MangYTe

Truyện Phật Đạo - Huyền huyễn

Phật Đạo
  • Tên truyện: Phật Đạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Phật Đạo

Bạn đang đọc truyện Phật Đạo của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ trên trang đọc truyện online.PHẬT ĐẠO là tác phẩm của Mộng Nhập Thần Cơ thuộc thể loại tiên hiệp, mảng ‘Hồng hoang phong thần’, lấy bối cảnh và kinh nghiệm từ những bộ truyện như Về các cấp tu luyện:Các giai đoạn tu luyện theo thứ tự là: Dẫn Khí Nhập Thể, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo, Đại La Kim Tiên.Mỗi giai đoạn chia làm ba cấp là Sơ kỳ, Trung kỳ và Hậu kỳ.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Phật Đạo - Giết người đoạt bảo 09/12/2013
2 Chương 2 Phật Đạo - Tính kế lẫn nhau 09/12/2013
3 Chương 3 Phật Đạo - Phù lục thuật 09/12/2013
4 Chương 4 Phật Đạo - Thục Sơn tái hiện 09/12/2013
5 Chương 5 Phật Đạo - Khôi Lỗi thuật 09/12/2013
6 Chương 6 Phật Đạo - Tứ Tượng Tuyệt Sát 09/12/2013
7 Chương 7 Phật Đạo - Hóa Huyết thần đao 09/12/2013
8 Chương 8 Phật Đạo - Kim tằm sáu cánh 09/12/2013
9 Chương 9 Phật Đạo - Nguyên Thần thứ hai 09/12/2013
10 Chương 10 Phật Đạo - Bắc đẩu phong ma 09/12/2013
1  ... Tiếp »