MangYTe

Tài liệu y khoa

Kuperman Nguyên tắc Vật lý Và Ứng dụng của MRI

Kuperman Nguyên tắc Vật lý Và Ứng dụng của MRI
  • Mã tin: 10772
  • Ngày đăng: 27/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Chất lượng và an toàn trong chẩn đoán hình ảnh

Nghệ thuật và Khoa học của Phẫu thuật Nha khoa – Tái bản lần thứ 6

Giải phẫu học cột sống – Những khái niệm hiện đại, 2020

Giáo trình vi sinh y học của Murray, ấn bản 9, 2020

Tế bào gốc trong mô và cơ quan sinh sản, ấn bản 2022

Cuốn sách này được dự định như là một tài liệu tham khảo cho sinh viên, nhà nghiên cứu, và các giáo sư quan tâm đến các ứng dụng vật lý và y sinh của chụp cộng hưởng từ (MRI). Các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của MRI đều được nhấn mạnh.
Cuốn sách bắt đầu với thảo luận toàn diện về hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) dựa trên cơ học lượng tử và lý thuyết cổ điển của điện từ. Ba chương đầu tiên của cuốn sách này cung cấp nền tảng cần thiết để hiểu được đặc điểm cơ bản của hình ảnh MR, ví dụ như, hình ảnh tương phản, độ phân giải không gian, tỷ lệ tín hiệu-tới-nhiễu, yếu tố nhiễu nhân tạo trên hình ảnh phổ biến. Sau đó, ứng dụng MRI được xem xét trong năm chương sau. Cuốn sách kết thúc với thảo luận các thiết bị và các nguyên tắc phát hiện tín hiệu trong MRI.
TÓM TẮT
Magnetic Resonance Imaging: Physical Principles and Applications
Vadim Kuperman
Price: $144.00
Paperback: 200 pages
Publisher: Academic Press
Language: English
ISBN-10: 0123886651
ISBN-13: 978-0123886651
Product Dimensions: 8.9 x 5.9 x 0.6 inches
Shipping Weight: 10.4 ounces

Định dạng Ebook: PDF – 12 MB – 200 TRANG- mangyte.vn

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/kuperman-nguyen-tac-vat-ly-va-ung-dung-cua-mri/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY