MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hiệp Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71500, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh là 71500.

2. Mã bưu chính 71500 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71500 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hiệp Phú Quận 9, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71500 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh có 5 số là 71500, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 715150

Tên bưu cục: BCP Quận 9

Điện thoại: 02837360681

Địa chỉ: Sô´95, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715100

Tên bưu cục: Chợ Nhỏ

Điện thoại: 02837360517

Địa chỉ: Sô´95, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715001

Tên bưu cục: Coopmark

Điện thoại: 7307975

Địa chỉ: Sô´5, Đường Quang Trung, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715007

Tên bưu cục: Hiệp Phú

Điện thoại: 8972869

Địa chỉ: Sô´10/100 KS, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715005

Tên bưu cục: Hiệp Phú 1

Điện thoại: 8973666

Địa chỉ: Sô´111, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715003

Tên bưu cục: Hiệp Phú 2

Điện thoại: 7307222

Địa chỉ: Sô´40, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715004

Tên bưu cục: Hiệp Phú 3

Điện thoại: 7305633

Địa chỉ: Sô´20/78, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715006

Tên bưu cục: Hiệp Phú 5

Điện thoại: 7306617

Địa chỉ: Sô´71A, Khu phố 3, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715008

Tên bưu cục: Hiệp Phú 6

Điện thoại: 7308451

Địa chỉ: Sô´10/377, Đường Tân Lập 2, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715009

Tên bưu cục: Hiệp Phú 7

Điện thoại: 7308581

Địa chỉ: Sô´44, Đường Tân Lập 1, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715011

Tên bưu cục: Hiệp Phú 8

Điện thoại: 7308964

Địa chỉ: Sô´20/168, Khu phố 2, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715002

Tên bưu cục: Kiến Thiết

Điện thoại: 7306252

Địa chỉ: Sô´9, Đường Lê Lợi, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715012

Tên bưu cục: Lê Văn Việt

Điện thoại: 7307021

Địa chỉ: Sô´A614, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715013

Tên bưu cục: Lê Văn Việt 6

Điện thoại: 7308928

Địa chỉ: Sô´20/77, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715139

Tên bưu cục: Lê Văn Việt 9

Điện thoại: 7309279

Địa chỉ: Sô´452, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715140

Tên bưu cục: Man Thiện 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´291, Khu phố 5, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715014

Tên bưu cục: Ngô Quyền

Điện thoại: 7308631

Địa chỉ: Sô´91, Đường Ngô Quyền, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715015

Tên bưu cục: Tân Lập

Điện thoại: 7308653

Địa chỉ: Sô´6, Đường Tân Lập 2, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715017

Tên bưu cục: Trường Quân Y 2

Điện thoại: 7308836

Địa chỉ: Sô´50, Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715016

Tên bưu cục: Trương Văn Thành

Điện thoại: 7308038

Địa chỉ: Sô´78, Đường Trương Văn Thành, Phường Hiệp Phú Hiệp Phú Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>