MangYTe

Tài liệu y khoa

Case lâm sàng Ngoại khoa, Tái bản lần thứ 5

Case lâm sàng Ngoại khoa, Tái bản lần thứ 5
  • Mã tin: 11238
  • Ngày đăng: 29/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Quản lý và phục hồi chức năng chấn thương tuỷ sống, ấn bản 2022

Sổ tay Dược lâm sàng 2e

Các xét nghiệm chẩn đoán nhi khoa: Hướng dẫn dựa trên bằng chứng cho tuyến cơ sở, ấn bản 2022

Thống kê y học ứng dụng, ấn bản 2022

[Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng

Kinh nghiệm với các trường hợp lâm sàng là chìa khóa để làm chủ nghệ thuật và khoa học y học và cuối cùng là cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc lâm sàng có thẩm quyền. Case Files®: Ngoại khoa cung cấp 60 trường hợp thực tế minh họa các khái niệm thiết yếu trong ngoại khoa. Mỗi trường hợp bao gồm một cuộc thảo luận dễ hiểu tương quan với các khái niệm chính, định nghĩa về thuật ngữ chính, ngọc trai lâm sàng và câu hỏi đánh giá theo kiểu USMLE® để củng cố việc học của bạn. Với Case Files®, bạn sẽ học thay vì ghi nhớ.

Tìm hiểu từ 60 trường hợp năng suất cao, mỗi trường hợp có câu hỏi kiểu hội đồng
Làm chủ các khái niệm quan trọng với ngọc trai lâm sàng

Thông tin về các Tác giả
Eugene C. Toy, MD, Trợ lý Trưởng Chương trình Giáo dục, Giáo sư và Phó Chủ tịch Giáo dục Y khoa; Khoa Phụ sản, Trường Y Đại học Texas tại Houston, Houston, Texas.

Terrence H. Liu, MD, MPH, Giáo sư Phẫu thuật Lâm sàng, Đại học Y khoa San Francisco, San Francisco, California; Giám đốc chương trình Bác sĩ nội trú phẫu thuật, Đại học California, San Francisco East Bay, San Francisco, California;

Andre R. Campbell, MD, FACS, Giám đốc Trường Y thuộc Đại học California San Francisco; Sanfrancisco, California; Giáo sư Phẫu thuật Lâm sàng, Khoa Phẫu thuật, Đại học Y khoa San Francisco, Bệnh viện Đa khoa San Francisco, San Francisco, California.

Barnard Palmer, MD, Trợ lý Giáo sư, Trường Y khoa Đại học California San Francisco, San Francisco, California, Trung tâm Y tế Hạt Alameda, Oakland, California.

CHI TIẾT SÁCH____
Case Files® Surgery, Fifth Edition 5th Edition
by Eugene C. Toy (Author), Terrence H. Liu (Author), Andre R. Campbell (Author), Barnard Palmer (Author)
Series: Case Files
Paperback: 736 pages
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 5 edition (August 4, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1259585220

Tải sách: Định dạng PDF, 736 trang, 25 MB – Google Drive

>>>TẢI SÁCH TẠI ĐÂY<<<

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/case-lam-sang-ngoai-khoa-tai-ban-lan-thu-5/
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY