MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Định

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là Mã bưu chính 93233, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là 93233.

2. Mã bưu chính 93233 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93233 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Định Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93233 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre có 5 số là 93233, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 932330

Tên bưu cục: An Định

Điện thoại: 02753847600

Địa chỉ: Ấp Phú Đông 1, Xã An Định An Định Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932340

Tên bưu cục: An Định

Điện thoại: 847876

Địa chỉ: Ấp Phú Lộc Hạ 2, Xã An Định An Định Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932342

Tên bưu cục: An Định

Điện thoại: 682088

Địa chỉ: Ấp Phú Lợi Hạ, Xã An Định An Định Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932344

Tên bưu cục: An Định

Điện thoại: 847404

Địa chỉ: Ấp Phú Lợi Thượng, Xã An Định An Định Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932339

Tên bưu cục: An Định 2

Điện thoại: 847760

Địa chỉ: Ấp Phú Tây, Xã An Định An Định Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932341

Tên bưu cục: An Định 4

Điện thoại: 847159

Địa chỉ: Ấp Phú Lợi Thượng, Xã An Định An Định Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932345

Tên bưu cục: An Định 5

Điện thoại: 682774

Địa chỉ: Ấp Phú Tây, Xã An Định An Định Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932343

Tên bưu cục: An Định 5

Điện thoại: 682774

Địa chỉ: Ấp Phú Tây, Xã An Định An Định Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932346

Tên bưu cục: Số 7

Điện thoại: 683001

Địa chỉ: Ấp Phú Lộc Hạ 1, Xã An Định An Định Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>