MangYTe

Truyện Bóng Tối Và Ánh Sáng - Khoa huyễn

Bóng Tối Và Ánh Sáng
  • Tên truyện: Bóng Tối Và Ánh Sáng
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Khoa huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Bóng Tối Và Ánh Sáng

Bạn đang đọc truyện Bóng Tối Và Ánh Sáng của tác giả Angelz trên trang đọc truyện online.Chúa nói phải có ánh sáng , thế giới này liền có ánh sáng...ánh sáng của chúa trời chiếu rọi khắp thế gian , soi sáng và khai hóa cho những con dân của người thoát khỏi tối tăm , mông muội...
Nhưng khi hào quang của chúa dần bị che khuất bởi ánh đènneon của nền văn minh nhân loại , ánh sáng tồn taị trên thế giới này đã không còn thánh khiết...và chúa không bao giờ biết được , những tín đồ của người đang biến thế giới mà họ đang sống trở thành địa ngục của hắc ám và tội ác.

Ta không muốn gì hơn , là thấy thế giới này trong sạch , chỉ cần điều đó , ta nguyện đọa đày linh hồn mình trong hắc ám , để tẩy rửa tội lỗi của thế gian...
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Phong 27/11/2013
2 Chương 2 Fallen 27/11/2013
3 Chương 3 Hell Island 27/11/2013
4 Chương 4 Sinh tồn ((P1) 27/11/2013
5 Chương 5 Sinh tồn (p2) 27/11/2013