MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Đặc điểm bệnh nhi mắc ho gà bội nhiễm tại bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2018

Bài giảng Đặc điểm bệnh nhi mắc ho gà bội nhiễm tại bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2018
  • Mã tin: 586
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Đặc điểm bệnh nhi mắc ho gà bội nhiễm tại bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2018 xác định tỷ lệ bội nhiễm ở bệnh nhi ho gà; mô tả các đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị của viêm phổi bội nhiễm ở bệnh nhi ho gà; mô tả tỷ lệ và đặc điểm kháng sinh đồ của các tác nhân phân lập được qua cấy NTA; so sánh một số đặc điểm 2 nhóm ho gà có và không có bội nhiễm...

Nội dung Text: Bài giảng Đặc điểm bệnh nhi mắc ho gà bội nhiễm tại bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2018

ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHI MẮC HO GÀ BỘI NHIỄM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2018 BSCK1. Phạm Thái Sơn ThS. Ngô Thị Mai Phương

NỘI DUNG • Đặt vấn đề • Mục tiêu nghiên cứu • Phương pháp nghiên cứu • Y đức • Kết quả và bàn luận • Kết luận • Kiến nghị

Đặt vấn đề • Ho gà là bệnh truyền nhiễm cấp tính đường hô hấp gây ra bởi Bordetella pertussis. • Bệnh được truyền từ người sang người. • Mặc dù đã thực hiện nhiều chiến lược tiêm chủng khác nhau nhưng số ca mắc ho gà vẫn tiếp tục tăng lên.

Số ca 800 700 700 600 555 500 Ở Việt 400 Nam 300 267 200 100 0 2016 2017 2018 Số ca WHO. Incidence time series for Viet Nam. 2019; Available from: https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/inciden ces?c=VNM.

ĐẶT VẤN ĐỀ • Hiện tượng đồng nhiễm: thường gặp trong bệnh HG • 24,2%: NC của Marshall • 43%: NC của Nicolai • HG bị bội nhiễm thêm VK tại phổi → VP bội nhiễm → Kết cục xấu trong bệnh ho gà

ĐẶT VẤN ĐỀ • VP bội nhiễm trên HG chưa được nghiên cứu nhiều • → Cần có nghiên cứu về HG kèm VP bội nhiễm ở trẻ em

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trên bệnh nhi HG tại BVNĐ2 trong năm 2018: 1. Xác định tỷ lệ bội nhiễm ở bệnh nhi ho gà. 2. Mô tả các đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị của viêm phổi bội nhiễm ở bệnh nhi ho gà. 3. Mô tả tỷ lệ và đặc điểm kháng sinh đồ của các tác nhân phân lập được qua cấy NTA. 4. So sánh một số đặc điểm 2 nhóm ho gà có và không có bội nhiễm.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Mô tả hồi cứu

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DÂN SỐ NGHIÊN CỨU BN mắc bệnh HG cấy NTA dương tính với tác nhân gây bệnh tại BV NĐ2 trong năm 2018.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU Lấy trọn tất cả trường hợp thoả tiêu chí chọn mẫu

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN CHỌN MẪU Bệnh nhi được đưa vào NC khi thoả 2 điều kiện: • Có kết quả PCR dịch mũi hầu hoặc đàm dương tính với vi khuẩn ho gà từ 1/2018-12/2018 tại BV NĐ2. • Có kết quả cấy NTA dương tính với tác nhân gây bệnh (vi khuẩn và nấm). Tiêu chuẩn loại trừ: cấy NTA dương tính nhưng báo là ngoại nhiễm bởi phòng xét nghiệm vi sinh.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LƯU ĐỒ NGHIÊN CỨU

Y ĐỨC • Tất cả thông tin: được bảo mật • Các số liệu thống kê: phục vụ NCKH • Tuân thủ các quy định về y đức trong NCKH

XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU • Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm IBM-SPSS 23. • Thống kê mô tả sử dụng: • Trung bình và độ lệch chuẩn: bs liên tục phân phối chuẩn • Trung vị và khoảng tứ phân vị (IQR): bs liên tục phân phối không chuẩn. • Tỷ lệ: bs không liên tục.

Kiểm định sử dụng 1. Phép kiểm t cho biến liên tục phân phối chuẩn. 2. Phép kiểm phi tham số Mann – Whitney cho biến liên tục không phân phối chuẩn. 3. Phép kiểm Chi bình phương, Fisher’s exact cho so sánh tỷ lệ. • Ngưỡng khác biệt có ý nghĩa khi p < 0,05.

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

• 24 ca cấy NTA dương tính 139 ca xác định ho gà Tỷ lệ ho gà bội nhiễm là 17,3%

ĐẶC ĐIỂM CƠ ĐỊA Đặc điểm Giá trị 10 Tuổi trung vị (ngày) 66 (17 ngày - 11 (41,7%) (nhỏ nhất-lớn nhất) tháng) 14 (58,3%) Cân nặng lúc nhập 5,06±1,3 viện (kg) Chưa được tiêm 21 (87,5%) ngừa ho gà NỮ NAM

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ • Cân nặng trung bình lúc sinh: 2,96±0,7 kg (1,3-4,2 kg) • 16,7%: sinh non – nhẹ cân (tuổi thai < 37 tuần) • 12,5%: tim bẩm sinh • 12,5%: suy dinh dưỡng • 87,5%: chưa được tiêm ngừa ho gà

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Số trường hợp Đặc điểm Tỷ lệ (%) (n) Lý do nhập Ho cơn tím 8 33,3 viện Ho, khò khè 10 41,7 Sốt, ho 3 12,5 Ho, thở mệt 1 4,2 Bạch cầu máu tăng 1 4,2 Triệu chứng Sốt 7 29,2 lâm sàng Ho trên 2 tuần 17 70,8 Ho cơn kịch phát 21 87,5 Thở nhanh 15 62,5 Cơn ngưng thở 4 16,7 Biểu hiện thần kinh 3 12,5

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-dac-diem-benh-nhi-mac-ho-ga-boi-nhiem-tai-benh-vien-nhi-dong-2-nam-2018-2432214.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY