A brief cognitive-behavioural group therapy programme for the treatment of depression in adolescent outpatients: A pilot study

A brief cognitive-behavioural group therapy programme for the treatment of depression in adolescent outpatients: A pilot study
  • Mã tin : 112
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
The goal of this pilot study was to examine the feasibility and clinical outcomes of a brief (6-session) group therapy programme in adolescent outpatients with depression. The programme had previously been assessed in in-patients, with positive results.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY