Grainger & Allison Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh, phiên bản thứ 7, 2020

Grainger & Allison Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh, phiên bản thứ 7, 2020
  • Mã tin : 11067
  • Ngày đăng : 29/03/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409

Atlas phẫu thuật thực quản

Sổ tay diễn giải Điện não đồ, ấn bản thứ 3, 2021

Các bệnh lý thần kinh ngoại viên trong thực hành lâm sàng

Bệnh van tim, ấn bản 5, 2020

Giáo trình Chăm sóc tích cực Ngoại khoa, Phiên bản thứ 3

Nắm vững thông tin bạn cần biết để thực hành và chuẩn bị cho chứng nhận hoặc chứng nhận lại với một tài khoản ngắn gọn, toàn diện về toàn bộ phổ phương thức hình ảnh và các ứng dụng lâm sàng của chúng. Trong suốt sáu ấn bản nổi bật, Grainger và Allison’s Chẩn đoán X quang đã đứng một mình như một tài liệu tham khảo toàn diện duy nhất về X quang chẩn đoán tổng quát. Bây giờ với hai tập ngắn gọn, Ấn bản thứ 7 của văn bản mang tính bước ngoặt này tiếp tục cung cấp phạm vi bao quát đầy đủ về tất cả các kỹ thuật hình ảnh hiện có và các ứng dụng lâm sàng của chúng – thông tin cần thiết bạn cần để thành công trong việc kiểm tra và hiểu các phương pháp thực hành tốt nhất hiện nay trong chẩn đoán X quang

Tổ chức nội dung dọc theo cơ sở cơ quan và hệ thống, bao gồm tất cả các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh theo kiểu tích hợp, tương quan, tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất đối với một bác sĩ X quang học trong những năm đầu đào tạo.
Chứa hơn 4.000 hình ảnh minh họa chất lượng cao giúp cải thiện và làm rõ văn bản.
Có phần mở rộng về hình ảnh tim để phản ánh những phát triển chính trong MRI tim, bao gồm siêu âm 3D, PET và SPECT.
Tích hợp hình ảnh chức năng và phân tử trong mỗi phần, đồng thời bao gồm các kỹ thuật sinh thiết và cắt bỏ có hướng dẫn hình ảnh mới nhất.
Cung cấp một nguồn tài liệu lý tưởng cho thực hành lâm sàng về các chủ đề có thể đã bị lãng quên.

TRÍCH DẪN__
Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology: A Textbook of Medical Imaging
Andreas Adam, Adrian Dixon, Jonathan Gillard, Cornelia Schaefer-Prokop
Year:
2020
Edition:
7th Edition
Publisher:
Elsevier
Language:
english
Pages:
2218
ISBN 10:
0702075248
ISBN 13:
9780702075612

Tải sách: Định dạng PDF, 2218 Trang, kích thước 300 MB, Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY