MangYTe

Truyện Thương Tâm Tiểu Tiễn - Kiếm hiệp

Thương Tâm Tiểu Tiễn
  • Tên truyện: Thương Tâm Tiểu Tiễn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Thương Tâm Tiểu Tiễn

Luận Anh Hùng hệ liệt: 1. Ôn Nhu Nhất Đao 2. Nhất Nộ Bạt Kiếm 3. Kinh Diễm Nhất Thương 4. Thương Tâm Tiểu Tiễn
Thương Tâm Tiểu Tiễn là một bộ truyện hay với nhiều tình tiết hấp dẫn. Tất cả đang chờ mọi người theo dõi đến chương cuối của truyện Thương Tâm Tiểu Tiễn.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tóc đen, chân trần, môi hồng, tay ngọc 27/12/2013
2 Chương 2 Lương cơ (cơ hội tốt) 27/12/2013
3 Chương 3 Huyền cơ 27/12/2013
4 Chương 4 Dạ cơ (cơ hội buổi tối) 27/12/2013
5 Chương 5 Tảo cơ (cơ hội buổi sáng) 27/12/2013
6 Chương 6 Xướng cơ (ca hát) 27/12/2013
7 Chương 7 Mộng cơ 27/12/2013
8 Chương 8 Kiếp cơ 27/12/2013
9 Chương 9 Ứng cơ (ứng kiếp) 27/12/2013
10 Chương 10 Cảo cơ (cơ hội tạo ra) 27/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »