MangYTe

Truyện THÍ THIỀN - Tiên hiệp

THÍ THIỀN
  • Tên truyện: THÍ THIỀN
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : THÍ THIỀN
Bạn đang đọc truyện Thí Thiền của tác giả Tiêu Sắt Lãng trên trang đọc truyện online.Thiên tài cũng không phải toàn bộ là do thiên tạo (bẩm sinh)Trần lão đầu đã chứng minh, thiên tài cũng có thể do con người sáng tạo ra.

Dùng hết sáu năm thời gian Trần lão đầu đã tạo ra được một "thiên tài" — Trác Tri Viễn.

Thế nhưng thiên tài nhân tạo Trác Tri Viễn, trên con đường tu tiên, đã phát hiện ra mình không thể ngờ là một cái cỗ máy cắn nuốt pháp bảo, vô luận là pháp bảo gì đến tay hắn, cũng đều trở thành tài liệu cho "Nhân hình pháp bảo" này.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 THÍ THIỀN - Thanh Nguyên Sơn Thủy Giáo 19/11/2013
2 Chương 2 THÍ THIỀN - Cường đoạt linh thạch 19/11/2013
3 Chương 3 THÍ THIỀN - Ngoài lạnh trong nóng 19/11/2013
4 Chương 4 THÍ THIỀN - Cùng thôn 19/11/2013
5 Chương 5 THÍ THIỀN - Phản kích 19/11/2013
6 Chương 6 THÍ THIỀN - Hình đường Mạc Tuân 19/11/2013
7 Chương 7 THÍ THIỀN - Không biết tội! 19/11/2013
8 Chương 8 THÍ THIỀN - Thập vạn thâm uyên (1) 19/11/2013
9 Chương 9 THÍ THIỀN - Thập vạn thâm uyên (2) 19/11/2013
10 Chương 10 THÍ THIỀN - Thập vạn thâm uyên (3) 19/11/2013
1  ... Tiếp » 
Mạng Y Tế
Nguồn: https://mangyte.vn/truyen-thi-thien-16.html