MangYTe

Truyện Thôn Thiên - Tiên hiệp

Thôn Thiên
  • Tên truyện: Thôn Thiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Thôn Thiên

Bạn đang đọc truyện Thôn Thiên của tác giả Yêu Bạch Thái trên trang đọc truyện online. Cửu Châu Đại Địa, tiên ma yêu linh hàng tỉ, có đại thần thông giả có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt. Dương Lăng, vốn là một kẻ Phàm nhân, ngẫu được Thôn Thiên Xá Lợi mà bước trên tu chân đạo đường.
Từ đầu đến cuối, Dương Lăng tâm thành chí dựng thẳng, dũng mãnh tinh tiến, phàm ngăn cản ta con đường tu chân người, giết không tha! Thái Cổ Bát Phù, Thượng Cổ Kiếm Tiên, Hồng hoang cự thú, Tiên Giới đại năng, giơ cao Thiên Ma thần, Chiến Thiên Yêu Vương, đối mặt cái này khắp Thiên Thần Phật không sợ hãi, ta mệnh tại ta không tại thiên! Tầng tầng lớp lớp đích Pháp Bảo, thần kỳ mỹ lệ đích đạo thuật, thành tiên thành Thánh đích công pháp, muôn đời bất diệt đích tất cả giáo đầu sỏ, hết thảy đều ở "Thôn Thiên" .
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tự ma chân nhân 16/12/2013
2 Chương 2 Cướp đoạt Bảo đăng 16/12/2013
3 Chương 3 Thăng tiên đại hội 16/12/2013
4 Chương 4 Lừa gạt vô lý 16/12/2013
5 Chương 5 Thiên Lý và Quyền Thế 16/12/2013
6 Chương 6 Thần đăng chiếu ma 16/12/2013
7 Chương 7 Luyện thể ma đan 16/12/2013
8 Chương 8 Luyện huyết nhị trọng 16/12/2013
9 Chương 9 Vạn quỷ phệ hồn 16/12/2013
10 Chương 10 Huyền Minh Kỳ 16/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »