MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trần Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trần Phú, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là Mã bưu chính 57109, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Phú, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trần Phú, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trần Phú, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là 57109.

2. Mã bưu chính 57109 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 57109 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trần Phú Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Mã bưu chính 57109 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trần Phú, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trần Phú, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Mã bưu chính Phường xã Trần Phú, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi có 5 số là 57109, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Phú, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trần Phú, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Phú, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 571100

Tên bưu cục: 113 Hùng Vương

Điện thoại: 710251

Địa chỉ: Sô´113, Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571098

Tên bưu cục: Bệnh Viện

Điện thoại: 819813

Địa chỉ: Sô´184, Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571099

Tên bưu cục: Chợ Thu Lộ

Điện thoại: 812803

Địa chỉ: Sô´50, Đường Nguyễn Chánh, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571101

Tên bưu cục: Chu Văn An I

Điện thoại: 710423

Địa chỉ: Sô´78, Đường Chu Văn An, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571091

Tên bưu cục: Ga

Điện thoại: 827419

Địa chỉ: Sô´63, Đường Nguyễn Chánh, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571092

Tên bưu cục: Hai Bà Trưng

Điện thoại: 827412

Địa chỉ: Sô´01, Tổ 10, Khối 10, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571095

Tên bưu cục: Hùng Vương

Điện thoại: 818337

Địa chỉ: Sô´152, Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571090

Tên bưu cục: Hùng Vương 3

Điện thoại: 711593

Địa chỉ: Sô´80, Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571102

Tên bưu cục: Hùng Vương I

Điện thoại: 710426

Địa chỉ: Sô´253, Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571135

Tên bưu cục: Hùng Vương II

Điện thoại: 710985

Địa chỉ: Sô´260, Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571093

Tên bưu cục: Nguyễn Thụy

Điện thoại: 811773

Địa chỉ: Sô´87, Đường Nguyễn Thuỵ, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571096

Tên bưu cục: Thu Lộ

Điện thoại: 818825

Địa chỉ: Sô´260, Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571097

Tên bưu cục: Trần Phú

Điện thoại: 815013

Địa chỉ: Sô´307, Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571094

Tên bưu cục: Trương Định

Điện thoại: 818513

Địa chỉ: Sô´127, Đường Trương Định, Phường Trần Phú Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>