MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Đặc điểm các trường hợp dị tật lỗ tiểu thấp đến phẫu thuật muộn trên 3 tuổi

Bài giảng Đặc điểm các trường hợp dị tật lỗ tiểu thấp đến phẫu thuật muộn trên 3 tuổi
  • Mã tin: 587
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Đặc điểm các trường hợp dị tật lỗ tiểu thấp đến phẫu thuật muộn trên 3 tuổi tìm xác định tỉ lệ biến chứng sớm sau phẫu thuật lỗ tiểu thấp ở trẻ trên 3 tuổi; xác định lý do trẻ dị tật lỗ tiểu thấp đến phẫu thuật muộn sau 3 tuổi.

Nội dung Text: Bài giảng Đặc điểm các trường hợp dị tật lỗ tiểu thấp đến phẫu thuật muộn trên 3 tuổi

ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP DỊ TẬT LỖ TIỂU THẤP ĐẾN PHẪU THUẬT MUỘN TRÊN 3 TUỔI Báo cáo viên: Phạm Thị Thanh Tâm

NỘI DUNG 1. Đặt vấn đề 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 4. Kết quả và bàn luận 5. Kết luận 6. Kiến nghị

ĐẶT VẤN ĐỀ • Tỉ lệ 1/300 bé trai • Phẫu thuật khó, dễ rò, hẹp niệu đạo → ảnh hưởng tâm lý trẻ và thân nhân • Chọn thời điểm PT thích hợp

ĐẶT VẤN ĐỀ ▪ Trước đây: Thời điểm phẫu thuật thích hợp: 1- 3 tuổi ▪ Hiện nay: Thời điểm phẫu thuật thích hợp: 6 - 18 tháng tuổi

ĐẶT VẤN ĐỀ Phẫu thuật: • Tuổi càng lớn biến chứng càng cao • Càng ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý trẻ Tuổi càng lớn: Sự lành mô càng kém Tuổi bắt đầu dậy thì: • Dương vật cương cứng • Tiết dịch niệu đạo

ĐẶT VẤN ĐỀ • Tại Việt Nam, theo tác giả Châu Văn Việt và CS (2018): 41 bn (2 – 12T): Tỉ lệ rò và hẹp niệu đạo ở nhóm 6 – 15 tuổi > 2 – 3 tuổi, Nhóm trẻ đến phẫu thuật sau 3 tuổi > nhóm trước 3 tuổi. • Tại khoa Niệu bệnh viện Nhi Đồng 2 vẫn còn khá nhiều bệnh nhi đến phẫu thuật lỗ tiểu thấp sau 3 tuổi

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: Đặc điểm các trường hợp dị tật lỗ tiểu thấp đến phẫu thuật muộn sau 3 tuổi tại khoa Niệu bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 05/2019 đến tháng 09/2019

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu cụ thể: 1. Xác định tỉ lệ biến chứng sớm sau phẫu thuật lỗ tiểu thấp ở trẻ trên 3 tuổi 2. Xác định lý do trẻ dị tật lỗ tiểu thấp đến phẫu thuật muộn sau 3 tuổi

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu Tiến cứu mô tả các trường hợp bệnh. Đối tượng nghiên cứu Tất cả bệnh nhi được chẩn đoán tật lỗ tiểu thấp có thời điểm phẫu thuật lần đầu trên 3 tuổi nhập viện vào khoa Niệu bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2019.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Thông tin thân nhân qua bảng thu thập số liệu Tiêu chuẩn loại ra: • Bệnh nhi đã phẫu thuật tạo hình niệu đạo thì một • Bệnh nhi không đầy đủ thông tin thu thập theo bảng thu thập số liệu

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cỡ mẫu: Lấy trọn mẫu trong thời gian nghiên cứu Thu thập số liệu: Theo bệnh án mẫu thiết kế sẵn

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Từ 5/2019 - 09/2019 có 62 bệnh nhi tham gia nghiên cứu (3 – 14 tuổi)

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đặc điểm Nhóm tuổi

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Nơi cư trú

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Biến chứng sớm sau phẫu thuật Biến chứng Số BN có Garnier.S & CS (2017): Tỉ lệ 501BN(1– 16 tuổi): sớm biến chứng BN > 2 tuổi tỉ lệ biến Chảy máu vết mổ 0 0% chứng cao, BN > 13T Nhiễm trùng vết mổ 2 3% chậm lành vết thương Rò niệu đạo 18 29% Hẹp miệng sáo 0 0% Lê Công Thắng & CS: Hẹp niệu đạo 2 3% Rò sớm 21,8%, rò muộn 34,5% Túi thừa niệu đạo 0 0%

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Tỉ lệ rò theo nhóm tuổi Ali Ziada & cs (2011): 61BN(6 tháng – 19tuổi): 6BN (9,8%) biến chứng đều > 2 tuổi, >3T: 3 BN rò (15,8%) Lê Thanh Hùng (1997 - 2019) 26 BN (2 – 15T) 23% rò

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Biến chứng 38.5% 1.8% Rò niệu đạo sau mổ lỗ tiểu thấp

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Biến chứng

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Trước phẫu thuật Sau phẫu thuật

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Có 62 thân nhân là cha (mẹ) của 62 bệnh nhi trong nghiên cứu được: • Thu thập thông tin • Tham gia trả lời câu hỏi

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-dac-diem-cac-truong-hop-di-tat-lo-tieu-thap-den-phau-thuat-muon-tren-3-tuoi-2432215.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY