MangYTe

Tài liệu y khoa

Weedon’s Skin Pathology Essentials, 2nd Edition

Weedon’s Skin Pathology Essentials, 2nd Edition
  • Mã tin: 5431
  • Ngày đăng: 15/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Weedon’s Skin Pathology Essentials, 2nd Edition . Chủ biên:Ronald Johnston...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Tài liệu được cập nhật liên tục. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Weedon’s Skin Pathology Essentials, 2nd Edition

Comprehensive and easy to read, Weedon’s Skin Pathology Essentials, 2nd Edition, by Ronald B. Johnston, MD, provides a superb overview of key diagnoses in dermatopathology and is ideal for quickly looking up practical problems in the recognition and diagnosis of skin lesions both clinically and histologically. Thousands of illustrations, an accessible format, and cross references to the encyclopedic and authoritative Weedon’s Skin Pathology, 4th Edition, make this a must-have reference for pathologists and dermatologists in practice and in training.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/rooks-textbook-of-dermatology-4-volume-set-9th-sao-chep/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY