MangYTe

Tài liệu y khoa

Bệnh viện & Tổ chức chăm sóc sức khỏe: Chiến lược quản lý, Kỹ thuật vận hành, Công cụ, Mẫu và case điển hình

Bệnh viện & Tổ chức chăm sóc sức khỏe: Chiến lược quản lý, Kỹ thuật vận hành, Công cụ, Mẫu và case điển hình
  • Mã tin: 11351
  • Ngày đăng: 30/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Alexander Chăm sóc bệnh nhân trong phẫu thuật, Phiên bản 16

Tham khảo để bàn Oxford: Y học khẩn cấp

Các hội chứng mạch vành cấp tính, 2020

Chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm trùng tai mũi họng ở trẻ em, ấn bản 2022

Lãnh đạo và quản lý trong thực hành Dược, Phiên bản 2

Dựa trên chuyên môn của các chuyên gia, lãnh đạo và quản lý trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện & Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe: Chiến lược Quản lý, Kỹ thuật Hoạt động, Công cụ, Mẫu và Nghiên cứu Điển hình giải quyết việc giảm doanh thu, tăng chi phí và tăng sự mong đợi của người tiêu dùng trong ngày nay thị trường chăm sóc sức khỏe ngày càng cạnh tranh.

Cung cấp kinh nghiệm thực tế và tầm nhìn hoạt động ứng dụng, các tác giả tích hợp các ứng dụng quản lý Lean và quan điểm pháp lý với các nghiên cứu trường hợp thực tế, mô hình, báo cáo, biểu đồ, bảng, sơ đồ và hợp đồng mẫu. Kết quả là sự tích hợp của cái nhìn sâu sắc về cạnh tranh thị trường sau PP-ACA với quản lý Lean và các chiến lược hoạt động quan trọng đối với tất cả các quản trị viên chăm sóc sức khỏe, người kiểm soát và giám đốc điều hành của bác sĩ. Văn bản được chia thành ba phần:

Nguyên tắc quản lý
Chính sách và thủ tục
Chiến lược và thực thi
Sử dụng một phong cách lôi cuốn, cuốn sách chứa đầy các hướng dẫn có thẩm quyền, các cuộc thảo luận tập trung vào chăm sóc sức khỏe thực tế, các mẫu, danh sách kiểm tra và các ví dụ lâm sàng để cung cấp cho bạn các công cụ để xây dựng một hệ thống hiệu quả lâm sàng. Phạm vi bảo hiểm rộng của nó bao gồm các chủ đề khó tìm như quản lý hàng tồn kho bệnh viện, hình thành vốn và tăng cường chu kỳ doanh thu. Lãnh đạo chăm sóc sức khỏe, quản trị và thực hành tuân thủ như OSHA, HIPAA, Sarbanes bồi Oxley và các chính sách mô hình ACO mới nổi được bao gồm. Các công nghệ thông tin của Health 2.0, EMR, CPOE và cộng tác trên phương tiện truyền thông xã hội cũng được đề cập, cũng như 5S, Six Sigma và các nguyên tắc tăng cường hậu cần thông qua hậu cần khác. Kết quả là một cuốn sách “phải làm” phải có cho tất cả những người tham gia trong ngành.

Editor-in-Chief:

Tiến sĩ David Edward Marcinko là một nhà kinh tế chăm sóc sức khỏe, nhà tương lai quản lý và công nghệ, và cựu bác sĩ phẫu thuật được chứng nhận bởi hội đồng quản trị từ Đại học Temple ở Philadelphia. Trước đây, ông đã biên tập bảy cuốn sách quản lý hành nghề, ba văn bản y tế bằng hai ngôn ngữ, năm cuốn sách kế hoạch tài chính, hàng chục đĩa CD-ROM tương tác và ba từ điển hành chính toàn diện cho bác sĩ, kế toán, luật sư, tư vấn quản lý y tế và chăm sóc sức khỏe cố vấn kinh doanh. Được quốc tế công nhận về công việc của mình, ông cung cấp hỗ trợ tranh tụng và lời khai nhân chứng chuyên gia tại Tòa án Nhà nước và Liên bang, và có các ấn phẩm lâm sàng được lưu trữ trong Thư viện Quốc hội và Thư viện Y khoa tại Viện Y tế Quốc gia. Các bài tiểu luận về lãnh đạo tư tưởng của ông đã được trích dẫn trong các tạp chí như Giám đốc điều hành chăm sóc sức khỏe, Tin học chăm sóc sức khỏe, Giao diện y tế, Sản phẩm phẫu thuật thẩm mỹ, Dạy và học về Y học, Chỉnh nha ngày nay, Sản phẩm Chiropractic, Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, Podiatry Today, Tạp chí Cố vấn Đầu tư. , Đại diện đã đăng ký, Tạp chí Cố vấn tài chính, CFP Biz (Tạp chí Kế hoạch tài chính), Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA.ama-assn.org), Tạp chí kinh doanh dành cho bác sĩ và tiêu hóa tiền của bác sĩ; bởi các công ty và các tổ chức chuyên nghiệp như Hiệp hội quản lý nhóm y tế (MGMA), Giám đốc điều hành hành nghề y khoa Hoa Kỳ (ACMPE), Giám đốc điều hành của trường đại học bác sĩ Hoa Kỳ (ACPE), Hiệp hội bác sĩ phòng cấp cứu Mỹ (ACEP), Hiệp hội quản lý chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ (ACEP) HMA) và PhysologistsPractice.com; và bởi các tổ chức học thuật như Trường Y khoa UCLA, Đại học Kinh doanh Đại học Bắc, Đại học Creighton, Đại học Y Wisconsin, Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Texas, Trường Y Đại học Washington, Trường Y Đại học Emory và Trường Goizueta Kinh doanh tại Đại học Emory, Thư viện Y khoa và Nha khoa Đại học Pennsylvania, Đại học Y khoa Nam Illinois, Đại học Thư viện Khoa học Sức khỏe Buffalo, Thư viện Nha khoa Đại học Michigan, và Đại học Y khoa và Nha khoa New Jersey, trong số nhiều người khác. Tiến sĩ Marcinko cũng có nhiều vai trò biên tập và đánh giá chính và phụ cho tín dụng của mình.

BOOK DETAILS___
Hospitals & Healthcare Organizations: Management Strategies, Operational Techniques, Tools, Templates and Case Studies 1st Edition
by David Edward Marcinko (Editor), Hope Rachel Hetico (Editor)
List Price: $82.95
Hardcover: 425 pages
Publisher: Productivity Press; 1 edition (July 6, 2015)
Language: English
ISBN-10: 1439879907
ISBN-13: 978-1439879900
Product Dimensions: 7 x 0.9 x 10.1 inches

Định dạng sách PDF – 425 trang – 11 MB

TẢI SÁCH TẠI ĐÂY

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/hospitals-healthcare-organizations-management-strategies-operational-techniques-tools-templates-and-case-studies-1st-edition/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY