A randomized effectiveness trial of individual child social skills training: Six-month follow-up

A randomized effectiveness trial of individual child social skills training: Six-month follow-up
  • Mã tin : 80
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Individual Social Skills Training (ISST) is a short term, individually delivered intervention (8-10 sessions) that promotes social skills in children with emerging or existing conduct problems. This study examined the effectiveness of ISST immediately and 6 months after the termination of the intervention.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY