MangYTe

Truyện Chung Cực Thần Đạo - Huyền huyễn

Chung Cực Thần Đạo
  • Tên truyện: Chung Cực Thần Đạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Chung Cực Thần Đạo
Đệ nhất thiên tài của tu chân giới xuyên đến dị giới tân đại lục, tương lai sẽ tạo nên một truyền kỳ vô tiền khoáng hậu.Một mình thanh tu, đắc đạo phá toái hư không, thành tiên.Phàm trần tu hành, được vạn người kính ngưỡng, thành thần.Vượt qua ngàn mê vạn chướng, thành tựu bất hủ Chung Cực Thần ĐạoXuyên qua thời không ta là Thần của dị giới !!!
Mạng Y Tế
Nguồn: https://mangyte.vn/truyen-chung-cuc-than-dao-521.html