Hình ảnh đàn hồi mô: Lý thuyết và phương pháp, 2020

Hình ảnh đàn hồi mô: Lý thuyết và phương pháp, 2020
  • Mã tin : 10925
  • Ngày đăng : 28/03/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409

Chụp cắt lớp vi tính, Phương pháp tiếp cận, ứng dụng và vận hành, 2020

Giải phẫu Bệnh học Da của McKee, Toàn tập, Phiên bản thứ 5 [2019]

Oxford Sổ tay Lâm sàng Thần kinh học 2e

Phương pháp trị liệu mới cho chấn thương sọ não: Ngăn ngừa tổn thương não thứ cấp và tăng cường sửa chữa và tái tạo

MacDonald Atlas các quy trình lâm sàng sơ sinh, Phiên bản 6, 2019

Hình ảnh đàn hồi mô: Tập một: Lý thuyết và phương pháp cung cấp một hướng dẫn toàn diện về các nguyên tắc cơ bản và ứng dụng của phương thức chẩn đoán đột phá này.
Cuốn sách giới thiệu hình ảnh đàn hồi, lịch sử của nó, vật lý cơ bản và các phương pháp hình ảnh đàn hồi khác nhau, cùng với các chi tiết thực hiện, các vấn đề và đồ tạo tác của chúng.
Nó là một nguồn tài nguyên thiết yếu cho tất cả các nhà nghiên cứu và thực hành quan tâm đến bất kỳ phương thức hình ảnh đàn hồi nào. Vì nhiều bệnh, bao gồm ung thư, làm thay đổi tính chất cơ học của mô, các phương pháp thông thường không thể phát hiện ra các thay đổi, nhưng với hình ảnh đàn hồi được tạo ra bởi biến dạng mô chậm hoặc rung tần số thấp, những thay đổi này có thể được hiển thị.

Các tính năng chính
Cung cấp tài liệu tham khảo toàn diện đầu tiên về hình ảnh đàn hồi
Thảo luận về các nguyên tắc cơ bản của công nghệ và các hạn chế và giải pháp của chúng, cùng với các phương pháp tiên tiến và định hướng trong tương lai
Giải quyết các công nghệ và ứng dụng hữu ích cho cả nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng
Bao gồm một phần tham khảo trực tuyến được cập nhật thường xuyên với những tiến bộ trong công nghệ và ứng dụng
Độc giả
Các nhà vật lý y tế và kỹ sư y sinh tham gia nghiên cứu hình ảnh y sinh; sinh viên tốt nghiệp ngành vật lý, kỹ thuật và khoa học máy tính; các học viên y tế

TRÍCH DẪN_
Tissue Elasticity Imaging 1st Edition
Volume 1: Theory and Methods
Editors: S. Kaisar Alam Brian Garra
Paperback ISBN: 9780128096611
eBook ISBN: 9780128096833
Imprint: Elsevier
Published Date: 22nd November 2019
Page Count: 258

Tải Ebook: Định dạng PDF – 258 Trang – 13 MB – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK<<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY