MangYTe

Truyện Tiên Quốc Đại Đế - Tiên hiệp

Tiên Quốc Đại Đế
  • Tên truyện: Tiên Quốc Đại Đế
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014

Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Quốc Đại Đế

Bạn đang đọc truyện Tiên Quốc Đại Đế của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online. Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa.
Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chín sao liên tiếp, Thiên Môn mở ra! 28/03/2014
2 Chương 2 Diêm Xuyên 28/03/2014
3 Chương 3 Thủ Đoạn 28/03/2014
4 Chương 4 Thân Thế Kiếp Này 28/03/2014
5 Chương 5 Thiên Hạ Ngũ Tu 28/03/2014
6 Chương 6 Một Chữ 'Trấn' 28/03/2014
7 Chương 7 Vũ Khí Không Thể Tưởng Tượng 28/03/2014
8 Chương 8 Cho Ngã Toàn Bộ 28/03/2014
9 Chương 9 Thu Nạp Long Mạch Chi Khí 28/03/2014
10 Chương 10 Lửa Đốt Núi Thúy Vân 28/03/2014
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »