MangYTe

Tài liệu y khoa

[Sách Dịch] X quang ngực trong thực hành lâm sàng

[Sách Dịch] X quang ngực trong thực hành lâm sàng
  • Mã tin: 10826
  • Ngày đăng: 28/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Kelley&Firestein Giáo trình khớp học toàn tập, 10e

Điều trị Các Rối loạn Lo âu, Hướng dẫn dành cho Thầy thuốc và Bệnh nhân 2e

Kỹ Thuật Mổ Chấn Thương – Chỉnh Hình

Sự tương tác của vật liệu nano với hệ thống miễn dịch, 2020

Kiến thức Cơ bản về Thần kinh học: Hướng dẫn trực quan, Phiên bản 2

X quang ngực là một cận lâm sàng thường được chỉ định nhất trên lâm sàng và việc phân tích nó không phải là một điều đơn giản. Việc chúng ta phân tích chính xác một tấm phim X quang ngực đôi khi có ý nghĩa quyết định trong điều trị, đặc biệt trong những tình huống cấp cứu. Đối với các bạn sinh viên và các bác sỹ tập sự thì việc đọc chính xác một tấm phim X quang ngực cũng là một thách thức.

Sách được nhóm sinh viên Y3-Y6 đại học Y Dược Cần Thơ dịch tiếng Việt.

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÙNG NGỰC ………………………. 1
1.1. Kỹ thuật chụp …………………………………………………………………… 2
1.2. Những điểm chính …………………………………………………………… 11
CHƯƠNG 2. X QUANG NGỰC BÌNH THƯỜNG ……………………………. 12
2.1. Giải phẫu tổng thể …………………………………………………………… 14
2.2. Giải phẫu chi tiết……………………………………………………………… 16
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA PHIM CHỤP ……………… 33
3.1. Đánh giá chất lượng của phim chụp …………………………………….. 33
3.2. Các yếu tố đánh giá chất lượng hình ảnh ………………………………. 33
CHƯƠNG 4. TIẾP CẬN PHIM X QUANG NGỰC THEO HỆ THỐNG ….. 42
4.1. Đại cương ……………………………………………………………………… 42
4.2. Các bước đọc X quang ngực ………………………………………………. 45
4.3. Những điểm chính …………………………………………………………… 54
CHƯƠNG 5. TRUNG THẤT VÀ RỐN PHỔI …………………………………. 56
5.1. Trung thất giữa và rốn phổi ……………………………………………….. 57
5.2. Trung thất trước ……………………………………………………………… 83
5.3. Trung thất sau ………………………………………………………………… 87
5.4. Những điểm chính …………………………………………………………… 93
CHƯƠNG 6. NHỮNG TỔN THƯƠNG CƠ BẢN TRONG CÁC BỆNH LÝ Ở
PHỔI ………………………………………………………………………………………. 94
6.1. Chương 6a – sự đông đặc …………………………………………………. 95
6.2. Chương 6b – xẹp phổi …………………………………………………….. 111
6.3. Chương 6c – các bất thường dạng đường ……………………………. 130
6.4. Chương 6d – các bất thường dạng nốt ……………………………….. 146
6.5. Chương 6e – các bất thường dạng vòng và dạng lỗ ……………….. 166
CHƯƠNG 7. HÌNH ẢNH X QUANG MÀNG PHỔI ……………………….. 179
7.1. Chương 7a – tràn dịch màng phổi ……………………………………… 179
7.2. Chương 7b – dày và vôi hóa màng phổi ………………………………. 187
7.3. Chương 7c – tràn khí màng phổi ……………………………………….. 194
CHƯƠNG 8. CẤU TRÚC MÔ MỀM VÀ XƯƠNG…………………………… 203
8.1. Các tổn thương ……………………………………………………………… 203
8.2. Những điểm chính …………………………………………………………. 216
CHƯƠNG 9. CẤU TRÚC LẠ VÀ CÁC THIẾT BỊ XUẤT HIỆN TRÊN PHIM
X QUANG NGỰC ………………………………………………………………………. 217
CHƯƠNG 10. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH: THÔNG TIN KỸ THUẬT ….. 233
10.1. Chụp CT scan ……………………………………………………………… 233
10.2. Cản quang đường tĩnh mạch …………………………………………… 242
10.3. Chuẩn bị bệnh nhân và tư thế …………………………………………. 246
10.4. Liều bức xạ…………………………………………………………………. 246
10.5. Những điểm chính ………………………………………………………… 247
CHƯƠNG 11. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH: NHỮNG CHỈ ĐỊNH LÂM
SÀNG …………………………………………………………………………………….. 248

TRÍCH DẪN___
Chest X-Ray in Clinical Practice
Authors: Joarder, Rita, Crundwell, Neil
ISBN 978-1-84882-099-9
Included format: PDF

Định dạng sách: PDF – 260 trang – Dung lượng 15 MB – Link GOOGLE DRIVE

>>>DOWNLOAD EBOOK <<<

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/sach-dich-x-quang-nguc-trong-thuc-hanh-lam-sang/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY