MangYTe

Truyện Đoản Kiếm Thù - Kiếm hiệp

Đoản Kiếm Thù
  • Tên truyện: Đoản Kiếm Thù
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 26/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Đoản Kiếm Thù

Bạn đang đọc truyện Đoản kiếm thù của tác giả Cổ Long trên trang đọc truyện online. Tạ Kim Ấn từ từ rút thanh trường kiếm ra. Máu tươi ở đầu mũi kiếm nhỏ giọt tong tong. Hắn đặt ngay ngắn thi thể thiếu phụ lại rồi lạnh lùng nói như để mình nghe
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Phi lộ 26/12/2013
2 Chương 2 Cuộc chiến đấu dàn xếp bằng tiền 26/12/2013
3 Chương 3 Trong nghĩa địa Ương Thần xuất hiện 26/12/2013
4 Chương 4 Triều Thiên Tôn Giả thi triển phép màu 26/12/2013
5 Chương 5 Trong ngôi nhà cổ hí lộng quỷ thần 26/12/2013
6 Chương 6 Nữ lang hoa lệ xuất hiện đột ngột 26/12/2013
7 Chương 7 Lưu Hương viện quần hùng bị hãm 26/12/2013
8 Chương 8 Lưu Hương viện phát sinh biến cố 26/12/2013
9 Chương 9 Tư Mã Đạo Nguyên xuất hiện đột ngột 26/12/2013
10 Chương 10 Trong Mạch phủ phát sinh biến cố 26/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »