MangYTe

Truyện Cẩm Y Dạ Hành - Lịch sử

Cẩm Y Dạ Hành
  • Tên truyện: Cẩm Y Dạ Hành
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 29/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Cẩm Y Dạ Hành

Bạn đang đọc truyện Cẩm Y Dạ Hành của tác giả Nguyệt Quan trên trang đọc truyện online.Kỷ cương, ngươi nha tái ép buộc, ca đem ngươi lộng đi chú Vĩnh Lạc đại chung. Khắc thượng tên của ngươi? Không cần khắc lại, ngươi hội ngay cả dây lưng cốt dung đến chung bên trong, từ nay về sau ngươi chính là Vĩnh Lạc đại chung, Vĩnh Lạc đại chung tựu thành ngươi! Đường tái nhi! Không cần đem Bạch Liên giáo này giả thần giả quỷ xiếc dạy cho tiểu bồn hữu thôi, hội theo ngươi học phá hư .

Tiểu bồn hữu, ngươi tên là gì, cái gì?

Jeanne · Đạt Khắc! Thánh.

Thánh nữ trinh.

Trinh.

, tái nhi, ta không phải gọi ngươi.

Hắc hắc, tiểu Jeanne, đến đại thúc mang ngươi nhìn cá voi.

Không đúng không đúng, đại thúc giáo ngươi treo đầu dê bán thịt chó, lừa dối, kim thiền thoát xác.

Hữu thần mã dùng?

Đương nhiên là có dùng, ngươi vì cái gì muốn thả dương, tễ dương nãi, chức lông dê tất đâu?

Đối tích, đại thúc dạy ngươi bản sự cũng là vì sinh tồn.

Tĩnh Nan tước phiên, dời đô tu điển, ngũ chinh Mông Cổ, thất hạ Nam Dương, ta không chỗ không ở, lại không người nào biết ta ở.

Càn khôn nhập tay áo, cẩm y dạ hành, điệu thấp! Điệu thấp mới là vương đạo.