MangYTe

Truyện Cầu Bại - Kiếm hiệp

Cầu Bại
  • Tên truyện: Cầu Bại
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 26/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Cầu Bại

Bạn đang đọc truyện Cầu Bại của tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang đọc truyện online.Kiếm gồm ba cảnh giới: kiếm thể, kiếm khí và kiếm ý.Kiếm thể, dùng thân hợp kiếm, thân tức là kiếm! Kiếm khí, dùng khí ngự kiếm, khí hướng tinh không!Kiếm ý, kiếm cùng ý hợp, thông hiểu chấp kiếm!Tâm nguyện lớn nhất đời ta chính là dựa vào kiếm trong tay đánh bại toàn bộ thiên hạ, đem kiếm đạo chứng khắp chư thiên vạn giới, bỉ ngạn hư không......Kiếm tu Vân Hi vượt qua giới hạn thời không, du ngoạn đến nơi đây.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đây không phải kết thúc 26/12/2013
2 Chương 2 Bốn trăm năm 26/12/2013
3 Chương 3 Nguyệt thần giới 26/12/2013
4 Chương 4 Linh hồn khác lạ 26/12/2013
5 Chương 5 Xuất viện 26/12/2013
6 Chương 6 Hiểu lầm 26/12/2013
7 Chương 7 Đãng Thân 26/12/2013
8 Chương 8 Học viện 26/12/2013
9 Chương 9 Cảm ứng tinh thần 26/12/2013
10 Chương 10 Lần đầu đến Nguyệt Thần giới 26/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »