sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

U xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành bụng sau phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung có dùng máy nghiền bệnh phẩm

U xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành bụng sau phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung có dùng máy nghiền bệnh phẩm
  • Mã tin : 1421
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết tiến hành báo cáo một ca bệnh U xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành bụng xảy ra sau phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung. Bệnh nhân 42 tuổi, có 2 con. Năm 2015 được mổ nội soi bóc u xơ tử cung. Năm 2020 đi khám bệnh vì đau bụng hạ vị.

Nội dung Text: U xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành bụng sau phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung có dùng máy nghiền bệnh phẩm

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC U XƠ TỬ CUNG KÝ SINH VÀO PHÚC MẠC THÀNH BỤNG SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI BÓC U XƠ TỬ CUNG CÓ DÙNG MÁY NGHIỀN BỆNH PHẨM Đặng Thị Hồng Thiện, Ngô Toàn Anh*, Nguyễn Bảo Giang Bệnh viện Phụ sản Trung ương U xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành bụng là bệnh lý hiếm gặp khi phát hiện nhiều khối u tế bào cơ trơn nằm rải rác trong khoang bụng. Đây là bệnh lý ít gặp. Chúng tôi xin báo cáo một ca bệnh U xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành bụng xảy ra sau phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung. Bệnh nhân 42 tuổi, có 2 con. Năm 2015 được mổ nội soi bóc u xơ tử cung. Năm 2020 đi khám bệnh vì đau bụng hạ vị. Siêu âm và chụp cộng hưởng từ tiểu khung nghĩ tới u xơ tử cung tái phát. Bệnh nhân được chỉ định mổ cắt tử cung. Mở bụng thấy tử cung bình thường, sát sừng trái tử cung dính vào thành bụng ở vị trí chọc trocart cũ có vài nhân xơ nhỏ 1-2cm. Trong bụng có nhiều khối u không liên tục với tử cung ở các vị trí sau phúc mạc thành bụng sát trực tràng và trước bàng quang. Kết quả giải phẫu bệnh là các khối u cơ nhẵn lành tính. Đây là một trường hợp được nhận định là u xơ ký sinh ở phúc mạc thành bụng sau phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung có lấy bệnh phẩm bằng máy nghiền. Trường hợp này hiếm gặp. Khi lấy u xơ khỏi bụng bằng máy nghiền, những mảnh nhỏ của khối u đã phát tán ra ổ phúc mạc, ký sinh dưới phúc mạc thành bụng và phát triển thành những khối u to, được phát hiện sau 65 tháng. Khối u xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành bụng thường phát triển không có triệu chứng. Sau phẫu thuật nội soi bóc u có sử dụng máy nghiền bệnh phẩm, khuyến cáo bệnh nhân phải khám phụ khoa định kỳ trong thời gian dài để phát hiện sớm bệnh lý này. Từ khóa: U xơ tử cung, u xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành bụng, phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung, máy nghiền bệnh phẩm. I. ĐẶT VẤN ĐỀ U xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành u xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc cũng như bụng là một bệnh lý hiếm gặp và được mô tả lần cách thức điều trị có hiệu quả với bệnh lý này. đầu tiên bởi Willson and Peale vào năm 1952.1 U xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành bụng Cho đến hiện tại, trong y văn chỉ mô tả được thường không có triệu chứng lâm sàng. Triệu khoảng hơn 200 ca bệnh và ở dưới dạng báo chứng thực thể thường không rõ ràng vì khối u cáo các ca bệnh riêng biệt do tỷ lệ hiện mắc và có thể phát triển ở những vị trí khó có thể thăm tỷ lệ mới mắc rất thấp. Nghiên cứu tổng hợp lớn khám tới mà chỉ có thể phát hiện bằng siêu âm nhất là của tác giả Lete và cộng sự được thực hoặc chụp cộng hưởng từ.2 Các thức điều trị hiện tại Tây Ban Nha tổng kết điều trị 274 bệnh thường là phẫu thuật bóc u và gửi kết quả giải nhân trong 103 nghiên cứu.2 Tuy nhiên, chưa phẫu bệnh là khối u cơ trơn giống với u xơ tử có kết luận chính xác về cơ chế bệnh sinh của cung thì chẩn đoán là u xơ tử cung ký sinh. Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung sử dụng Tác giả liên hệ: Ngô Toàn Anh máy nghiền khối u (Morcellator) để cắt nhỏ Bệnh viện Phụ sản Trung ương bệnh phẩm và lấy khối u ra khỏi bụng là một Email: ngotoananh85@gmail.com giải pháp tiên tiến giúp phẫu thuật nội soi bóc Ngày nhận: 25/03/2021 u xơ thành công với can thiệp tối thiểu vào ổ Ngày được chấp nhận: 12/04/2021 188 TCNCYH 140 (4) - 2021

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC bụng.3 Gần đây, nhiều trường hợp báo cáo ca mô của khối u vào ổ bụng, những mảnh mô bệnh đều sử dụng biện pháp này để lấy khối u này có thể ký sinh vào phúc mạc thành bụng ra khỏi cơ thể người bệnh và ca bệnh có khối u và phát triển thành các khối u xơ trong ổ bụng. kích thước lớn nhất 34 cm được phẫu thuật nội Dưới đây chúng tôi xin được trình bày ca u xơ soi do tác giả Yoshino và cộng sự báo cáo năm tử cung ký sinh vào phúc mạc thành bụng được Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung sử dụng máy nghiền khối u (Morcellator) để cắt nhỏ bệnh 2020. Tuy nhiên, việc 4 sử dụng máy nghiền khối mổ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi có sử phẩm và lấy khối u ra khỏi bụng là một giải pháp tiên tiến giúp phẫu thuật nội soi bóc u xơ thành u này có nguy cơ làm phát tán những mảnh công với can thiệp tối thiểu vào ổ bụng3 . dụng Gần máy trường đây, nhiều nghiền hợpbệnh phẩm. báo cáo ca bệnh đều sử dụng biện pháp này để lấy khối u ra khỏi cơ thể người bệnh và ca bệnh có khối u kích thước lớn nhất 34 cm được phẫu thuật nội soi do tác giả Yoshino và cộng sự báo cáo năm 20204. Tuy II. GIỚI THIỆU CA BỆNH nhiên, việc sử dụng máy nghiền khối u này có nguy cơ làm phát tán những mảnh mô của khối u vào ổ bụng, những mảnh mô này có thể ký sinh vào phúc mạc thành bụng và phát triển thành các khối usinh Bệnh nhân V.T.T.H xơ trong năm ổ bụng. 1978 Dưới cóđây tiềnchúng sử tôi xin được 2 lần sinhtrình bày ca ucon thường, xơ tửkhỏe cung ký sinh vào mạnh. phúcsử bản Tiền mạc thành bụng được mổ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi có sử dụng máy nghiền bệnh thân khỏe mạnh. Tháng phẩm. 3 năm 2015 bệnh nhân đi khám phụ khoa vì rối loạn kinh nguyệt và được chẩn đoán.U xơ cơ2. tử GIỚI THIỆU cung kíchCAthước BỆNH8cm ở vùng đáy tử cung. Chị H được phẫu thuật bóc u xơ tử Bệnh nhân V.T.T.H sinh năm 1978 có tiền sử 2 lần sinh thường, con khỏe mạnh. Tiền sử bản cung bằng phẫu thuật nội soi, thân khỏe mạnh.có dùng Tháng morcellator 3 năm 2015 bệnh đểnhânlấy bệnhphụ đi khám phẩmkhoa tại khoa vì rối loạn Phụ ngoại,vàbệnh viện kinh nguyệt được chẩn đoán.U xơ cơ tử cung kích thước 8cm ở vùng đáy tử cung. Chị H được phẫu thuật bóc Phụ sản Trung ương. Kết quả giải phẫu bệnh lý là u cơ nhẵn typ gian tế bào (cellular leiomyoma). u xơ tử cung bằng phẫu thuật nội soi, có dùng morcellator để lấy bệnh phẩm tại khoa Phụ ngoại, bệnh viện Tháng 8 năm 2020 chị Phụ H cósảnđiTrung khámương. phụKếtkhoa quả giải vì phẫu đau bệnh bụng lý hạ là u vị, cơ nhẵn kinhtyp gian tế vẫn nguyệt bào (cellular bình thường. leiomyoma). Khám thấy ở hạ vịTháng là khối u to 8 năm nhiều 2020 chị Hthùy. Siêu phụ có đi khám âmkhoa thấyvìtử đaucung bụng hạto,vị,thành sau tử kinh nguyệt vẫncung gần cùng đồ bình thường. có khối u đặc kích thước 11x9,5cm. Trên phim cộng hưởng từ tiểu khung cho thấy nhiềucùng Khám thấy ở hạ vị là khối u to nhiều thùy. Siêu âm thấy tử cung to, thành sau tử cung gần khối u xơ đồ có khối u đặc kích thước 11x9,5cm. Trên phim cộng hưởng từ tiểu khung cho thấy nhiều khối dưới thanh mạc gây biến dạng hình thái tử cung. u xơ dưới thanh mạc gây biến dạng hình thái tử cung. Hình 1: Kết quả phim chụp MRI tiểu khung của bệnh nhân H. Bệnh nhân được phẫu thuật mở bụng cắt tử cung tại khoa Phẫu thuật và gây mêm hồi sức, bệnh việnHình Phụ sản1.Trung Kếtương. quảKhi phimphẫuchụp MRI thuật thấy: tiểukích tử cung khung củathường, thước bình bệnhdính nhân H. vào thành bụng trái chỗ chọc trocart cũ, có vài nhân xơ nhỏ 1-2cm ở vị trí này (1); Bên trái tử cung có nhân xơ dưới thanh mạc kích thước 8x6cm (2); phía sau tử cung không liên tục với tử cung, sát trực tràng có khối u nhiều thùy kích thước 12x15cm (3); thành bụng trước phía trên bàng quang có TCNCYH 140 (4) một -khối 2021u kích thước 6x5cm cách xa tử cung (4). Bệnh nhân được cắt tử cung hoàn toàn kèm 189 các nhân xơ tử cung bên trái. Sau khi cắt tử cung, kiểm tra khối u ở sát trực tràng và trên bàng quang không có liên quan về giải phẫu với tử cung. Mở phúc mạc thành bụng bóc các khối u. Kết quả giải phẫu bệnh của các khối u là u cơ nhẵn lành tính.

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Bệnh nhân được phẫu thuật mở bụng cắt tử cung tại khoa Phẫu thuật và Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khi phẫu thuật thấy: tử cung kích thước bình thường, dính vào thành bụng trái chỗ chọc trocart cũ, có vài nhân xơ nhỏ 1-2cm ở vị trí này. (1); Bên trái tử cung có nhân xơ dưới thanh mạc kích thước 8x6cm. (2); phía sau tử cung không liên tục với tử cung, sát trực tràng có khối u nhiều thùy kích thước 12x15cm. (3); thành bụng trước phíaHình trên bàng quang có một khối u kích thước 6x5cm cách xa tử cung. 1: Kết quả phim chụp MRI tiểu khung của bệnh nhân H. Bệnh nhân được phẫu thuật mở bụng cắt tử cung tại khoa Phẫu thuật và gây mêm hồi sức, bệnh (4); Bệnh nhân được cắtviệntửPhụcung hoàn sản Trung toàn ương. Khi phẫukèm các thuật thấy: nhân tử cung xơ bình kích thước tử thường, cungdínhbên trái. Sau khi cắt tử vào thành bụng trái chỗ chọc trocart cũ, có vài nhân xơ nhỏ 1-2cm ở vị trí này (1); Bên trái tử cung có nhân cung, kiểm tra khối u ở sát trực xơ dưới tràng thanh mạcvàkích trên bàng thước 8x6cm quang (2); phía không sau tử cung cótụcliên không liên với tử quan về giải phẫu với tử cung, sát trực tràng có khối u nhiều thùy kích thước 12x15cm (3); thành bụng trước phía trên bàng quang có cung. Mở phúc mạc thành bụngmột khối ubóc các6x5cm kích thước khốicáchu. xa tửKết quả cung (4). Bệnhgiải phẫu nhân được cắt tửbệnh cung hoàncủa toàn kèmcác khối u là u cơ các nhân xơ tử cung bên trái. Sau khi cắt tử cung, kiểm tra khối u ở sát trực tràng và trên bàng nhẵn lành tính. quang không có liên quan về giải phẫu với tử cung. Mở phúc mạc thành bụng bóc các khối u. Kết quả giải phẫu bệnh của các khối u là u cơ nhẵn lành tính. 3 2 1 4 Hình 2. Hình ảnh khối u sau phẫu thuật. III. BÀN LUẬN Đây là một trường hợp được nhận định là gốc từ u xơ tử cung phát tán trong ổ bụng và u xơ ký sinh ở phúc mạc thành bụng sau phẫu cấy vào phúc mạc thành bụng, buồng trứng và thuật nội soi bóc u xơ tử cung có lấy bệnh mặt trước đại trực tràng.1 phẩm bằng máy nghiền. Trường hợp này hiếm Theo phân tích tổng hợp của Darii và cộng gặp. Khi lấy u xơ khỏi bụng bằng máy nghiền, sự, kích thước của các khối u xơ tử cung mắc những mảnh nhỏ của khối u đã phát tán ra ổ phải do bệnh nhân có tiền sử mổ nội soi cắt u phúc mạc, ký sinh dưới phúc mạc thành bụng xơ tử cung thường nhỏ hơn 10 cm.5 Ca bệnh và phát triển thành những khối u to, được phát của chúng tôi có kích thước khối u lớn nhất là hiện sau 65 tháng. Có hai vị trí u xơ đã làm tổ 15cm. Y văn còn ghi nhận những ca bệnh có và phát triển dưới phúc mạc cách xa tử cung là kích thước u xơ lên đến trên 30 cm.4,6 Những vị trí trước trực tràng và trên bàng quang. Kết ca bệnh trên có kích thước u xơ tử cung rất quả xét nghiệm giải phẫu bệnh lý của các khối lớn có thể do những nguyên nhân sau: u này là u cơ nhẵn lành tính. (1) bệnh nhân không cảm nhận được bất U xơ ký sinh ở phúc mạc thành bụng là thường trong thời gian dài (112 tháng), bệnh cảnh được báo cáo lần đầu tiên từ năm (2) khối u nằm gần những mạch máu lớn. 1952 với phát hiện tổn thương lành tính nguồn Dễ dàng nhận thấy rằng trong báo cáo này, khối 190 TCNCYH 140 (4) - 2021

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC u lớn nhất có nhiều thuỳ kích thước 12x15cm ổ bụng như ở mặt trước trực tràng, phía trên nằm ở vị trí sát trực tràng có nhiều mạch máu bàng quang, và các khối u này cách xa vị trí tử nuôi dưỡng nên kích thước lớn hơn các khối cung; kết quả giải phẫu bệnh của các khối u là u khác nằm ở dưới thanh mạc và thành bụng u cơ nhẵn lành tính. Những khối u như thế này trước. Nghiên cứu của Dashraath ghi nhận khối thường âm thầm phát triển thậm chí là không u lớn có kích thước 30x30x25cm được các có triệu chứng rõ ràng kể cả khi khối u đã có mạch máu của mạc nối lớn nuôi dưỡng dẫn kích thước đáng kể. Do đó, chúng tôi khuyến đến việc gia tăng kích thước khối u rất nhanh.7 cáo các phẫu thuật viên sau khi thực hiện phẫu Một nghiên cứu ở bệnh viện đại học Trịnh thuật cho bệnh nhân thì nên hẹn bệnh nhân Châu Trung Quốc từ năm 2012 đến năm 2016 khám lại định kỳ trong thời gian dài ít nhất là 5 có 10 bệnh nhân được chẩn đoán U xơ tử cung năm sau. Việc chỉ định cho bệnh nhân làm các ký sinh vào phúc mạc thành bụng sau phẫu phương pháp chẩn đoán hình ảnh vùng tiểu thuật nội soi bóc u xơ tử cung có dùng máy khung và ổ bụng như siêu âm, CT hoặc MRI là nghiền bệnh phẩm.8 Trong đó có 2 trường hợp bắt buộc vào mỗi lần thăm khám vì khối u xơ to đi khám vì đau bụng hạ vị, 8 trường hợp được thường phát triển ở nền dây chằng rộng.6 chẩn đoán khi đi khám phụ khoa. Thời gian từ Tác giả Lete I và cộng sự đã truy xuất tóm lần mổ trước đến lần phát hiện u là 1,3 đến tắt của 756 bài báo từ PubMed, Embase và 8,1 năm. Các khối u ký sinh ở nhiều vị trí khác Google Scholar với các từ khóa là u xơ tử nhau trong ổ bụng, trong đó cả 10 ca đều có cung, bóc u xơ tử cung qua phẫu thuật nội soi khối u ở vùng túi cùng Douglas. Giải pháp điều hoặc mở bụng, cắt tử cung, khối u ký sinh trong trị là phẫu thuật lấy u và các ca đều có tiên ổ phúc mạc. Trong số đó có các bài báo về u lượng tốt. Trường hợp ca bệnh của chúng tôi xơ tử cung ký sinh. Họ đã chỉ ra bệnh u xơ tử cũng trong bệnh cảnh tương tự: có tiền sử mổ cung ký sinh ổ bụng đã được mô tả sớm từ nội soi bóc u xơ tử cung trước đó 65 tháng; năm 1909. Những năm gần đây, do chỉ định trong phẫu thuật có dùng máy nghiền bệnh phẫu thuật nội soi và lấy bệnh phẩm bằng máy phẩm để làm nhỏ bệnh phẩm và lấy ra khỏi nghiền nên bệnh lý này được báo cáo nhiều ổ bụng; người bệnh được phát hiện ra khối u hơn. Tổng số có 274 bệnh nhân được chẩn ký sinh phúc mạc thành bụng vì triệu chứng đoán u xơ tử cung ký sinh, trong đó có 106 đau bụng hạ vị.Năm 2016, Lu B và cộng sự ở người (39%) có tiền sử được phẫu thuật dùng Australia báo cáo một nghiên cứu trên 6 bệnh máy nghiền để lấy bệnh phẩm.2 nhân bị u xơ ký sinh ở phúc mạc thành bụng Chẩn đoán bệnh u xơ ký sinh ở phúc mạc sau phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung có thành bụng sau phẫu thuật nội soi bóc u xơ lấy bệnh phẩm bằng máy nghiền 39 đến 132 tử cung vẫn là một thách thức với y học ngày tháng trước đó3. Các khối u ký sinh ở nhiều nay vì người bệnh không có triệu chứng hoặc vị trí trong ổ bụng, kích thước từ 1 đến 6cm. có các triệu chứng mơ hồ như đau bụng, ra Các bệnh nhân được phẫu thuật lấy bỏ các máu âm đạo bất thường. Trường hợp này còn khối u và kết quả giải phẫu bệnh lý của các u tử cung thì trước phẫu thuật không có căn cứ ký sinh này là lành tính. Ca bệnh trong nghiên nào gợi ý cho bác sĩ nghĩ đến tình huống u xơ cứu phát hiện ra khối u trong 65 tháng và trong ký sinh vào phúc mạc, mà với kết quả siêu âm suốt thời gian đó bệnh nhân không phát hiện và chụp cộng hưởng từ chỉ giúp cho các bác sĩ bất cứ dấu hiệu nào của khối u. Ca bệnh của đặt ra chẩn đoán u xơ tử cung tái phát. Tác giả chúng tôi cũng thấy u cấy ở nhiều vị trí trong Yang Lei MD và cộng sự đã báo cáo ba trường TCNCYH 140 (4) - 2021 191

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC hợp được chẩn đoán u xơ tử cung ký sinh vào phẩm đặt trong một túi nhựa cho 4 bệnh nhân phúc mạc thành bụng (năm 2020) trong đó cả được chẩn đoán sarcoma tử cung và thời gian ba ca có tiền sử phẫu thuật nội soi bóc u xơ trung bình để nghiền bệnh phẩm là 48 phút, tử cung có dùng máy nghiền bệnh phẩm, sau không có biến chứng của phẫu thuật.11 đó đi khám định kỳ phát hiện khối u, các triệu Khuyến cáo các phẫu thuật viên đối với mổ chứng lâm sàng mơ hồ như đau bụng, tương nội soi bóc u xơ tử cung và lấy bệnh phẩm tự ca bệnh của chúng tôi báo cáo ở đây.9 Với bằng Morcellator thì ngay khi lấy khối u ra khỏi những bệnh nhân khám thấy có khối u ở tiểu ổ bụng cần soi lại để quan sát toàn bộ ổ bụng khung và có tiền sử phẫu thuật bóc u xơ nội để tránh bỏ sót bệnh phẩm, đổi vị trí camera soi thì u xơ ký sinh vào phúc mạc thành bụng để quan sát chân lỗ trocart trước khi rút vừa có thể được coi là một chẩn đoán phân biệt kiểm tra chảy máu vừa tránh sót mảnh khối u và nên thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u dù ở chân trocart để tránh biến chứng hiếm gặp có nghi ngờ ác tính hay không. Thậm chí với này cho bệnh nhân. những khối u có kích thước rất lớn, phẫu thuật cắt bỏ u thường không làm tổn thương đến IV. KẾT LUẬN các cơ quan khác.4,6 Tuy nhiên, phẫu thuật U xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành viên vẫn cần tư vấn kỹ về khả năng phải cắt bụng là một bệnh lý lành tính nhưng hiếm gặp. bỏ nếu nghi ngờ có di căn sang các bộ phận Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung với lấy quanh vùng tiểu khung. bệnh phẩm bằng máy nghiền có nguy cơ làm u Kỹ thuật nội soi bóc u xơ tử cung và lấy phát tán và ký sinh vào phúc mạc thành bụng. bệnh phẩm bằng máy nghiền đem lại nhiều lợi TÀI LIỆU THAM KHẢO ích cho người bệnh như xâm lấn tối thiểu, thời gian nằm viện ngắn, hồi phục sức khỏe nhanh 1. Willson JR, Peale AR. Multiple Peritoneal hơn. Nhược điểm của phẫu thuật này là thời Leiomyomas Associated with a Granulosa-Cell gian phẫu thuật dài hơn, lượng máu mất nhiều Tumor of the Ovary**Presented at a meeting of the hơn, tăng nguy cơ tái phát, tăng nguy cơ vỡ tử Philadelphia Obstetrical Society, Jan. 3, 1952. Am cung khi có thai. Một nguy cơ nữa mà ngày nay J Obstet Gynecol. 1952;64(1):204-208. doi:https:// rải rác có những báo cáo ca bệnh là khả năng doi.org/10.1016/S0002-9378(16)38757-9. lan tràn tế bào u trong ổ bụng khi dùng máy 2. Lete I, González J, Ugarte L, Barbadillo N, nghiền bệnh phẩm, sau đó những tế bào này Lapuente O, Álvarez-Sala J. Parasitic leiomyomas: ký sinh ở phúc mạc và phát triển thành khối u. a systematic review. Eur J Obstet Gynecol Để giảm thiểu tai biến u xơ tái phát do những Reprod Biol. 2016;203:250-259. doi:https://doi. mảnh u nhỏ phát tán trong quá trình nghiền u org/10.1016/j.ejogrb.2016.05.025. và lấy bệnh phẩm người ta đã đưa ra giải pháp 3. Lu B, Xu J, Pan Z. Iatrogenic parasitic là nghiền u trong một cái túi chuyên dụng (In- leiomyoma and leiomyomatosis peritonealis bag morcellation).10 Năm 2014, US Food and disseminata following uterine morcellation. J Drug Administration đã đưa ra khuyến cáo các Obstet Gynaecol Res. 2016;42(8):990-999. nhà khoa học về nguy cơ phát tán u sarcoma doi:https://doi.org/10.1111/jog.13011. tử cung do phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung 4.Yoshino Y, Yoshiki N, Nakamura R, Iwahara và lấy bệnh phẩm bằng máy nghiền. Họ đã ứng Y, Ishikawa T, Miyasaka N. Large leiomyomatosis dụng một kỹ thuật mới dùng máy nghiền bệnh peritonealis disseminata after laparoscopic 192 TCNCYH 140 (4) - 2021

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC myomectomy: A case report with literature review. disseminate after laparoscopic uterine Int J Surg Case Rep. 2020;77:866-869. doi:https:// myomectomy in ten cases]. Zhonghua Fu Chan doi.org/10.1016/j.ijscr.2020.12.005. Ke Za Zhi. 2017;52(8):533—538. doi:10.3760/ 5. Darii N, Anton E, Doroftei B, et al. Iatrogenic cma.j.issn.0529-567x.2017.08.006. parasitic myoma and iatrogenic adenomyoma after 9. Yang L, Liu N, Liu Y. Leiomyomatosis laparoscopic morcellation: A mini-review. J Adv peritonealis disseminata: Three case reports. Res. 2019;20:1-8. doi:https://doi.org/10.1016/j. Medicine (Baltimore). 2020;99(41). https:// jare.2019.04.004. journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2020/10090/ 6. Kumar S, Sharma JB, Verma D, Gupta P, Leiomyomatosis_peritonealis_disseminata__ Roy KK, Malhotra N. Disseminated peritoneal Three.70.aspx. leiomyomatosis: an unusual complication of 10. Zapardiel I, Boria F, Halaska MJ, Santiago laparoscopic myomectomy. Arch Gynecol JD. Laparoscopic Power Morcellation: Techniques Obstet. 2008;278(1):93-95. doi:10.1007/ to Avoid Tumoral Spread. J Minim Invasive s00404-007-0536-9. Gynecol. Published online 2020. doi:https://doi. 7. Dashraath P, Lim LM, Huang Z, Ilancheran org/10.1016/j.jmig.2020.09.012. A. Parasitic leiomyoma. Am J Obstet Gynecol. 11. Leal MA, Piñera A, Santiago J de, 2016;215(5):665.e1-665.e2. doi:https://doi. Zapardiel I. Novel Technique for Contained Power org/10.1016/j.ajog.2016.07.017 Morcellation through Umbilicus with Insufflated 8. Wang K, Guo R, Yuan Z, et al. [Clinical Bag. Gynecol Obstet Invest. 2016;82:205-207. analysis of leiomyomatosis peritonealis Summary LEIOMYOMATOSIS PERITONEALIS DISSEMINATA (LPD) AFTER LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY USING MORCELATOR Leiomyomatosis peritonealis disseminata (LPD) is an uncommon disease featured by the presence of multiple nodules of smooth muscle cells scattered in the abdominal cavity. We report a case of recurrent LPD after laparoscopic myomectomy. 42-year-old woman who had 2 children, were indicated for laparoscopic myomectomy surgery in 2015. In 2020, she went to her gynecologist complaining of abdominal pain. A MRI and ultrasound were performed and reported multiple pelvic masses, subsequently excised during laparotomy. The histological exam confirms LPD diagnosis. An exploratory laparotomy revealed nodules on the peritoneum, greater omentum and terminal ileum. We surgically removed all visible nodules. This is a rare condition which is uncommon in our routine practice. The reason is small pieces of nodules were scattered to the peritoneum during morcellation, then developed silently in size and diagnosed after 65 months. A large LPD is not always symptomatic. After a laparoscopic myomectomy, especially with power morcellation, long- term follow-up is necessary to detect LPD. Keywords: Leiomyoma, Leiomyomatosis peritonealis disseminata (LPD), Laparoscopic myomectomy, morcellator. TCNCYH 140 (4) - 2021 193

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/u-xo-tu-cung-ky-sinh-vao-phuc-mac-thanh-bung-sau-phau-thuat-noi-soi-boc-u-xo-tu-cung-co-dung-may-ngh-2394068.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY