối với triệu chứng đau vú. Đối với các bệnh nhân có hội chứng tiền kinh (căng ngực, thuốc tránh thai nội tiết có thể làm tăng nguy cơ đau đầu, mệt mỏi từ 3-4 ngày trước khi có kinh). đau vú ở phụ nữ, nên lưu ý tư vấn kĩ vấn đề này Sau khi phân tích đơn biến và đa biến, chúng tôi để khách hàng dễ dàng chấp nhận lựa chọn này. nhận thấy rằng có mối liên quan giữa hội chứng TÀI LIỆU THAM KHẢO tiền kinh và triệu chứng đau vú. Bệnh nhân có 1. Hứa Thị Ngọc Hà, Trần Hương Giang, Lư hội chứng tiền kinh làm tăng tỷ số chênh PR* Bạch Kim (2013), "Khảo sát tình hình khám bệnh đau vú lên gấp 4,1 lần [KTC95%: 2,5-6,6] so với tại phòng khám vú bệnh viện Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh", Y Học TP Hồ Chí Minh, nhóm bệnh nhân không có hội chứng tiền kinh 17(1), pp. 116-119. [KTC 95%: 2,5 – 6,6]. Kết quả này tương đồng 2. D. N. Ader, M. W. Browne (1997), "Prevalence với tác giả Fatemeh [7] đã nhận thấy có mối liên and impact of cyclic mastalgia in a United States quan rõ rệt giữa các triệu chứng tiền kinh và đau clinic-based sample", Am J Obstet Gynecol, 177(1), pp. 126-132. vú với PR = 5,81 [KTC95%: 3,55-9,498]. 3. S. Kumar, R. Rai, V. Das, et al. (2010), "Visual Khi thực hiện nghiên cứu chúng tôi chia nhóm analogue scale for assessing breast nodularity in tuổi lần đầu có kinh của bệnh nhân làm 2 nhóm: non-discrete lumpy breasts: the Lucknow-Cardiff 8-14 tuổi và lớn hơn 14 tuổi, tỷ lệ bệnh nhân lần breast nodularity scale", Breast, 19(3), pp. 238-242. 4. T. Makumbi, M. Galukande, A. Gakwaya (2014), đầu hành kinh ở nhóm 8-14 tuổi chiếm 59,6%. "Mastalgia: prevalence at a sub-saharan african Sau khi khống chế các yếu tố gây nhiễu bằng tertiary hospital", Pain Res Treat, 2014, pp. 972726. phương trình hồi quy đa biến, chúng tôi nhận thấy 5. A. A. Mohammed (2020), "Evaluation of nhóm bệnh nhân có tuổi bắt đầu hành kinh từ 8- mastalgia in patients presented to the breast clinic 14 tuổi làm tăng chỉ số chênh PR* đau vú lên 1,6 in Duhok city, Iraq: Cross sectional study", Ann Med Surg (Lond), 52, pp. 31-35. lần [KTC95%: 1,01-2,5] so với nhóm bệnh nhân 6. J. Scurr, W. Hedger, P. Morris, et al. (2014), có tuổi bắt đầu hành kinh trên 14 tuổi. "The prevalence, severity, and impact of breast Tóm lại, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy pain in the general population", Breast J, 20(5), có mối liên quan giữa sử dụng thuốc tránh thai pp. 508-513. 7. Fatemeh Shobeiri, Khodayar Oshvandi, nội tiết, tiền sử có khối u ở vú, tiền sử có hội Mansour Nazari (2016), "Cyclical mastalgia: chứng tiền kinh, tuổi có kinh nguyệt lần đầu từ 8 Prevalence and associated determinants in – 14 tuổi làm tăng tỷ số chênh PR đau vú. Hamadan City, Iran", Asian Pacific Journal of Hạn chế của đề tài: đây là nghiên cứu cắt Tropical Biomedicine, 6(3), pp. 275-278. 8. Farideh Vaziri, Alamtaj Samsami, Zahra ngang chỉ cho biết mối liên quan có – không giữa 107

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 Rahimi, et al. (2016), "Prevalence, severity and 9. Cynthia M Welchek, Lisa Mastrangelo, factors related to mastalgia among women Raymond S Sinatra, et al. (2009), "Qualitative referring to health centers affiliated with Shiraz and quantitative assessment of pain", Acute pain university of medical sciences", Journal of Health management, 147171. Sciences & Surveillance System, 4(2), pp. 64-69. KẾT QUẢ CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BỆNH NHI SAU PHẪU THUẬT TIM MỞ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC NHI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI Doãn Thị Nga1, Lưu Tuyết Minh2 TÓM TẮT old to 12 months old (54,7%). General conginetal heart disease were VSD 52 case (34,7%), TOF 18 case 27 Mục tiêu: Mô tả kết quả chăm sóc và theo dõi (12,0%). There are 4 case died. Median treatment bệnh nhi sau phẫu thuật tim mở của điều dưỡng và time was 4 days. The factors such as: age group < 2 một số yếu tố liên quan tới thời gian điều trị bệnh nhi years old, malnutrition, RACHS 1 from 4 to 6, late sau phẫu thuật tim mở tại khoa Hồi sức tích cực nhi extubation time were related to treatment time at bệnh viện Tim Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: pediatrics intensive care unit. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 150 người bệnh nhi Key word: take care, open heart surgery, phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh tại khoa Hồi sức tích peadiatric intensive care unit. cực Nhi bệnh viện Tim Hà Nội. Tuổi từ 0- 15 tuổi. Thời gian từ tháng 8/ 2021 đến tháng 3/ 2022. Xử lý số liệu I. ĐẶT VẤN ĐỀ bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: Từ tháng 8/ 2021 đến tháng 3/ 2022, nghiên cứu 150 người bệnh Hiện nay, bệnh lý tim bẩm sinh ngày càng trở nhi phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh. Lứa tuổi được nên phổ biến trong nhóm bệnh lý nhi khoa. Tỷ lệ phẫu thuật nhiều nhất là 1 tháng- 12 tháng tuổi mắc tim bẩm sinh ở trẻ em trên thế giới khoảng (54,7%), Thông liên thất 52 ca (34,7%), tứ chứng 0,7-1%(7). Ở Việt Nam, theo một số báo cáo của Fallot 18 ca (12,0%). Có 4 người bệnh tử vong. Thời Bệnh viện Nhi Trung Ương, tỷ lệ TBS khoảng gian điều trị trung vị tại khoa Hồi sức tích cực nhi là 4 ngày. Các yếu tố: tuổi nhóm tuổi < 2 tháng, tình trạng 1,5% trẻ vào viện và khoảng 30-50% trong số suy dinh dưỡng, phân loại RACHS-1 từ 4-6, thời gian trẻ bệnh tim mạch(1). Bệnh TBS ở trẻ em nếu rút nội khí quản có mối liên quan đến thời gian nằm không được phẫu thuật sẽ có nhiều biến chứng điều trị. nghiêm trọng như: tăng áp phổi, suy tim,... dẫn Từ khóa: chăm sóc, mổ tim mở, hồi sức nhi. tới tử vong trước khi phẫu thuật. Vì vậy, trẻ em SUMMARY mắc bệnh tim bẩm sinh nặng cần phải can thiệp, THE RESULTS OF CARING AND phẫu thuật ngay. FOLLOWING OF OPEN HEART SURGERY Sau phẫu thuật, trẻ được đưa về khoa Hồi PATIENTS AT PEDIATRICS INTENSIVE sức để chăm sóc và điều trị trước khi chuyển CARE UNIT OF HANOI HEART HOSPITAL khoa hoặc ra viện. Việc hồi sức sau mổ rất quan Objective: Describe the result of care and follow trọng giúp ổn định huyết động và xử trí các bất of open heart surgery patients and find Several factors thường của trẻ sau khi mổ. Điều dưỡng với chức are involved for treatment time at pediatrics intensive năng và nhiệm vụ của mình đã có vai trò quan care unit of Hanoi heart hospital. Subjects and trọng góp phần không nhỏ vào thành công của method: A prospective cross-sectional study in peadiatric intensive care care unit in Hanoi heart công tác điều trị, chăm sóc, hồi sức bệnh nhân hospital from 8/2021 to 3/2022. The study in cluded sau mổ. Theo Burstein DS và cộng sự năm 2011 150 pediatric patients ≤ 15 years old with congential đã nghiên cứu cho thấy điều dưỡng có vai trò heart disease who underwent open heart sugery. quan trọng, ảnh hưởng tới kết quả của bệnh Results: From 8/2021 to 3/2022, 150 childrens nhân sau phẫu thuật tim. Bệnh viện Tim Hà Nội following open heart sugery who underwent treatment in PICU. Most of cases ranging in age from 1 month là bệnh viện chuyên khoa của Thành phố Hà Nội, dẫn đầu trong phẫu thuật và điều trị sau phẫu thuật bệnh TBS với quy trình khép kín từ sàng 1Bệnh viện Tim Hà Nội 2Bệnh lọc, chẩn đoán, phẫu thuật, chăm sóc sau mổ, tái viện Bạch Mai khám. Tỷ lệ phẫu thuật thành công trên 90%. Chịu trách nhiệm chính: Doãn Thị Nga Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào ghi nhận và Email: Ngadoan2511@gmail.com Ngày nhận bài: 2.6.2022 đánh giá tình hình chăm sóc, theo dõi bệnh nhi Ngày phản biện khoa học: 25.7.2022 sau phẫu thuật tim mở tại kkhoa Hồi sức tích cực Ngày duyệt bài: 1.8.2022 nhi của bệnh viện. Vì vậy, chúng tôi tiến hành 108

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ty-le-dau-vu-tren-benh-nhan-kham-benh-ly-tuyen-vu-tai-benh-vien-tu-du-2558509.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY