MangYTe

Tài liệu y khoa

Davis Cẩm nang toàn diện về xét nghiệm và test chẩn đoán dành cho điều dưỡng, ấn bản 9, 2022

Davis Cẩm nang toàn diện về xét nghiệm và test chẩn đoán dành cho điều dưỡng, ấn bản 9, 2022
  • Mã tin: 11126
  • Ngày đăng: 29/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Giảng dạy trong điều dưỡng và vai trò của nhà giáo dục, ấn bản 3, 2021

Dược lý học dành cho điều dưỡng, ấn bản 2

Lehne Dược lý học dành cho chăm sóc điều dưỡng

Cẩm nang chăm sóc người khuyết tật trí tuệ và học tập Oxford, ấn bản 2

Dược Lý Học dùng cho Cử nhân điều dưỡng – Bộ Y Tế

Thông tin thiết yếu về xét nghiệm Y học dành cho sinh viên điều dưỡng.
Tập trung vào ứng dụng đối với điều dưỡng và dễ đọc, hướng dẫn đầy màu sắc này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để hiểu cách thức hoạt động của các xét nghiệm, diễn giải kết quả của chúng và cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng – trước khi xét nghiệm, trong khi xét nghiệm và sau xét nghiệm.

Các test và quy trình được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo tên đầy đủ của chúng để tham khảo nhanh. Chỉ số tích hợp cho phép tìm kiếm nhanh chóng theo từ viết tắt, từ đồng nghĩa, bệnh, rối loạn, loại mẫu vật hoặc phân loại xét nghiệm.

Mã truy cập trong các bản in mới mở khóa Fast Find: Lab & Dx, thư viện nghiên cứu hoàn chỉnh trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi.

TRÍCH DẪN_
Title: Davis’s Comprehensive manual of laboratory and diagnostic tests with nursing implications
Edition: 9
Author(s): Mickey Lynn Bladh; Anne M. Van Leeuwen
Year: 2022
ISBN: 9781719640589; 1719640580
Language:English
Paperback ‏ : ‎ 1472 pages

Download eBook: Định dạng PDF, 1472 Trang – 38 MB – Ngôn ngữ: English

>>> DOWNLOAD EBOOK<<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/davis-cam-nang-toan-dien-ve-xet-nghiem-va-test-chan-doan-danh-cho-dieu-duong-an-ban-9-2022/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY